2022

24 martie - Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei

24 Mar

În contextul Zilei Mondiale de luptă împotriva tuberculozei, marcată anual la 24 martie, Ministerul Sănătății a organizat o conferință de presă, în cadrul căreia autoritățile și specialiștii din domeniu au discutat despre intensificarea efoturilor pentru combaterea bolii. Elementul indispensabil pentru realizarea acestui scop este creșterea investițiilor, care este și tematica pentru Ziua Mondială de luptă împotriva tuberculozei din acest an – „Invest to End TB. Save Lives”.

„Angajamentul pe care ni-l asumăm astăzi este să investim în continuare în tratamentul tuberculozei pentru a pune capăt suferinței și deceselor provocate de aceasta boală. Acesta este și îndemnul nostru către toți partenerii naționali și comunitatea internațională – să investim pentru a ameliora calitatea vieții persoanelor afectate de tuberculoză, să investim pentru a atinge țintele stabilite în eradicarea bolii, să investim pentru a salva vieți”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Sănătății Svetlana Nicolaescu.

În Republica Moldova tuberculoza rămâne o problemă majoră de sănătate publică, țara noastră fiind în continuare printre cele 30 de state din lume cu povară înaltă a tuberculozei multidrog-rezistente. Tuberculoza este o boală infecțioasă care poate prevenită, dar și tratată. Cu toate acestea, maladia continuă să genereze o povară uriașă de suferințe, decese și costuri financiare pentru persoanele cu tuberculoză și familiile lor. 

„Eu fiind o persoană care a trecut prin experiența tubeculozei multidrog-rezistentă înțeleg importanța implicării persoanelor afectate la elaborarea răspunsului național la tuberculoză, astfel luând în considerare necesitățile lor”, a menționat Oxana Rucsineanu, directorul executiv al Asociației bolnavilor de tuberculoză din Republica Moldova „SMIT”.

Eforturile pentru accelerarea progesului în combaterea tuberculozei, la nivel național, au devenit și mai importante în contextul consecințelor socio-economice ale pandemiei COVID-19, consecințe care s-au intensificat odată cu conflictul militar de pe teritoriul Ucrainei.

„Este vital să asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă. În acest sens, trebuie să depunem un efort adițional pentru utilizarea optimă a intervențiilor existente și atingerea obiectivului de acoperire universală cu serviciile de sănătate, plasând în centrul atenției populația vulnerabilă din punct de vedere clinic, profesional și social, inclusiv migranți și refugiați. Esențială pentru eliminarea tuberculozei în Republica Moldova este și integrarea inovațiilor – teste noi de diagnostic, regimuri de tratament, protocoale, tehnologii informaționale, etc”, a menționat secretarul de stat al Ministerului Sănătății.

Amintim că, la 23 februarie, Guvernul a aprobat Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, precum și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. 

„Vor fi implementate tehnologii noi de examen radiologic. Mai exact, vor fi utilizate instalații radiologice portative cu ajutorul cărora vom putea ajunge la orice persoană, din orice sat din țară. Toate aceste instalații radiologice portative, inclusiv cele mobile vor fi dotate cu inteligență artificială, ce va permite în două-trei minute să avem un rezultat preliminar dacă persoana are suspecții la tuberculoză și trebuie să fie examinată în continuare. În ce privește diagnosticul, toate laboratoarele de referință vor fi dotate cu aparate GeneXpert, care permit determinarea rezistenței la unul dintre preparatele tuberculozei și aprecierea sensibilității la preparatele din linia întâi și a doua, lucru care este foarte important pentru inițierea promptă a tratamentului tuberculozei multidrog-rezistentă”, a spus Valentina Vilc, coordonatorul Programului național de răspuns la tuberculoză, vicedirector al Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

Menționăm că, pandemia de COVID-19, a impus ajustarea practicelor de prestare a serviciilor, inclusiv prin implementarea și extinderea pe scară largă a tratamentului videoasistat (VST), utilizarea regimurilor scurte de tratament și a schemelor terapeutice cu preparate non-injectabile, dar și implicarea mai largă a organizațiilor neguvernamentale în depistarea țintită, oferirea suportului psihosocial pentru creșterea aderenței la tratament și activitățile de informare. Progresele înregistrate în prevenirea și tratamentul tuberculozei au fost afectate de pandemia de COVID-19, pe parcursul anului 2020 fiind înregistrată o reducere cu circa 39% a cazurilor de tuberculoză depistate. În anul 2021 au fost înregistrate 2 067 de cazuri noi și recidive de tuberculoză, iar în anul 2020 – 1 761.

 

Guvernul a aprobat Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2025

03 Mar

Toate persoanele infectate cu HIV/SIDA, indiferent de sex, vârstă, origine, asigurate sau neasigurate, vor avea în continuare acces la servicii de prevenire, tratament și îngrijire. Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de miercuri, 2 martie, Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2025.

