2018

Ședința miniștrilor sănătății din Europa de Sud-Est privind sustenabilitatea serviciilor cheie pentru populațiile țintă din regiune

07 May

Ministerul Sănătății din Macedonia a întrunit, pe 7 mai curent, miniștrii omologi din 10 țări balcanice pentru a discuta problema sustenabilității serviciilor cheie prestate populațiilor țintă din regiunea dată și a pleda, în fața administrației Fondului Global, pentru continuarea suportului oferit de donator în controlul TB şi HIV.

 

Scopul reuniunii a fost de a împărtăși experiențele locale privind răspunsul național TB/SIDA; de a prezenta inițiativele inovatorii în domeniul prestării serviciilor cheie pentru grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV, inclusiv reducerea riscurilor; de a discuta pericolele întreruperii finanțării şi, în același timp, importanța următorului ciclu de finanțare pentru pregătirea procesului de tranziție a ţărilor din regiune; şi, nu în ultimul rând, de a pleda pentru continuarea susținerii din partea FG a răspunsurilor naționale la HIV şi TB în Europa de Sud-Est în următoarele runde de finanțare.

La eveniment au participat: miniștrii sănătății din Albania, Bosnia şi Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia și reprezentantul Romaniei, președintele Bordului FG, reprezentații blocului donatorilor din cadrul Consiliului Administrativ şi Secretariatul FG, reprezentații partenerilor de dezvoltare și reprezentanții societății civile, inclusiv populațiile țintă afectate de HIV şi TB.

Importanţa acestei întrunirii este, în prezent, crucială pentru regiune, când FG, treptat, se retrage din Europa de Est și Asia Centrală, lăsând o situație pestriță în ceea ce privește resursele disponibile şi capacitățile țărilor de a asigura acoperire financiară pentru toate serviciile de prevenire, tratament şi suport destinate persoanelor afectate de TB şi HIV/SIDA/ITS.

În aceste condiţii, participarea R. Moldova la eveniment a fost raționalizată de apartenența regională; similaritatea problemelor legate de controlul TB și HIV, inclusiv concentrarea epidemiilor în câteva populații cheie (UDI, LSC, BSB); precum și eligibilitatea Moldovei pentru accesarea granturilor FG (la fel ca Kosovo, Muntenegru și Serbia), în timp ce alte țări din regiune nu mai sunt eligibile pentru finanțare (Romania, Bulgaria), iar altele aflându-se în proces de tranziție (ex. Macedonia).

Alocuțiunea ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Moldova, Svetlana Cebotari, a trezit interesul omologilor datorită abordărilor inovative pe care Moldova le pilotează actualmente în încercarea de a pune în practică şi, apoi, a instituționaliza mecanisme alternative de prestare a serviciilor de prevenire a infecțiilor, în special din resurse proprii. În rândul acestora se regăsesc proiectele (2) de reducere a riscurilor pentru UDI, LSC şi BSB, susținute din fondul de profilaxie al CNAM. Aceste două proiecte au fost lansate în 2017, cu un buget de circa 2 mln MDL. Mecanismul va fi pilotat și în 2018, cu cel puțin încă un proiect similar.

Proiectele susținute de CNAM vin să completeze și să crească acoperirea beneficiarilor și serviciilor finanțate în 2018 din resursele grantului FG, dar şi să contribuie la realizarea angajamentelor expuse în Planul de tranziție 2017-2020.  În paralel, autoritățile din Moldova pilotează, pe ambele maluri ale Nistrului, două proiecte de prestare a serviciilor de reducere a riscurilor prin intermediul rețelelor de farmacii. Iar ONG-urile active în domeniu tatonează parteneriate cu APL pentru susținerea serviciilor la nivel local.

În lista reușitelor prezentate de MSMPS din Moldova la Skopje a intrat și CNC TB/SIDA, ca o platformă fezabilă și incluzivă de discutare a angajamentelor și luare a deciziilor cu implicarea nemijlocită și pro-activă a populațiilor cheie și partenerilor de dezvoltare, precum și alte bune practici, recunoscute și preluate la nivel internațional. Inițiativele vociferate de Moldova au fost încurajate pentru considerare şi preluare de către alte țări, cu o experienţă mai modestă în aceste direcţii.

