2009

Societatea civilă se implică în organizarea unei campanii privind HIV în Moldova

20 Oct

Circa 40 de reprezentanţi ai societăţii civile sunt aşteptaţi să participe la un seminar de instruire la tema „Liderism privind HIV prin asumarea responsabilităţii”, ce va fi organizat în perioada 21-23 octombrie la Chişinău de către Campania Globală împotriva SIDA (World AIDS Campaign) şi Reţeaua Globală a Persoanelor care Trăiesc cu HIV (GNP+).

 

Scopul seminarului e de a susţine societatea civilă în crearea platformei de organizare a unei campanii privind HIV, cu accentul pe elementele de advocacy  şi lobby.

De menţionat că pe parcursul următorilor doi ani, GNP+ îşi propune să colaboreze activ cu organizaţiile neguvernamentale din Moldova în vederea explorării modului în care societatea civilă poate organiza activităţi de advocacy şi lobby la nivel naţional, astfel ca liderii politici să ţină cont de angajamentele asumate cu referinţă la HIV şi SIDA şi anume: asigurarea accesului universal la prevenire, tratament, îngrijire şi sprijin persoanelor care trăiesc cu HIV până în anul 2010.

Vizitele experţilor internaţionali au scos în evidenţă patru probleme prioritare pentru Republica Moldova, care pot deveni potenţiale subiecte pentru activităţile de advocacy şi campanii de informare privind HIV: migraţia; introducerea în curriculumul şcolar a cursului obligator de deprinderi de viaţă; sporirea cheltuielilor guvernamentale privind răspunsul epidemiei HIV/SIDA; drepturile omului şi HIV/SIDA.

Prin intermediul seminarului respectiv, dar şi a activităţilor ulterioare planificate în cadrul proiectului iniţiat de Campania Globală împotriva SIDA se urmăreşte sporirea nivelului de conştientizare a rolului societăţii civile în vederea asigurării realizării promisiunilor politice.

Seminarul de instruire îi va avea ca facilitatori pe Bianca Marks şi Gregory Gray  (experţi World AIDS Campaign) şi un reprezentant al GNP+. Limbile de lucru – engleza şi româna (traducerea simultană în română, engleză şi rusă va fi asigurată pe tot parcursul seminarului).

Informaţie scrisă de Victoria Tataru

Consultant în comunicare

Conferinţă internaţională la tema HIV/SIDA

15 Oct

Asociaţia „Ajutorul Creştin din Moldova” în colaborare cu Agenţia UNAIDS (oficiul din Moldova) şi Alianţa Internaţională pentru HIV/SIDA din Ucraina au desfăşurat la Chişinău o conferinţă internaţională la tema „Răspunsul Bisericii la epidemia HIV/SIDA: aspecte teoretice şi practice”.

În cadrul evenimentului, participanţii au discutat despre rolul şi poziţia Bisericii în prevenirea şi controlul infecţiei HIV/SIDA, identificarea acţiunilor eficiente de acordare a asistenţei şi suportului de care au nevoie persoanele infectate cu HIV şi/sau bolnave de SIDA din partea slujitorilor clerului.

Prezent la deschiderea conferinţei, dl Oleg Barbă, consultant în politici publice de sănătate (secretariatul CNC TB/SIDA) a reiterat necesitatea implicării cât mai active a structurilor religioase de pe teritoriul Moldovei în activităţile de profilaxie ale epidemiei pentru a reuşi o acoperire cât mai largă a populaţiei cu informaţii privind actualitatea problemelor ce ţin de HIV şi SIDA, necesitatea promovării în societate a unei atitudini tolerante faţă de persoanele cu statutul seropozitiv.

De remarcat că Biserica Ortodoxă din Moldova consideră necesară conlucrarea cu organele statale, ministeriale de resort şi ONG-uri, iar prin intermediul slujitorilor se doreşte implementarea unui şir de servicii sociale (pentru domeniul educaţiei, protecţiei sociale şi a sănătăţii etc.) care ar conduce la formarea unei atitudini compătimitoare, de înţelegere faţă de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA. Potrivit preoţilor, rolul lor constă în includerea acestor persoane în viaţa bisericească, iniţierea liturghiilor şi rugăciunilor pentru aceste persoane, precum şi promovarea ideii că persoanele infectate cu HIV şi bolnave de SIDA nu sunt periculoase pentru alţi creştini-enoriaşi dacă sărută icoanele în biserică, participă la Sfânta Împărtaşanie şi alte practici legate de tradiţiile bisericii creştine.

