2018

Consultări publice pe marginea proiectului HG privind aprobarea completărilor ce se operează în HG privind programele naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA

05 Jul

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat și plasat pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrile Guvernului nr. 1160 cu privire la Programul național de control al tuberculozei pentru anii 2016 – 2020 și nr. 1164 cu privire la Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

 

Modificările se referă la mecanismele de asigurare a procurării centralizate a medicamentelor antituberculoase și a tratamentului antiretroviral pentru Teritoriile de est.

Către acest moment, necesitățile regiunii transnistrene au fost acoperite completamente din grantul Fondului Global. Conform Planurilor de sustenabilitate, începând cu anul 2018, Teritoriile de est ale Republicii Moldova vor procura medicamentele antituberculoase de linia I din resursele regiunii transnistrene. Pînă în 2020 este estimat ca din resursele regiunii transnistrene vor fi acoperiți cu tratament circa 400 pacienți, bugetul necesar se ridica la aproximativ 500 000 MDL, conform planului de sustenabilitate.

Este necesar de menționat ca stocurile de ARV sunt disponibile în regiunea transnistreana, doar pînă în luna august 2018. Pentru a asigura tratamentul neîntrerupt a celor aproximativ 400 pacienți, acțiunea de definitivare a mecanismului de procurare este una urgenta și imperativa.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solictă propuneri și comentarii pentru definitivarea proiectului de Hotărâre plasat pe pagina - http://www.particip.gov.md.  

Termen limită pentru consultările publice - 9 iulie 2018.

Instruiți ca să muncească mai bine cu pacienții cu TB

29 Jun

Deși au funcții diferite, scopul echipei este unul comun – să prevină și să controleze mai bine bolnavii de TB din Moldova. Însă și acești specialiști au nevoie de instruire continuă pentru a putea face față provocărilor. Pentru ei, săptămâna trecută, au fost organizate training-uri tematice de către Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) și Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

 

În Moldova există acum, inclusiv cu partea stângă a Nistrului, 42 de centre de suport pentru tratamentul pacienților cu TB. 10 au fost deschise în 2011, iar 32 – anul trecut. Toate cu suportul financiar al Fondului Global de luptă cu HIV/SIDA, TB și Malarie. Scopul acestor centre este să-i ajute pe bolnavii cu TB să ducă tratamentul până la capăt. De asemenea, specialiștii din aceste centre le oferă bolnavilor, pe lângă asistența medicală, asistență socială și psihologică. De rând cu ei, această consiliere o primesc toți cei care au intrat în contact cu bolnavul – familia, prietenii, vecinii, etc.

La trainingul organizat de Centrul PAS au participat aproximativ 130 de specialiști, psihologi, asistenți sociali și asistenți DOT. Aceștia au învățat diverse modele de asistență psihologică, precum atitudinea față de pacient, cum trebuie abordat acesta încât să fie convins că trebuie să se trateze, prevederi din legislația cu privire la alocațiile, indemnizațiile și ajutoarele sociale, de ce este important tratamentul sub observație directă și tratamentul sub observație video, cum se face monitorizarea persoanelor care au contactat cu bolnavul de tuberculoză, modul în care sunt investigate grupurile de risc, etc. Trainingul a durat 4 zile, timp în care specialiștii au fost împărțiți pe grupuri de interese și au participat la exerciții practice.

Cotinurea articolului pe site-ul Centrului PAS.

Centrele de suport al pacienților cu TB sunt deschise pe lângă cabinetul medicului ftiziopneumolog. Un studiu de audit clinic al cazurilor de tuberculoză multidrog rezistentă, realizat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) arată că rata de succes a tratamentului pentru această categorie de pacienții, asistați de aceste centre, de 72,4%, față de 62,4% cât este printre pacienții care nu beneficiază de acest suport. În același timp, rata de abandon a tratamentului este de 5,3 pentru pacienții care primesc suportul centrelor și de 21,4 – pentru cei care nu beneficiază de asistența lor.

Trainingul „Instruirea psihologilor din echipele multidisciplinare ale Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator și Instruirea asistenților DOT și asistenților sociali din echipele multidisciplinare ale Centrelor de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator” pentru echipele multidisciplinare din cadrul Centrelor de suport a pacienților cu TB a fost organizat de Centrul pentru Politici și Analize (Centrul PAS) în colaborare cu Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, în cadrul proiectului. „Consolidarea controlului tuberculozei în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global de luptă cu HIV/SIDA, TB și Malariei.

Follow-up al procesului de depunere a cererilor pentru granturile regionale (Multi-country proposals) ale Fondului Global

17 Jun

Ca urmare a susținerii cererilor de finanțare regionale (Multi-country proposal) de către CCM-urile din Europa de Sud Est (ESE), inclusiv CNC TB/SIDA din R. Moldova, acestea au fost depuse de aplicanți, în luna aprilie, pentru concurs la Fondul Global. Actualmente donatorul este in proces de evaluare a cererilor.

