Misiunea de evaluare a Programului național de prevenire și control HIV/SIDA/ITS

Timp de o săptămână, experții au avut un șir de întrevederi cu partenerii cheie din sectorul guvernamental, organizații internaționale, societatea civilă – instituții implicate activ în răspunsul național la infecția HIV, dar și cu beneficiarii de asistență medicală, servicii de prevenire, testare și suport oferite de Programul Național. 

Astfel, experții s-au întâlnit cu secretarii de stat de la ministerele Sănătății și Finanțelor, Secretariatul CNC TB/SIDA, au avut ședințe documentare cu întreaga echipă de management și coordonare a Programului național HIV și echipa Programului Național de Răspuns la Tuberculoză, Agenția Națională de Sănătate Publică, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, Dispensarul Republican de Narcologie, organizațiile cheie în implementarea grantului Fondului Global în Moldova - Recipientul Principal, IP UCIMP DS, și Subrecipientul, Centrul PAS, partenerii bilaterali – UNAIDS, UNODC, UNFPA, UNICEF, PNUD. Totodată, au avut loc vizite în teren în incinta spitalelor clinice din Bălți și Ungheni, centrele de sănătate publică, centre sociale regionale pentru persoanele care trăiesc cu HIV, dar și în Penitenciarele nr. 9 și 16 din cadrul ANP. La fel, în agenda misiunii au avut loc întâlniri cu organizațiile neguvernamentale din domeniul HIV/SIDA, dar și cu Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV și Comitetul populațiilor cheie afectate KAP.

Subiectele principale ale discuției au vizat evaluarea progresului în atingerea obiectivelor de realizare a Programului național HIV, inclusiv analiza situațională și planificarea strategică, Monitorizare & Evaluare, guvernanță și managementul programului național; evaluarea eficacității direcției strategice legate de prevenirea HIV în grupuri cheie de populație, inclusiv programul TSO și PTMF (eficacitate epidemiologic-programatic-cost); evaluarea eficacității direcțiilor strategice legate de diagnostic, tratament, îngrijire și sprijin; evaluarea eficienței achizițiilor și finanțării Programului Național HIV 2021/2022 – 2025; dar și abordarea serviciilor integrate pentru evaluarea componentei de prevenire și control TB. 

În același timp, experții efectuează o analiză amplă a documentelor cu referire la strategia națională HIV, ghidurile și protocoalele cu privire la infecția HIV/SIDA, date programatice, studii, rapoarte financiare și alte informații disponibile pe segmentul dat.

Echipa de evaluare aplică în metodologie instrumentele dezvoltate de OMS pentru Evaluarea Programelor HIV.

Principalele constatări și recomandări privind evaluarea realizată au fost anunțate la încheierea misiunii, iar Raportul final va fi expediat Ministerului Sănătății către finele lunii aprilie 2023. 

Evaluarea Programului Național HIV a fost realizată cu suportul tehnic și financiar al Biroului Regional OMS/Europa și Biroului de țară OMS și cu suportul financiar al UNAIDS Moldova. 

Actualmente, în Republica Moldova, răspunsul național la infecția cu HIV este asigurat prin implementarea Programului Național de prevenire şi control al infecției HIV/SIDA şi ITS pentru anii 2022-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 134 din 02.03.2022, având scopul de a răspunde, în mod eficient, în baza dovezilor existente, prin implementarea măsurilor coordonate, cuprinzătoare și de calitate înaltă în prevenirea HIV, tratamentul și îngrijirea persoanelor, precum și mobilizarea și sensibilizarea grupurilor-cheie și a populației generale privind SIDA. Implementarea programului menționat implică evaluări holistice la mijloc de termen și la finalul perioadei de implementare. 

În același timp, menționăm că, Republica Moldova intenționează să aplice, anul acesta, pentru o nouă finanțare de la Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculoză și Malarie în susținerea răspunsurilor HIV și TB, 2024-2026. În conformitate cu cerințele de aplicare ale donatorului, Cererile de finanțare/aplicațiile de țară urmează a fi elaborate în baza unor evaluări/revizuiri cuprinzătoare, care să argumenteze și să prioritizeze investițiile în domeniu.

Material elaborat de Adelina Sochircă, Consultantă în Comunicare, CNC TB/SIDA

Sursa  foto: ©CNAM, ©ANP, ©AO GENDERDOC-M

kjhks
ljdljnd
doldlkw
hfhfh
sol
idbns
kdueb
jsyve
ihdbs
jhnsj