Fondul Global continuă să ofere suport în lupta contra COVID-19

La data de 07 aprilie 2021, Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculoză și Malarie, a invitat Republica Moldova să aplice pentru o nouă finanțare în cadrul Mecanismului de răspuns al FG la pandemia COVID-19.

În conformitate cu Scrisoarea privind alocarea fondurilor C19RM în 2021, Republicii Moldova i s-a atribuit o alocare de bază C19RM în sumă de 2.709.179 euro. Alocarea de bază C19RM reprezintă o sumă echivalentă cu 15% din alocarea țării solicitantului pentru 2020-2022. Această finanțare este una suplimentară și distinctă de alocarea țării pentru combaterea TB și HIV, disponibilă țării pentru 2020-2022, dar va fi adăugată la grantul FG existent.

Pentru a accesa fondurile C19RM, CNC TB/SIDA urmează să perfecteze și să depună o Cerere de finanțare, elaborată în corespundere cu cerințele & procedurile FG. Aici puteți consulta Planul de activități în acest context, aprobat prin Dispoziția MSMPS nr.315-d din 30 aprilie 2021.

Termenul limită de depunere a aplicației este 15 iunie 2021.

Aplicația trebuie să sublinieze nevoile programatice prioritare care necesită finanțare, utilizând suma Alocării de bază C19RM și suma Alocării peste baza C19RM.

Cererea de finanțare deplină C19RM poate include activități compatibile cu cele trei domenii prioritare:

  • intervenții de control și izolare a COVID-19, inclusiv EIP, diagnostic, tratament, comunicații și alte măsuri publice, în modul specificat în orientările OMS;
  • măsuri de atenuare a riscurilor legate de COVID-19 pentru programele de combatere a HIV, TBC și malariei, inclusiv, dar fără a se limita la, sprijin pentru intervențiile COVID-19 necesare pentru implementarea în condiții de siguranță a campaniilor, programelor HIV, TB și malarie comunitare și la nivel de instituție medicală; și
  • consolidarea extinsă a aspectelor cheie ale sistemelor de sănătate și comunitare, cum ar fi rețelele naționale de laboratoare, lanțurile de aprovizionare și răspunsurile conduse de comunitate, pentru a aborda activitățile de advocacy, serviciile, responsabilitatea și abordările bazate pe drepturile omului.

De menționat că, fondurile C19RM nu pot acoperi procurarea de vaccinuri; deși este posibilă susținerea procesului de vaccinare.

Informații detaliate pot fi găsite pe următoarele link-uri:

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/how-to-apply/

https://www.theglobalfund.org/media/10816/covid19_crg-investments_guidance_en.pdf

Vă rugăm să trimiteți ideile/propunerile dvs. în contextul acestei aplicații pe adresa de email: ccm_secretariat@ms.md. Vă rugăm să indicați în subiect: Aplicația C19RM.

image