2024

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție (Servicii de Consultanță) Consultant Suport în implementarea testării INDEX

26 Feb

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei(FG) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Consultant național pentru acordarea suportului în activitatea implementării testării INDEX. Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

jgdofjg

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei(FG) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Consultant național pentru acordarea suportului în activitatea implementării testării INDEX. Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

Consultantul va fi parte al echipei IMSP SDMC/Unitatea de Coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS. Responsabilitățile Consultantului reies din obiectivele și activitățile Programului National HIV/SIDA și ale grantului FG 2024-2026.

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați trebuie să-și indice calificările pentru a presta serviciile (descrierea misiunilor similare, experiență în condiții similare etc.) și să furnizeze informații care să ateste respectarea cerințelor de calificare descrise în ToR menționate mai jos.

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat care va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Consultanții interesați pot găsi mai multe informații referitor la serviciile solicitate în “Termenii de referință” plasați pe pagina web UCIMP DS: www.ucimp.md

Termenul limită pentru depunerea CV-lor este 05 Martie 2024

CV-urile vor fi trimise prin poșta electronică, prin fax sau aduse direct la adresa menționată:

IP UCIMP DS, str. T. Ciorba 18-A, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

In atenția:  Angela Carp, Specialist Procurări Program HIV

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: acarp@ucimp.md și/sau ucimpacarp@gmail.com

Pentru informații suplimentare referitor la sarcinile alocate vă puteți adresa:

Violeta Teutu - Coordonator Program HIV/SIDA, IP UCIMP DS 

Tel: + 373 22 233-568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: vteutu@ucimp.md

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție (Servicii de Consultanță) Specialist in Monitorizare & Evaluare (M&E)

23 Feb

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Specialist în Monitorizare & Evaluare (M&E). Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

hdjsk

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Specialist în Monitorizare & Evaluare (M&E). Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2024-2026.

Consultantul va fi parte al echipei IMSP SDMC/Unitatea de Coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS. Responsabilitățile Specialistului M&E reies din obiectivele și activitățile Programului Național HIV/SIDA și ale grantului GF 2024-2026, și sunt axate pe asigurarea unei M&E calitative a serviciilor și activităților de control HIV/SIDA.

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați trebuie să-și indice calificările pentru a presta serviciile (descrierea misiunilor similare, experiență în condiții similare etc.) și să furnizeze informații care să ateste respectarea cerințelor de calificare descrise în ToR menționate mai jos.

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat ce va conține informații care atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Consultanții interesați pot găsi mai multe informații referitor la serviciile solicitate în “Termenii de referință”

Termenul limită pentru depunerea CV-lor este 04 Martie 2024

CV-urile vor fi trimise prin poșta electronică, prin fax sau aduse direct la adresa menționată: 

IP UCIMP DS, str. T. Ciorba 18-A, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

În atenția:  Angela Carp, Specialist Procurări Program HIV

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: acarp@ucimp.md și/sau ucimpacarp@gmail.com

Pentru informații suplimentare referitor la sarcinile alocate, va puteți adresa:

Violeta Teutu - Coordonator Program HIV/SIDA, IP UCIMP DS

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: vteutu@ucimp.md

2023

Termen extins pentru angajare contabil UCIMP / Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție

28 Dec

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant local pentru poziția - Contabil. Consultantul va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2021-2023.

Consultantul va fi parte al echipei UCIMP DS și va fi responsabil de gestionarea programelor TB/SIDA referitor la veniturile, cheltuielile, activele, pasivele și fondurile curente, în conformitate cu politicile și procedurile stabilite în Manualul operațional al programului (POM) și legislația locală. În plus, consultantul va fi responsabil de evidența personalului (de exemplu aspecte juridice și fiscale, mișcări de personal etc.).

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții interesați trebuie să-și indice calificările pentru a presta serviciile (descrierea misiunilor similare, experiență în condiții similare etc.) și să furnizeze informații care să ateste respectarea cerințelor de calificare descrise în ToR menționate mai jos.

