2021

Ședința semestrială a Comisiei Naționale de Experți, 2021

15 Oct

Astăzi, 15 octombrie 2021, a avut loc ședința semestrială a Comisiei Naționale de Experți (CNE), mandatul căreia ţine de asigurarea rolului de supervizare programatică a grantului Fondului Global, 2021-2023.

 

fad
fffd
rds
sss
wee

Membrii CNE s-au întrunit pentru a pune în discuție performanța programatică și financiară a grantului Fondului Global pe componentele TB și HIV, în semestrul I, 2021, și au venit cu propuneri și recomandări în scopul îmbunătățirii acestora.

Totodată, membrii CNE au fost anunțați despre rezultatele vizitei semestriale de supervizare în teren, care a avut loc la data de 13.10.21, în incinta AO AFI, și recomandările participanților care urmează a fi considerate atât de membrii CNE, cât și membrii CNC.

Instrumentele de supervizare programatică a grantului FG (dashboard-ul), completat de Recipientul Principal IP UCIMP DS, și Raportul vizitei de supervizare în teren în semestrul II, 2021, pot fi consultate aici.

La ședință au participat membrii CNE (secretarul de stat al Ministerului Sănătății, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, CNAM, UNAIDS, OMS, AO SMIT, AO LPTH), Recipientul Principal și Subrecipientul grantului FG (IP UCIMP DS și Centrul PAS), echipele de coordonare a PN TB și HIV/SIDA/ITS, dar și alți invitați permanți la ședințele CNE.

Minuta ședinței din 15.10.21, cu deciziile și recomandările membrilor CNE, va fi plasată, în scurt timp, pe pagina web a CNC TB/SIDA.

Vizită de supervizare a granturilor Fondului Global la AFI

13 Oct

Astăzi, 13 octombrie 2021, în incinta AO AFI: Act For Involvement, a avut loc vizita de supervizare în teren în semestru II, 2021, a grantului oferit de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei.

 

hjhhj
jk
jjjkj
hkkjk

În cadrul vizitei au participat 10 membri ai CNC TB/SIDA și CNE (sau delegaţii acestora), reprezentanți ai Recipientului Principal al grantului FG și a Programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS, inclusiv reprezentanții societății civile.

Pe agenda discuțiilor s-au regăsit activitățile realizate de AO AFI în cadrul grantului “Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova”, 2021-2023, pe componentele TB și HIV, dar și prezentarea practică a funcționalității Tratamentului Video Asistat al tuberculozei.

Rezultatele vizitei de supervizare în teren vor fi discutate în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Experți (CNE), care va avea loc vineri, 15 octombrie 2021.

Vizitele de suprevizare în teren reprezintă una dintre activitățile prevăzute de Procedura de supraveghere a granturilor Fondului Global, implementate în Republica Moldova. Acest exercițiu se desfăşoară̆ în conformitate cu Planul național de supervizare al CNC pentru anul 2021 și prevederile Manualului Operațional al CNC TB/SIDA.

Vizitele de supervizare sunt parte a evaluării semestriale, de către Comisia Națională de Experți (CNE), a progreselor și problemelor programatice, financiare și de management înregistrate de RP/SR și presupun vizitarea nemijlocită a locațiilor/proiectelor susținute prin intermediul acestor granturi.

Scopul urmărit este de a evalua, la fața locului, rezultatele implementării granturilor FG și de a propune/elabora, la necesitate, recomandări pentru îmbunătățirea acestora.

 

 

Concurs de selectare a doi consultanți locali

23 Sep

 

ORGANIZAȚIA:  Instituția Publica „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”

ACORD DE GRANT No. MDA-CFUND-1906

Nume Program: CCM Evolution

Achiziția: #25/CS/CCM

angajare_consultanti

Instituția Publica „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, anunță concurs de angajare a doi consultanți locali pentru realizarea cartografierii structurilor naționale de sănătate și elaborarea scenariilor cu privire la poziționarea/sustenabilitatea CNC TB/SIDA.

Consultanții vor fi remunerați din fondurile alocate în Grantul CCM MDA-CFUND-1906, acordat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, în cadrul activităților CCM Evolution. 

Consultanții individuali sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV), care atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate și corespund calificărilor solicitate în Termenii de referință, care pot fi accesați pe pagina www.ccm.md și www.ucimp.md . 