Necătând la reușitele enumerate, ministrul Cebotari a ținut să menționeze două aspecte prioritare:

 • Importanţa pentru R. Moldova a următorului ciclu de finanțare al FG (după 2020) privind: a) testarea și asigurarea durabilității mecanismelor în proces de pilotare care au fost sus menționate, precum și a altor mecanisme alternative, cum ar fi fondurile de asigurare medicală obligatorie și fondurile de asigurare socială; b) realizarea descentralizării sistemului de oferire a tratamentului ARV; c) îmbunătățirea calității datelor privind tuberculoza și HIV/SIDA; d) implementarea întregului program de tranziție la finanțarea locală, aprobat de CNC TB/SIDA, în anul 2017.
 • Potențialul, dar și punctele slabe ale ţărilor din ESE de a controla TB şi HIV/SIDA fără suportul FG și a partenerilor de dezvoltare.

Ministrul Sănătății din Moldova a pledat în final, în fața administrației FG, pentru considerarea de către acesta a poziției celor 10 țări participante privind asigurarea continuării finanțării în regiunea ESE, inclusiv în R. Moldova.

Realizările, mecanismele inovative pilotate de Moldova, precum şi bunele practici în domeniul prevenii, preluate și la nivel internațional, au fost înalt apreciate de către organizatorii și participanții la eveniment, inclusiv, de către blocul donatorilor reprezentat în Bordul FG. 

Ulterior conferinței, în cadrul unui atelier axat pe sustenabilitatea serviciilor după tranzitarea țărilor către finanțarea locală, Macedonia a prezentat exemplul său reușit de planificare și organizare a procesului de tranziție, atât reușitele acestui proces, cât şi lecțiile învățate, care trebuie considerate de celelalte țări din ESE în momentul devenirii neeligibile pentru granturile FG.

Întrunirea ministerială a finalizat cu un set de concluzii și recomandări pentru considerare şi realizare de către autoritățile guvernamentale şi donatori, în special FG.

De menționat că, întrunirea de nivel înalt din 7 mai a precedat lucrările ședinței 39 a Consiliului Administrativ al FG, la fel, găzduită ospitalier de Macedonia, în perioada 9-10 mai 2018. Ţinând cont de sensibilitatea regiunii din punct de vedere geo-politic, evenimentul a urmat regulile protocolului Gymnich.

Consiliul Administrativ al FG a apreciat înalt reușita Guvernului Macedoniei în organizarea ședinței miniștrilor sănătății din ESE. Acest lucru a permis sporirea nivelului de angajament politic al ţărilor beneficiare de granturi ale FG din regiune pentru a consolida eforturile axate pe asigurarea sustenabilității serviciilor, și, în ultimă instanță, eradicarea acestor maladii.

Material pregătit de Violeta Teutu

Consultări publice pe marginea proiectului HG privind aprobarea completărilor ce se operează în HG privind programele naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA

05 May

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat și plasat pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrile Guvernului nr. 1160 cu privire la Programul național de control al tuberculozei pentru anii 2016 – 2020 și nr. 1164 cu privire la Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

Modificările se referă la mecanismele de asigurare a procurării centralizate a medicamentelor antituberculoase și a tratamentului antiretroviral pentru Teritoriile de est.

 

Către acest moment, necesitățile regiunii transnistrene au fost acoperite completamente din grantul Fondului Global. Conform Planurilor de sustenabilitate, începând cu anul 2018, Teritoriile de est ale Republicii Moldova vor procura medicamentele antituberculoase de linia I din resursele regiunii transnistrene. Pînă în 2020 este estimat ca din resursele regiunii transnistrene vor fi acoperiți cu tratament circa 400 pacienți, bugetul necesar se ridica la aproximativ 500 000 MDL, conform planului de sustenabilitate.

 

Este necesar de menționat ca stocurile de ARV sunt disponibile în regiunea transnistreana, doar pînă în luna august 2018. Pentru a asigura tratamentul neîntrerupt a celor aproximativ 400 pacienți, acțiunea de definitivare a mecanismului de procurare este una urgenta și imperativa.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solictă propuneri și comentarii pentru definitivarea proiectului de Hotărâre plasat pe pagina - http://www.particip.gov.md.  

 

Termen limită pentru consultările publice - 9 iulie 2018.