Consultanții sunt invitate să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat care va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Consultanții interesați pot găsi mai multe informații referitor serviciile solicitate în Termenii de referință sau pe pagina web UCIMP DS: www.ucimp.md

Termenul limită pentru depunerea CV-lor este 09 Ianuarie 2023

CV-urile vor fi trimise prin poșta electronică, prin fax sau aduse direct la adresa menționată:

IP UCIMP DS, str. T. Ciorba 18-A, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

În atenția:  Angela Carp, Specialist  Procurări Program  HIV,

Fax: + 373 22 233-887

acarp@ucimp.md   si/sau ucimpacarp@gmail.com

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Pentru informații suplimentare referitor sarcinile  alocate, va puteți adresa:

IP UCIMP DS

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: ucimp@ucimp.md

 

fd ffggf

General Assistant / REQUEST OF EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES)

13 Dec

Project Title: “Strengthening Tuberculosis control and reducing AIDS related mortality in the Republic of Moldova” 

Grant No.: MDA-C-PCIMU 2024-2026

Source of Funding:Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria 

The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the Program “Strengthening Tuberculosis control and reducing AIDS related mortality in RM”, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services for General Assistant.

The Consultant will be responsible for daily administrative tasks of the TB/AIDS Program in accordance with established Program Operations Manual (POM) policies and procedures and local legislation.

The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below.

The Consultants are hereby invited to submit their updated CV and Intention Letter. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.

The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (current edition).

Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR)

The deadline for submission of Consultant’s CV is December 26, 2023.

CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address below:

PI “CIMU HSP” 18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova

Attn. Mrs. Cristina Chicu, Procurement Specialist TB Project,

Fax: + 373 22 233-887

E-mail: cgorincioi@ucimp.md

For more information on the assigned task, you can address:

PCIMU HSP

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: ucimp@ucimp.md

ffbcv

1 decembrie, Ziua mondială de combatere a SIDA

01 Dec

În fiecare an, la 1 decembrie, este marcată Ziua internațională de combatere a SIDA. Oamenii din întreaga lume se unesc pentru a arăta sprijin persoanelor care trăiesc cu HIV și pentru a-și aminti de cei care au decedat din cauza bolilor asociate cu SIDA.

gjsdsjgds

În Republica Moldova, în perioada 27 noiembrie – 20 decembrie se desfășoară activități de informare a populației în cadrul campaniei sociale „Vocea comunităților contează” ce abordează diferite aspecte legate de HIV/SIDA, cum ar fi: promovarea testării în rândul populației generale și în grupurile cu risc sporit de infectare în scopul cunoașterii statutului HIV, reducerii discriminării împotriva persoanelor care trăiesc cu HIV și a altor populații vulnerabile la HIV, mobilizarea eforturilor tuturor părților responsabile și interesate în răspunsul la infecția HIV, etc.

HIV rămâne o problemă majoră de sănătate publică la nivel global, luând viața a circa 40,4 milioane de oameni. În anul 2022, peste 630 mii de persoane au decedat din cauze legate de HIV și 1,3 milioane de persoane s-au infectat cu HIV.

Potrivit ANSP, conform datelor estimative (SPECTRUM 2023), în Moldova trăiesc 16 041 persoane cu HIV, dar își cunosc statutul – 10 777. Totodată, 5200 de persoane infectate cu HIV nu sunt luate la evidență și nu beneficiază de tratamentul antiretroviral disponibili, fiind, în același timp, o sursă de infecție.Testarea și depistarea persoanelor infectate cu HIV este una dintre intervențiile prioritare în răspunsul la infecția cu HIV.  

În țară se implementează servicii inovative – testarea rapidă pe bază de sânge capilar, inclusiv în sectorul non-guvernamental, servicii de prevenire HIV prin intermediul aparatelor vending și a clinicilor mobile. În scopul prevenirii transmiterii infecției cu HIV se implementează activități de prevenire în rândul populațiilor-cheie, pe tot teritoriul țării. Grație resurselor considerabile oferite de Fondul Global de luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, în anul 2022, au beneficiat de servicii de prevenire 30 102 persoane din grupurile cu risc sporit de infecție, inclusiv 16 963 de utilizatori de droguri intravenos, 7764 lucrătoare a sexului comercial, etc.