 

Între timp, unul din aplicații regionali (Regional Coordinating Mechanism/RCM) a publicat anunțul privind selectarea eventuală a Subrecipienților (SR) naționali din șapte țări ale ESE, inclusiv Moldova. Detalii privind cerințele de aplicare si termenele limita pot fi găsite mai jos.

Reamintim că, la ședința sa din 12 aprilie a.c., CNC TB/SIDA a susținut depunerea a 7 cereri de finanțare regională cu eventuală implicare a ONG-urilor și instituțiilor active în controlul TB și HIV din Moldova (IFP, UORN, Liga PTHS, Centrul PAS, Inițiativa Pozitivă, AFI si IDOM) precum și interesul AO AFI de a aplica în calitate de SR pentru grantul depus de RCM și a fi implementat, dacă este aprobat de FG, de către Health Education and Research Association (HERA) din Macedonia.

---------------------------------

Public call for selection of Main National Secondary Recipients for HIV multi country proposal of the Southeastern Europe Regional Coordination Mechanism

The Southeastern Europe Regional Coordination Mechanism have submitted a Global Fund HIV multicounty application in April 2018 and expect its results until end of July 2018. In the meantime main national secondary recipients should be selected from total 9 countries in Southeastern Europe just seven countries main secondary recipients will be selected as per regulations by Global Fund multi country application respecting eligibility policy of 51% eligibility rule. The proposed activities will be implemented in seven countries in the Southeastern region - in four countries with eligibility for Global Fund funding Kosovo*, Serbia, Montenegro and Moldova, while remaining three out of five countries will be selected from Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Romania and Albania, which are no longer eligible for Global Fund funding http://www.eecaconstituency.org/public-call-for-sr-rcm.

Below is the summary of main regional programme structure and main requirements for candidates to apply as Main National Secondary Recipients Primary of the HIV multicounty proposal:

Regional Programme structure

1. SEE Regional Coordinating Mechanism

Southeastern Europe Regional Coordinating Mechanism will provide an oversight of the implementation of the HIV regional grant of the Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria in accordance with the established regional objectives, activities and indicators. Regional Coordinating Mechanisms (RCM) is central to the Global Fund's commitment to regional ownership and participatory decision-making. The regional partnerships among different stakeholders from the region, as RCM members develop and submit grant proposals to the Global Fund based on priority needs at the regional level. After grant approval, RCM will oversee progress in the grant implementation. The RCM is in charge for selection of the Principal Recipient and Main National Sub- recipients.

2. The Principal Recipient (PR)

Responsibility for executing the implementation of the grant lies with the Principal Recipient (PR) that signed the grant with the Global Fund. The PR partners with SRs and SSRs, providing them with funding and/or in-kind support to implement some of the programme activities, subject to the SRs/SSRs fulfilling the requirements outlined in the relevant Service Level Agreements (SLAs).

3. Main national Secondary recipients (SR)

After selection by the RCM and signing the contract with the PR, main national SRs will play a pivotal role in the implementation of programme activities and the management of grant resources in their respective countries and in implementation of the joint activities of the regional programme. As sub-contracted entitiesthey are criticalfor the timely management and achievement of grant results.

The RCM is the entity in charged for selection of the main national Sub-recipients. Main national SRs are further in charge for selection of the sub-sub-recipients on the needs basis. Sub-recipients are reporting directly to the PR for execution of the programme.

Minimum Standards for Main National Sub-recipients and Programme Delivery from the Global Fund:

1. The Main National Sub-recipient (SR) demonstrates effective management structures and planning at country levels, as applicable.

2. The SR has the capacity and systems for effective programmatic management and oversight of sub-sub-recipients at country levels, as applicable.

3. The internal control system of the SR is effective to prevent and detect misuse or fraud.

4. The financial management system of the SR is effective and accurate.

5. Data-collection capacity and tools are in place to monitor programmatic and financial performance.

6. A functional routine reporting system with reasonable coverage is in place to report country financial and programmatic performance timely and accurately.

7. In past three years (2015-2016-2017) SR’s annual budget and funds flow were between 85.000 - 100.000 Euro (one hundred thousand Euro), and one signed contract of minimum 100.000 Euros in three years.

8. SR must present positive audits opinions of programme and organization’s audit in past three years (2015-2016-2017), if audits were conducted.

9. SR must provide documentation that proves that there are no any ongoing legal cases against the SR organization and its authorized legal representative.

10. SR must provide documentation that proves that the SR doesn’t have any debts to the state tax authorities.

Specific requirements for Secondary Recipients:

1. Civil society organization working in one or more countries in South East Europe with minimally ten years’ of experience in implementation of HIV related activities for key population/s.

2. Civil society organization with knowledge, experience and proven track record in strengthening the key population/s.

3. Civil society organization with strong record of working with the Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria, in role of SR.