 

Deciziile de la ședința CNC TB/SIDA din 12 aprilie 2018

12 Apr

La data de 12 aprilie curent, membrii CNC TB/SIDA s-au întrunit în prima ședință ordinară din 2018 pentru a pune în discuție mai multe subiecte importante privind controlul și prevenirea maladiilor TB și HIV/SIDA în Rep. Moldova.

În cadrul ședinței au fost prezentate realizările Programelor naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS; au fost validate rezultatele implementării granturilor TB și HIV oferite de Fondul Global pentru 2015-2017 și au fost susținute mai multe aplicații regionale, lansate de FG, în scopul îmbunătățirii și asigurării sustenabilității serviciilor pentru populațiile-cheie TB și HIV din Europa de Est și Asia Centrală, inclusiv Moldova. 

Totodată, membrii CNC au discutat subiectul privind actualizarea componenței instituționale, structurilor și cadrului legal al CNC. Astfel, conform deciziei CNC în noua componență a Consiliului se regăsesc 30 membri, dintre care 29 membri cu drept de vot:

Sectorul guvernamental - 11 reprezentanți

 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale - 3 membri, incluiv președintele CNC
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării - 1 membru, vicepreședinte CNC
 • Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV - 1 membru, vicepreședinte CNC
 • Ministerul Finanțelor
 • Ministerul Justiției
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 • IMSP SDMC, coordonatorul Programului național de prevenire și control  HIV/SIDA/ITS
 • IMSP IFP, coordonatorul Programului național de control al tuberculozei
 • IP UCIMP DS

Agențiile internaționale - 5 reprezentanți

 • PNUD 
 • UNAIDS
 • UNICEF
 • UNFPA
 • Delegația UE în Moldova

Societatea civilă - 13 reprezentanți

 • Centrul pentru Analize și Politici în Sănătate
 • Fundația SOROS Moldova 
 • AO Centrul de informații GENDERDOC-M
 • AO ”Inițiativa Pozitivă”
 • Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Riscurilor
 • Platforma organizațiilor active în controlul TB
 • AO Societatea Moldovei  Împotriva Tuberculozei ”SMIT”
 • Alianța pentru Sănătate Publică
 • Grupul de inițiativă UDI ”PULS”
 • Parteneriat Necomercial „Programe Medico Sociale”
 • Coordonatorul programului teritorial TB, regiunea de Est
 • Coordonatorul programului teritorial HIV, regiunea de Est

Parte a procesului de actualizare sunt și grupurile tehnice de lucru ale CNC, care din 8 GTL anterior au fost restructurate în 3 GTL-uri, după cum urmează:

 1. GTL controlul infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală
 2. GTL controlul tuberculozei
 3. GTL mixt în domeniul HIV/TB

Ședina a fost prezidată de președintele CNC și ministrul săntății, muncii și protecției sociale, Svetlana Cebotari, care a subliniat importanța dezvoltării politicilor intersectoriale pentru minimizarea consecințelor maladiilor TB/HIV prin reducerea transmiterii, precum și asigurarea acordării unor servicii eficiente de prevenire, tratament și îngrijire pentru bolnavii de TB și SIDA.

La ședința a participat și Managerul de Portofoliu al FG pentru Moldova, Tsovinar Sakanyan, care în prezent se află într-o vizită de lucru în țara noastă. Reprezentantul Fondului Global a apreciat inițiativele dezvoltate de Moldova în domeniul TB/SIDA, a atenționat asupra necesității de a asigura în continuare sustenabilitatea activităților de prevenire și control al infecțiilor TB/SIDA și a menționat că Rep. Moldova este un bun exemplu pentru regiune.

Deciziile de la ședința CNC pot fi consultate pe acest link.

Vizita de lucru a Consilierului Special al UNAIDS pentru Europa de Est și Asia Centrală, profesorul Michel Kazatchkine

26 Mar

În perioada 26-29 martie 2018, în Republica Moldova, se va afla într-o vizită de lucru Consilierului Special al Programului Comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS) pentru Europa de Est și Asia Centrală, profesorul Michel Kazatchkine.

În timpul vizitei sale în Moldova, Consilierul Special al UNAIDS, planifică să discute despre următorii pași ai țării către sustenabilitate și responsabilitate națională a răspunsurilor la HIV și TBC și despre majorarea investițiilor interne în timp ce finanțarea internațională (Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculoza și Malarie) scade.