 

Programul vine să asigure accesul egal și continuu la servicii de prevenire, tratament, îngrijire medicală și servicii sociale pentru toate persoanele afectate de HIV. Prin urmare, reducerea la minim a consecințele HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală, în special în grupurile-cheie de populație.

Prin intensificarea eforturilor de prevenire în grupurile cu risc sporit de infectare, creșterea accesului la serviciile de testare și tratament, dar și îmbunătățirea gestionării Programului național și optimizarea coordonării răspunsului la HIV autoritățile își propun să mențină prevalența HIV la nivel redus.

Programul respectiv va fi implementat din mijloacele financiare aprobate anual în bugetul public național, din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV/SIDA, precum și din alte surse. În acest scop este prevăzut un buget total de peste un miliard de lei.

În Republica Moldova, infecția HIV continuă să fie o problemă majoră de sănătate publică, cu un sporit impact medical, social și economic. Numărul estimativ de persoane infectate cu HIV/SIDA în țară este de peste 14 mii. Doar în anul 2020 au fost raportate 764 de cazuri noi de HIV.

Sursa: www.ms.gov.md

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție

03 Mar

Consultant local în vederea dezvoltării unei platforme online (CCM Hub) cu resurse informaționale din domeniul TB și HIV.

kgjhkl

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui Consultant local în vederea dezvoltării unei platforme online (CCM Hub) cu resurse informaționale din domeniul TB și HIV. Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2021-2023.

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitate să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în “Termenii de referință” ce sunt anexați.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

CV-ul va fi trimis prin poșta electronică până la termenul limită 10 Martie 2022 ora 17:00 la adresa de E-mail: acarp@ucimp.md   si/sau ucimpacarp@gmail.com

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

Violeta Teutu – Coordonator Proiect HIV, IP UCIMP DS

E-mail: vteutu@ucimp.md or vteutu@gmail.com

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

Mob: (+373) 692 71771

Guvernul a aprobat Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025

25 Feb

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025precum și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. Până în anul 2025, în urma implementării Programului, se propune atingerea mai multor rezultate, printre care reducerea incidenței tuberculozei cu 50% și a mortalității cu 75% comparativ cu anul 2015. La fel, este prevăzută majorarea ratei de vindecare în rândul pacienților, îmbunătățirea accesului la diagnostic și tratament pentru toți cetățenii.

 

Programul include șapte obiective prioritare, inclusiv asigurarea accesului universal la screening sistematic al contacților și grupurilor cu risc sporit la tuberculoză; la diagnostic precoce și la testele de sensibilitate la medicamente, inclusiv utilizarea testelor rapide; la tratament de calitate și îngrijiri continue, prin abordare individuală și în baza necesităților a fiecărei persoane. Documentul mai prevede asigurarea continuității serviciilor medicale, gestionarea maladiilor și problemelor social-economice conform nevoilor personale; extinderea tratamentului preventiv al tuberculozei; consolidarea abordării individuale, sensibile la gen și bazate pe drepturile omului pentru a crea un răspuns eficient și durabil la tuberculoză; consolidarea capacității naționale de cercetare și inovare.

Consiliile municipale Chișinău, Bălți și consiliile raionale urmează să elaboreze, aprobe și asigure realizarea programelor teritoriale de răspuns la tuberculoză în baza Programului național. Precizăm că aplicarea acestuia va fi monitorizată de Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei.

Programul național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 va fi implementat din mijloacele financiare aprobate anual în bugetul public național, precum și din alte surse, conform legislației în vigoare, inclusiv din resursele grantului oferit din partea Fondului Global. În acest scop se prevede un buget total de peste 1,3 miliarde de lei.

În Republica Moldova, tuberculoza rămâne una dintre problemele prioritare de sănătate publică, iar progresele privind prevenirea și tratarea tuberculozei au fost grav afectate de pandemia COVID-19. Astfel, în perioada martie – decembrie 2020, datele arată o reducere cu peste 38% a notificării cazurilor de tuberculoză în țara noastră. În acest condiții, au fost ajustate practicile de prestare a serviciilor pentru persoanele diagnosticate cu această maladie, inclusiv prin implementarea și extinderea tratamentului video-asistat, utilizarea regimurilor scurte de tratament și a schemelor terapeutice cu preparate non-injectabile.

Oportunitate de finantare a serviciilor psihosociale pentru persoanele HIV pozitive

05 Jan

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor in domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei  și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor in domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei  și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2022. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare/proiecte este  - 15 ianuarie 2022. Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

Condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile pe pagina electronică a IP UCIMP DS și expuse în Termenii de referință și formularele cererii de grant, inclusiv cele pentru buget model si detaliat.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: raportare@ucimp.md , cu titlul/subiect ”Cereri de finanțare 2022”, nu mai târziu de 15 ianuarie 2022. 