Tratamentul antiretroviral, tratamentul infecțiilor oportuniste și co-infecțiilor, îngrijirea şi suportul persoanelor care trăiesc cu HIV, prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, profilaxia pre-expunere și post-expunere sunt disponibile și se acordă conform protocoalelor naționale, elaborate în baza ultimelor recomandări ale OMS și UNAIDS. La 01.10.2023 -8326 PTH beneficiază de tratament antiretroviral.

Ziua mondială de combatere SIDA este o oportunitate de a reflecta asupra progreselor înregistrate până în prezent, de a crește gradul de conștientizare cu privire la provocările care rămân pentru a atinge obiectivele de a pune capăt SIDA până în 2030 și de a mobiliza toate părțile interesate pentru a dubla eforturile comune pentru a asigura succesul răspunsului la HIV.

Activitățile campaniei de comunicare în cadrul Zilei Mondiale de combatere SIDA din anul curent sunt orientate spre:

  • Promovarea testării HIV atât pentru populația generală, cât și pentru grupurile cu risc sporit de infectare și acces pentru persoanele refugiate din cauza războiului din Ucraina.
  • Informarea populației generale despre riscurile de infectare cu HIV și măsurile de prevenire.
  • Mobilizarea reprezentanților comunității pentru a îmbunătăți eficacitatea activităților de advocacy și a ridica nivelul de sustenabilitate.
  • Reducerea nivelului de discriminare a persoanelor care trăiesc cu HIV și a altor populații cheie și vulnerabile la HIV.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 134 din 02.03.2022, a fost aprobat Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2025, obiectivul general fiind reducerea la minim a consecințelor epidemiei de HIV și infecțiilor cu transmitere sexuală, prin reducerea numărului de transmiteri, de a menține prevalența infecției, în special în grupurile-cheie ale populației: bărbații care practică sex cu bărbați – nu mai mult de 12%, persoanele care consumă intravenos droguri – nu mai mult 10%, lucrătorii sexuali – nu mai mult 2,5% și de a minimiza mortalitatea legată de HIV prin sporirea accesului la sevicii de prevenire, diagnostic, tratament și îngrijire.

Anunț pentru propuneri de proiecte destinat organizațiilor neguvernamentale active în controlul tuberculozei

30 Nov

Instituția Publică Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor din domeniul sănătății (IP UCIMP DS), în calitate de Recipient Principal al Grantului Fondului Global (FG), lansează un apel pentru propuneri de proiecte destinate Organizațiilor Neguvernamentale (ONG), active în controlul Tuberculozei (TB), cu accent pe activități de prevenire, screening și menținere în tratament în grupurile cu risc sporit.

 

kjgjhg

Instituția Publică Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor din domeniul sănătății (IP UCIMP DS), în calitate de Recipient Principal al Grantului Fondului Global (FG), lansează un apel pentru propuneri de proiecte destinate Organizațiilor Neguvernamentale (ONG), active în controlul Tuberculozei (TB), cu accent pe activități de prevenire, screening și menținere în tratament în grupurile cu risc sporit.

Context:

Tuberculoza rămâne o problemă majoră de sănătate publică în Republica Moldova, cu un impact semnificativ asupra comunităților/grupurilor cu risc sporit. Prin acest apel, ne dorim să sprijinim proiecte care se axează pe prevenirea apariției infecției TB, depistarea timpurie a tuberculozei și prevenirea răspândirii acestei boli, cât și creșterea aderenței la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Perioada de lansare a propunerii de proiect: 

27.11.2023 - 22.12.2023.

Perioada de implementare a proiectelor: 

Anul 2024, cu posibilitate de prelungire a contractului pentru anii 2025-2026.

Eligibilitate participant:

Eligibile să aplice în cadrul acestui apel sunt organizațiile neguvernamentale:

  • Legal constituite în Republica Moldova, apolitice, nonprofit;
  • Active în controlul Tuberculozei;
  • Cu experiență în activitatea cu grupurile cu risc sporit de infecție (GRSI);
  • Care activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova (ambele maluri ale Nistrului).

Elaborarea propunerii de proiect:

Detalii privind Documentele utilizat la pregătirea Propunerii se regăsesc în documentul ToR privind Propunere de Proiecte destinate ONG TBAnexa 1_Propunere Proiect TBAnexa 2_Lista Teritorii.

