2019

Anunţ privind desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire

16 Mar

Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor finanţate din fondul măsurilor de profilaxie, instituită prin Ordinul nr. 53-A din 07.03.2019 al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), anunţă lansarea concursului de selectare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM.

Comisia specializată de selectare şi evaluare a proiectelor finanţate din fondul măsurilor de profilaxie, instituită prin Ordinul nr. 53-A din 07.03.2019 al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), anunţă lansarea concursului de selectare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM.

Selectarea proiectelor este realizată în conformitate cu priorităţile şi obiectivele de finanţare, aprobate de Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte şi cu criteriile de eligibilitate, stipulate în Regulamentul privind modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, aprobat prin Ordinul comun nr. 286/154-A din 11.04.2017 al Ministerului Sănătăţii şi CNAM.

Priorităţile şi obiectivele de finanţare aprobate în anul 2019 de către Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte sunt:

• Reducerea riscurilor de infectare cu HIV în rândul populaţiilor-cheie (CDI, LSC şi MSM) cu acoperirea unui număr de beneficiari cu pachet de servicii de prevenire (conform Programului naţional de prevenire şi control HIV/SIDA şi ITS) neacoperit de Fondul Global şi FAOAM.

Cuantumul total al alocaţiilor financiare nerambursabile pentru proiectele de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire constituie 1 500 000 (un milion cinci sute mii) lei.

• 2 proiecte cu acoperirea a cel puţin 1500 de beneficiari, şi anume:

- 1 proiect în valoare de 1 000 000 lei pentru regiunea de nord a ţării;
- 1 proiect în valoare de 500 000 lei pentru regiunea de sud a ţării.

Perioada desfăşurării concursului (depunerea dosarelor)15 martie 2019 (ora 8:00) - 2 aprilie 2019 (ora 16:00). Propunerile de proiect şi documentele aferente vor fi prezentate în plic sigilat la Serviciul secretariat al CNAM (mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46).

Data, ora şi locul deschiderii plicurilor3 aprilie 2019, ora 10:00, CNAM: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46.

Condiţiile de participare la concurs:
a) solicitant al finanţării poate fi: instituţie/ asociaţie/ fundaţie non-profit înregistrată în RM;
b) experienţa în implementarea proiectelor similare va constitui un avantaj.

Conţinutul dosarului pentru solicitare de finanţare:
a) formularul (solicitarea) de participare la concurs conform modelului aprobat de CNAM;
b) proiectul;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului;
d) datele privind solicitantul;
e) copia actului de constituire a solicitantului;
f) copia certificatului de înregistrare a solicitantului;
g) Curriculum Vitae al directorului de proiect;
h) copiile ultimelor rapoarte financiare anuale, depuse la organele competente;
i) certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional, emis de Inspectoratul fiscal teritorial (cu termen valabil, în original);
j) certificat privind starea contului bancar (conturile bancare să nu fie blocate);
k) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa obligaţiilor restante faţă de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;
l) succintă descriere a proiectelor implementate în ultimele 12 luni şi în special cele în domeniul sănătăţii.

Toate documentele depuse trebuie numerotate şi legate într-un singur dosar de plastic A4 cu şină, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora, specificând numărul total de pagini în solicitarea participării la concurs. Documentele din dosar vor fi prezentate în limba română. Pe documentele prezentate în copii va fi aplicată menţiunea „conform cu originalul”, vor fi semnate şi ştampilate de solicitant.

Criteriile de acordare a finanţării:

 • Corespunderea proiectului cu priorităţile de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie stabilite de către Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte.
 • Actualitatea şi importanţa proiectului, fundamentarea obiectivelor şi încadrarea în acţiunile strategiei naţionale de sănătate în acest domeniu.
 • Acţiunile propuse pentru implementarea proiectului corespund integral sau parţial listei serviciilor din Standardul de calitate a serviciilor de prevenire HIV în mediul populaţiilor-cheie, aprobat de Ministerul Sănătății (Ordinul nr. 996 din 23.12.2015).
 • Capacitatea solicitantului de a realiza proiectul (Master plan).
 • Buget argumentat.
 • Calitatea mecanismului de evidenţă, monitorizare a activităţilor şi evaluare a rezultatelor.
 • Impactul proiectului.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Iacob Cecîrlan, tel.: 022 780 232, e-mail: iacob.cecirlan@cnam.gov.md.