Consultanții vor fi angajați pentru 25 zile lucrătoare, în perioada octombrie - noiembrie 2021.

Persoanele interesate de această poziție nu vor avea niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în corespundere cu Politica Reglementării Conflictelor de Interese a CNC TB/SIDA și cerințele Fondului Global. Consultanții cu un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil vor fi descalificați, cu excepția cazului în care se aprobă selectarea acestora în mod explicit și în așa circumstanțe de către Fondul Global.

CV-urile candidaților vor fi expediate prin email – imosenet@ucimp.md

Termen limită pentru depunerea CV – 8 octombrie 2021.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediție curenă).

Pentru informații suplimentare referitor la sarcina alocată, va puteți adresa la numerele de telefon – 069 441 661 sau  068 679 338.  

Raportul privind rezultatele Fondului Global dezvăluie impactul devastator al COVID-19 asupra programelor HIV, tuberculozei și malariei

08 Sep

COVID-19 a avut un „impact devastator” asupra luptei împotriva SIDA, malariei şi tuberculozei, care a cunoscut un declin fără precedent, a anunțat Fondul Global pentru combaterea acestor maladii în raportul său anual.

Pentru prima dată după crearea sa în 2002, Fondul Global pentru lupta împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (n.r. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - GFATM sau Fondul Global) a raportat un regres, iar reprezentanţii fondului s-au declarat deosebit de îngrijoraţi de reducerile semnificative ale serviciilor de depistare şi prevenţie a HIV pentru populaţiile cheie şi vulnerabile şi de o scădere accentuată a numărului de persoane testate şi tratate pentru TBC, cu un impact deosebit asupra programelor de luptă contra tuberculozei rezistente la medicamente.

Cifrele din 2020  „confirmă ceea ce ne temeam când a apărut COVID-19”, a rezumat Peter Sands, directorul executiv al Fondului Global, citat în raport. „Impactul COVID-19 a fost devastator. Pentru prima dată în istoria noastră, principalii indicatori sunt în declin”, a adăugat el.

COVID-19 a perturbat grav accesul la sistemele sanitare, la testele de depistare şi la tratamente în numeroase ţări.

Pandemia de coronavirus a avut consecinţe catastrofale în lupta împotriva tuberculozei. În 2020, numărul persoanelor tratate pentru tuberculoză rezistentă la medicamente a scăzut cu 19%. În ţările în care Fondul Global investeşte, aproximativ 4,7 milioane de persoane cu această boală au primit tratament, cu aproximativ 1 milion mai puţine în comparaţie cu anul 2019.

În ceea ce priveşte lupta împotriva HIV, impactul COVID-19 este, de asemenea, semnificativ. În timp ce numărul persoanelor seropozitive care primesc terapie antiretrovirală a continuat să crească, cu 9% în 2020, raportul indică un declin alarmant al serviciilor de prevenţie şi testare pentru persoanele cheie şi vulnerabile.

Numărul persoanelor care au accesat programele de prevenire a SIDA s-a diminuat cu 11% în 2020 - cu 12% în rândul populaţiilor cele mai tinere. Numărul tratamentelor administrate mamelor astfel încât bebeluşii lor să nu contracteze virusul a scăzut cu 4,5%.

Testarea SIDA a înregistrat o scădere la nivel global cu 22%, întârziind începerea tratamentului în majoritatea ţărilor.

În ţările în care Fondul Global investeşte, 21,9 milioane de persoane au urmat terapie antiretrovirală pentru HIV în 2020, o creştere cu 8,8% în raport cu 2019.

Cu toate acestea, există câteva motive de speranţă - pandemia s-a aflat la originea mai multor inovaţii benefice în lupta împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei.

În 2020, răspunsul rapid al Fondului Global în contextul pandemiei a făcut posibilă evitarea celei mai grave dintre situaţiile posibile, a notat FG. Anul trecut, GFATM a cheltuit 4,2 miliarde de dolari pentru continuarea luptei împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei.

Fondul Global este un parteneriat original între guverne, societatea civilă, sectorul privat şi pacienţi. Jumătate din fondurile sale sunt utilizate pentru lupta împotriva SIDA, cealaltă jumătate fiind direcţionată către combaterea malariei şi a tuberculozei. De la crearea sa în 2002, Fondul Global susţine că 44 de milioane de vieţi au fost salvate.

