Concurs de selectare a doi consultanți locali

Instituția Publica „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, anunță concurs de angajare a doi consultanți locali pentru realizarea cartografierii structurilor naționale de sănătate și elaborarea scenariilor cu privire la poziționarea/sustenabilitatea CNC TB/SIDA.

Consultanții vor fi remunerați din fondurile alocate în Grantul CCM MDA-CFUND-1906, acordat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, în cadrul activităților CCM Evolution. 

Consultanții individuali sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV), care atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate și corespund calificărilor solicitate în Termenii de referință, care pot fi accesați pe pagina www.ccm.md și www.ucimp.md . 

Consultanții vor fi angajați pentru 25 zile lucrătoare, în perioada octombrie - noiembrie 2021.

Persoanele interesate de această poziție nu vor avea niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în corespundere cu Politica Reglementării Conflictelor de Interese a CNC TB/SIDA și cerințele Fondului Global. Consultanții cu un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil vor fi descalificați, cu excepția cazului în care se aprobă selectarea acestora în mod explicit și în așa circumstanțe de către Fondul Global.

CV-urile candidaților vor fi expediate prin email – imosenet@ucimp.md

Termen limită pentru depunerea CV – 8 octombrie 2021.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediție curenă).

Pentru informații suplimentare referitor la sarcina alocată, va puteți adresa la numerele de telefon – 069 441 661 sau  068 679 338.  

angajare_consultanti