Membri

Membri GTL cu drept de vot (15)

 1. Mariana Gîncu, Ministerul Sănătății (MS), Președinte GTL
 2. Irina Barbiroș, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)/MJ
 3. Iacob Cecirlan, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)
 4. Iurie Climașevschi, Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC), PNHIV
 5. Valentina Vilc, Institutul de Ftiziopneumologie (IFP)
 6. Svetlana Maciuca, IP UCIMP DS
 7. Svetlana Plămădeală, Programul Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA (UNAIDS)
 8. Lucia Pîrțînă / Tatiana Cotelnic, Centrul PAS
 9. Reprezentant, Fundația SOROS Moldova
 10. Ludmila Untură, Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV
 11. Svetlana Doltu, AO AFI, Secretarul GTL
 12. Alina Cojocari, AO Inițiativa Pozitivă
 13. Ala Iațco, Uniunea pentru Echitate și Sănătate
 14. Ludmila Hmelevscaia, Centrul SIDA, Tiraspol / Program teritorial HIV, regiunea de Est
 15. Serghei Osadcii, Spitalul Republican de Ftiziopneumologie, Bender, Programul regional de control TB, regiunea de est

Invitați permanenți

 1. Vladimir Cazacov, Inspectoratului General de Poliție
 2. Nelea Caras, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP)/MJ
 3. Tatiana Costin, IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC)
 4. Andrei Corloteanu, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” 
 5. Iurie Bucinschi, Dispensarul Republican de Narcologie
 6. Victor Volovei, IP UCIMP DS
 7. Victoria Petrică, IP UCIMP DS
 8. Violeta Teutu, IP UCIMP
 9. Ina Tcaci, UNODC
 10. Natalia Nicula, UNODC
 11. Eugenia Berzan, UNFPA
 12. Vanu Jereghi, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova
 13. Igor Chilcevschii, Liga  Persoanelor care Trăiesc cu HIV
 14. Vitalie Rabinciuc, Liga  Persoanelor care Trăiesc cu HIV
 15. Ruslan Poverga, AO Inițiativa Pozitivă
 16. Oxana Rucșineanu, AO SMIT
 17. Veaceslav Mulear, AO GENDER Doc-M
 18. Tamara Bivol, Centrul SIDA, Tiraspol / Program regional de control HIV, regiunea est
 19. Reprezentant, Ministerul Educației și Cercetării
 20. Reprezentantul Ministerului Finanțelor
 21. Reprezentantul Direcției sănătate, Primăria mun. Chișinău
 22. Reprezentant, Agenția Medicamentului şi Dispozitivelor Speciale
 23. Reprezentant, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemițanu”
 24. Reprezentantul PNUD
 25. Reprezentantul OMS 
 26. Reprezentantul UNICEF
 27. Reprezentantul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Toma Ciorbă”
 28. Reprezentantul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui
 29. Reprezentantul AO “Здоровое будущее”, regiunea de est