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, date de contact ( vteutu@ucimp.md ) sau la telefon: 0 22 233568

2021

Oportunitate de finantare a serviciilor psihosociale pentru persoanele HIV pozitive

29 Dec

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor in domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei  și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

 

hdjd

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor in domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei  și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2022. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare/proiecte este  - 15 ianuarie 2022. Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

Condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile pe pagina electronică a IP UCIMP DS și expuse în Termenii de referință și formularele cererii de grant, inclusiv cele pentru buget model si detaliat.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: raportare@ucimp.md , cu titlul/subiect ”Cereri de finanțare 2022”, nu mai târziu de 15 ianuarie 2022. 

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, date de contact ( vteutu@ucimp.md ) sau la telefon: 0 22 233568

Ziua Mondială de combatere a SIDA: Doar testează-te!

01 Dec

Doar testează-te! Acesta este mesajul, dar și denumirea campaniei sociale lansată de Ministerul Sănătății cu suportul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Asociației Obștești ,,Inițiativa Pozitivă”, UNAIDS Moldova și a autorităților locale. Până pe 21 decembrie, în țară vor fi organizate evenimente,  care au drept scop informarea populației despre HIV/SIDA, promovarea testării, mobilizarea și implicarea comunităților în răspunsul la infecția cu HIV.

JGJGHHGH

Doar testează-te! Acesta este mesajul, dar și denumirea campaniei sociale lansată de Ministerul Sănătății cu suportul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Asociației Obștești ,,Inițiativa Pozitivă”, UNAIDS Moldova și a autorităților locale. Până pe 21 decembrie, în țară vor fi organizate evenimente,  care au drept scop informarea populației despre HIV/SIDA, promovarea testării, mobilizarea și implicarea comunităților în răspunsul la infecția cu HIV.

În acest an, Ziua Mondială  de combatere HIV SIDA se desfășoară cu sloganurile „Pentru tine, pentru ei, pentru fiecare!” și „Este important pentru toți. Fiecare este important!”. În acest context, Ministerul Sănătății îndeamnă populația să se testeze gratuit la HIV în cadrul punctelor mobile. Totodată, până pe 21 decembrie, vor fi organizate traininguri în rândul tinerilor pentru promovarea testării; vor fi promovate și difuzate materiale informative în instituții specializate, transport public, rețele sociale; vor fi lansate diverse flashmob-uri și chatbot-uri pe rețelele sociale. De asemenea, pentru a evalua nivelul de discriminare a persoanelor care trăiesc cu HIV, va fi realizat un screening prin intermediul software RID. 

Acțiunile preconizate sunt orientate spre promovarea testării la HIV, atât în rândul populației generale, cât și în grupurile cheie, reducerea nivelului de discriminare a persoanelor care trăiesc cu HIV și alte categorii vulnerabile la HIV, asigurarea unei finanțări durabile pentru complexul de servicii împotriva epidemiei HIV.

La începutul anului 2021, în Republica Moldova au fost înregistrate aproximativ 14.400 de cazuri de îmbolnăvire cu HIV, iar în perioada ianuarie – octombrie 2021, conform datelor din registrul PTH,  au fost confirmate 662 cazuri noi, comparativ cu 567 de infecții depistate în aceeași perioadă a anului 2020.

În 2020, incidența infecţiei cu HIV la 100.000 populaţie а constituit aproximativ 17 cazuri, în raioanele din dreapta Nistrului – 15 cazuri, iar în teritoriile de Est – 30 cazuri. Se manifestă o reducere a incidenței infecției cu HIV în localitățile rurale,  de la 22 cazuri în 2019 – la 17 cazuri în 2020. În localitățile urbane: de la 24 cazuri – la 16 cazuri.

Majoritatea persoanelor care trăiesc cu HIV sunt tinere, de vârstă reproductivă. Pentru segmentul de vârstă 0-39 ani, incidența infecției cu HIV a constituit 18 cazuri la 100 mii populație, pentru 15-24 ani – aproximativ 14  cazuri, iar pentru vârsta de 40 ani şi mai mult – 15  cazuri. 

În peste 90 la sută din cazuri, virusul HIV s-a transmis pe cale heterosexuală, iar în 4 procente din îmbolnăviri – pe cale homosexuală. Consumul de droguri este responsabil de 3% din infectări, iar în alte 2,4%  îmbolnăviri – virusul s-a transmis de la mamă la copil. 

