2023

Misiunea de evaluare a Programului național de prevenire și control HIV/SIDA/ITS

13 Feb

În perioada 06-13 februarie 2023, în Republica Moldova, o echipă de experți internaționali, din cadrul Biroului regional al Organizației Mondiale a Sănătății, au realizat exercițiul de evaluare externă a Programului Național de prevenire şi control al infecției HIV/SIDA şi ITS pentru anii 2022-2025.

 

kjhks
ljdljnd
doldlkw
hfhfh
sol
idbns
kdueb
jsyve
ihdbs
jhnsj

Timp de o săptămână, experții au avut un șir de întrevederi cu partenerii cheie din sectorul guvernamental, organizații internaționale, societatea civilă – instituții implicate activ în răspunsul național la infecția HIV, dar și cu beneficiarii de asistență medicală, servicii de prevenire, testare și suport oferite de Programul Național. 

Astfel, experții s-au întâlnit cu secretarii de stat de la ministerele Sănătății și Finanțelor, Secretariatul CNC TB/SIDA, au avut ședințe documentare cu întreaga echipă de management și coordonare a Programului național HIV și echipa Programului Național de Răspuns la Tuberculoză, Agenția Națională de Sănătate Publică, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, Dispensarul Republican de Narcologie, organizațiile cheie în implementarea grantului Fondului Global în Moldova - Recipientul Principal, IP UCIMP DS, și Subrecipientul, Centrul PAS, partenerii bilaterali – UNAIDS, UNODC, UNFPA, UNICEF, PNUD. Totodată, au avut loc vizite în teren în incinta spitalelor clinice din Bălți și Ungheni, centrele de sănătate publică, centre sociale regionale pentru persoanele care trăiesc cu HIV, dar și în Penitenciarele nr. 9 și 16 din cadrul ANP. La fel, în agenda misiunii au avut loc întâlniri cu organizațiile neguvernamentale din domeniul HIV/SIDA, dar și cu Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV și Comitetul populațiilor cheie afectate KAP.

Subiectele principale ale discuției au vizat evaluarea progresului în atingerea obiectivelor de realizare a Programului național HIV, inclusiv analiza situațională și planificarea strategică, Monitorizare & Evaluare, guvernanță și managementul programului național; evaluarea eficacității direcției strategice legate de prevenirea HIV în grupuri cheie de populație, inclusiv programul TSO și PTMF (eficacitate epidemiologic-programatic-cost); evaluarea eficacității direcțiilor strategice legate de diagnostic, tratament, îngrijire și sprijin; evaluarea eficienței achizițiilor și finanțării Programului Național HIV 2021/2022 – 2025; dar și abordarea serviciilor integrate pentru evaluarea componentei de prevenire și control TB. 

În același timp, experții efectuează o analiză amplă a documentelor cu referire la strategia națională HIV, ghidurile și protocoalele cu privire la infecția HIV/SIDA, date programatice, studii, rapoarte financiare și alte informații disponibile pe segmentul dat.

Echipa de evaluare aplică în metodologie instrumentele dezvoltate de OMS pentru Evaluarea Programelor HIV.

Principalele constatări și recomandări privind evaluarea realizată au fost anunțate la încheierea misiunii, iar Raportul final va fi expediat Ministerului Sănătății către finele lunii aprilie 2023. 

Evaluarea Programului Național HIV a fost realizată cu suportul tehnic și financiar al Biroului Regional OMS/Europa și Biroului de țară OMS și cu suportul financiar al UNAIDS Moldova. 

Actualmente, în Republica Moldova, răspunsul național la infecția cu HIV este asigurat prin implementarea Programului Național de prevenire şi control al infecției HIV/SIDA şi ITS pentru anii 2022-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 134 din 02.03.2022, având scopul de a răspunde, în mod eficient, în baza dovezilor existente, prin implementarea măsurilor coordonate, cuprinzătoare și de calitate înaltă în prevenirea HIV, tratamentul și îngrijirea persoanelor, precum și mobilizarea și sensibilizarea grupurilor-cheie și a populației generale privind SIDA. Implementarea programului menționat implică evaluări holistice la mijloc de termen și la finalul perioadei de implementare. 

În același timp, menționăm că, Republica Moldova intenționează să aplice, anul acesta, pentru o nouă finanțare de la Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculoză și Malarie în susținerea răspunsurilor HIV și TB, 2024-2026. În conformitate cu cerințele de aplicare ale donatorului, Cererile de finanțare/aplicațiile de țară urmează a fi elaborate în baza unor evaluări/revizuiri cuprinzătoare, care să argumenteze și să prioritizeze investițiile în domeniu.

