Membri

Comisia Națională de Experți (CNE) este o comisie independentă, competentă, multidisciplinară care asigură supervizarea programatică a granturilor Fondului Global oferite Republicii Moldova în susținerea programelor naționale. CNE a fost creată în anul 2011, la recomandarea FG, prin Hotărârea CNC TB/SIDA nr. 2 din 9 iunie 2011, și activează în cadrul CNC TB/SIDA ca o structură de nivel decizional, competența și atribuțiile căreia sunt stabilite în Manualul operațional al CNC TB/SIDA și Termenii de Referință.

Membrii Comisiei Naționale de Experți,

în conformitate cu prevederile Hotărîrii CNC TB/SIDA din 09/06/2013, ultima actualizare a componenței membrilor CNE - 07/06/2018

    Nume & Prenume

             Instituția

  Funcția în CNE    Sector
1 Denis CERNELEA

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Președinte CNE GUV
2 Reprezentant 

Cancelaria de Stat

Membru CNE GUV
3 Lilia GANTEA

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Membru CNE GUV
4 Marina SEMENIUC

Ministerul Finanțelor

Membru CNE GUV
5 Ghenadie DAMAȘCAN

Compania Națională de Asigurări în Medicină

Membru CNE GUV
6 Stela GHEORGHIȚA

Organizația Mondială a Sănătății

Membru CNE OI
7 Svetlana PLĂMĂDEALĂ

UNAIDS Moldova

Membru CNE OI
8 Igor CHILCEVSCHI

Liga persoanelor care trăiesc cu HIV

Membru CNE SC
9 Oxana RUCSINEANU

Societatea Moldovei Împotriva Tuberculozei

Membru CNE SC
10 Silvia STRATULAT

Secretariatul CNC TB/SIDA

Membru CNE fără drept de vot  

 

Hotărârea CNC TB/SIDA din 09/06/11 privind Componența instituțională a CNE

Termenii de Referință CNE pentru supravegherea programatică a Programelor Naționale de Control și Profilaxie TB/SIDA şi a granturilor Fondului Global

Planul național de supervizare a granturilor FG 2016 - 2017

Planul național de supervizare a granturilor FG pentru 2018