 

Întrucât HIV și tuberculoza multidrog-rezistentă rămân concentrate în rândul populațiilor vulnerabile, inclusiv persoanele care injectează droguri, bărbații care practică sex cu bărbații și deţinuţii, controlul epidemiilor necesită colaborarea între sistemul de sănătate și organizațiile neguvernamentale, împreună cu sporirea profilaxiei, reducerea discriminării și ameliorarea protecției drepturilor acestor populații.

 

Consilierul Special planifică, de asemenea, să viziteze din nou Tiraspolul, dat fiind faptul că malul stâng al Nistrului se confruntă cu o povară mai mare atât a epidemiilor HIV, cât și a TBC. În timpul vizitei la Tiraspol, Dumnealui ar dori să discute despre sprijinul local pentru răspunsurile la HIV și TBC pe termen scurt și mediu.

 

Profesorul Michel Kazatchkine a vizitat Republica Moldova de trei ori în rolul său de Reprezentat al Secretarului General al ONU. Vizita din acest an ar fi o urmare a temelor adresate în vizitele anterioare. În timpul primei sale vizite în decembrie 2013, Dumnealui a discutat despre sustenabilitatea programului HIV și programele de finanțare a tuberculozei. A doua vizită s-a concentrat exclusiv pe Tiraspol. Aceasta a permis desfășurarea dialogului ONU privind promovarea programelor HIV și TBC, și a fost deschisă o cale pentru dialogul privind introducerea programelor de reducere a riscurilor. A treia vizită a inclus dialoguri privind politica în domeniul drogurilor cu Comisia Națională Antidrog, și a abordat subiectele sustenabilității financiare a răspunsului la HIV și TBC, achiziționarea și reglementarea accesului la produsele farmaceutice, și rolul ONG-urilor. 

 

Moldova este o ţară cu una dintre cele mai înalte rate ale prevalențe HIV / SIDA și tuberculozei (TBC) în regiunea europeană. Țara a înregistrat realizări semnificative în ceea ce privește răspunsul și controlul acestor epidemii. Bunele sale practici în cadrul guvernării multisectoriale și a programelor comprehensive de prevenire a HIV în penitenciare, servesc drept sursă de inspirație la nivel regional și global. Multe țări monitorizează îndeaproape progresele înregistrate de Moldova în 2009, inclusiv pilotarea utilizării surselor financiare domestice pentru finanțarea serviciilor de prevenire HIV implementate de ONG-uri. Cu toate acestea, persistă importante provocări.

 

Sursa de informare: www.aids.md

Se caută lideri pentru o lume fără tuberculoză / Wanted: Leaders for a TB-free world

24 Mar

Ziua mondială a Tuberculozei, consemnată în fiecare an pe 24 martie, îndeamnă omenirea să conștientizeze că tuberculoza rămâne în continuare a fi una dintre cele mai grave epidemii în multe țări ale lumii.

Ziua mondială a Tuberculozei, consemnată în fiecare an pe 24 martie, îndeamnă omenirea să conștientizeze că tuberculoza rămâne în continuare a fi una dintre cele mai grave epidemii în multe țări ale lumii.

Tema Zilei în anul 2018 se axează pe angajamentul de a pune capăt epidemiei nu doar la nivel politic ci la toate nivelurile. Astfel, toți partenerii, începând de la primari, guvernatori, parlamentari și lideri comunitari, persoane afectate de tuberculoză, avocați ai societății civile, personalul medico-sanitar, ONG-uri ș.a. sunt îndemnați la acțiuni și eforturi pentru stoparea epidemiei în activitatea pe care o realizează.

 

Zilnic, tuberculoza ia moartea a peste 4500 de oameni, iar anual sunt pierdute circa un milion și jumătate de vieți, chiar dacă maladia poate fi prevenită și tratabilă. Potrivit Raportului Global pentru Tuberculoză din 2017 al OMS, circa 53 milioane de vieți au fost salvate prin diagnostic și tratament în perioada 2000-2016.

 

În 2016, la nivel mondial:

 • 10,4 milioane de persoane erau infectate cu tuberculoză (6,3 milioane cazuri noi, 90% au fost adulți, 35% au fost femei și 1 milion copii);
 • 1,7 milioane au decedat răpuși de această boală, inclusiv 0,4 milioane la persoanele cu co-infecție HIV;
 • 1 milion de copiii s-au îmbolnăvit de tuberculoză și 250.000 au decedat prin boală, inclusiv cei cu HIV.

