Ședința semestrială a Comisiei Naționale de Experți

Astăzi, 29 octombrie 2019, a avut loc ședința semestrială a Comisiei Naționale de Experți (CNE), mandatul căreia ţine de asigurarea rolului de supervizare programatică a Programelor naţionale TB și HIV, în special a granturilor FG.

Membrii CNE s-au întrunit pentru a pune în discuție rezultatele implementării granturilor Fondului Global, în perioada sem. I, 2019, și rezultatele vizitelor de supervizare în teren a granturilor FG, care a avut loc pe 10 octombrie 2019.

La primul subiect, reprezentanții RP – Dl Nicolae Jelamschi, director executiv al IP UCIM DS, și Dna Rita Seicaș, coordonator al grantului TB din cadrul Centrului PAS, au raportat care au fost activitățile realizate în controlul infecțiilor cu TB și HIV în primul semestru al 2019, performanța programatică a granturilor FG și financiară.

La subiectul al doilea au fost prezentate concluziile și recomandările formulate de participanții vizitei de supervizare a granturilor FG în teren, care au avut loc la începutul lunii octombrie în incinta Centrului de suport al tratamentului pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator în cadrul IMSP Spitalul Raional Nisporeni și Asociația Obștească Inițiativa Pozitivă și or. Chișinău.

Instrumentele de supervizare a granturilor (dashboard-urile), completate de RP, și Raportul vizitei de supervizare în teren pot fi consultate aici.

La ședință au participat membrii CNE (secretarul de stat al MSMPS, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, CNAM, UNAIDS, OMS, AO SMIT), Recipienții Principali (IP UCIMP DS și Centrul PAS), echipele de coordonare a Programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS, dar și alți invitați permanenți la ședințele CNE.

Minuta ședinței din 29.10.19, cu deciziile și recomandările membrilor, va fi plasată, în scurt timp, pe pagina web a CNC TB/SIDA.

 

hhhhhhhhhh