2009

Femeile din Tiraspol simt necesitatea să se întrunească în grupuri mai restrânse

26 Oct

La 23 octombrie curent, în oficiul “Здоровое будущее” din oraşul Tiraspol, a avut loc o întrunire a femeilor infectate cu HIV.

Ideea organizării unor astfel de întruniri aparţine însăşi femeilor cu statutul seropozitiv din localitate, care anterior au beneficiat de nişte întâlniri de ajutor reciproc într-un grup mai extins.
Potrivit iniţiatoarelor, întrunirile în grupuri restrânse le permite femeilor să discute mai deschis problemele cu care acestea se confruntă, aşa cum la şedinţele ce se desfăşurau cu participarea bărbaţilor unele subiecte erau trecute oarecum sub tăcere.
Primul grup feminin de discuţii a adunat 12 femei. Întâlnirea a avut loc într-o atmosferă prietenească, la un ceai energizant. În cadrul întâlnirii a fost luată decizia ca astfel de întruniri să fie desfăşurate în fiecare ultima zi de vineri a lunii.   

Informaţie adaptată după sursa ongtiraspol@idknet.com

 

Ministrul sanatatii a participat la un important for regional in problema tuberculozei

23 Oct

Ministrul Sanatatii, domnul Vladimir Hotineanu, a participat in cadrul Reuniunii de Nivel Inalt cu genericul „Declaratia de la Berlin privind Tuberculoza: continuarea Dialogului de Nivel Inalt al Statelor din cadrul Regiunii Europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii cu o prioritate majora de Control a Tuberculozei", care s-a desfasurat la Berlin (Germania), pe data de 15 octombrie curent.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Federal al Sanatatii al Republicii Federale Germania, drept o continuare a Dialogului de Nivel Inalt realizat in cadrul Forumului Ministerial cu privire la Tuberculoza, ce a avut loc la Berlin in octombrie 2007. In cadrul acelui for a fost adoptata Declaratia de la Berlin privind Tuberculoza, ce stipuleaza angajamentul politic al tarilor membre din Regiunea Europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatati de a intreprinde masuri concrete si masurabile de fortificare a prevenirii si controlului tuberculozei, in vederea imbunatatirea sanatatii populatiei la nivel national si regional.
In cadrul reuniunii au participat delegatiile Ministerelor Sanatatii ale tarilor din Regiunea Europeana pentru care tuberculoza reprezinta o problema prioritara de sanatate publica, precum si reprezentanti ai organismelor internationale si structurilor non-guvernamentale.
Evenimentul a avut drept scop reiterarea angajamentelor asumate prin adoptarea Declaratiei de la Berlin privind Tuberculoza; elucidarea rezultatelor obtinute pe parcursul anilor 2007-2009, in vederea controlului Tuberculozei si infectiei HIV/SIDA; reflectarea importantei corelarii efective a Programelor Nationale de Control si Profilaxie a Tuberculozei si infectiei HIV/SIDA.
Expertii internationali si reprezentanti ai organizatiilor internationale din domeniul dat s-au referit la tendinta in timp a situatiei epidemiologice prin tuberculoza si HIV/SIDA in Regiunea Europeana si au facut o trecere in revista a politicilor si strategiilor de control a tuberculozei si infectiei HIV/SIDA elaborate cu suportul organismelor internationale in domeniul sanatatii, elucidind importanta imbunatatirii activitatii sistemelor de sanatate, in contextul implementarii strategiilor efective de control a Tuberculozei si HIV/SIDA. Totodata, s-a vorbit despre importanta obtinerii unei sinergii in finantarea programelor de Control si Profilaxie a Tuberculozei si infectiei HIV/SIDA.
In cadrul reuniunii au prezentat discursuri si reprezentanti ai organizatiilor non-guvernamentale ce desfasoara activitati de prevenire a tuberculozei si infectiei HIV, care au mentionat importanta fortificarii la nivel national a parteneriatelor de colaborare intre structurile guvernamentale si organismele non-guvernamentale in vederea eficientizarii implementarii masurilor de control si profilaxie a tuberculozei si infectiei HIV/SIDA.
In cadrul deplasarii domnul Vladimir Hotineanu a avut un sir de intrevederi bilaterale cu reprezentantii Ministerului Federal al Sanatatii al Republicii Federale Germania si cu reprezentantii organismelor internationale, aceasta fiind o oportunitate pentru impulsionarea si diversificarea relatiilor de colaborare in domeniul sanatatii.
www.ms.gov.md

Ziua mondială împotriva SIDA, 2009 – Premiul „Panglica roşie”

22 Oct

Panglica roşie reprezintă simbolul global al mişcării împotriva SIDA. Premiul „Panglica roşie” este proiectat pentru a onora şi celebra iniţiativele extraordinare din partea persoanelor şi comunităţilor ce demonstrează implicare şi liderism în reducerea răspîndirii şi impactului maladiei SIDA la nivel naţional.

