Vizită de supervizare a granturilor Fondului Global la AFI

În cadrul vizitei au participat 10 membri ai CNC TB/SIDA și CNE (sau delegaţii acestora), reprezentanți ai Recipientului Principal al grantului FG și a Programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS, inclusiv reprezentanții societății civile.

Pe agenda discuțiilor s-au regăsit activitățile realizate de AO AFI în cadrul grantului “Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova”, 2021-2023, pe componentele TB și HIV, dar și prezentarea practică a funcționalității Tratamentului Video Asistat al tuberculozei.

Rezultatele vizitei de supervizare în teren vor fi discutate în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Experți (CNE), care va avea loc vineri, 15 octombrie 2021.

Vizitele de suprevizare în teren reprezintă una dintre activitățile prevăzute de Procedura de supraveghere a granturilor Fondului Global, implementate în Republica Moldova. Acest exercițiu se desfăşoară̆ în conformitate cu Planul național de supervizare al CNC pentru anul 2021 și prevederile Manualului Operațional al CNC TB/SIDA.

Vizitele de supervizare sunt parte a evaluării semestriale, de către Comisia Națională de Experți (CNE), a progreselor și problemelor programatice, financiare și de management înregistrate de RP/SR și presupun vizitarea nemijlocită a locațiilor/proiectelor susținute prin intermediul acestor granturi.

Scopul urmărit este de a evalua, la fața locului, rezultatele implementării granturilor FG și de a propune/elabora, la necesitate, recomandări pentru îmbunătățirea acestora.

 

 

hjhhj
jk
jjjkj
hkkjk