Majoritatea cazurilor noi în 2016 s-au înregistrat în Asia de Sud-Est (45%), regiunea africană OMS (25%) și a Pacificului de Vest (17%); s-au înregistrat mai puține cazuri în regiunea est-mediteraneeană (7%), regiunea europeană a OMS (3%) și regiunea OMS din America (3%).

 

Potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în Republica Moldova, incidența globală privind tuberculoza, în anul 2017 a constituit 83,3 la 100 mii populație (3358 cazuri). Se atestă o micșorare cu 5,9% față de anul 2016 – 88,53 (3569 cazuri).

 

Datele îngrijorătoare reprezintă o amenințare la adresa securității medicale la nivel mondial. În acest context, omenirea a elaborat și implementează în prezent următoarele strategii globale privind TBC care au ca scop comun să pună capăt epidemiei globale TBC și obiectivele asociate, până în 2030:

Angajamentul liderilor din sistemul de sănătate din Rep. Moldova pentru reducerea poverii TBC se desfăşoară conform Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016 – 2020, care prevede asigurarea accesului universal la servicii de prevenire, diagnostic și tratament de calitate.

 

Toate serviciile medicale, inclusiv tratamentul, oferite în cadrul Programului Naţional de Control al Tuberculozei, sunt gratuite. În susținerea programului național TB, donatorii internaționali precum Fondul Global de combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei și  Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au acordat în ultimii ani, în mod constant, atât asistență tehnică, cât și resurse financiare considerabile.

 

Menționăm că, granturile acordate de FG constituie un sprijin major în creșterea capacitații naționale de răspuns împotriva epidemiilor cu HIV/SIDA și TB. Aceste fonduri sunt utilizate pentru asigurarea accesului la serviciile de tratament, îngrijire și suport a persoanelor infectate și afectate de TB și HIV/SIDA, dar și pentru consolidarea capacităților instituțiilor prestatoare de aceste servicii.

Prevenirea și combaterea tuberculozei în Republica Moldova discutată în cadrul Comisiei protecție socială, sănătate și familie

14 Mar

În pofida progresului în domeniul prevenirii tuberculozei, această maladie rămâne o problemă de sănătate publică în cele mai multe dintre țările din regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății, și în special în cele 18 țări din regiune de înaltă prioritate pentru Stop TB, unde este regăsită și Republica Moldova.

În acest sens, la 14 martie, Comisia protecție socială, sănătate și familie, în parteneriat cu Platforma parlamentară națională și regională a Rețelei globale de combatere a tuberculozei, a organizat audieri publice la subiectul „Mobilizare globală și angajamentele în domeniul combaterii tuberculozei. Abordări multisectoriale de redresare a situației în Republica Moldova”.

 

Scopul evenimentului a fost de a analiza realizările și provocările Republicii Moldova în combaterea tuberculozei și de a identifica măsuri de accelerare a progreselor de combatere a maladiei.

 

În debutul discuțiilor, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari a menționat că prevenirea și controlul tuberculozei reprezintă una din problemele prioritare ale sistemului de sănătate, iar controlul acesteia constituie un obiectiv strategic de interes național.

 

„Actualmente în țară derulează cel de al cincilea Program național de control al tuberculozei 2016-2020 și care este orientat spre reducerea poverii tuberculozei în Republica Moldova, inclusiv a tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la servicii de prevenire, diagnostic și tratament de calitate și aplicarea intervențiilor strategice centrate pe pacient”, a subliniat ministrul.

 

În context, secretarul de stat Aliona Serbulenco a prezentat realizările și perspectivele în domeniul prevenirii tuberculozei în Republica Moldova.

 

Astfel, pe parcursul ultimilor ani, în țară, se constată o tendinţă de stabilizare a situaţiei epidemiologice a tuberculozei, morbiditatea prin tuberculoză în anul 2017 se menţine la nivel înalt - 3358 de cazuri (2016 – 3576 cazuri). Incidenţa globală prin tuberculoză în anul 2017 constituie 83,3 la 100.000 populaţie (anul 2016 – 88.6 la 100.000 populaţie). Mortalitatea prin tuberculoză în 2017 a constituit 7.9 la 100000 populaţie (2016 – 9.4 la 100.000 populaţie) (321 cazuri în 2017 și 372 cazuri în 2016).

