Ședința GL pentru actualizarea documentelor de activitate

Modificările au fost operate ca urmare a propunerilor și recomandărilor înaintate de participanții Atelierului de lucru pentru consultarea documentelor CNC din 24 iulie curent.

Cele mai multe sugestii/discuții au ținut de modificarea procedurii de supervizare a CNC TB/SIDA, astfel participanții au propus ca parte a procesului de supervizare semestrială/anuală, alături de granturile Fondului Global, să fie și programele naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS.

Proiectele de documente urmează a fi consultate la nivelul grupurilor tehnice de lucru a CNC în luna septembrie curent.  

poza1