CNC TB/SIDA va aplica pentru o nouă finanțare a răspunsului HIV/TB la Fondul Global

În ședința CNC TB/SIDA din 25 iunie 2020, membrii CNC TB/SIDA au pus în discuție și au agreat proiectele programelor naționale de prevenire și control al infecției HIV/SIDA/ITS și tuberculoză 2021-2025 și aplicația de țară pentru susținerea răspunsului național TB/HIV către Fondul Global 2021-2023. 

Proiectele de documente PN au fost elaborate de către Grupul de lucru pentru elaborarea Programelor naționale HIV și TB pentru 2021-2025, instituit prin dispoziția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 09-d din 17.01.2020, în conformitate cu strategiile internaționale în domeniul HIV și TB, evaluărilor internaționale și naționale, studiilor și cercetărilor în domeniul HIV și TB de către Grupurile Tehnice de Lucru, parte a CNC, și consultate cu experții internaționali.

  • Scopul PN HIV/SIDA și ITS 2021-2025 este: minimizarea consecințelor epidemiei HIV și infecțiilor cu transmitere sexuală prin reducerea transmiterii și prevalenței, în special în populațiile cheie, precum și a mortalității asociate cu HIV.
  • Scopul PNCT 2021-2025 este orientat spre reducerea poverii tuberculozei în Republica Moldova, reducerea mortalității cu 75%, reducerea incidenței cu 50% și reducerea cheltuielilor catastrofice pentru pacienții afectați de TB.

Procesul de elaborare a aplicației de țară către Fondul Global pentru 2021-2023 a derulat în paralel cu procesul de elaborarea a Programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS, astfel, Cererea de finanțare TB/HIV fiind aliniată complet la strategiile naționale.

Dialogul de țară a fost apreciat de parteneri ca fiind unul constructiv, transparent și incluziv, și a cuprins mai multe etape de consultare în toate grupurile constituiente CNC.

Populațiile cheie-afectate și societatea civilă au luat parte activă în procesele naționale de elaborare a PN HIV și tuberculoză, fiind membre ale platformelor de luare a deciziilor operaționale GTL și CNC, inclusiv platforma Comitetului KAP, acoperind toate umbrele naționale și actori regionali, inclusiv regiunea de est.

Cererea de finanțare FG are un buget de - 18,061,192 euro și include interveniții & activități pe componenta HIV în valoare de 8,662,849 euro și componenta TB în valoare de 9,398,343 euro.

Pachetul de documente a aplicației de țară a fost consultat cu experții OMS și echipa de țară a Fondului Global și urmează a fi remisă finanțatorului până pe 30 iunie 2020. În urma deciziei CNC TB/SIDA, din 06 februarie 2020, grantul FG va fi implementat în perioada 2021-2023 de Recipientul Principal IP UCIMP DS (sector guvernamental) și Subrecipientul Centrul PAS (sector nonguvernamental).

Proiectele și documentele elaborate în cadrul procesului național de elaborare și consultare a proiectelor naționale de prevenire și control al infecției HIV/SIDA/ITS și TB pentru 2021-2025 și proiectul aplicației de țară către Fondul Global pentru 2021-2023 sunt publicate pe Pagina consultativă CNC.

În Republica Moldova, Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculoză și Malarie este donatorul principal în controlul tuberculozei și HIV/SIDA, asistența externă fiind coordonată prin intermediul CNC TB/SIDA.

Hotărârea CNC TB/SIDA din 25 iunie 2020 poate fi consultată AICI. 

dsff