Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție - Consultant Individual

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” anunță concurs de angajare a unui Consultant individual în Monitorizare și Evaluare pentru coordonare, monitorizare și evaluareaProgramului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS.

Consultantul va fi parte a echipei Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile și va fi remunerat din fondurile alocate în cadrul Grantuluinr.1611 MDA-C-PCIMU a Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei.

Consultanții individuali sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în Termenii de referință ce pot fi accesate pe pagina web: www.ucimp.md.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediție curenta).

CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct până la termenul limită 24 Ianuarie 2020 la adresa: 

 

IP UCIMP DS, Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004, Republica Moldova

Fax: + 373 22 233-887 

E-mail: acarp@ucimp.md  și/sau ucimpacarp@gmail.com

 

Pentru informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

 

Violeta Teutu– Coordonator Proiect HIV, IP UCIMP DS

Tel:+ 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

E-mail: vteutu@ucimp.md

jgff