La eveniment au participat reprezentanţi ai confesiunilor religioase, oficial înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Oaspete al conferinţei a fost dna Elena Puric, reprezentatul Alianţei Internaţionale pentru HIV/SIDA din Ucraina.

Informaţie scrisă de Victoria Tataru

Secretariatul CNC TB/SIDA

 

 

Sesiuni de master-class la tema HIV/SIDA

12 Oct
Fundaţia SIDA Est-Vest în parteneriat cu Comisia Naţională pentru UNESCO în Republica Moldova, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii şi Turismului din Republica Moldova, UNAIDS în Republica Moldova, cu susţinerea materială şi informaţională a biroului UNESCO din Moscova, desfăşoară sesiuni de Маster-class pentru tinerii creativi şi talentaţi pentru mobilizarea şi atragerea capacităţilor din domeniul artei, culturii şi impulsionarea activităţii de creaţie în prevenirea infecţiei HIV şi SIDA.

Sesiunile de Маster-class se vor desfăşura cu participarea specialiştilor din domeniul HIV şi SIDA  şi maieştrilor din domeniul artei şi culturii după cum urmează:
12 octombrie, ora 11.00-15.30, master-class „Prezentarea scenică”. Sunt invitaţi tinerii regizori, muzicieni, actori, dansatori. Moderator Valentina Radcenco, regizor-stilist, directorul Fundaţiei Culturale "Artpodium".
14 octombrie, ora 11.00-15.30, master-class “Mesajul posterului”. Sunt invitaţi pictori, graficieni, designeri. Moderator Semion Zamşa, grafic, Maestru în Arte şi membru Uniunii Artiştilor Pastici din Republica Moldova.
16 octombrie, ora 11.00-15.30, master-class “Simbolurile campaniilor de informare”. Sunt invitaţi designeri, decoratori, modelieri şi croitori. Moderator Grigorii Bosenco, membru Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, preşedinte al Uniunii Designerilor din Moldova.
Toate  mаster-class-urile se vor desfăşura în  Muzeul Naţional de Arte Plastice pe adresa: Chişinău, str. 31 August 1989, 115, et. 2
La  mаster-class pot să participe reprezentanţii din domeniul artei cu vârsta cuprinsă între 15- 30 ani. Participanţii la sesiuni de master-class vor avea posibilitatea să participe la concursul “Fii creativ – e în puterea ta să opreşti infecţia HIV”, organizat în cadrul proiectului Atragerea potenţialului culturii şi artei în activitatea de profilaxie şi instruire în domeniul HIV şi SIDA.
Mai multe detalii le puteţi obţine la Fundaţia SIDA Est-Vest, tel. 22 84 86,
Persoana de contact: Olga Osadcii, preşedinte Reprezentaţa AFEW în Moldova

 

A fost lansata pagina web a UNICEF Moldova

05 Oct
La 1 septembrie curent, Reprezentanţa Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Moldova şi-a lansat pagina web http://www.unicef.org/moldova/ro/ sau www.unicef.md.

Pagina UNICEF Moldova oferă diversă informaţie utilă la tema copiilor şi drepturile acestora, precum şi comunicate de presă, istorii de viaţă, galerii foto. O rubrică separată este consacrată şi tematicii HIV/SIDA (HIV/SIDA şi adolescenţii vulnerabili - http://www.unicef.org/moldova/ro/11937.html). De aici aflăm că, potrivit unui studiu realizat de UNICEF în rândul tinerilor, jumătate dintre persoanele  infectate cu HIV în Moldova au vârsta între 20 şi 29 ani şi doar 1 dintre 8 tineri ştie care sunt căile de transmitere ale infecţiei HIV, precum şi metodele de protecţie ale acesteia. Conţinutul site-ului va fi completat şi reactualizat cu cele mai relevante informaţii, publicaţii, studii şi cercetări din domeniile de activitate ale UNICEF (protecţia copilului, problemele adolescenţilor, accesul copiilor la educaţie şi serviciile de sănătate, violenţa şi abuzul împotriva copiilor, justiţia juvenilă, impactul migraţiei, politici sociale pentru copii) ş.a.