Pentru a marca Ziua Globală împotriva SIDA, (1 decembrie), Programul Comun al Naţiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS) în Moldova, susţinut de Echipa de Lucru ONU privind HIV/SIDA  şi Campania Globală împotriva SIDA (WAC) în Moldova  vor organiza un concurs pentru a premia cele mai bune şi valoroase iniţiative din partea persoanelor şi organizaţiilor în cadrul răspunsului naţional la HIV/SIDA.
În cadrul concursului pot participa toţi cetăţenii Republicii Moldova, prin intermediul nominalizării persoanelor sau instituţiilor/organizaţiilor atît guvernamentale, cît şi non-guvernamentale ce sunt implicate în cadrul răspunsului naţional la SIDA. Persoana/organizaţia care acumulează un număr mai mare de nominalizări va fi premiat. Rezultatele concursului vor fi făcute publice pe parcursul decernării Premiului „Panglica roşie”, ce va avea loc cu ocazia Zilei Globale împotriva SIDA, marcată anual la 1 decembrie curent. Nominalizările pot fi efectuate pînă la 19 noiembrie curent.
Nominalizările pot fi efectuate la două categorii:
• Persoanele care se implică în răspunsul naţional la HIV/SIDA şi demonstrează atitudine extraordinară vis-a-vis de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA
1. Cel mai bun medic infecţionist
2. Cel mai bun medic practician
3. Cel mai bun lucrător social
4. Cel mai bun preot/pastor
5. Cel mai bun activist
 
• Organizaţiile/instituţiile atît guvernamentale cît şi non-guvernamentale care sunt cele mai implicate în cadrul răspunsului naţional la HIV/SIDA şi demonstrează atitudine extraordinară vis-a-vis de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA
1. Cea mai bună organizaţie/instituţie care activează în domeniul comunicării şi prevenirii HIV
2. Cea mai bună organizaţie/instituţie care lucrează cu grupurile vulnerabile
3. Cea mai bună organizaţie/instituţie care asigură acces la îngrijiri şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV
4. Cea mai bună organizaţie/instituţie care lucrează cu tinerii în domeniul HIV/SIDA
5. Cea mai bună organizaţie a sectorului privat care promovează şi implementează politici la locul de muncă privind HIV/SIDA.
Nominalizările pot fi efectuate on-line prin intermediul website-ului www.aids.md/wad/ (www.aids.md/ro/wad/ ) sau transmise prin poştă la următoarea adresă: UNAIDS Moldova, bir. 26, str. Sfatul Ţării 27, Chişinău, Republica Moldova, MD-2012.
Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm contactaţi:

UNAIDS Moldova                                                             
Violeta Bunescu                                                                 
Asistent Comunicare, Tel.: 22 37 71 
                                                          
e-mail:
BunescuV@unaids.org    

Campania Globală împotriva SIDA
Elena Jidobin
Consultant naţional
Tel.: 068121215
e-mail:
ejidobin@gmail.com                                         

Societatea civilă se implică în organizarea unei campanii privind HIV în Moldova

20 Oct

Circa 40 de reprezentanţi ai societăţii civile sunt aşteptaţi să participe la un seminar de instruire la tema „Liderism privind HIV prin asumarea responsabilităţii”, ce va fi organizat în perioada 21-23 octombrie la Chişinău de către Campania Globală împotriva SIDA (World AIDS Campaign) şi Reţeaua Globală a Persoanelor care Trăiesc cu HIV (GNP+).

 

Scopul seminarului e de a susţine societatea civilă în crearea platformei de organizare a unei campanii privind HIV, cu accentul pe elementele de advocacy  şi lobby.

De menţionat că pe parcursul următorilor doi ani, GNP+ îşi propune să colaboreze activ cu organizaţiile neguvernamentale din Moldova în vederea explorării modului în care societatea civilă poate organiza activităţi de advocacy şi lobby la nivel naţional, astfel ca liderii politici să ţină cont de angajamentele asumate cu referinţă la HIV şi SIDA şi anume: asigurarea accesului universal la prevenire, tratament, îngrijire şi sprijin persoanelor care trăiesc cu HIV până în anul 2010.

