Conferinţă internaţională la tema HIV/SIDA

În cadrul evenimentului, participanţii au discutat despre rolul şi poziţia Bisericii în prevenirea şi controlul infecţiei HIV/SIDA, identificarea acţiunilor eficiente de acordare a asistenţei şi suportului de care au nevoie persoanele infectate cu HIV şi/sau bolnave de SIDA din partea slujitorilor clerului.

Prezent la deschiderea conferinţei, dl Oleg Barbă, consultant în politici publice de sănătate (secretariatul CNC TB/SIDA) a reiterat necesitatea implicării cât mai active a structurilor religioase de pe teritoriul Moldovei în activităţile de profilaxie ale epidemiei pentru a reuşi o acoperire cât mai largă a populaţiei cu informaţii privind actualitatea problemelor ce ţin de HIV şi SIDA, necesitatea promovării în societate a unei atitudini tolerante faţă de persoanele cu statutul seropozitiv.

De remarcat că Biserica Ortodoxă din Moldova consideră necesară conlucrarea cu organele statale, ministeriale de resort şi ONG-uri, iar prin intermediul slujitorilor se doreşte implementarea unui şir de servicii sociale (pentru domeniul educaţiei, protecţiei sociale şi a sănătăţii etc.) care ar conduce la formarea unei atitudini compătimitoare, de înţelegere faţă de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA. Potrivit preoţilor, rolul lor constă în includerea acestor persoane în viaţa bisericească, iniţierea liturghiilor şi rugăciunilor pentru aceste persoane, precum şi promovarea ideii că persoanele infectate cu HIV şi bolnave de SIDA nu sunt periculoase pentru alţi creştini-enoriaşi dacă sărută icoanele în biserică, participă la Sfânta Împărtaşanie şi alte practici legate de tradiţiile bisericii creştine.

La eveniment au participat reprezentanţi ai confesiunilor religioase, oficial înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Oaspete al conferinţei a fost dna Elena Puric, reprezentatul Alianţei Internaţionale pentru HIV/SIDA din Ucraina.

Informaţie scrisă de Victoria Tataru

Secretariatul CNC TB/SIDA