 

Consolidarea capacităților partenerilor TB și HIV cu privire la aspectele de comunitate, drepturi și gender în vederea implicării și realizării monitorizării conduse de comunitate

25 Aug

Peste 50 de reprezentanți ai societății civile, activi în domeniul TB și HIV/SIDA, la nivel local și național, au fost instruiți, în perioada 23-25 august 2021, pe segmentul aspectelor legate de comunitate, drepturi și gender în răspunsul TB și HIV în procesul de monitorizare bazată pe comunitate (Community Led Monitoring).

 

poza 1
poza 2
poza 3
poza 4
poza 5
poza 6
poza 7
poza 8
poza 9
poza 10

Peste 50 de reprezentanți ai societății civile, activi în domeniul TB și HIV/SIDA, la nivel local și național, au fost instruiți, în perioada 23-25 august 2021, pe segmentul aspectelor legate de comunitate, drepturi și gender în răspunsul TB și HIV în procesul de monitorizare bazată pe comunitate (Community Led Monitoring).

Pe parcursul celor trei zile de training online, participanții au fost familiarizați cu cele mai recente informații din domeniul Comunităților, Drepturilor Omului și Genului în răspunsul celor două maladii, în conformitate cu ghidurile și recomandările Fondului Global. Totodată, au fost prezentate și discutate principiile și procesul de monitorizare bazată pe comunitate,  instrumentele/aplicațiile de evaluare a monitorizării comunitare, existente în Republica Moldova și în regiune, dar și alte materiale de referință importante privind stigmatizarea și reducerea acesteia.

  • Aplicația mobilă I LIKE VOT (disponibilă gratuită pe Google Play Market) va fi lansată în toamna anului 2021 și popularizată în rândul comunităților afectate de tuberculoză. Aplicația a fost dezvoltată în cadrul proiectului Stop TB Partnership TB REACH ca instrument digital, în principal, pentru tratamentul tuberculozei asistat video, dar conține și un modul de monitorizare bazată pe comunitate. Datele colectate prin activitățile de monitorizare comunitară vor fi traduse în indicatori corespunzători pentru contextul TB din țară și vor fi prezentate în mod regulat partenerilor cheie pentru luarea deciziilor, ajustări ale intervențiilor și schimbări sistemice acolo unde este cazul.
  • Platforma HIV Scorecard - https://scorecard-hiv.md - reprezintă un instrument național de monitorizare a celor mai reprezentativi indicatori pe domeniul infecției HIV, elaborat cu suportul UNAIDS Moldova, în care scorurile obținute se bazează pe o combinație de indicatori de acoperire, de ieșire și de rezultat pentru componentele cheie ale Sistemul de Monitorizare Globală a SIDA. Platforma poate servi drept un instrument model și util pentru o revizuire periodică a performanței la toate nivelurile.

Reprezentanții societății civile, la rândul lor, vor instrui potențialii utilizatori nu doar în ceea ce privește funcționalitatea și utilizarea aplicațiilor/platformelor de monitorizare, dar vor crește și nivelul de cunoaștere a aspectelor în ceea ce privește comunitățile, drepturile și genul în răspunsul TBC/HIV. 

Totodată, participanții la atelier au discutat despre angajamentul continuu sau potențial al participanților la activitățile de monitorizare comunitară, dar și specificul angajamentului Consiliului Național de Coordonare (CNC TB/SIDA) în activitățile legate de domeniul Comunităților, Drepturilor și Genului.

Atelierul a fost facilitat de experta internațională, Nonna Turusbekova, care are o experiență vastă în capacitarea partenerilor guvernamentali și neguvernamentali în domeniul programelor de sănătate TB și HIV, domeniile de drepturi ale omului și gender, și organizat de Secretariatul CNC TB/SIDA, în parteneriat cu Centrul PAS, în conformitate cu Planul de activități CCM Evolution, parte al grantului acordat de Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei pentru CCM-uri.

Republica Moldova participă la lucrările Reuniunii de Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU privind HIV și SIDA

09 Jun

Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Tatiana Zatîc, reprezintă Republica Moldova în cadrul Reuniunii de Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU cu privire la HIV și SIDA, în perioada 8-10 iunie 2021.

 

khkhj

Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Tatiana Zatîc, reprezintă Republica Moldova în cadrul Reuniunii de Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU cu privire la HIV și SIDA, în perioada 8-10 iunie 2021.