4. Civil society organization with strong record of working with other international donors.

Main National SR responsibilities:

- Timely implement the relevant program components as defined in the agreement signed with the PR;

- Maintain their accounting books and records in accordance with standards agreed in writing with the PR;

- Submit reports on a timely basis outlining activity delivery progress and financial expenditures tied to each activity delivery area, on a quarterly and annual basis;

- Use funds in accordance with the agreement with the PR and in accordance with the approved budget;

- Implement programs funded under the regional grant;

- Maintain sound M & E and financial systems;

- Support and monitor SSRs (if and when applicable) and ensure funds are used in accordance with the standard terms and conditions of the agreement for the grant;

- Conduct on site data verification at SSR level on bi-monthly basis;

- Monitor and evaluate the impact of the activities under their programs;

- Ensure compliance with the grant agreement, and

- Secure grant assets.

Documents that should be submitted by applicants:

1. Organization history particularly activities and results accomplished in HIV field, experience in Global Fund work SR organization structure and systems in place for effective programmatic management and oversight of sub-recipients on regional or country level; Explanation of applicant internal control system in detecting misuse or fraud; Description of the applicant financial management system and monitoring system; Describe experience working with vulnerable groups expressed in number of implemented projects with national impact and the total allocated budget for support to the vulnerable populations; Submit proven track record in strengthening the key population/s; Submit record of working with other international donors; Describe applicant experience in advocacy expressed in number of initiatives to change the legislation, submitted to the Parliament, or to the Government, or implemented by the CSO and proven capacity of public mobilization in favor of reforming public policies (campaigns and initiatives); Services developed and subsequently taken over by the state institutions.

2. Provide applicant organization year budget and maximum managed funds per project.

3. Provide positive audits opinions of program and organization’s audit in past three years (2014-2015-2016).

4. Provide legal document that the applicant don’t have any prohibition of performing a profession, activity or duty as a legal entity.

5. Provide legal document that the applicant doesn’t have any debts to the state tax authorities.

6. Provide programmatic project proposal and please develop detailed excel budget attached form with your proposal of national advocacy activities and costs related according main activities of the Southeastern Europe HIV multi country application.

How to apply:

Please submit all documents requested on line on the following e-mail address: prselection2018@gmail.com 

and please submit original documents at the CCM Macedonia Secretariat, address: Franklin Ruzvelt 51a/26, 1000 Skopje, Macedonia no later than 20th July 2018, 18 o’clock CET time. The original documents can be send with post stamp with stamp dated no later than 20th July 2018.

Material realizat pentru publicare de Violeta Teutu

 

Comisia Națională de Experți s-a întrunit în prima ședință semestrială

08 Jun

Membrii Comisiei Naționale de Experți (CNE) s-au întrunit pe data de 7 iunie curent într-o șediță semestrială pentru a pune în discuție supervizarea programatică a granturilor Fondului Global, oferite în susținerea programelor naționale de prevenire și control al infecțiilor TB și HIV/SIDA/ITS.

 

La ședință au participat membrii CNE (reprezentanți ai MSMPS, MF, CNAM, UNAIDS, Liga PTH), recipienții principali (IP UCIMP DS și Centrul PAS), echipele de coordonare a PN TB și HIV/SIDA/ITS, dar și invitați permanți la ședințele CNE.

Participanții au pus în discuție mai multe subiecte, printre care actualizarea componenței Comisiei Naționale de Experți, exercițiu realizat în conformitate cu documentele de activitate ale CNC, o data la 2 ani. Astfel, schimbări majore la nivelul componenței CNE nu au intervenit, fiind reconfirmați în calitate de membri ai Comisiei aceeleași  persoane/instituții. Totodată, pentru a asigura proporția sectorială, s-a propus includerea în calitate de membru CNE  a unei organizații din sectorul societății civile active în domeniul TB.

La subiectul implementării granturilor Fondului Global, reprezentanții Recipienților Principali au raportat rezultatele obținute în sem. II, 2017. Instrumentele de supervizare a granturilor (dashboard-urile), completate de RP, pot fi consultate pe site-ul ccm.md (clik pentru vizualizare).

Totodată, participanții au mai discutat despre organizarea activităților de supervizare a granturilor FG în 2018 și raportarea semestrială a rezultatelor granturilor.

Următoarea ședință a CNE este planificată pentru luna septembrie curent.

Minuta ședinței CNE din 07.06.18, cu deciziile și recomandările membrilor, va fi plasată, în scurt timp, pe pagina web a CNC TB/SIDA.

CERERE de OFERTA – Achiziția Echipament IT

05 Jun

În cadrul Grantului Agreement MOL-CFUND-16016, finanțat de Fondul Global pentru combaterea TB, HIV/SIDA şi Malariei (GFATM), Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) invita să prezentați oferta(ele) dumneavoastră de preț pentru următorul Echipamente IT:

 

Informații privind Specificațiile Tehnice și condițiile de livrare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare.