Secretariatul CNC TB/SIDA

Campanie de informare privind consumul drogurilor

05 Oct
Incepind cu 1 octombrie 2009 Asociatia Obsteasca "Uniunea pentru prevenirea HIV si Reducerea Noxelor din Moldova" a lansat campania informationala de prevenire a consumului de droguri in mediul adolescentilor si tinerilor din mun. Balti si orasul Tiraspol.

Campania informationala este organizata in perioada octombrie-decembrie 2009 in cadrul proiectului "Prevenirea consumului experimental de droguri in mediul adolescentilor si tinerilor din Balti si Tiraspol" implementat in parteneriat cu Asociatia "Tinerii pentru Dreptul la Viata", Balti, Asociatia obsteasca "Viitorul Sanatos", Tiraspol, Primariile Balti si Tiraspol cu suportul financiar al "The Black See Trust for Regional Cooperation, a Project of the German Marshall Fund".

In procesul desfasurarii acestei campanii sunt organizate sesiuni de informare pentru elevii tuturor scolilor si liceelor din Balti si Tiraspol, difuzate spoturi audio si TV la posturile locale, plasate 2 banere de strada, distribuite materialele informationale create in cadrul proiectului.

In perioada lunii noiembrie 2009 in Balti urmeaza a fi organizata  o sesiune de formare cu privire la metode eficiente de prevenire a consumului de droguri in mediul adolescentilor adresata directorilor adjuncti pentru educatie  din scolile si liceele mun. Balti. Sesiunea va fi promovata cu participarea unui formator din Romania, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere antidrog, Iasi.

La mijlocul lunii octombrie 2009, Uniunea pentru prevenirea HIV si Reducerea Noxelor din Moldova urmeaza sa lanseze site-ul www.drognet.md primul site din Moldova adresat tinerilor, parintilor si profesorilor ce abordeaza problema dependentei de droguri.

Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati.

Ala Iatco

Uniunea pentru Prevenirea HIV si Reducerea Noxelor din Moldova

UNESCO a emis un Ghid international nou privind educatia sexuala

05 Oct
Potrivit UNESCO, în multe părţi ale lumii, tinerii beneficiază de educaţie sexuală necorespunzătoare, ceea ce-i face vulnerabili la HIV, infecţiile cu transmitere sexuală (ITS), sarcini nedorite, exploatarea şi abuzul sexual. Pentru a aborda această provocare, UNESCO s-a angajat în elaborarea noului Ghid internaţional privind educaţia sexuală, în parteneriat cu UNFPA şi alte agenţii.
Ghidul internaţional a fost elaborat de către un cercetător şi un practician, cu contribuţii din partea agenţiilor internaţionale, ministerele responsabile de educaţie şi organizaţii ale societăţii civile. Publicaţia include "o abordare bazată pe dovezi privind educaţia eficace în ceea ce priveşte sexul, relaţiile şi HIV/ITS" pentru copii şi tineri.

În conformitate cu ghidul, educaţia sexuală eficace este parte vitală a prevenirii HIV şi este critică în realizarea obiectivelor accesului universal la prevenire, tratament, îngrijiri şi suport. Programele elaborate şi implementate corespunzător pot ajuta tinerii să se expună mai puţin riscului de infectare cu HIV şi altor infecţii cu transmitere sexuală, sarcinilor nedorite şi relaţiilor sexuale coercitive sau abuzive.

Ghidul internaţional este destinat responsabililor din domeniile sănătate şi educaţie, în particular, ministerelor de resort, precum şi profesioniştilor ce activează în domeniul elaborării programelor curriculare, implementatorilor şi profesorilor.

