Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV

Instituția Publică Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) – oferit R. Moldova în scopul susținerii răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB, în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de prevenire HIV” și are menirea de a apropia de beneficiar și extinde gama serviciilor de reducere a riscurilor (RR) calitative pentru populațiile cheie/GRSI și partenerii acestora, precum și servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV) și/sau tratamentul de farmacoterapie cu opioide sau metadonă (TFM).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2023. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare/proiecte - 15 noiembrie 2022. Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății.

Condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile pe pagina electronică a IP UCIMP DS și expuse în Termenii de referință și formularul cererii de grant, inclusiv cele pentru buget model si detaliat.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: raportare@ucimp.md, cu titlul/subiect ”Cereri de finanțare 2023”, nu mai târziu de 15 noiembrie 2022. Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi luate în considerare.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, date de contact (vteutu@ucimp.md) sau la telefon: 0 22 233568

 

fffg