Vizita de supervizare în teren a grantului Fondului Global

Membrii CNC TB/SIDA și CNE vor realiza, pe 13 octombrie 2021, o vizită de supervizare a granturilor Fondului Global în incinta Asociației Obștești AFI (mun. Chișinău, str. Varșovia 7, of. 2).

Supervizarea semestrială a proiectelor locale este una dintre funcțiile de bază ale CNC și CNE, iar vizita de supervizare presupune deplasarea în teritoriu, cu scopul de a evalua, la fața locului, rezultatele implementării proiectelor locale și de a propune/elabora, la necesitate, recomandări pentru îmbunătățirea indicatorilor acestora.