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate articole /întregul lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot.

3. Oferta urmează a fi prezentată în plic sigilat. Pe plic se va indica denumirea Proiectului, numărul de referință și titlul procurării, denumirea si datele de contact al ofertantului. Ofertele vor fi deschise în public, în prezența reprezentanțelor ofertanților care vor dori să participe, la data si ora specificate in alin.4.

4. Termenul limită pentru primirea ofertelor este: 19 Iunie 2018, ora locala 14.00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

5. Oferta dumneavoastră, va fi adus direct la IP UCIMP DS la adresa:

Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”

MD-2004, str. T.Ciorba, 18/A, of. 01, Chişinău, Moldova.

Tel: +373 22 23 35 68; +373 22 23 33 84

Fax: +373 22 23 38 87

In atentia:  Angela Carp, Specialist în Procurări, Proiect HIV/SIDA

E-mail: acarp@ucimp.md   si/sau ucimpacarp@gmail.com

Rezultatele celei de-a 39 şedinţă a Bordului FG

09 May

În perioada 9-10 mai curent, la Skopje, Consiliul Administrativ al Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) s-a întrunit în cea de-a 39 ședință.

 

Ședința 39 a Bordului FG s-a remarcat prin câteva elemente – aprobarea criteriilor actualizate de eligibilitate pentru finanțarea FG în următoarea rundă, inclusiv politica FG privind țările neeligibile în situație de criză; aprobarea Codului de conduită a membrilor CCM; aprobarea Planului de susținere şi consolidare a CCM-urilor în 2018-2020 și bugetul acestuia; aprobarea noii componențe a comitetelor tehnice ale Bordului FG; discutarea unui număr impunător de rapoarte de activitate; și, nu în ultimă instanță, organizarea reuniunii de nivel înalt a miniștrilor sănătății din Europa de Sud-Est, inclusiv Moldova, privind sustenabilitatea serviciilor pentru persoanele afectate de TB şi HIV.

 

Astfel, în urma consultărilor în cadrul și între grupurile constituente, Consiliul Administrativ (CA) al FG a aprobat următoarele documente și politici:

I. Politica actualizată a FG privind eligibilitatea țărilor pentru finanțare din partea FG

Astfel, fără schimbări au rămas:

 • indicatorii economici măsurabili pentru determinarea eligibilității - i.e. media venitului național brut (VNB) per capita pe parcursul ultimelor 3 ani; 
 • toate țările cu venituri mici (LIC) și mai mici de nivelul mediu (LMIC) sunt eligibile indiferent de povara maladiilor;
 • toți aplicanții, indiferent de nivelul veniturilor, sunt eligibili pentru granturile RSSH;
 • regula de 51% pentru granturi în mai multe țări;
 • ţările libere de malarie sunt neeligibile;
 • excepția privind economiile (țărilor) insulare din categoria țărilor cu venituri mai mari decât nivelul mediu (UMIC).

Criterii actualizate legate de pragul și valorile poverii maladiilor:

 • Simplificarea, de la 5 la 2 (”înaltă/high” și ”moderată/not high”), a categoriilor de povară a maladiilor și, de aici, stabilirea unui singur prag de povară a maladiilor – determinant pentru calificare/sau nu a țărilor cu venituri mai mari de nivelul mediu (UMIC);
 • Metrici/praguri a poverii maladiilor revizuite pentru TB: trecerea de la notificarea cazurilor la incidență și proporția de rezistență la medicamente;
 • Ajustări minore ale pragurilor de povară a malariei;
 • Considerarea eligibilității în cazul reapariției malariei (fără stabilirea pragului poverii, dar în baza evaluării riscurilor realizată de partenerii FG).

Prevederi ce țin de granturile pentru realizarea tranziției la finanțarea locală:

 • Un singur ”Grant de tranziție” pentru țările care devin neeligibile;
 • Eliminarea restricției privind țările G-20 care devin neeligibile, deși, țările actualmente neeligibile din grupul dat nu vor putea redeveni eligibile.

În concluzie, pentru următoarea rundă de finanțare:

 • Eligibile rămân - toate țările cu venituri mici (LIC) și mai joase de nivelul mediu (LMIC) + țările cu venituri mai mari de nivelul mediu (UMIC), dacă au o povară ridicată a maladiilor

 • Neeligibile sunt – țările cu venituri mari + țările cu venituri mai mari de nivelul mediu (UMIC), daca au o povară joasă a maladiilor;

 • Țările fără/libere de malaria.