Comentarii, discuții propunere proiect:

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la dna ROMANCENCO Elena, coordonatorul Programului TB (IP UCIMP DS ), prin intermediul poștei electronice ONGTB@ucimp.md .

Pentru clarificarea detaliilor privind aplicarea și scrierea propunerii de Proiect se va face o întrunire online la data de 05 Decembrie, ora 11:00, Link: https://meet.google.com/fgv-iiab-yfq.

Remiterea propunerii de proiect:

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: ONGTB@ucimp.md cu titlul/subiect „Propunere Proiect TB, 2024”, nu mai târziu de 22 Decembrie 2023, ora 17.00.

Atelier de instruire pentru membrii CNC privind aspectele CLM

28 Oct

Ieri, 27 octombrie 2023, s-a desfășurat o sesiune de instruire privind utilizarea datelor de monitorizare condusă de comunitate (CLM) pentru impactul programelor în sănătate, organizată de Secretariatul CNC.

șldddjd
fslur
gddsf

Ieri, 27 octombrie 2023, s-a desfășurat o sesiune de instruire privind utilizarea datelor de monitorizare condusă de comunitate (CLM) pentru impactul programelor în sănătate, organizată de Secretariatul CNC.

Evenimentul a fost moderat de Cristina Celan, formator TB Coalition, și face parte din intervențiile CCM Evolution Engagement, având drept scop familiarizarea membrilor și partenerilor CNC cu aspectele monitorizării condusă de comunitate.

CLM este un mecanism de responsabilitate care utilizează un proces structurat și planificat independent, conceput și condus de membri echipați, instruiți și plătiți ai organizațiilor conduse de comunitate, organizații ale comunităților afectate, pentru a colecta și analiza în mod sistematic și de rutină date cantitative și calitative de la locațiile de prestare a serviciilor de sănătate și de la comunitățile afectate fie pentru o componentă specifică a bolii (de exemplu, HIV, HIV/TB, TB, malarie) sau asistență medicală primară mai largă.

La eveniment au participat reprezentanții Programelor naționale HIV și TB, IP UCIMP DS, Centrul PAS, CNAM, Administrația Națională a Penitenciarelor, reprezentanții societății civile și populațiilor cheie afectate – Inițiativa Pozitivă, AFI, Uniunea pentru Echitate și Sănătate, AO SMIT, Asociația Psihologilor Tighina, AO Speranța Terrei, Programe Medico Sociale.

Instruirea a fost realizată în cadrul grantului Fondului Global pentru activitatea CCM și cu asistența tehnică oferită de TB Coalition.

CONCURS DE PROIECTE PENTRU SUSȚINEREA SERVICIILOR DE CONTROL HIV/SIDA

23 Oct

Instituția Publică ”Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” (IP UCIMP DS), Recipientul Principal (RP) al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) – anunță Concurs de proiecte pentru susținerea serviciilor de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul populațiilor cheie (grupurile cu risc sporit de infecție GRSI) și persoanele care trăiesc cu HIV (PTH).

 

hsajsa

Instituția Publică ”Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” (IP UCIMP DS), Recipientul Principal (RP) al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) – anunță Concurs de proiecte pentru susținerea serviciilor de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul populațiilor cheie (grupurile cu risc sporit de infecție GRSI) și persoanele care trăiesc cu HIV (PTH).

Proiectele vor fi susținute în cadrul grantului FG, oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2024-2026. Menirea proiectelor este de a extinde gama serviciilor de prevenire a infecției și reducerea riscurilor (RR), inclusiv prin tratament de farmacoterapie cu opioide sau metadonă (TFM/TSO) și susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2024. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este - 20 noiembrie 2023. Evaluarea și selectarea proiectelor va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății (MS).

Condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile pe pagina electronică a IP UCIMP DS și expuse în Termenii de referință și formularele propunerii de proiect, inclusiv cel pentru buget.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: raportare@ucimp.md, cu titlul/subiect ”Servicii de control HIV 2024”, nu mai târziu de 20 noiembrie 2023. La necesitate, depunătorul propunerii de proiect poate fi rugat să prezinte documente în original.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi calificate pentru participare la concurs.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, prin intermediul poștei electronice ( vteutu@ucimp.md ) sau la telefon: 0 22 233568.

