10 martie 2017 - ședința GTL pe componenta HIV și GTL mixte

Pe agenda zilei va fi pus în discuție subiectul privind utilizarea economiilor din cadrul grantului HIV, gestionat de Recipientul Principal IP UCIMP DS.          

La ședință sunt invitați să participe membrii grupurilor tehnice de lucru pentru domeniul HIV (GTL Prevenire HIV, GTL Tratament, îngrijire și suport HIV, GTL Supraveghere epidemiologică HIV) și mixte (GTL mixt Monitorizare și evaluare TB/HIV, GTL mixt Asistență și protecție socială TB/HIV).