Material elaborat de Adelina Sochircă, Consultantă în Comunicare, CNC TB/SIDA

Sursa  foto: ©CNAM, ©ANP, ©AO GENDERDOC-M

Membrii CNC TB/SIDA se întrunesc joi, 16 februarie, în ședință ordinară

09 Feb

În data de 16 februarie 2023, cu începere de la ora 10:00, în incinta Ministerului Sănătății, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Național de Coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (CNC TB/SIDA).

 

 

hkhuk

În cadrul ședinței, membrii CNC vor pune în discuție aplicarea țării pentru o nouă finanțare de la Fondul Global în susținerea răspunsurilor naționale la HIV/SIDA și TB pentru perioada 2024-2026. La această etapă, partenerii naționali trebuie să decidă câteva angajamente față de donator - confirmarea intenției de a aplica pentru obținerea unei noi alocații de țară, confirmarea aranjamentelor de implementarea grantului (PR/SR), aprobarea mecanismului de repartizare a alocațiilor pe componentele de maladii, confirmarea/schimbarea monedei de operare în cadrul granturilor FG, formatul & GL care va fi responsabil de elaborarea aplicației etc. 

La eveniment sunt invitați să participe membrii CNC, invitați permanenți din diferire instituții publice, organizații naționale și internaționale, reprezentanții societății civile etc. Ședința CNC TB/SIDA este una deschisă.

După ședința CNC, membrii Consiliului sunt invitați să participe la o sesiune de formare/fortificare a capacităților privind implicarea în procedurile de activitate a CCM, dar și rolul acestora în procesul de supervizare a granturilor FG și programelor naționale. Sesiunea este încurajată și susținută de Fondul Global, îndeosebi în acesta perioadă, când CNC-ul lansează dialogul de țară în procesul de elaborare a Cererii de finanțare către FG. 

 

2022

Dialog național privind răspunsul împotriva infecției HIV/SIDA în Republica Moldova

19 Dec

Astăzi a avut loc prima zi a Dialogului Național 2022 cu tematica „Sustenabilitatea răspunsului național HIV prin prisma acoperirii, calității și durabilității serviciilor”, organizat în contextul Zilei Mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA.

 

gdgdd
gdgdd
irt
rdfts
gdfr

Astăzi a avut loc prima zi a Dialogului Național 2022, cu tematica: „Sustenabilitatea răspunsului național HIV prin prisma acoperirii, calității și durabilității serviciilor”, organizat în contextul Zilei Mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA.

Participanții, printre care și membri ai CNC TB/SIDA, au discutat pe marginea rezultatelor înregistrate pe parcursul anului în domeniul profilaxiei HIV și bunelor practici, accesibilitatea și calitatea farmacoterapiei, testării, tratamentului, îngrijirii și sprijinului. Pe lângă rezultate, în cadrul evenimentului mai sunt discutate și provocările, obstacolele și planurile de viitor.

La discuții participă reprezentanții Ministerului Sănătății și Justiției, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Administrației Naționale a Penitenciarelor, experți în sănătate, reprezentanți ai societății civile și populațiilor cheie afectate etc.

Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV

20 Oct

Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

fffg

Instituția Publică Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) – oferit R. Moldova în scopul susținerii răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB, în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de prevenire HIV” și are menirea de a apropia de beneficiar și extinde gama serviciilor de reducere a riscurilor (RR) calitative pentru populațiile cheie/GRSI și partenerii acestora, precum și servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV) și/sau tratamentul de farmacoterapie cu opioide sau metadonă (TFM).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2023. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare/proiecte - 15 noiembrie 2022. Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății.

Condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile pe pagina electronică a IP UCIMP DS și expuse în Termenii de referință și formularul cererii de grant, inclusiv cele pentru buget model si detaliat.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: raportare@ucimp.md, cu titlul/subiect ”Cereri de finanțare 2023”, nu mai târziu de 15 noiembrie 2022. Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi luate în considerare.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, date de contact (vteutu@ucimp.md) sau la telefon: 0 22 233568

 

Vizită de supervizare în teren a grantului Fondului Global, 18 octombrie 2022

19 Oct

Membrii Consiliului Naţional de Coordonare a Programelor naționale TB și HIV (CNC TB/SIDA) şi Comisiei Naţionale de Experţi (CNE) şi/sau reprezentanţii acestora, au participat, ieri, 18 octombrie 2022, la o vizită de supervizare în teren a grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (FG).