În alocuțiunea sa, din cadrul celei de-a 74 ședinte plenare a Adunării Generale, Tatiana Zatîc a confirmat alinierea Republicii Moldova la principiul respectării drepturilor omului, integrării egalității de gen, împuternicii comunităților afectate și persoanelor care trăiesc cu HIV în răspunsul național HIV și necesitatea reducerii inegalităților pentru accelerarea rezultatelor și atingerea țintelor de control ale acestei epidemii în lume și în Republica Moldova. De asemenea, a enunțat cele mai stringente provocări cu care țara se confruntă, inclusiv cele cauzate de pandemia Covid-19 asupra continuității serviciilor, cât și cele mai importante progrese, pe care Republica Moldova le înregistrează în controlul HIV, aliniate la cele mai bune practici la nivel mondial.

Reuniunea de Nivel Înalt adună șefi de state și guverne, reprezentanți ai societății civile a celor 193 state membre a ONU pentru a adopta o nouă Declarație Politică HIV, la baza căreia stă noua strategie SIDA pentru anii 2021-2026. Noua declarație politică va angaja și ghida statele membre ONU în demersul de a schimba cursul epidemiei HIV către 2025 și a rezolva problema SIDA către anul 2030.

Menționăm că, Reuniunea de Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU reprezintă o oportunitate critică pentru revizuirea progresului în atingerea țintelor setate în Declarația Politică din 2016 și aprobarea obiectivelor noi către anul 2025, care vor asigura responsabilizarea statelor membre de a pune capăt epidemiei SIDA, ca și pericol de sănătate publică și adoptarea noii Declarații Politice care va mobiliza acțiuni de control a SIDA în următorii 5 ani în calea spre controlul definitiv asupra acesteia in 2030.

Intervenția  secretarului de stat al Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Tatiana Zatîc, în cadrul Reuniunii de Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU din 8 iunie poate fi urmărită integral aici: https://bit.ly/3cudMqD

Sursa: MSMPS

Au fost reluate activitățile de screening a persoanelor din grupurile cu risc sporit de îmbolnăvire de tuberculoză

07 Jun

Activitățile de screening prin radiografie pulmonară a persoanelor din localitățile rurale, care fac parte din grupele de risc sporit privind tuberculoza, precum și cu risc sporit de îmbolnăvire de cancer pulmonar, au fost reluate începând cu 1 iunie.

Activitățile de screening prin radiografie pulmonară a persoanelor din localitățile rurale, care fac parte din grupele de risc sporit privind tuberculoza, precum și cu risc sporit de îmbolnăvire de cancer pulmonar, au fost reluate începând cu 1 iunie.

De aceste servicii, vor beneficia atât persoanele asigurate, cât și cele neasigurate. Instalația radiologică mobilă se va deplasa în teritorii conform graficului aprobat.  

Astfel, în perioada 1 iunie-16 iunie aceasta se va deplasa în localitățile din raionul Cahul. De la începutul demarării activităților de screening, au fost investigate 368 persoane din raionul Cahul. 

Următoarele două raioane în care se va deplasa instalația radiologică mobilă sunt raionul Criuleni și Soroca, iar până la finele anului 2021, urmează să fie supusă screening-ului pulmonar populația eligibilă din raioanele Rîșcani, Hîncești, Ialoveni, Ungheni, Sângerei, Ștefan Vodă, Strășeni, Rezina, Briceni, Edineț, Dubăsari. 

Contingentele de persoane care urmează a fi examinate sunt grupurile persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire de tuberculoză, din care fac parte migranții interni și externi, persoanele fără loc stabil de trai, precum și persoanele care necesită vigilență sporită privind tuberculoza: persoanele expuse factorilor sociali de risc din categoriile social-defavorizate, persoanele cu un consum abuziv de alcool, consumatorii de droguri; persoanele plasate în instituțiile cu regim închis și semiînchis (aziluri, instituții de îngrijiri paliative, centre de plasament, instituțiile specializate).

