Republica Moldova, la etapa de negociere a grantului Fondului Global pentru anii 2024 -2026

Scopul misiunii de lucru al Fondului Global în Moldova este continuarea dialogului în cadrul etapei de creare a grantului FG și negocierile în procesul de solicitare a noii finanțări pentru sprijinirea răspunsurilor naționale la infecțiile cu HIV și TBC.

Pe parcursul vizitei, echipa de țară a Fondului Global va avea mai multe întrevederi cu partenerii cheie relevanți în cadrul cărora vor fi discutate aspecte ce țin de: 

  1. Răspunsul țării la comentariile și clarificările prezentate de Comitetul de Revizuire Tehnică (TRP); 
  2. Revizuirea și definirea scopurilor și obiectivelor grantului pe domenii (module), intervenții, indicatori aferenți; 
  3. Revizuirea indicatorilor de acoperire și a țintelor care urmează a fi raportate de țară; 
  4. Discutarea măsurilor de monitorizare a planului de lucru în cazurile în care nu sunt posibili indicat;
  5. Discutarea rezultatelor în raport cu obiectivele Cadrului de performanță;
  6. Revizuirea aranjamentelor de implementare, structura PR și SR, coordonarea cu programele naționale și instituțiile guvernamentale;
  7. Cerințele donatorului cu privire la cofinanțare din partea statului;
  8. Revizuirea bugetului pe componentele grantului FG etc. 

La dialogul de țară participă echipa Recipientului Principal IP UCIMP DS și a Subrecipientului - Centrul PAS, coordonatorii de programe naționale și echipele Unităților de Coordonare HIV și TB, LFA, reprezentanții societății civile și membrii Grupului Tehnic de Lucru mixt Control HIV/TB, responsabil de elaborarea aplicației FG.

Reamintim că, la sfârșitul anului 2022, Republica Moldova a fost invitată de Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculoză și Malarie să aplice pentru o nouă alocație de țară, în cadrul celui de-al 7-lea ciclu de finanțare, lansat pentru perioada 2024-2026. 

Suma disponibilă Republicii Moldova - 18,507,625 EURO, iar perioada de finanțare indicată - 3 ani (01.01.2024 - 31.12.2026). Suportul financiar este acordat de donator pentru susținerea răspunsului național la HIV/SIDA, TB, dar și pentru consolidarea sistemelor de sănătate durabile. 

Astfel, procesul de elaborare a aplicației FG pentru 2023-2025 s-a desfășurat sub egida CNC TB/SIDA, în cadrul unui dialog de țară multidimensional, participativ și transparent, cu implicarea, în egală măsură, a tuturor grupurilor constituente CNC – instituții de stat, parteneri bilaterali și reprezentanți ai societății civile și comunități afectate de HIV și TB.

Cererea de finanțare către FG 2023-2025 a fost aprobată de CCM Moldova în cadrul ședinței din 25 mai 2023 și expediată către FG la data de 29 mai 2023. 

În Republica Moldova, Fondul Global este donatorul principal în controlul tuberculozei și HIV/SIDA, asistența fiind coordonată prin intermediul CNC TB/SIDA. Începând cu anul 2003, FG a acordat Republicii Moldova investiții în valoare de aproximativ 160 milioane USD în susținerea răspunsurilor naționale la TB, HIV și COVID-19.

 

 

kjhk
jkjkjk
khkgjg
fgujj
lot