 

Până în anul 2020 vor fi depuse eforturi pentru a asigura accesul universal la diagnosticul precoce al tuturor formelor de tuberculoză, accesul universal la tratament prin abordare centrată pe pacient, măsurile de profilaxie în controlul tuberculozei și menținerea unei rate de vaccinare cu vaccinul antituberculos Bacillus Calmette–Guérin la naștere de cel puțin 95%.

 

Valentina Buliga, Președinta Comisiei protecție socială, sănătate și familie, a declarat că, în urma procedurii de control parlamentar din cadrul ședinței vor fi formulate un șir de recomandări autorităților responsabile pentru îmbunătățirea situației pe termen mediu și lung, inclusiv în cercetarea cauzelor noilor îmbolnăviri, eficientizarea tratamentului și promovarea programelor de informare în instituțiile de învățământ.

 

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, deși la nivel mondial se remarcă în perioada 2000-2015 o scădere cu 22% a numărului deceselor prin tuberculoză, TB rămâne una din primele zece cauze ale deceselor la nivel global pentru anul 2015, care a constituit 1,8 milioane de decese, dintre care 0,4 mln în rândul persoanelor care traiesc cu HIV.

 

Sursa de informare: www.msmps.md

2017

REQUEST OF EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES) HIV/AIDS Program Assistant for Prevention Activities within the TB/HIV Grant (MDA-C-PCIMU), 2018-2020 (Full-time position)

29 Dec
Project Title: Strengthening HIV Control in Republic of Moldova, Project 2015-2017, Grant Agreement MDA-H-PCIMU
Grant No.: MDA-H-PCIMU
Source of Funding: Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria
 
The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMUis currently implementing the HIV/AIDS/STI Project, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services for HIV/AIDS Program Assistant for Prevention Activities within the TB/HIV Grant (MDA-C-PCIMU), 2018-2020.
 
The Consultant will be responsible for The Consultant is accountable for the operation and implementation of HIV prevention activities among KAPs and TARV adherence of PLWH planned under the HIV/AIDS Program, 2018-2020.
 
The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below.
 
The Consultants are hereby invited to submit their updated CV. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.
 
The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (Revised July 2014).
 
Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR).
 
The consultant shall perform the assignment, on a full-time basis, starting with January 2018.
 
PCIMU will select a consultant on the basis of comparison of consultant’s qualifications for the assignment and conformity with the TOR’s requirements.
 
First-hand information on the ToR can be obtained at the address below during office hours 09.00 to 17.00.
 
The deadline for submission of Consultant’s CV is January 12, 2018, 17:00 PM o’clock, Moldova local time. 
 
CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address bellow:
 
Public Institution “Coordination Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”
Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist,
18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova
Fax: + 373 22 233-887

Concurs pentru poziția de Coordonator al Secretariatului CNC TB/SIDA, grantul MDA-CFUND-1605

18 Dec
Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (IP UCIMP DS) în calitate de Recipient Principal al resurselor grantului FG pentru CNC TB/SIDA MDA-CFUND-1605 anunță concurs pentru poziția de Coordonator al Secretariatului CNC TB/SIDA (Consiliul Național de Coordonare a Programelor Naționale de control și prevenire a tuberculozei și control și prevenire HIV/SIDA/ITS).
 
Informații suplimentare referitor la serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările candidaților sunt menționate în Termenii de referință (TOR) care pot fi accesați la acest link.
 
Dosarul pentru concurs trebuie să conțină CV-ul candidatului (inclusiv detalii de contact a 3 persoane de referință /recomandări) şi o scrisoare de motivație.
 
Evaluarea se va realiza în conformitate cu criteriile de mai jos:
 • Studii superioare în sănătate publică, protecție socială sau alte studii relevante (10 puncte);
 • Experiență de lucru cu structurile guvernamentale și neguvernamentale (20 puncte);
 • Experiență de lucru cu structuri/organizații donatoare (20 puncte);
 • Experiență de lucru în gestionarea programelor, proiectelor din sectorul sănătății și/ sau social (25 puncte).
 • Cunoașterea programelor de control ale tuberculozei şi HIV/SIDA și a politicilor de sănătate va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române, ruse şi engleze (15 puncte);  
 • Abilități de lucru excelente la computer (10 puncte);
 • Personale: responsabilitate, abilități de lucru în echipă, comunicare, advocacy și negociere.
Program de munca: part-time
 
Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers(ediția curenta).
 