Autoritățile realizează supravegherea epidemiologică operativă şi de santinelă a infecţiei cu HIV. Se implementează testarea rapidă pe bază de sânge capilar, inclusiv în sectorul non-guvernamental, servicii de prevenire HIV prin intermediul farmaciilor comerciale și clinicilor mobile, se realizează managementul supradozării în rândul UDI. Totodată, sunt disponibile și se acordă conform protocoalelor naționale, elaborate în baza ultimilor recomandări ale OMS și UNAIDS, tratamente antiretrovirale, tratamente ale infecțiilor oportuniste și co-infecțiilor, îngrijire şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV, profilaxie pre-expunere și post-expunere.

În scopul prevenirii transmiterii infecției cu HIV se implementează activități de prevenire în rândul populației, grație resurselor considerabile oferite de Fondul Global de luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei. În primele nouă luni ale anului curent, aproximativ 27 de mii de persoane, din grupurile cu risc sporit de infecție, au beneficiat de servicii de prevenire, inclusiv PCDI (15571), LS (7297) și BSB (4070).

Conform datelor UNAIDS, peste 37 de milioane  de persoane din întreaga lume trăiesc cu HIV.  Cazurile noi de îmbolnăvire s-au redus de la 2,7 milioane în 2000, la 1,5 milioane în 2020, iar decesele determinate de SIDA de la  1,4 milioane, la 680 mii. 

Prelungirea concursului de selectare a doi consultanți locali

04 Nov

ORGANIZAȚIA: Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”

ACORD DE GRANT No. MDA-CFUND-1906

Nume Program: CCM Evolution

Achiziția: #25/CS/CCM

angajare CCM

Instituția Publica „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, anunță prelungirea concursului de angajare a doi consultanți locali pentru realizarea cartografierii structurilor naționale de sănătate și elaborarea scenariilor cu privire la poziționarea/sustenabilitatea CNC TB/SIDA.

Consultanții vor fi remunerați din fondurile alocate în Grantul CCM MDA-CFUND-1906, acordat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, în cadrul activităților CCM Evolution. 

Consultanții individuali sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV), care atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate și corespund calificărilor solicitate în Termenii de referință, care pot fi accesați pe pagina www.ccm.md și www.ucimp.md . 

Consultanții vor fi angajați pentru 25 zile lucrătoare, în perioada noiembrie - decembrie 2021.

CV-urile candidaților vor fi expediate prin email – imosenet@ucimp.md

Termen limită pentru depunerea CV – 16 Noiembrie 2021.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediție curenă).

Pentru informații suplimentare referitor la sarcina alocată, va puteți adresa la numerele de telefon – 069 441 661 sau  068 679 338.  

Prelungirea concursului de selectare a doi consultanți locali

04 Nov

ORGANIZAȚIA: Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”

ACORD DE GRANT No. MDA-CFUND-1906

Nume Program: CCM Evolution

Achiziția: #25/CS/CCM

gggg

Instituția Publica „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, anunță prelungirea concursului de angajare a doi consultanți locali pentru realizarea cartografierii structurilor naționale de sănătate și elaborarea scenariilor cu privire la poziționarea/sustenabilitatea CNC TB/SIDA.

Consultanții vor fi remunerați din fondurile alocate în Grantul CCM MDA-CFUND-1906, acordat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, în cadrul activităților CCM Evolution. 

Consultanții individuali sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV), care atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate și corespund calificărilor solicitate în Termenii de referință, care pot fi accesați pe pagina www.ccm.md și www.ucimp.md . 

Consultanții vor fi angajați pentru 25 zile lucrătoare, în perioada noiembrie - decembrie 2021.

CV-urile candidaților vor fi expediate prin email – imosenet@ucimp.md

Termen limită pentru depunerea CV – 16 Noiembrie 2021.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediție curenă).

Pentru informații suplimentare referitor la sarcina alocată, va puteți adresa la numerele de telefon – 069 441 661 sau  068 679 338.  

OPORTUNITATE DE FINANȚARE PENTRU ORGANIZAȚIILE ACTIVE ÎN CONTROLUL HIV/SIDA

19 Oct

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de prevenire HIV” și are menirea de a apropia de beneficiar și extinde gama serviciilor de reducere a riscurilor (RR) calitative pentru populațiile cheie/GRSI (grupuri în risc sporit de infectiei) și partenerii acestora, precum și servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV) și/sau tratamentul de farmacoterapie cu opioide sau metadonă (TFM).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2022. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare/proiecte este  - 14 noiembrie 2021. Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

Condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile pe pagina electronică a IP UCIMP DS și expuse în Termenii de referință și formularele cererii de grant, inclusiv cele pentru buget model si detaliat.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: raportare@ucimp.md , cu titlul/subiect ”Cereri de finanțare 2022”, nu mai târziu de 14 noiembrie 2021. Dosarele incomplete, sau depuse după data limită, nu vor fi luate în considerare.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, date de contact (vteutu@ucimp.md ) sau la telefon: 0 22 233568