Link: http://www.aids.md/coordination/aids-stakeholders/un/unfpa/
http://www.aids.md/coordination/aids-stakeholders/un/unesco/

ONG, impotriva modificarii programului scolar

05 Oct
Ministerul Educaţiei şi Tineretului (MET) intenţionează să facă schimbări în planul de învăţământ, şi anume să înlocuiască disciplina "Educaţia moral-spirituală" cu alta – "Educaţia moral-civică", atenţionează Asociaţia ştiinţifico-culturală "Educaţia moral-spirituală".
Guvernul nu poate modifica ceea ce a fost aprobat de Parlament încă în anul 2000, se spune într-un comunicat de presă emis de acest ONG.
"Disciplina "Educaţia moral-civică" ar fi mult mai aproape de "Ora de dirijinţie" care-i bazată pe conţinuturi similare. În majoritatea ţărilor europene procesul educativ este întemeiat pe morala creştină, aceasta fiind considerată fundamentul educaţiei. Educaţia religioasă este parte componentă a curriculumului şcolar", a declarat pentru Info-Prim Neo Rodica Calistru, preşedintele asociaţiei "Educaţia moral-spirituală".
Ea a mai spus că s-a adr esat în repetate rânduri către ministrul educaţiei, Larisa Şavga, însă fără rezultat. "Galina Bulat (viceministrul educaţiei – n. r.) a precizat că modificarea e impusă de către Victor Stepaniuc (viceprim-ministrul R. Moldova). Consider că aceste schimbări au legătură cu acţiunile violente din aprilie", a menţionat Rodica Calistru.
Asociaţia "Educaţia moral-spirituală" face apel către cetăţeni şi parlamentari să intervină în acest caz. Planul de învăţământ este deja editat, iar în zilele următoare inspectorii din republică vor veni la MET după informaţii pentru conferinţele din august ale pedagogilor.
"Trebuie de intervenit până când pedagogii vor face cunoştinţă cu programul de învăţământ. Corectările făcute ulterior nu vor fi luate în calcul de către toţi pedagogii", a mai spus Rodica Calistru.
Sursa: Info Prim Neo

La penitenciarul Pruncul isi deschide usile "Casa mamei si copilului"

05 Oct
La 5 august 2009, în incinta Instituţiei Penitenciare N9 Pruncul, îşi va deschide larg uşile un nou edificiu - "Casa mamei şi copilului".
Blocul este destinat pentru mamele încarcerate şi copiii acestora cu vârsta de până la trei ani (precum şi deţinutele însărcinate) şi are o capacitate de 10 persoane.

"Casa mamei şi copilului" are 5 dormitoare (fiecare având câte 2 locuri), echipate cu unităţi sanitare şi o bucătărie comună, ce oferă condiţii pentru pregătirea bucatelor pentru copii. Dormitoarele se află la etajul doi al edificiului, la etajul întâi aflându-se facilităţi de uz general cum ar fi: cabinetul medical, camera de joc pentru copii, depozitul.

Proiectul "Construirea blocului pentru mame şi copii" a fost implementat de Asociaţia Obştească "Calux"/Programul TB/HIV în penitenciare pe parcursul anilor 2007-2009. Obiectivul proiectului a fost de a crea condiţii adecvate de trai pentru mamele cu copii din sistemul penitenciar, asigurarea dreptului la condiţii sănătoase de detenţie.

Proiectul a fost susţinut financiar de mai mulţi parteneri, implicarea şi angajamentul cărora a ajutat la transformarea ideii într-o poveste de succes: Fundaţia Leopold Bachmann-Stiftung, Servicii  de Dezvoltare din Lihtenstein, Fundaţia Caritas Elveţia, Fundaţia Caritas Luxembourg, UNICEF-Moldova, Ambasada Republicii Federale din Germania, Agenţia Suedeză de Dezvoltare Internaţională, ADRA Moldova. Investiţiile financiare pentru reconstrucţia "Casei mamei şi copilului"sunt estimate la aproximativ 170 mii Euro.

La evenimentul de inaugurare a edificiului vor participa oficialităţi din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor, care au contribuit la realizarea proiectului, precum şi jurnalişti.

Informaţie preluată de pe http://prisontb.ong.md