II. Politica FG privind susținerea țărilor neeligibile pentru granturile FG, aflate în situație de criză

Cazul Venezuelei – o țară actualmente neeligibilă pentru finanțarea FG, dar care în 2017 s-a confruntat cu o urgență umanitară și de sănătate fără precedent, a dictat FG să adopte anumite amendamente la politica sa privind intervenii în țările aflate în crize umanitare. Astfel, în urma pledoariei făcute de constituanta ce reprezintă America Latină și Insulele Caraibe, recomandărilor partenerilor tehnici ai FG și Comitetului său Strategic, CA a decis aprobarea și implementarea unei Politici privind susținerea țărilor în situație de criză.

Bordul FG admite apariția unor crize de sănătate în țări neeligibile, care pot avea impact advers asupra răspunsului global TB/HIV/Malarie și că în asemenea situații FG poate interveni financiar. Intervențiile date vor fi decise de CA la prezentarea de către Secretariatul FG a planului de investiții (Investment case). 

III. Consolidarea CCM-urilor

Pentru a consolida modelul de afaceri al Fondului Global, CA al acestuia a solicitat Secretariatului să realizeze o evaluare generală a CCM-urilor și să propună un plan de intervenții menite să îmbunătățească activitatea acestei structuri de coordonare în țările/regiunile beneficiare de granturile FG. Acest obiectiv a rezultat în elaborarea unui Cod de Conduită a CCM-urilor și s-au propus câteva scenarii de suport tehnic si financiar pentru CCM-uri. Ambele produse au trecut printr-un proces complex de discutare la diferite nivele și cu diferite grupuri de stakeholderi. Ulterior, ambele au fost examinate si avizate de Comitetul Strategic al Bordului.

În ședința 39, Bordul a dispus:

 • Aprobarea Codului de conduită a CCM-urilor și a bugetului de USD 1,219,700 pentru aplicarea în practică a Codului respectiv pe parcursul a trei  ani de zile;
 • Aprobarea, în cadrul ”Inițiativei strategice privind CCM-urile” (CCM Strategic Initiative), a 3.85 milioane de dolari din fondurile disponibile pentru a susține progresiv activități prioritare de consolidare a capacităților, structurilor și performanțelor CCM-urilor în următorii doi ani.
 • Înlocuirea ”Ghidului și cerințelor CCM” cu ”Politica FG privind CCM-urile”. Aceasta din urmă prezintă actualizări pe următoarele componente – cerințe, standarde minime, recomandări; includerea aspectelor de sustenabilitate si tranziție; actualizarea definițiilor de populații țintă (KAP); diferențierea CCM-urilor, inclusiv după gradul de maturitate; și includerea Codului de Conduită și ghidului actualizat privind problemele de etică, integritate, corupție și fraude.  

IV. Aprobarea noii componențe a Comitetelor tehnice din cadrul Bordului FG

În urma unui proces riguros de selectare, realizat la începutul anului 2018, Bordul Fondului a aprobat noua componență a celor trei comitete tehnice ale CA.

Noua componență asigură o reprezentativitate balansată a constituantelor Bordului pe o perioadă de doi ani zile.  Astfel: 1) Comitetul Audit și Finanțe va avea 10 membri cu drept de vot, reprezentând blocul donatorilor și cel al implementatorilor, și 2 membri fără drept de vot din partea UNAIDS și WB; 2) Comitetul Etică și Guvernare include 6 membri cu drept de vot din ambele blocuri reprezentate în CA; iar 3) Comitetul Strategic numără 10 membri cu drept de vot (donatori și implementatori) si 2 membri fără drept de vot din partea OMS și Stop TB.

Grupul țărilor EEAC are reprezentanți în Comitetul Etică și Guvernare (Ana Filipovska) și Comitetul Strategic (Violeta Teutu).

V. Aprobarea rapoartelor de activitate a FG

În cadrul ședinței 39, CA a discutat și validat sau aprobat o serie de rapoarte care țin de activitatea FG în 2017. Printre acestea se regăsesc: Raportul financiar anual, Raportul Statutar, Raportul de colaborare între FG si Alianța pentru Vaccine GAVI, Raportul privind implementarea Stăreției FG și procesul de colectare a fondurilor, Raportul Anual al Inspectorului General, Cadrul de management al Riscurilor și Raportul Anual privind Managementul Riscurilor, Raportul si recomandările privind consolidarea procesului de selectarea a administrației FG, și rapoartele de activitate ale comitetelor tehnice ale Bordului FG.

VI. Ședința miniștrilor sănătății din Europa de Sud-Est

Cea de-a 39 ședință a CA al FG este istorică și prin întrunirea miniștrilor sănătății din Europa de Sud Est,  organizată la 7 mai, ac.la Skopje și găzduită de Ministerul Sănătății al Macedoniei. La ședința în cauză a participat și ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Moldova. În cadrul ședinței, dna ministru Svetlana Cebotari a împărtășit, printre altele, experiența Republicii Moldova în crearea uni CCM durabil, implementarea programelor de prevenire HIV în grupurile în risc sporit de infecție cu HIV, mecanismele de contractate a serviciilor de reducere a riscurilor din resurse locale, și a reiterat importanța viitoarei runde de finanțare din partea FG pentru asigurarea sustenabilității serviciilor cheie.