Accesaţi mai jos:

Grila de evaluare
Formularul de înaintare a propunerii de proiect
 

New project launched to consolidate sustainable tuberculosis care models in eastern Europe and central Asia

31 Jan

A new Tuberculosis Regional Eastern European and Central Asian Project, referred to as TB-REP 2.0, has been launched. This project for 2019 to 2022, building on the previous TB-REP from 2016 to 2018, will consolidate past achievements and address new and remaining challenges while ensuring continuity. In particular, it will focus on improving tuberculosis (TB) prevention and care outcomes.

photo

TB-REP was a multipartner project that covered 11 countries in eastern Europe and central Asia including Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Republic of Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan. The project aimed to prevent TB and drug-resistant TB, and to improve TB treatment outcomes through a health systems strengthening approach, by increasing political commitment and implementing people-centred models of care. TB-REP also sought to foster the fundamental transformation of health service delivery and financing mechanisms through alignment with financial reforms.

Through their participation in TB-REP, several countries made their TB service delivery more people-centred by adopting improved health financing mechanisms as well as new approaches to planning human resources.

TB-REP achievements

 • TB-REP developed a blueprint of policy options that presented a design for a people-centred model of TB prevention and care. This model focuses on meeting the health needs and expectations of people throughout their life-course through a strong primary health care system and community.
 • Using the blueprint, countries participating in the project took different approaches depending on the status of their overall health systems and transformation agenda. At the beginning of the project in 2016, less than half (45%) of the participating countries had adopted key policies on health system strengthening and TB; for people-centred TB prevention and care, this percentage had grown to more than 73% in 2017 – an increase of nearly 50%.
 • Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Republic of Moldova and Uzbekistan introduced people-centred national TB policies and will enhance their health systems through strengthening three functions. A few participating countries did not introduce formal policies for a people-centred model of TB care in 2017, but are strengthening TB services and taking steps to improve their model of TB care to make them more ambulatory-based.
 • The average duration of hospital stay and hospitalization rates, which are indirect measures of the people-centredness of care, decreased overall. To this end, some countries developed and implemented roadmaps, several of which were endorsed by their governments.

Key challenges ahead

The achievements made through TB-REP are threatened by the decline of external donor support faced by most participating countries. This comes at a time when their health systems and services are not fully prepared for such a transition. Reduced support can affect health system sustainability and the expansion of people-centred TB services, which require resources beyond those needed to address technical issues, such as the implementation of the recently updated WHO treatment policy for multidrug-resistant TB and national health system reform.

TB-REP 2.0 will help countries to better understand and address the challenges and opportunities they may encounter during the transition process. This includes an understanding of how health system strengthening can help them in transitioning from support from the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria to sustainable and efficient TB services, as well as in securing access to medicines and medical products.

As with the TB-REP, TB-REP 2.0 partners will provide quality technical assistance and high-level advocacy to participating countries. They will also address intersectoral and governance aspects of TB and work to strengthen linkages between them. The Global Fund will provide financial support and the project principal recipient will continue to be the Centre for Health Policies and Studies in the Republic of Moldova.

http://www.euro.who.int

Rezultatele și provocările în domeniul controlului HIV/SIDA în țara noastră, discutate cu reprezentanții UNAIDS și UNODC

24 Jan

Reprezentanții UNAIDS Moldova, Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) și conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au avut o ședință, pe 23 ianuarie curent, în cadrul căreia au discutat despre rezultate, provocări actuale și priorități comune pentru anul 2019 în domeniul HIV/SIDA. 

hhhh
hjjk

Reprezentanții UNAIDS Moldova, Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) și conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au avut o ședință, pe 23 ianuarie curent, în cadrul căreia au discutat despre rezultate, provocări actuale și priorități comune pentru anul 2019 în domeniul HIV/SIDA. 

În cadrul ședinței, au fost menționate rezultatele pozitive în domeniul controlului HIV/SIDA și tuberculoză, printre care: alinierea ghidului național și protocoalelor naționale de tratament la standardele internaționale, astfel, oferind posibilitatea diagnosticării HIV într-o singură zi și înrolarea imediată a pacienților în tratament și asigurarea tratamentului pentru 30% (linia I) din pacienții cu HIV din regiunea transnistreană.

De asemenea, au fost analizate și unele provocări ce țin de sustenabilitatea finanțării serviciilor de prevenire HIV, extinderea tratamentului dependenței de droguri, dar și asigurării cu tratament tuberculozei pacienților din penitenciare.

La finalul întrevederii, au fost stabilite prioritățile comune pentru anul 2019, printre care: validarea eliminării transmiterii materno-fetale a HIV, pregătirea noului Program național de control și profilaxie HIV, a noii strategii antidrog.

Menționăm că, UNAIDS participă activ în controlul infecției HIV în Republica Moldova, prin oferirea suportului tehnic și metodologic la elaborarea unui șir de documente de politici în domeniul combaterii epidemiei HIV.

