Consultări publice pe marginea proiectului HG privind aprobarea completărilor ce se operează în HG privind programele naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA

Modificările se referă la mecanismele de asigurare a procurării centralizate a medicamentelor antituberculoase și a tratamentului antiretroviral pentru Teritoriile de est.

Către acest moment, necesitățile regiunii transnistrene au fost acoperite completamente din grantul Fondului Global. Conform Planurilor de sustenabilitate, începând cu anul 2018, Teritoriile de est ale Republicii Moldova vor procura medicamentele antituberculoase de linia I din resursele regiunii transnistrene. Pînă în 2020 este estimat ca din resursele regiunii transnistrene vor fi acoperiți cu tratament circa 400 pacienți, bugetul necesar se ridica la aproximativ 500 000 MDL, conform planului de sustenabilitate.

Este necesar de menționat ca stocurile de ARV sunt disponibile în regiunea transnistreana, doar pînă în luna august 2018. Pentru a asigura tratamentul neîntrerupt a celor aproximativ 400 pacienți, acțiunea de definitivare a mecanismului de procurare este una urgenta și imperativa.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solictă propuneri și comentarii pentru definitivarea proiectului de Hotărâre plasat pe pagina - http://www.particip.gov.md.  

Termen limită pentru consultările publice - 9 iulie 2018.