Vizitele experţilor internaţionali au scos în evidenţă patru probleme prioritare pentru Republica Moldova, care pot deveni potenţiale subiecte pentru activităţile de advocacy şi campanii de informare privind HIV: migraţia; introducerea în curriculumul şcolar a cursului obligator de deprinderi de viaţă; sporirea cheltuielilor guvernamentale privind răspunsul epidemiei HIV/SIDA; drepturile omului şi HIV/SIDA.

Prin intermediul seminarului respectiv, dar şi a activităţilor ulterioare planificate în cadrul proiectului iniţiat de Campania Globală împotriva SIDA se urmăreşte sporirea nivelului de conştientizare a rolului societăţii civile în vederea asigurării realizării promisiunilor politice.

Seminarul de instruire îi va avea ca facilitatori pe Bianca Marks şi Gregory Gray  (experţi World AIDS Campaign) şi un reprezentant al GNP+. Limbile de lucru – engleza şi româna (traducerea simultană în română, engleză şi rusă va fi asigurată pe tot parcursul seminarului).

Informaţie scrisă de Victoria Tataru

Consultant în comunicare

Conferinţă internaţională la tema HIV/SIDA

15 Oct

Asociaţia „Ajutorul Creştin din Moldova” în colaborare cu Agenţia UNAIDS (oficiul din Moldova) şi Alianţa Internaţională pentru HIV/SIDA din Ucraina au desfăşurat la Chişinău o conferinţă internaţională la tema „Răspunsul Bisericii la epidemia HIV/SIDA: aspecte teoretice şi practice”.

În cadrul evenimentului, participanţii au discutat despre rolul şi poziţia Bisericii în prevenirea şi controlul infecţiei HIV/SIDA, identificarea acţiunilor eficiente de acordare a asistenţei şi suportului de care au nevoie persoanele infectate cu HIV şi/sau bolnave de SIDA din partea slujitorilor clerului.

Prezent la deschiderea conferinţei, dl Oleg Barbă, consultant în politici publice de sănătate (secretariatul CNC TB/SIDA) a reiterat necesitatea implicării cât mai active a structurilor religioase de pe teritoriul Moldovei în activităţile de profilaxie ale epidemiei pentru a reuşi o acoperire cât mai largă a populaţiei cu informaţii privind actualitatea problemelor ce ţin de HIV şi SIDA, necesitatea promovării în societate a unei atitudini tolerante faţă de persoanele cu statutul seropozitiv.

De remarcat că Biserica Ortodoxă din Moldova consideră necesară conlucrarea cu organele statale, ministeriale de resort şi ONG-uri, iar prin intermediul slujitorilor se doreşte implementarea unui şir de servicii sociale (pentru domeniul educaţiei, protecţiei sociale şi a sănătăţii etc.) care ar conduce la formarea unei atitudini compătimitoare, de înţelegere faţă de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA. Potrivit preoţilor, rolul lor constă în includerea acestor persoane în viaţa bisericească, iniţierea liturghiilor şi rugăciunilor pentru aceste persoane, precum şi promovarea ideii că persoanele infectate cu HIV şi bolnave de SIDA nu sunt periculoase pentru alţi creştini-enoriaşi dacă sărută icoanele în biserică, participă la Sfânta Împărtaşanie şi alte practici legate de tradiţiile bisericii creştine.

La eveniment au participat reprezentanţi ai confesiunilor religioase, oficial înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Oaspete al conferinţei a fost dna Elena Puric, reprezentatul Alianţei Internaţionale pentru HIV/SIDA din Ucraina.

Informaţie scrisă de Victoria Tataru

Secretariatul CNC TB/SIDA

 

 

Sesiuni de master-class la tema HIV/SIDA

12 Oct
Fundaţia SIDA Est-Vest în parteneriat cu Comisia Naţională pentru UNESCO în Republica Moldova, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii şi Turismului din Republica Moldova, UNAIDS în Republica Moldova, cu susţinerea materială şi informaţională a biroului UNESCO din Moscova, desfăşoară sesiuni de Маster-class pentru tinerii creativi şi talentaţi pentru mobilizarea şi atragerea capacităţilor din domeniul artei, culturii şi impulsionarea activităţii de creaţie în prevenirea infecţiei HIV şi SIDA.