 

f
t
j
s
l
a
b
q
e
r
g
vv

Membrii Consiliului Naţional de Coordonare a Programelor naționale TB și HIV (CNC TB/SIDA) şi Comisiei Naţionale de Experţi (CNE) şi/sau reprezentanţii acestora, au participat, ieri, 18 octombrie 2022, la o vizită de supervizare în teren a grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (FG).

Locațiile vizitate au fost Unitățile de coordonare a Programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS.

În cadrul acestei vizite, participanții au avut posibilitate să se familiarizeze cu activitățile, realizările, dar și dificultățile/provocările, pe care le întâmpină echipele care activează în cadrul unităților de coordonare a PN TB și HIV. Totodată, în cadrul unui dialog deschis și constructiv, membrii CNC & CNE au venit cu unele recomandări de îmbunătățire a aspectelor supervizate.

Vizitele în teren sunt parte a evaluării semestriale, de către Comisia Națională de Experți, a progreselor și problemelor programatice, financiare și de management înregistrate de RP/SR și presupun vizitarea nemijlocită a locațiilor/proiectelor susținute prin intermediul acestor granturi.

Rezultatele vizitei de supervizare în teren vor fi discutate în cadrul următoarei ședințe a CNE, care va avea loc în timpul apropiat, și, ulterior, expediate membrilor CNC TB/SIDA.

Vizitele au fost organizate de către Secretariatul CNC TB/SIDA în conformitate cu Planul național de supervizare al CNC pentru anul 2022 și prevederile Manualului Operațional al CNC TB/SIDA.

În cadrul vizitei, au participat membri ai CNC TB/SIDA și CNE, reprezentanții Recipientului Principal al grantului FG și a Programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS, inclusiv societatea civilă și reprezentanții comunităților afectate de TB și HIV/SIDA/ITS.

 

Managerul de Portofoliu al Fondului Global pentru Republica Moldova, Tsovinar Sakanyan, în vizită oficială de lucru la Chișinău

15 Sep

În perioada 12-16 septembrie 2022, Managerul de Portofoliu al Fondului Global, Tsovinar Sakanyan, și echipa de țară a FG, se află într-o vizită oficială de lucru în Republica Moldova.

a
b
c
d
e

În perioada 12-16 septembrie 2022, Managerul de Portofoliu al Fondului Global, Tsovinar Sakanyan, și echipa de țară a FG, se află într-o vizită oficială de lucru în Republica Moldova.

În cadrul vizitei, echipa FG își propune să discute progresele realizate în conformitate cu angajamentele țării în cadrul grantului Consolidarea Controlului Tuberculozei și reducerea Mortalității Asociate cu SIDA în Republica Moldova”, acordat țării de Fondul Global, pentru perioada 2021-2023, inclusiv tranziția la finanțarea locală și sustenabilitatea Programelor Naționale TB și HIV/SIDA/ITS, dar și susținerea răspunsului național la COVID-19 în cadrul Mecanismului C19RM al Fondului Global.

Agenda misiunii FG include întrevederi bilaterale cu membrii și partenerii-cheie ai CNC TB/SIDA – președintele CNC și echipa ministerului sănătății, reprezentanții primăriei mun. Chișinău, conducerea CNAM și ANSP, partenerii de implementare a grantului de țară FG  - Recipientul Principal /Subrecipientul, echipele de coordonare a programelor naționale TB și HIV, reprezentanți ai societății civile, inclusiv comunitățile persoanelor afectate de TB și HIV/SIDA, organizații internaționale active în Republica Moldova – UNAIDS, OMS, dar și agentul local al FG – agenția PricewaterhouseCoopers.

 

 

Ministra Sănătății participă la cea de-a 72-a sesiune a Comitetului Regional OMS pentru Europa

12 Sep

Astăzi, 12 septembrie, la Tel Aviv, Israel, a început cea de-a 72-a sesiune a Comitetului Regional OMS pentru Europa, care reunește miniștrii sănătății și demnitarii de nivel înalt din cele 53 de state membre ale Regiunii Europene a OMS, precum și reprezentați ai organizațiilor partenere și ai societății civile. La sesiunea din acest an, Republica Moldova este reprezentată de ministra Sănătății, Ala Nemerenco.

 

dd

Astăzi, 12 septembrie, la Tel Aviv, Israel, a început cea de-a 72-a sesiune a Comitetului Regional OMS pentru Europa, care reunește miniștrii sănătății și demnitarii de nivel înalt din cele 53 de state membre ale Regiunii Europene a OMS, precum și reprezentați ai organizațiilor partenere și ai societății civile. La sesiunea din acest an, Republica Moldova este reprezentată de ministra Sănătății, Ala Nemerenco.