Totodată, în cadrul ședitei curente a Bordului, Franța a anunțat despre invitația președintelui Emmanuel Macron de a găzdui, la Paris, următoarea conferință de colectare a fondurilor pentru controlul TB, HIV și Malariei în următorul ciclu de finanțare.

La cea de-a 39 ședință a CA al FG au participat circa 220 delegați din diferite țări donatoare și implementatoare a granturilor FG. De această dată, rândul membrilor CA a fost completat cu reprezentantul Coreii de Sud – constituanta donatorilor publici fără drept de vot.

Material pregătit de Violeta Teutu

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție: Consultanță pentru asistență tehnică în vederea ajustării și completării cadrului normativ al CNC TB/SIDA

07 May

IP UCIMP DS invită candidații eligibili pentru a aplica la concursul de selectare a 3 consultanți naționali pentru oferirea asistenței tehnice în vederea ajustării și completării cadrului normativ al Consiliulu Național de Coordonare a Programelor Naționale TB și HIV/SIDA/ITS.

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (IP UCIMP DS) în calitate deRecipient Principal al resurselor grantului Fondului Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) pentru CNC TB/SIDA MDA-CFUND-1606, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță – 3 consultanți naționali.

 

Serviciile includ elaborarea, ajustarea și completarea documentelor de activitate ale CNC TB/SIDA în conformitate cu ultimele recomandări ale Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei și a legislației Republicii Moldova.

 

IP UCIMP DS invită consultanții individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitate să-și prezinte Scrisoarea de Intenție și Curriculum Vitae (CV) actualizat care confirmă calificarea necesară pentru prestarea serviciilor menționate.

 

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările consultanților sunt menționate în Termenii de referință (TOR) ce pot fi accesați pe paginile web www.ucimp.md  și www.ccm.md .

 

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iulie 2014).

 

 

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Pentru informații suplimentare cu referire la sarcina alocată va puteți adresa:

Silvia Stratulat  – Secretarul CNC TB/SIDA

tel./fax: +373 22 72-73-59

E-mail: ccm_secretariat@ms.md   

Termen limită pentru depunere a CV-lor este  07 mai 2018, ora 17:00.

CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct la adresa:

IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,

Fax: + 373 22 233-887,

E-mail: acarp@ucimp.md  sau ccm_secretariat@ms.md  

Ședința miniștrilor sănătății din Europa de Sud-Est privind sustenabilitatea serviciilor cheie pentru populațiile țintă din regiune

07 May

Ministerul Sănătății din Macedonia a întrunit, pe 7 mai curent, miniștrii omologi din 10 țări balcanice pentru a discuta problema sustenabilității serviciilor cheie prestate populațiilor țintă din regiunea dată și a pleda, în fața administrației Fondului Global, pentru continuarea suportului oferit de donator în controlul TB şi HIV.

 

Scopul reuniunii a fost de a împărtăși experiențele locale privind răspunsul național TB/SIDA; de a prezenta inițiativele inovatorii în domeniul prestării serviciilor cheie pentru grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV, inclusiv reducerea riscurilor; de a discuta pericolele întreruperii finanțării şi, în același timp, importanța următorului ciclu de finanțare pentru pregătirea procesului de tranziție a ţărilor din regiune; şi, nu în ultimul rând, de a pleda pentru continuarea susținerii din partea FG a răspunsurilor naționale la HIV şi TB în Europa de Sud-Est în următoarele runde de finanțare.

La eveniment au participat: miniștrii sănătății din Albania, Bosnia şi Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia și reprezentantul Romaniei, președintele Bordului FG, reprezentații blocului donatorilor din cadrul Consiliului Administrativ şi Secretariatul FG, reprezentații partenerilor de dezvoltare și reprezentanții societății civile, inclusiv populațiile țintă afectate de HIV şi TB.

Importanţa acestei întrunirii este, în prezent, crucială pentru regiune, când FG, treptat, se retrage din Europa de Est și Asia Centrală, lăsând o situație pestriță în ceea ce privește resursele disponibile şi capacitățile țărilor de a asigura acoperire financiară pentru toate serviciile de prevenire, tratament şi suport destinate persoanelor afectate de TB şi HIV/SIDA/ITS.

În aceste condiţii, participarea R. Moldova la eveniment a fost raționalizată de apartenența regională; similaritatea problemelor legate de controlul TB și HIV, inclusiv concentrarea epidemiilor în câteva populații cheie (UDI, LSC, BSB); precum și eligibilitatea Moldovei pentru accesarea granturilor FG (la fel ca Kosovo, Muntenegru și Serbia), în timp ce alte țări din regiune nu mai sunt eligibile pentru finanțare (Romania, Bulgaria), iar altele aflându-se în proces de tranziție (ex. Macedonia).