Sursa: MSMPS

10 iunie 2021 - Ședința CNC TB/SIDA

01 Jun

La data de 10 iunie 2021, cu începere de la ora 10:00, va avea loc ședința Consiliului Național de Coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (CNC TB/SIDA).

invitatie

Ordinea de zi propusă pentru ședință: 

  1. Realizarea Programelor naționale de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS și TB în contextul pandemiei COVID-19, Raportori: coordonatorii Programelor naționale TB și HIV;
  2. Rezultatele implementării granturilor Fondului Global în cadrul rundei de finanțare 2018 – 2020 și procesul de implementare a grantului FG în perioada 2021 – 2023, Raportori: Recipienții Principali ai granturilor FG;
  3. Prezentarea și aprobarea Cererii de finanțare C19RM în cadrul Mecanismului de răspuns al Fondului Global la pandemia COVID-19, Raportor: Recipientul Principal IP UCIMP DS;
  4. Implementarea activităților CCM Evolution în contextul grantului oferit de FG pentru activitatea CNC TB/SIDA, Raportor: Secretariatul CNC TB/SIDA
  5. Diverse.

La eveniment sunt invitați să participe membrii CNC, invitați permanenți din diferire instituții publice, organizații naționale și internaționale, reprezentanții societății civile etc. Ședința CNC TB/SIDA este una deschisă.

Populația se poate programa online la vaccinare prin intermediul platformei: www.vaccinare.gov.md

13 May

Începând de astăzi, cetățenii se pot programa online la vaccinare împotriva COVID-19, accesând platforma națională  www.vaccinare.gov.md. Astfel, cei care sunt eligibili pentru vaccinare la această etapă vor introduce datele la secțiune programare, iar cei care nu sunt eligibili la această etapă, se vor înregistra în lista de așteptare.

hfsdhf

Începând de astăzi, cetățenii se pot programa online la vaccinare împotriva COVID-19, accesând platforma națională  www.vaccinare.gov.md. Astfel, cei care sunt eligibili pentru vaccinare la această etapă vor introduce datele la secțiune programare, iar cei care nu sunt eligibili la această etapă, se vor înregistra în lista de așteptare.

Astfel, fiecare persoană va selecta, raionul, localitatea conform adresei de domiciliu și Centrul de vaccinare disponibil în regiunea respectivă, precum și luna, data, ora dedicată vaccinării.

Pentru programare, utilizatorii platformei vor avea nevoie de buletinul de identitate sau orice act care conține IDNP-ul. La fel, aceștia sunt îndemnați să păstreze confirmarea și să se prezinte fără întârziere la Punctul de vaccinare, potrivit programării stabilite.

În cazul în care solicitantul va fi informat că nu este eligibil pentru etapa respectivă sau nu sunt locuri disponibile pentru vaccinare, acesta se va înregistra pentru a fi inclus în lista de așteptare. În momentul disponibilității unor doze de vaccin, va fi contactat pentru a se programa la vaccinare.

Pentru accesarea și programarea eficientă la vaccinare prin intermediul platformei, MSMPS a elaborat și lansat un tutorial video unde sunt explicate toate detaliile și etapele de programare. Acesta poate fi accesat aici.

De asemenea, MSMPS, în comun cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF Moldova au elaborat o serie de materiale informative, audio și video, care au fost distribuite la nivel național, la Posturile de Televiziune și de Radio, pentru sensibilizarea populației cu privire la importanța vaccinării împotriva COVID-19.

Vaccinarea împotriva COVID-19 este cea mai bună metodă de a ne proteja

Platforma www.vaccinare.gov.md este și o sursă de informare sigură privind procesul de vaccinare împotriva COVID-19 în R. Moldova, tipurile de vaccin, documentele necesare și ultimele noutăți în acest sens. De asemenea, pentru informații suplimentare, persoanele pot apela linia fierbinte a ANSP: 080012300.

Până în acest moment, 202.883 doze de vaccin COVID – 19 au fost administrate în Republica Moldova. Precizăm că, începând cu 11 mai curent, a fost lansată, gradual, etapa a treia de vaccinare împotriva COVID-19. Membrii Comitetului Național de Coordonare a Imunizării au aprobat contigentele de persoane care vor  fi imunizate. Procesul de vaccinare se desfășoară în cadrul Centrelor de vaccinare din țară, dar și prin organizarea echipelor mobile care se vor deplasa la persoanele vârstnice, care nu au posibilitatea să se deplaseze în acest scop.

Menționăm că, platforma online de înregistrare la vaccinare a fost creată de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății. Pagina web: vaccinare.gov.md a fost dezvoltată în cadrul proiectului Băncii Mondiale „Răspuns de urgență la COVID-19 în Republica Moldova”.