Sesiunile de Маster-class se vor desfăşura cu participarea specialiştilor din domeniul HIV şi SIDA  şi maieştrilor din domeniul artei şi culturii după cum urmează:
12 octombrie, ora 11.00-15.30, master-class „Prezentarea scenică”. Sunt invitaţi tinerii regizori, muzicieni, actori, dansatori. Moderator Valentina Radcenco, regizor-stilist, directorul Fundaţiei Culturale "Artpodium".
14 octombrie, ora 11.00-15.30, master-class “Mesajul posterului”. Sunt invitaţi pictori, graficieni, designeri. Moderator Semion Zamşa, grafic, Maestru în Arte şi membru Uniunii Artiştilor Pastici din Republica Moldova.
16 octombrie, ora 11.00-15.30, master-class “Simbolurile campaniilor de informare”. Sunt invitaţi designeri, decoratori, modelieri şi croitori. Moderator Grigorii Bosenco, membru Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, preşedinte al Uniunii Designerilor din Moldova.
Toate  mаster-class-urile se vor desfăşura în  Muzeul Naţional de Arte Plastice pe adresa: Chişinău, str. 31 August 1989, 115, et. 2
La  mаster-class pot să participe reprezentanţii din domeniul artei cu vârsta cuprinsă între 15- 30 ani. Participanţii la sesiuni de master-class vor avea posibilitatea să participe la concursul “Fii creativ – e în puterea ta să opreşti infecţia HIV”, organizat în cadrul proiectului Atragerea potenţialului culturii şi artei în activitatea de profilaxie şi instruire în domeniul HIV şi SIDA.
Mai multe detalii le puteţi obţine la Fundaţia SIDA Est-Vest, tel. 22 84 86,
Persoana de contact: Olga Osadcii, preşedinte Reprezentaţa AFEW în Moldova

 

UNESCO a emis un Ghid international nou privind educatia sexuala

05 Oct
Potrivit UNESCO, în multe părţi ale lumii, tinerii beneficiază de educaţie sexuală necorespunzătoare, ceea ce-i face vulnerabili la HIV, infecţiile cu transmitere sexuală (ITS), sarcini nedorite, exploatarea şi abuzul sexual. Pentru a aborda această provocare, UNESCO s-a angajat în elaborarea noului Ghid internaţional privind educaţia sexuală, în parteneriat cu UNFPA şi alte agenţii.
Ghidul internaţional a fost elaborat de către un cercetător şi un practician, cu contribuţii din partea agenţiilor internaţionale, ministerele responsabile de educaţie şi organizaţii ale societăţii civile. Publicaţia include "o abordare bazată pe dovezi privind educaţia eficace în ceea ce priveşte sexul, relaţiile şi HIV/ITS" pentru copii şi tineri.

În conformitate cu ghidul, educaţia sexuală eficace este parte vitală a prevenirii HIV şi este critică în realizarea obiectivelor accesului universal la prevenire, tratament, îngrijiri şi suport. Programele elaborate şi implementate corespunzător pot ajuta tinerii să se expună mai puţin riscului de infectare cu HIV şi altor infecţii cu transmitere sexuală, sarcinilor nedorite şi relaţiilor sexuale coercitive sau abuzive.

Ghidul internaţional este destinat responsabililor din domeniile sănătate şi educaţie, în particular, ministerelor de resort, precum şi profesioniştilor ce activează în domeniul elaborării programelor curriculare, implementatorilor şi profesorilor.

Link: http://www.aids.md/coordination/aids-stakeholders/un/unfpa/
http://www.aids.md/coordination/aids-stakeholders/un/unesco/