Alocuțiunea ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Moldova, Svetlana Cebotari, a trezit interesul omologilor datorită abordărilor inovative pe care Moldova le pilotează actualmente în încercarea de a pune în practică şi, apoi, a instituționaliza mecanisme alternative de prestare a serviciilor de prevenire a infecțiilor, în special din resurse proprii. În rândul acestora se regăsesc proiectele (2) de reducere a riscurilor pentru UDI, LSC şi BSB, susținute din fondul de profilaxie al CNAM. Aceste două proiecte au fost lansate în 2017, cu un buget de circa 2 mln MDL. Mecanismul va fi pilotat și în 2018, cu cel puțin încă un proiect similar.

Proiectele susținute de CNAM vin să completeze și să crească acoperirea beneficiarilor și serviciilor finanțate în 2018 din resursele grantului FG, dar şi să contribuie la realizarea angajamentelor expuse în Planul de tranziție 2017-2020.  În paralel, autoritățile din Moldova pilotează, pe ambele maluri ale Nistrului, două proiecte de prestare a serviciilor de reducere a riscurilor prin intermediul rețelelor de farmacii. Iar ONG-urile active în domeniu tatonează parteneriate cu APL pentru susținerea serviciilor la nivel local.

În lista reușitelor prezentate de MSMPS din Moldova la Skopje a intrat și CNC TB/SIDA, ca o platformă fezabilă și incluzivă de discutare a angajamentelor și luare a deciziilor cu implicarea nemijlocită și pro-activă a populațiilor cheie și partenerilor de dezvoltare, precum și alte bune practici, recunoscute și preluate la nivel internațional. Inițiativele vociferate de Moldova au fost încurajate pentru considerare şi preluare de către alte țări, cu o experienţă mai modestă în aceste direcţii.

Necătând la reușitele enumerate, ministrul Cebotari a ținut să menționeze două aspecte prioritare:

 • Importanţa pentru R. Moldova a următorului ciclu de finanțare al FG (după 2020) privind: a) testarea și asigurarea durabilității mecanismelor în proces de pilotare care au fost sus menționate, precum și a altor mecanisme alternative, cum ar fi fondurile de asigurare medicală obligatorie și fondurile de asigurare socială; b) realizarea descentralizării sistemului de oferire a tratamentului ARV; c) îmbunătățirea calității datelor privind tuberculoza și HIV/SIDA; d) implementarea întregului program de tranziție la finanțarea locală, aprobat de CNC TB/SIDA, în anul 2017.
 • Potențialul, dar și punctele slabe ale ţărilor din ESE de a controla TB şi HIV/SIDA fără suportul FG și a partenerilor de dezvoltare.

Ministrul Sănătății din Moldova a pledat în final, în fața administrației FG, pentru considerarea de către acesta a poziției celor 10 țări participante privind asigurarea continuării finanțării în regiunea ESE, inclusiv în R. Moldova.

Realizările, mecanismele inovative pilotate de Moldova, precum şi bunele practici în domeniul prevenii, preluate și la nivel internațional, au fost înalt apreciate de către organizatorii și participanții la eveniment, inclusiv, de către blocul donatorilor reprezentat în Bordul FG. 

Ulterior conferinței, în cadrul unui atelier axat pe sustenabilitatea serviciilor după tranzitarea țărilor către finanțarea locală, Macedonia a prezentat exemplul său reușit de planificare și organizare a procesului de tranziție, atât reușitele acestui proces, cât şi lecțiile învățate, care trebuie considerate de celelalte țări din ESE în momentul devenirii neeligibile pentru granturile FG.

Întrunirea ministerială a finalizat cu un set de concluzii și recomandări pentru considerare şi realizare de către autoritățile guvernamentale şi donatori, în special FG.

De menționat că, întrunirea de nivel înalt din 7 mai a precedat lucrările ședinței 39 a Consiliului Administrativ al FG, la fel, găzduită ospitalier de Macedonia, în perioada 9-10 mai 2018. Ţinând cont de sensibilitatea regiunii din punct de vedere geo-politic, evenimentul a urmat regulile protocolului Gymnich.

Consiliul Administrativ al FG a apreciat înalt reușita Guvernului Macedoniei în organizarea ședinței miniștrilor sănătății din ESE. Acest lucru a permis sporirea nivelului de angajament politic al ţărilor beneficiare de granturi ale FG din regiune pentru a consolida eforturile axate pe asigurarea sustenabilității serviciilor, și, în ultimă instanță, eradicarea acestor maladii.

Material pregătit de Violeta Teutu

Consultări publice pe marginea proiectului HG privind aprobarea completărilor ce se operează în HG privind programele naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA

05 May

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat și plasat pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrile Guvernului nr. 1160 cu privire la Programul național de control al tuberculozei pentru anii 2016 – 2020 și nr. 1164 cu privire la Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

Modificările se referă la mecanismele de asigurare a procurării centralizate a medicamentelor antituberculoase și a tratamentului antiretroviral pentru Teritoriile de est.