La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.
 
CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct până la termenul limită 28 Decembrie 2017ora 17.00 la adresa:
 
IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,
Fax: + 373 22 233-887, E-mail: acarp@ucimp.md
Angela Carp – Specialist Procurări Program HIV/SIDA

Pentru informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteți adresa:

Violeta Teutu –Coordonator Program HIV/AIDS

Tel: +373 22 233-568

E-mail: vteutu@ucimp.md

Tratamentul pre-contact al transmiterii infecției HIV va fi oferit gratuit în Moldova

11 Dec
Tratamentul privind profilaxia pre-contact al transmiterii infecției HIV, începând cu anul 2018, va fi oferit gratuit tuturor cuplurilor discordante din Moldova.
 
Acesta va fi administrat pentru a preveni transmiterea infecției în cazul în care un partener este HIV pozitiv, iar celălalt negativ. Persoana infectată va trebui să consume zilnic, toată viața, trei preparate conținute într-o pastilă, iar persoana HIV negativ, va lua timp de trei luni, două preparate conținute într-o pastilă. Ulterior, cel neinfectat va putea renunța la tratament, dacă partenerul său va avea zero nivelul concentrației virusului în sânge și nu va prezenta sursă de infecție pentru celălalt.
 
Iurie Climaşevschi, coordonatorul programului național de prevenire și control al HIV/SIDA și Infecțiilor cu Transmitere Sexuală, a spus pentru IPN, că în cazul unui cuplu dintre un bărbat și o femeie, dacă bărbatul e cel infectat, fiind administrat acest tratament antiretroviral, femeia va putea concepe chiar și copii.
 
Potrivit lui Iurie Climaşevschi, tratamentul începe să își facă efectul după cel puțin două săptămâni de la începerea administrării. Până acum puteau primi acest tratament doar persoanele infectate, nu și partenerii lor nu, deoarece nu exista o bază legală. Coordonatorul programul susține că Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a recomandat introducerea tratamentului, care deja s-a dovedit a fi foarte eficient. „E una să bei o pastilă pe zi și alta e să utilizezi prezervativul, ca metodă de protecție contra răspândirii virusului. Costul acestor preparate este foarte mic, dar efectul este foarte mare”, a spus Iurie Climaşevschi.
 
Până a începe tratamentul, persoanele infectate vor face diferite analize pentru a vedea gradul de infecție, ulterior, periodic se va testa concentrația virusului în sânge. Persoanele interesate se pot adresa la unul dintre cele patru centre de tratament HIV/SIDA care sunt la Bălți, Cahul, Chișinău şi în sistemul penitenciar.
 
Coordonatorul programului național susține că protocolul care va permite acordarea tratamentului este pe ultima sută de metri să fie aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Preparatele medicamentoase urmează să fie aduse din India. Vor fi produse generice care au precalificarea OMS privind calitatea.
 
Material preluat de pe IPN
 

Rezoluția Conferinței naționale HIV/SIDA 2017

06 Dec
Cea de-a 6 ediție a Conferinței Naționale HIV/SIDA s-a desfășurat în perioada 27-28 noiembrie 2017, la Chişinău, și a reunit la masa discuțiilor peste 130 de participanți implicați în controlul HIV/SIDA și TB.
 
Conferința Naţională HIV/SIDA 2017 a fost organizată sub egida Consiliului naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei în colaborare cu partenerii săi.
 
Scopul conferinței a fost de a uni eforturile părților responsabile pentru atingerea țintelor “90-90-90”, de a evalua progresele în domeniu, dar și de a identifica impedimentele în realizarea obiectivelor propuse către 2020.
 
La eveniment au participat reprezentanți ai instituţiilor guvernamentale și autorităților publice locale, reprezentanți ai organizaţiilor internaţionale, societății civile, inclusiv populațiile cheie afectate, dar și reprezentanți din sectorul privat din Republica Moldova, precum şi invitați din Ucraina, Austria și Elveția.

Ca urmare a discuțiilor din cadrul sesiunilor plenare, ținând cont de rezultatele înregistrate de către partenerii activi în raspunsul național HIV/SIDA, dar și de provocările cu care se confruntă Republica Moldova în prezent, participanții au adoptat la final Rezoluția Conferinței naționale HIV/SIDA 2017.

Textul Rezoluției poate fi accesat AICI.