2017

22 septembrie - ședința comună a GTL pe componenta HIV

21 Sep
La data de 22 septembrie curent va avea loc ședință comună a membrilor grupurilor tehnice de lucru pe componenta HIV din cadrul Consiliului Național de Coordonare TB/SIDA. Evenimentul va avea loc în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, începând cu ora 15:00.
 
Pe agenda zilei va fi pus în discuție subiectul privind organizarea și desfășurarea Conferinței naționale privind HIV/SIDA și a campaniei destinate Zilei Mondiale de Combatere SIDA 2017
 
La ședință sunt invitați să participe membrii grupurilor tehnice de lucru pe domeniul HIV - GTL Prevenire HIV, GTL Tratament, îngrijire și suport HIV, GTL Supraveghere epidemiologică HIV.
 
 

Concurs de angajare specialist IT, Unitatea de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS

07 Sep

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” anunță concurs de angajare a unui Specialist IT.

Consultantul va fi parte a echipei Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA/ITS și remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului MDA-H-PCIMU a Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei.
 
Consultanții interesați sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat cu informații ce atestă calificarea necesară pentru prestarea serviciilor menționate.
 
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările consultanților sunt menționate în Termenii de referință (TOR) ce pot fi accesați pe acest link.
 
Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iulie 2014). 
 
CV-urile pot fi trimise prin fax, poștă sau aduse direct la sediul UCIMP:
 
mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004
Fax: + 373 22 233-887

E-mail: acarp@ucimp.md

Termenul limită - 18 Septembrie 2017

Ratificarea Acordului cadru dintre Rep. Moldova și Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei

24 Aug

Legea pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei (nr. 142, 13 iulie 2017) a fost publicată, recent, în Monitorul Oficial al Rep. Moldova.

Acordul cadru are drept scop reglementarea cadrului de cooperare între Fondul Global și Republica Moldova, și a procedurii generale de implementare a finanțării din partea donatorului pentru combaterea HIV/SIDA și tuberculozei. De menționat că, fiecare țară eligibilă pentru finanțare trebuie să încheie un asemenea Acord cadru cu Fondul Global.
 
Părțile (Fondul Global și Ministerul Sănătății) au semnat Acordul respectiv în primăvara anului curent, după care a urmat procedura de ratificare. Prezentul Acord cadru rămâne valabil pentru o perioadă nelimitată de timp, în vederea asigurării legalității tuturor eventualelor proiecte şi programe ale Fondului Global, implementate prin intermediul Recipientului Principal din sectorul guvernamental al Rep. Moldova.
 
Totodată, ținem să specificăm că semnarea acestui Acord cadru nu scutește practica semnării Acordurilor de grant. Ca și până în prezent, donatorul va încheia Acorduri de grant cu fiecare RP al granturilor accesate în susținerea răspunsului național TB și HIV/SIDA.
 
Actualmente, Republica Moldova implementează patru granturi (două pe componenta HIV și două pe TB), oferite de donator, în valoare de 39,431,784 USD. În martie curent, țara a aplicat pentru continuarea programelor TB și HIV în perioada 2018-2020, iar, în prezent, țara este la etapa de negociere a granturilor cu FG.
 
Granturile acordate Republicii Moldova de către Fondul Global, începând cu anul 2003, constituie un sprijin major în creșterea capacitații naționale de răspuns împotriva celor două epidemii. Aceste fonduri sunt utilizate în scopul realizării programelor naționale de prevenire și control TB și HIV/SIDA/ITS, dar și a prestării serviciilor calitative pentru îngrijirea persoanelor afectate/infectate.
 
 
Material realizat de Secretariatul CNC TB/SIDA

Servicii de consultanță pentru costificarea serviciilor de prevenire HIV și suport în populațiile cheie și suport a persoanelor care trăiesc cu HIV

20 Aug

IP UCIMP DS invită consultanții individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor de consultanță (echipă formată din 3 consultanți naționali) pentru costificarea serviciilor de prevenire HIV și suport în populațiile cheie și suport a persoanelor care trăiesc cu HIV.

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează în prezent Proiectul HIV/SIDA/STI finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță – 3 consultanți naționali.