 

Către acest moment, necesitățile regiunii transnistrene au fost acoperite completamente din grantul Fondului Global. Conform Planurilor de sustenabilitate, începând cu anul 2018, Teritoriile de est ale Republicii Moldova vor procura medicamentele antituberculoase de linia I din resursele regiunii transnistrene. Pînă în 2020 este estimat ca din resursele regiunii transnistrene vor fi acoperiți cu tratament circa 400 pacienți, bugetul necesar se ridica la aproximativ 500 000 MDL, conform planului de sustenabilitate.

 

Este necesar de menționat ca stocurile de ARV sunt disponibile în regiunea transnistreana, doar pînă în luna august 2018. Pentru a asigura tratamentul neîntrerupt a celor aproximativ 400 pacienți, acțiunea de definitivare a mecanismului de procurare este una urgenta și imperativa.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solictă propuneri și comentarii pentru definitivarea proiectului de Hotărâre plasat pe pagina - http://www.particip.gov.md.  

 

Termen limită pentru consultările publice - 9 iulie 2018.

 

Deciziile de la ședința CNC TB/SIDA din 12 aprilie 2018

12 Apr

La data de 12 aprilie curent, membrii CNC TB/SIDA s-au întrunit în prima ședință ordinară din 2018 pentru a pune în discuție mai multe subiecte importante privind controlul și prevenirea maladiilor TB și HIV/SIDA în Rep. Moldova.

În cadrul ședinței au fost prezentate realizările Programelor naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS; au fost validate rezultatele implementării granturilor TB și HIV oferite de Fondul Global pentru 2015-2017 și au fost susținute mai multe aplicații regionale, lansate de FG, în scopul îmbunătățirii și asigurării sustenabilității serviciilor pentru populațiile-cheie TB și HIV din Europa de Est și Asia Centrală, inclusiv Moldova. 

Totodată, membrii CNC au discutat subiectul privind actualizarea componenței instituționale, structurilor și cadrului legal al CNC. Astfel, conform deciziei CNC în noua componență a Consiliului se regăsesc 30 membri, dintre care 29 membri cu drept de vot:

Sectorul guvernamental - 11 reprezentanți

 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale - 3 membri, incluiv președintele CNC
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării - 1 membru, vicepreședinte CNC
 • Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV - 1 membru, vicepreședinte CNC
 • Ministerul Finanțelor
 • Ministerul Justiției
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 • IMSP SDMC, coordonatorul Programului național de prevenire și control  HIV/SIDA/ITS
 • IMSP IFP, coordonatorul Programului național de control al tuberculozei
 • IP UCIMP DS

Agențiile internaționale - 5 reprezentanți

 • PNUD 
 • UNAIDS
 • UNICEF
 • UNFPA
 • Delegația UE în Moldova

Societatea civilă - 13 reprezentanți

 • Centrul pentru Analize și Politici în Sănătate
 • Fundația SOROS Moldova 
 • AO Centrul de informații GENDERDOC-M
 • AO ”Inițiativa Pozitivă”
 • Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Riscurilor
 • Platforma organizațiilor active în controlul TB
 • AO Societatea Moldovei  Împotriva Tuberculozei ”SMIT”
 • Alianța pentru Sănătate Publică
 • Grupul de inițiativă UDI ”PULS”
 • Parteneriat Necomercial „Programe Medico Sociale”
 • Coordonatorul programului teritorial TB, regiunea de Est
 • Coordonatorul programului teritorial HIV, regiunea de Est

Parte a procesului de actualizare sunt și grupurile tehnice de lucru ale CNC, care din 8 GTL anterior au fost restructurate în 3 GTL-uri, după cum urmează:

 1. GTL controlul infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală
 2. GTL controlul tuberculozei
 3. GTL mixt în domeniul HIV/TB

Ședina a fost prezidată de președintele CNC și ministrul săntății, muncii și protecției sociale, Svetlana Cebotari, care a subliniat importanța dezvoltării politicilor intersectoriale pentru minimizarea consecințelor maladiilor TB/HIV prin reducerea transmiterii, precum și asigurarea acordării unor servicii eficiente de prevenire, tratament și îngrijire pentru bolnavii de TB și SIDA.

La ședința a participat și Managerul de Portofoliu al FG pentru Moldova, Tsovinar Sakanyan, care în prezent se află într-o vizită de lucru în țara noastă. Reprezentantul Fondului Global a apreciat inițiativele dezvoltate de Moldova în domeniul TB/SIDA, a atenționat asupra necesității de a asigura în continuare sustenabilitatea activităților de prevenire și control al infecțiilor TB/SIDA și a menționat că Rep. Moldova este un bun exemplu pentru regiune.

Deciziile de la ședința CNC pot fi consultate pe acest link.