Procese consultative realizate de CNC TB/SIDA în perioada 2011 - prezent