Serviciile includ estimarea costurilor serviciilor de prevenire și suport pentru populațiile cheie și PTH conform prevederilor legislației naționale (ex. HG 1020 din 29 decembrie 2011 ”Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare” etc). 

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizate cu informații ce atestă calificarea necesară pentru prestarea serviciilor menționate.

Informații suplimentare, cât și cerințele față de calificările consultanților sunt menționate în Termenii de referință (TOR) ce pot fi accesați pe acest link.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iulie 2014).
 
 
CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

Victor Volovei  – Vice-Director Program HIV/AIDS

Tel: +373 22 233-568

E-mail: vvolovei@ucimp.md 

Termenul limită pentru depunere a CV-lor - 31 august 2017, ora 17:00.

CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct la adresa:

IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,

Fax: + 373 22 233-887,

E-mail: acarp@ucimp.md  

IP UCIMP DS anunţă concurs deschis pentru selectarea unei companii specializate în web design care va presta servicii de elaborare/modernizare a paginii web „www.ccm.md”

16 Aug
IP UCIMP DS invită companiile eligibile (consultanți) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor de elaborare/modernizare a paginii web „www.ccm.md”.

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează în prezent Proiectul HIV/SIDA/STI finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea  serviciilor de elaborare/modernizare a paginii web  www.ccm.md.

Candidații sunt invitați să prezinte CV-ul actualizat care atestă calificarea necesară pentru serviciile solicitate (descrierea serviciilor similare, experiență de lucru, disponibilitatea și competențele necesare). De menționat că IP UCIMP DS nu este obligată să accepte orice CV.

Informații suplimentare referitor la serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările prestatorului sunt menționate în Termenii de Referință.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite de Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (revizuit Iulie 2014).

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa:
Violeta Teutu – Coordonator Secretariat CNC TB/SIDA
 
Tel: +373 22 727 359
 
Termen limită pentru depunere a CV-lor - 25 august 2017, ora 17:00.
 
CV-le vor fi transmise prin fax, poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004
Fax: + 373 22 233-887, E-mail: acarp@ucimp.md
 

CNAM anunță concurs de granturi în domeniul profilaxiei şi prevenirii riscurilor

15 Aug
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunţă lansarea concursului de selectare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM.

Selectarea proiectelor este realizată în conformitate cu priorităţile şi obiectivele de finanţare stabilite de către Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte şi cu criteriile de eligibilitate stipulate în Regulamentul privind modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, aprobat prin Ordinul comun nr. 286/154-A din 11.04.2017 al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Priorităţile şi obiectivele de finanţare stabilite în anul 2017 de către Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte sunt:

1. Profilaxia şi prevenirea riscurilor de îmbolnăvire cu HIV şi SIDA în grupurile cu risc sporit de infectare - 2 proiecte.

Cuantumul total al alocaţiilor financiare nerambursabile pentru proiectele de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire constituie 2 000 000 (două milioane) de lei (câte 1 000 000 de lei pentru fiecare proiect).
 
Perioada desfăşurării concursului (depunerea dosarelor)14 august (ora 8.00) - 15 septembrie 2017 (ora 17.00). Propunerile de proiect şi documentele aferente vor fi prezentate în plic sigilat la Cancelaria CNAM (mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46).
 
Data, ora şi locul deschiderii plicurilor18 septembrie 2017, ora 11.00, CNAM: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46.

Condiţiile de participare la concurs:

a) solicitant al finanţării poate fi: instituţie/ asociaţie/ fundaţie non-profit înregistrată în RM;
b) experienţă de minimum 3 ani în perioada 2014-2017, de implementare a proiectelor similare celor pentru care se solicită finanţarea;
c) experienţă de gestionare anterioară a proiectelor în valoare de cel puţin 150.000 MDL un proiect.
 
