Pregătiri pentru runda de finanțare 2020-2022 și oportunitate de aplicare pentru Comitetul de Revizie Tehnică al Fondului Global

Fondul Global pentru Lupta Împotriva SIDA, TB și Malariei (FG) se află în plin proces de pregătire pentru următoarea rundă de finanțare (2020-2022).

În luna mai curent, Consiliul Administrativ al FG a adoptat Metodologia de finanțare a răspunsului la HIV, TB, Malarie, care include: 1) granturile de țară și 2) fondurile de susținere a inițiativelor catalitice. Mărimea granturilor pentru fiecare țară, în anii 2020-2022, va depinde de: a) formula de calcul al alocării – puternic influențată de un set de parametri tehnici specifici (indicatorii de povară a maladiilor, capacitatea economică a țării; pragul minim și maxim de alocare a fondurilor; ajustările financiare externe); și b) ajustările calitative, care vor fi operate pentru fiecare țară separat, de către Secretariatul FG, după ce formula de alocare va stabili volumul inițial al alocărilor.  

În conformitate cu responsabilitățile delegate Comitetului Strategic (CS) al Bordului FG, la finele lunii iulie curent, acesta a decis factorii pentru ajustările calitative. Pentru a se asigura că FG ia în considerație realitățile diferite ale țărilor și regiunilor, inclusiv cele care se pregătesc pentru tranziție, membrii CS (inclusiv reprezentantul EEAC, Violeta Teutu) au optat pentru realizarea ajustărilor în 2 etape:

  1. Etapa ajustărilor legate de populațiile cheie HIV (pentru țările unde prevalența HIV în populația generală este <2%) – ia in calcul totalul PTH; proporția și mărimea a două cele mai mari populații țintă în rândul PTH; și estimările disponibile privind noile infecții cu HIV.
  2. Etapa ajustărilor holistice, ținând cont de factorii de screening inițial (matricea decalajului de impact și % diferenței de finanțare-curentă vs precedentă), iar apoi de factori cheie de ordin epidemiologic (TB/HIV/Malaria), programatic și contextuali ai țărilor recipiente (ex. performanța programatică, absorbția fondurilor, deficitul acoperii cu tratament, costurile serviciilor cheie, sustenabilitatea /tranziția/cofinanțarea, sisteme reziliente de sănătate/RSSH, țări cu conflicte (militare) / medii de operare dificile). 

De menționat, că toate ajustările calitative vor fi operate în limita proporțiilor globale de repartizare a fondurilor, aprobate de FG pentru următorul ciclu de finanțare, i.e. 50% pentru combaterea HIV, 32% pentru controlul malariei, iar 18% pentru TB. Respectiv, fiecare ajustare realizată și importantă, pentru o țară sau alta, în ultimă instanță, nu va afecta % resurselor globale per componentă (50/32/18).   

Se anticipează că, până la finele anului curent, FG să informeze țările eligibile pentru finanțare în 2020-2022 despre volumul granturilor pentru care pot aplica!

Un alt mecanism important pus în practică de FG pentru distribuirea fondurilor sale este Comitetul pentru Revizuire Tehnică (TRP). Acesta asigură evaluarea comprehensivă a cererilor de finanțare depuse de aplicanți. Din componența sa face parte un grup impunător de experți (cca 150 persoane din TB/HIV/Malarie) din întreaga lume, recrutați de FG, pentru a evalua obiectiv, și în afara conflictelor de interese, aplicațiile remise de țările/organizațiile aplicante.  

Dată fiind expirarea mandatului unor membri activi TRP și pentru a asigura buna funcționalitate a Comitetului în următorii trei ani, recent, Secretariatul FG a anunțat public concursul de recrutare a unor noi membri TRP. Respectiv, pentru EEAC are o importanță majoră reprezentativitatea experților TB/HIV în Comitetul menționat, care să cunoască contextul regional (epidemiologic, politic, economic) și să contribuie la o evaluare obiectivă a cererilor de finanțare depuse de aplicații din EEAC. Experții din domeniu din Moldova au șanse egale de participare!

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 15 septembrie curent. Mai multe detalii găsiți pe linkul: https://bit.ly/31mb66v

 

Material realizat de Violeta Teutu

Coordonatorul Programului HIV, IP UCIMP DS – Recipientul Principal al granturilor FG

Membru al Comitetului Strategic din cadrul Bordului FG

hhhhhhhhhh