Ședința Comisiei Naționale de Experți

Pe data de 15 octombrie 2021, membrii Comisiei Naţionale de Experți (CNE) se întrunesc în cadrul ședinței semestriale pentru a pune în discuție realizarea obiectivelor de supervizare programatică și evaluarea indicatorilor de monitorizare a implementării grantului Fondului Global pentru sem. I, 2021. Ședința va avea loc online, cu începere de la ora 14:00.