Conţinutul dosarului pentru solicitare de finanţare:

a) formularul (solicitarea) de participare la concurs conform modelului aprobat de CNAM (se anexează);
b) bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului;
c) datele privind solicitantul;
d) copia actului de constituire a solicitantului;
e) copia certificatului de înregistrare al solicitantului;
f) curriculum vitae al directorului de proiect;
g) copiile ultimelor 3 rapoarte financiare anuale, depuse la organele competente;
h) certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional, emis de Inspectoratul fiscal teritorial (cu termen valabil, în original);
i) certificat privind starea contului bancar (conturile bancare să nu fie blocate);
j) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa obligaţiilor restante faţă de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;k) succintă descriere a proiectelor implementate în ultimele 12 luni şi în special cele în domeniul sănătăţii.

Toate documentele depuse trebuie numerotate şi legate într-un singur dosar de plastic A4 cu şină, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora, specificând numărul total de pagini în solicitarea participării la concurs. Documentele din dosar vor fi prezentate în limba de stat. Pe documentele prezentate în copii va fi aplicată menţiunea „conform cu originalul”, vor fi semnate şi ştampilate de solicitant.

Criteriile de acordare a finanţării:

• Corespunderea proiectului cu priorităţile de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie stabilite de către Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte.
• Actualitatea şi importanţa proiectului, fundamentarea obiectivelor şi încadrarea în acţiunile strategiei naţionale de sănătate în acest domeniu.
• Acţiuni propuse pentru implementarea proiectului corespund integral sau parţial listei serviciilor din Standardul de calitate a serviciilor de prevenire HIV în mediul populaţiilor-cheie, aprobat de MS (Ordinul nr. 996 din 23.12.2015).
• Capacitatea solicitantului de a realiza proiectul.
• Buget argumentat.
• Calitatea mecanismului de evidenţă, monitorizare a activităţilor şi evaluare a rezultatelor.
• Impactul proiectului.

Sursa de informare: www.cnam.md

REQUEST OF EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES) HIV/AIDS Project Coordinator (Full-time position)

14 Aug
The HIV/AIDS Project Coordinator will be responsible for overall coordination of all issues related to operation and functioning of the HIV/AIDS PROJECT in its entirety.
 
The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the HIV/AIDS/STI Project, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services for HIV/AIDS Project Coordinator. The HIV/AIDS Project Coordinator will be responsible for overall coordination of all issues related to operation and functioning of the HIV/AIDS PROJECT in its entirety.
 
The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below. The Consultants are hereby invited to submit their updated CV. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.
 
The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (current edition).
 
Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR) at this link.
 
The consultant shall perform the assignment, on a full-time basis, starting with August 2017 for a period of 4 months, with possibility of extension under the upcoming grant period.
 
PCIMU will select a consultant on the basis of comparison of consultant’s qualifications for the assignment and conformity with the TOR’s requirements.
 
First-hand information on the ToR can be obtained at the address below during office hours 09.00 to 17.00.

The deadline for submission of Consultant’s CV is August 18, 2017, 14:00 PM o’clock, Moldova local time. CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address bellow:

Public Institution “Coordination Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”

Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist,

18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: acarp@ucimp.md

 

Request of Expressions of Interest (Consultant Services) - HIV/AIDS Project Coordinator

31 Jul
The HIV/AIDS Project Coordinator will be responsible for overall coordination of all issues related to operation and functioning of the HIV/AIDS PROJECT in its entirety.
 
The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the HIV/AIDS/STI Project, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services for HIV/AIDS Project Coordinator. 

The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below. The Consultants are hereby invited to submit their updated CV. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.

The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (current edition).

Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR) at the web-page: www.ucimp.md.

The consultant shall perform the assignment, on a full-time basis, starting with August 2017 for a period of 4 months, with possibility of extension under the upcoming grant period.

PCIMU will select a consultant on the basis of comparison of consultant’s qualifications for the assignment and conformity with the TOR’s requirements.

First-hand information on the ToR can be obtained at the address below during office hours 09.00 to 17.00.
 
The deadline for submission of Consultant’s CV is August 10, 2017, 14:00 PM o’clock, Moldova local time.
 
CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address bellow:
Public Institution “Coordination Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”
Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist,
18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova
Fax: + 373 22 233-887
E-mail: acarp@ucimp.md
 

UCIMP angajează consultant în domeniul HIV

20 Jul

IP UCIMP DS invită consultanții individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor ce includ asistență tehnică pentru revizuirea Protocolului Clinic Național Profilaxia transmiterii materno-fetale a infecției cu HIV.