ONG, impotriva modificarii programului scolar

05 Oct
Ministerul Educaţiei şi Tineretului (MET) intenţionează să facă schimbări în planul de învăţământ, şi anume să înlocuiască disciplina "Educaţia moral-spirituală" cu alta – "Educaţia moral-civică", atenţionează Asociaţia ştiinţifico-culturală "Educaţia moral-spirituală".
Guvernul nu poate modifica ceea ce a fost aprobat de Parlament încă în anul 2000, se spune într-un comunicat de presă emis de acest ONG.
"Disciplina "Educaţia moral-civică" ar fi mult mai aproape de "Ora de dirijinţie" care-i bazată pe conţinuturi similare. În majoritatea ţărilor europene procesul educativ este întemeiat pe morala creştină, aceasta fiind considerată fundamentul educaţiei. Educaţia religioasă este parte componentă a curriculumului şcolar", a declarat pentru Info-Prim Neo Rodica Calistru, preşedintele asociaţiei "Educaţia moral-spirituală".
Ea a mai spus că s-a adr esat în repetate rânduri către ministrul educaţiei, Larisa Şavga, însă fără rezultat. "Galina Bulat (viceministrul educaţiei – n. r.) a precizat că modificarea e impusă de către Victor Stepaniuc (viceprim-ministrul R. Moldova). Consider că aceste schimbări au legătură cu acţiunile violente din aprilie", a menţionat Rodica Calistru.
Asociaţia "Educaţia moral-spirituală" face apel către cetăţeni şi parlamentari să intervină în acest caz. Planul de învăţământ este deja editat, iar în zilele următoare inspectorii din republică vor veni la MET după informaţii pentru conferinţele din august ale pedagogilor.
"Trebuie de intervenit până când pedagogii vor face cunoştinţă cu programul de învăţământ. Corectările făcute ulterior nu vor fi luate în calcul de către toţi pedagogii", a mai spus Rodica Calistru.
Sursa: Info Prim Neo

La penitenciarul Pruncul isi deschide usile "Casa mamei si copilului"

05 Oct
La 5 august 2009, în incinta Instituţiei Penitenciare N9 Pruncul, îşi va deschide larg uşile un nou edificiu - "Casa mamei şi copilului".
Blocul este destinat pentru mamele încarcerate şi copiii acestora cu vârsta de până la trei ani (precum şi deţinutele însărcinate) şi are o capacitate de 10 persoane.

"Casa mamei şi copilului" are 5 dormitoare (fiecare având câte 2 locuri), echipate cu unităţi sanitare şi o bucătărie comună, ce oferă condiţii pentru pregătirea bucatelor pentru copii. Dormitoarele se află la etajul doi al edificiului, la etajul întâi aflându-se facilităţi de uz general cum ar fi: cabinetul medical, camera de joc pentru copii, depozitul.

Proiectul "Construirea blocului pentru mame şi copii" a fost implementat de Asociaţia Obştească "Calux"/Programul TB/HIV în penitenciare pe parcursul anilor 2007-2009. Obiectivul proiectului a fost de a crea condiţii adecvate de trai pentru mamele cu copii din sistemul penitenciar, asigurarea dreptului la condiţii sănătoase de detenţie.

Proiectul a fost susţinut financiar de mai mulţi parteneri, implicarea şi angajamentul cărora a ajutat la transformarea ideii într-o poveste de succes: Fundaţia Leopold Bachmann-Stiftung, Servicii  de Dezvoltare din Lihtenstein, Fundaţia Caritas Elveţia, Fundaţia Caritas Luxembourg, UNICEF-Moldova, Ambasada Republicii Federale din Germania, Agenţia Suedeză de Dezvoltare Internaţională, ADRA Moldova. Investiţiile financiare pentru reconstrucţia "Casei mamei şi copilului"sunt estimate la aproximativ 170 mii Euro.

La evenimentul de inaugurare a edificiului vor participa oficialităţi din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor, care au contribuit la realizarea proiectului, precum şi jurnalişti.

Informaţie preluată de pe http://prisontb.ong.md

A fost lansata pagina web a UNICEF Moldova

05 Oct
La 1 septembrie curent, Reprezentanţa Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Moldova şi-a lansat pagina web http://www.unicef.org/moldova/ro/ sau www.unicef.md.

Pagina UNICEF Moldova oferă diversă informaţie utilă la tema copiilor şi drepturile acestora, precum şi comunicate de presă, istorii de viaţă, galerii foto. O rubrică separată este consacrată şi tematicii HIV/SIDA (HIV/SIDA şi adolescenţii vulnerabili - http://www.unicef.org/moldova/ro/11937.html). De aici aflăm că, potrivit unui studiu realizat de UNICEF în rândul tinerilor, jumătate dintre persoanele  infectate cu HIV în Moldova au vârsta între 20 şi 29 ani şi doar 1 dintre 8 tineri ştie care sunt căile de transmitere ale infecţiei HIV, precum şi metodele de protecţie ale acesteia. Conţinutul site-ului va fi completat şi reactualizat cu cele mai relevante informaţii, publicaţii, studii şi cercetări din domeniile de activitate ale UNICEF (protecţia copilului, problemele adolescenţilor, accesul copiilor la educaţie şi serviciile de sănătate, violenţa şi abuzul împotriva copiilor, justiţia juvenilă, impactul migraţiei, politici sociale pentru copii) ş.a.

Secretariatul CNC TB/SIDA