ATENȚIE, în prezent, are loc etapa a I-a, II-a și a III-a de vaccinare, în care sunt eligibile următoarele categorii: lucrătorii medicali, personalul și beneficiarii din cadrul azilelor și centrelor de plasament temporar sau de lungă durată, persoanele cu vârsta 60+ și cei care au comorbidități, angajații structurilor de menținere și asigurare a ordinii publice, apărării și securității statului, lucrătorii sistemului penitenciar, angajații din domeniul educației și social, colectivități, indiferent de forma juridică și tipul de organizare, precum: domeniul de procesare, distribuire și comercializare a alimentelor de bază, uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă, centrale electrice, producție și transport curent electric, unități de producție, transport și distribuție gaze, unități de producție, transport și distribuție medicamente și dispozitive medicale, transport de persoane și mărfuri, comunicație, lucrătorii din hoteluri și restaurante, lucrătorii din domeniul de întreținere corporală, coafură și alte activități de înfrumusețare, lucrătorii din domeniul teatral – concertistice, muzee, biblioteci, lucrătorii din sistemul financiar, bancar și care prestează servicii esențiale de plăți, personalul poștal și serviciul curierat, reprezentanții cultelor religioase, alte colectivități, indiferent de forma juridică și tipul de organizare, care au în subordine mai mult de 100 angajați. La fel, vor fi imunizați și membrii de familie a persoanelor din colectivitățile menționate.

Sursa: MSMPS

 

Fondul Global continuă să ofere suport în lupta contra COVID-19

15 Apr

La data de 07 aprilie 2021, Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculoză și Malarie, a invitat Republica Moldova să aplice pentru o nouă finanțare în cadrul Mecanismului de răspuns al FG la pandemia COVID-19 (C19RM). 

 

image

La data de 07 aprilie 2021, Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculoză și Malarie, a invitat Republica Moldova să aplice pentru o nouă finanțare în cadrul Mecanismului de răspuns al FG la pandemia COVID-19.

În conformitate cu Scrisoarea privind alocarea fondurilor C19RM în 2021, Republicii Moldova i s-a atribuit o alocare de bază C19RM în sumă de 2.709.179 euro. Alocarea de bază C19RM reprezintă o sumă echivalentă cu 15% din alocarea țării solicitantului pentru 2020-2022. Această finanțare este una suplimentară și distinctă de alocarea țării pentru combaterea TB și HIV, disponibilă țării pentru 2020-2022, dar va fi adăugată la grantul FG existent.

Pentru a accesa fondurile C19RM, CNC TB/SIDA urmează să perfecteze și să depună o Cerere de finanțare, elaborată în corespundere cu cerințele & procedurile FG. Aici puteți consulta Planul de activități în acest context, aprobat prin Dispoziția MSMPS nr.315-d din 30 aprilie 2021.

Termenul limită de depunere a aplicației este 15 iunie 2021.

Aplicația trebuie să sublinieze nevoile programatice prioritare care necesită finanțare, utilizând suma Alocării de bază C19RM și suma Alocării peste baza C19RM.

Cererea de finanțare deplină C19RM poate include activități compatibile cu cele trei domenii prioritare:

  • intervenții de control și izolare a COVID-19, inclusiv EIP, diagnostic, tratament, comunicații și alte măsuri publice, în modul specificat în orientările OMS;
  • măsuri de atenuare a riscurilor legate de COVID-19 pentru programele de combatere a HIV, TBC și malariei, inclusiv, dar fără a se limita la, sprijin pentru intervențiile COVID-19 necesare pentru implementarea în condiții de siguranță a campaniilor, programelor HIV, TB și malarie comunitare și la nivel de instituție medicală; și
  • consolidarea extinsă a aspectelor cheie ale sistemelor de sănătate și comunitare, cum ar fi rețelele naționale de laboratoare, lanțurile de aprovizionare și răspunsurile conduse de comunitate, pentru a aborda activitățile de advocacy, serviciile, responsabilitatea și abordările bazate pe drepturile omului.

De menționat că, fondurile C19RM nu pot acoperi procurarea de vaccinuri; deși este posibilă susținerea procesului de vaccinare.

Informații detaliate pot fi găsite pe următoarele link-uri:

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/how-to-apply/

https://www.theglobalfund.org/media/10816/covid19_crg-investments_guidance_en.pdf

Vă rugăm să trimiteți ideile/propunerile dvs. în contextul acestei aplicații pe adresa de email: ccm_secretariat@ms.md. Vă rugăm să indicați în subiect: Aplicația C19RM.