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează în prezent Proiectul HIV/SIDA/STI finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea  serviciilor de consultanță. Serviciile includ asistență tehnică pentru revizuirea Protocolului Clinic Național Profilaxia transmiterii materno-fetale a infecției cu HIV conform ultimelor recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat ce atestă calificarea necesară pentru prestarea serviciile menționate.

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările consultantului sunt menționate în “Termenii de referință” ce pot fi accesați la acest link.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iunie 2014).
 
CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct pe adresa:
IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,
Fax: + 373 22 233-887, E-mail: acarp@ucimp.md 
 
Termen limită pentru depunerea dosarului -  26 iulie 2017, ora 12.00
 
CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.
 
Pentru alte informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteți adresa:
Daniela Lupan –Coordonator Program HIV/AIDS

Tel: +373 22 233-568 // E-mail: dbolun@ucimp.md

 

Nou raport UNAIDS: Numărul deceselor cauzate de SIDA a fost redus aproape la jumătate

20 Jul
Numărul anual al persoanelor care mor din cauza SIDA s-a redus la aproape jumătate, de la 1,9 milioane la 1 milion, între 2005 și 2016. Totodată, cota persoanelor cu HIV care au acces la tratament medical a depășit pentru prima dată 50%.
 
Astăzi, Programul Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA (UNAIDS) a lansat un nou Raport intitulat "Ending AIDS: progress towards the 90–90–90 targets" (n.r. Stoparea SIDA: progresul către obiectivele 90-90-90). Datele raportului arată că:
  • Anul trecut, 36,7 de milioane de persoane din întreaga lume trăiau cu virusul care slăbește sistemul imunitar și poate duce la SIDA. Dintre aceștia, 53% au reușit să obțină tratamentul necesar pentru suprimarea virusului.
  • În 2016, 19,5 milioane din cele 36,7 milioane de persoane care trăiesc cu HIV au avut acces la tratament, iar decesele legate de SIDA au scăzut de la 1,9 milioane în 2005 la 1 milion în 2016. Cu condiția că extindere va continua, acest progres pune lumea pe calea cea bună pentru a ajunge la Obiectivul global asumat de umanitate - 30 de milioane de persoane tratate până în 2020.
  • În 2016, mai mult de două treimi (70%) din persoanele care trăiesc cu HIV își cunosc statutul pozitiv. Dintre aceștia, 77% au acces la tratament, din care 82% au atins o încărcătură virală de zero.
  • Stoparea noilor infecții cu HIV în rândul copiilor a generat rezultate. Aproximativ 76% dintre femeile însărcinate care trăiesc cu HIV au avut acces la medicamente antiretrovirale în 2016, în creștere comparativ cu 47% în 2010. Infecțiile noi cu HIV la copii la nivel global s-au redus la jumătate, de la 300 000 [230 000-370 000] în 2010 la 160 000 [100 000-220 000] în 2016.
  • Progrese au fost înregistrate și în răspunsul global la tuberculoză și HIV. Astfel, s-a înregistrat o scădere cu 33% a deceselor cauzate de tuberculoză în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV. Începând cu 2015, doar 11% dintre cele 10,4 milioane de cazuri de tuberculoză la nivel global au fost printre persoanele care trăiesc cu HIV. Cu toate acestea, aproape 60% dintre cazurile de tuberculoză la persoanele care trăiesc cu HIV nu au fost diagnosticate sau tratate.
  • În Africa de sud și de est au fost înregistrate cele mai dramatice îmbunătățiri, în contextul în care numărul anual de noi infecții a scăzut cu 29% din 2010, în timp ce numărul anual de decese cauzate de SIDA a scăzut cu 42%.

Totodată, UNAIDS a atenționat asupra evoluțiilor din Europa de Est și din Asia Centrală, singurele regiuni din lume unde infecțiile cu HIV și decesele cauzate de SIDA sunt în creștere. Se estimează că 42% din infecțiile din aceste regiuni sunt cauzate de acele contaminate folosite pentru injectarea drogurilor.

Mai multe informații găsiți aici.