Vizite de supervizare în teren a programelor Fondului Global

21 Sep

Ieri, 20 septembrie 2023, Secretariatul CNC TB/SIDA a organizat două vizite de supervizare în teren pentru a oferi posibilitate membrilor CNC și CNE de a evalua, la fața locului, implementarea proiectelor Fondului Global pe domeniul HIV și TB în incinta Dispensarului Republican de Narcologie și în cadrul Penitenciarelor nr. 9 și 16.

 

 

hgm
jjh
gsd
hjfr
mnfr
hgfd
jhfde

Ieri, 20 septembrie 2023, Secretariatul CNC TB/SIDA a organizat două vizite de supervizare în teren pentru a oferi posibilitate membrilor CNC și CNE de a evalua, la fața locului, implementarea proiectelor Fondului Global pe domeniul HIV și TB în incinta Dispensarului Republican de Narcologie și în cadrul Penitenciarelor nr. 9 și 16.

La vizită a participat și secretara de stat pe domeniul sănătății publice și urgențelor în sănătate publică, Angela Paraschiv, care este și președinta Comisiei Naționale de Experți din cadrul CNC. Participanțiiau avut posibilitate să se familiarizeze cu activitățile, realizările, dar și provocările, pe care le întâmpină echipele care activează în asigurarea tratamentului farmacologic al dependenței de opiacee cu metadonă și în acordarea serviciilor din domeniul HIV și Tuberculoză din cadrul sistemului penitenciar. 

Totodată, în cadrul unui dialog deschis și constructiv, membrii CNC & CNE au venit cu unele recomandări de îmbunătățire a aspectelor supervizate.

Vizitele în teren sunt parte a evaluării semestriale, de către Comisia Națională de Experți, a progreselor și problemelor programatice, financiare și de management înregistrate de RP/SR și presupun vizitarea nemijlocită a locațiilor/proiectelor susținute prin intermediul acestor granturi.

Rezultatele vizitei de supervizare în teren vor fi discutate în cadrul următoarei ședințe a CNE, care va avea loc pe data de 22 septembrie 2023, și, ulterior, expediate membrilor CNC TB/SIDA.

Vizitele au fost organizate în conformitate cu Planul național de supervizare al CNC pentru anul 2023 și prevederile Manualului Operațional al CNC TB/SIDA.

În cadrul vizitei, au mai participat reprezentanții Recipientului Principal, Subrecipientului grantului FG, reprezentanții Programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS, inclusiv societatea civilă și comunităților afectate de TB și HIV/SIDA/ITS.

 

Întrevederea dintre Președintele CNC TB/SIDA și Managerul de Portofoliu al FG pentru Moldova

18 Sep

Președintele CNC TB/SIDA, Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a avut, vineri, o întrevedere cu Tsovinar Sakanyan, Managerul de Portofoliu al Fondului Global pentru Republica Moldova, pentru a discuta progresul acordării grantului de țară FG 2024-2026.

 

hhh

În cadrul întrevederii au fost abordate procesele de implementare al grantului „Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității legate de SIDA în Republica Moldova pentru 2021-2023”, precum și continuarea dialogului în cadrul etapei de creare a grantului oferit în susținerea răspunsului național la HIV/SIDA și tuberculoză (TB), pentru următorii trei ani.

Cererea de finanțare are drept scop reducerea poverii asociate cu TB și HIV/SIDA în Moldova, precum și promovarea serviciilor centrate pe persoană, pentru a oferi un răspuns eficient și durabil la infecțiile cu tuberculoză și SIDA.

Obiectivele principale pe componentele TB și HIV/SIDA ale grantului sunt asigurarea accesului universal privind depistarea și diagnosticarea la timp a tuberculozei, reducerea răspândirii infecției TB, prevenirea răspândirii HIV, îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire și suport HIV, consolidarea sistemului de sănătate.

Menționăm că, în prezent, în țara noastră beneficiază de un grant de țară consolidat, oferit de Fondul Global, pentru perioada 2021 - 2023, în valoare de peste 18 milioane de euro.