A fost lansată etapa de consultări a documentelor actualizate privind activitatea CNC TB/SIDA

În cadrul atelierului au fost prezentate și propuse spre discuție următoarele proiecte de documente: Manualul Operațional al CNC TB/SIDA, Procedura de supervizare CNC, Politica Conflictului de Interese și Codul de conduită etică a membrilor CNC. Documentele în cauză au fost ajustate în dependență de prioritățile și necesitățile curente ale mecanismului de coordonare a programelor naționale TB/SIDA și în conformitate cu recomandările actualizate ale Fondului Global cu privire la activitatea CCM-urilor din întreaga lume.

Atelierul de lucru reprezintă prima etapă de consultări a noilor documente CNC, iar în perioada următoare pachetul de documente va fi pus pe agenda discuțiilor la nivelul grupurilor tehnice de lucru a CNC TB/SIDA.

Amendamentele și recomandările expuse în cadrul evenimentului de azi vor fi considerate și aplicate în procesul de definitivare a documentelor menționate.

La eveniment au participat membrii GL responsabil pentru ajustarea cadrului normativ a CNC, printre care - reprezentanții MSMPS, Recipienții Principali și subrecipienții granturilor FG, reprezentanții societății civile și partenerii de dezvoltare multilaterali și bilaterali activi în domeniile TB/SIDA.

Reamintim că, în luna martie curent, a fost lansată procedura de actualizare a componenței instituționale, structurilor și a cadrului legal al CNC TB/SIDA. Deciziile ședinței CNC din 12 aprilie curent, cu referire la subiectul actualizării CNC, pot fi consultate AICI.