În cadrul sesiunii vor fi discutate subiecte precum accesul la medicamente la prețuri rezonabile, abordarea deficitului de lucrători medicali, abilitarea digitală în domeniul sănătății, promovarea sănătății prin abordări comportamentale și culturale. 

La fel, delegații vor discuta despre planurile de acțiuni cu privire la prevenirea cancerului de col uterin, reducerea consumului de alcool, combaterea tuberculozei, hepatitei virale, infecțiilor cu transmitere sexuală, provocările legate de pandemia de COVID-19. 

Cea de-a 72-a sesiune a Comitetului Regional OMS pentru Europa se desfășoară în perioada 12-14 septembrie curent, la Tel Aviv, Israel.

Sursa: www.ms.gov.md 

Webinar: Evoluția CCM-urilor și rolul Secretariatelor CCM în sustenabilitatea serviciilor HIV și a finanțării publice

09 Sep

Astăzi, reprezentanții mai multor Secretariate ale Mecanismelor de Coordonare (CCM) din regiunea Europei de Est și Asiei Centrale au participat în cadrul unui webinar tematic, organizat cu suportul Fondului Global, pentru a pune în discuție evoluția CCM-urilor și rolul Secretariatelor CCM în sustenabilitatea serviciilor HIV și a finanțării publice.

 

 

fff
ggg
hhh
jj
kkk

Astăzi, reprezentanții mai multor Secretariate ale Mecanismelor de Coordonare (CCM) din regiunea Europei de Est și Asiei Centrale au participat în cadrul unui webinar tematic, organizat cu suportul Fondului Global, pentru a pune în discuție evoluția CCM-urilor și rolul Secretariatelor CCM în sustenabilitatea serviciilor HIV și a finanțării publice.

La evenimentul dat au participat reprezentanții CCM-lui din Moldova, care au împărtășit experiența mecanismelor din cadrul CNC TB/SIDA, aspecte ale evoluției CCM, dar și implicarea comunităților în activitatea CNC.

 

Consultanță în evaluarea Centrelor regionale de suport psiho-social în scopul măririi spectrului de servicii medicale și nemedicale pentru persoanele din GRSI și PTH

31 May

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui Consultant individual pentru acordare serviciilor în evaluarea Centrelor regionale de suport psiho-social în scopul măririi spectrului de servicii medicale și nemedicale pentru persoanele din GRSI și PTH. 

 

hhhh

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” implementează proiectul ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui Consultant individual pentru acordarea serviciilor în evaluarea Centrelor regionale de suport psiho-social în scopul măririi spectrului de servicii medicale și nemedicale pentru persoanele din GRSI și PTH. 

Consultantul va fi parte a echipei IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile și va firemunerat din fondurile alocate în cadrul Grantului Fondului Global, 2021-2023.

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat cu informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în Termenii de referință ce pot fi accesați pe pagina web: www.ucimp.md.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

CV-ul va fi trimis prin poșta electronică până la termenul limită - 07 iunie 2022, ora 17:00, la adresa/ele de e-mail: acarp@ucimp.md  și/sau ucimpacarp@gmail.com

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Pentru informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:

Violeta Teutu – Coordonator Proiect HIV, IP UCIMP DS

E-mail: vteutu@ucimp.md or vteutu@gmail.com

Tel: + 373 22 233 - 568; Fax: + 373 22 233-887.

Mob: (+373) 692 71771

Fondul Global mulțumește Uniunii Europene și echipei Europei pentru contribuția acestora în cadrul Mecanismului de răspuns al FG la COVID-19

13 May

Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei mulțumește Uniunii Europene și Echipei acesteia pentru contribuția adusă în cadrul Mecanismului FG de Răspuns la COVID-19 (C19RM). Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat un angajament de 150 de milioane EUR la Summit-ul Global COVID-19 de astăzi, 23 mai 2022, demonstrând angajamentul ferm al UE față de sănătatea globală. 

 

Noua finanțare va contribui la consolidarea sistemelor formale și comunitare de sănătate în țările cu venituri mici și medii, la protejarea lucrătorilor medicali din primă linie cu instruire și echipamente de protecție personală (EIP), la reducerea inegalității în accesul la teste, tratamente și la atenuarea impactului COVID-19 asupra programelor de combatere a HIV, tuberculozei și malariei.

Detalii pe link - https://www.theglobalfund.org/en/news/2022/2022-05-13-global-fund-thanks-european-union-and-team-europe-for-their-contribution-to-covid-19-response-mechanism/