Sursa: www.msmps.md

Fondul Global a anunțat suma investițiilor necesare pentru următoarea rundă de suplinire a fondurilor

14 Jan

Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a anunțat recent suma investițiilor necesare pentru intensificarea eforturilor de luptă împotriva celor trei maladii. Astfel, donatorul își propune să colecteze circa 14 miliarde de dolari SUA în cadrul următoarei runde de suplinire a fondurilor (2020-2023).

image0

Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei a anunțat recent suma investițiilor necesare pentru intensificarea eforturilor de luptă împotriva celor trei maladii. Astfel, donatorul își propune să colecteze circa 14 miliarde de dolari SUA în cadrul următoarei runde de suplinire a fondurilor (2020-2023).

Potrivit FG, această sumă va contribui la salvarea a 16 milioane de vieți, reducerea cu 50 la sută a ratei mortalității cu HIV, TB și malarie, și construirea unor sisteme de sănătate mai puternice până în 2023. 

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a exprimat susținerea totală pentru obiectivul de suplinire al Fondului Global. Franța este membru-fondator al Fondului Global și va găzdui cea de-a șasea reuniune de suplinire a fondurilor pentru combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, care va avea loc pe 10 octombrie 2019, la Lyon.

Comunitatea internațională s-a angajat, prin asumarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, să pună capăt epidemiilor cu HIV, tuberculoză și malarie până în 2030. Cu toate acestea, după ani de progrese remarcabile în lupta contra epidemiilor, noile amenințări, cum ar fi deficitul de finanțare și rezistența la medicamente au încetinit progresul.

Pentru a salva 16 milioane de vieți și realizarea celui de-al treilea obiectiv de dezvoltare durabilă: asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toți, comunitatea globală trebuie să inoveze mai mult, să colaboreze mai mult și să execute mai eficient. Suplinirea cu succes a celor 14 miliarde de dolari va permite Fondului Global să-și continue rolul vital de catalizator și lider în lupta contra HIV, tuberculoză și malarie.

De la crearea sa, din 2002, parteneriatul Fondului Global a avut un impact extraordinar. În țările în care FG face investiții au fost salvate mai mult de 27 de milioane de vieți. Numărul de persoane care au murit de SIDA, tuberculoză și malarie a fost redus cu o treime. Numai în 2017, rezultatele țărilor în care donatorul investește resurse anunță: 17,5 milioane de persoane HIV pozitive încadrate în terapia antiretrovirală și 5 milioane de persoane cu TB tratate. 

Proiectul de investiții va fi discutat de liderii în sănătate la nivel mondial în cadrul următoarei ședințe de pregătire a celei de-a VI-a Conferință a donatorilor FG, care va fi găzduită de guvernul Indiei la New Delhi, la 8 februarie 2019.

Periodic, o dată la trei ani, Fondul Global organizează o conferință a donatorilor pentru a obține susținere financiară necesară în îndeplinirea misiunii sale. 

Statutul HIV poate fi aflat cu ajutorul unei aplicații mobile

03 Jan

Începând cu luna decembrie a anului 2018, în Republica Moldova, a devenit disponibilă aplicația mobilă denumită: „HIV TEST”, care permite timp de câteva minute să treceți un test și să aflați care este riscul dumneavoastră de a fi infectat(ă) cu HIV. Aplicația a fost descărcată deja de circa 500.000 de utilizatori din întreaga lume. Astăzi, aplicația este adaptată pentru țara noastră și este disponibilă absolut gratuit pe „App Store” și pe „Google Play”.

 

ccm

Aplicația „HIV TEST” oferă rezultate aproape de 100%.

Aplicația a fost elaborată de către activiștii din domeniul HIV, împreună cu medicii. Esența acesteia constă în următoarele: răspundeți anonim la câteva întrebări simple și, la final, programul calculează riscul dvs. de a avea sau nu HIV. După terminarea testului, până a închide sau a părăsi aplicația, puteți găsi, cu ajutorul geolocațiilor active, cel mai apropiat laborator sau punct unde poate fi efectuat un test la HIV. Doar că deja un test adevărat, pe bază de sânge. Acest lucru este unul foarte convenabil, dat fiind faptul că majoritatea persoanelor preferă să fie testate, păstrându-și confidențialitatea completă.

Mai puțin de jumătate dintre persoanele care trăiesc cu HIV nu cunosc faptul că în sângele lor ar exista vreun virus.

Conform datelor recente oferite de Organizația Mondială a Sănătății, în prezent doar 75% dintre persoanele cu HIV își cunosc statutul. Restul de 25% trăiesc și nici nu bănuiesc de faptul că virusul imunodeficienței trăiește deja o perioadă lungă de timp în corpul lor. Acest lucru este cauzat în mare măsură de faptul că virusul HIV nu se manifestă în niciun fel în stadiul incipient al bolii. O persoană poate trăi timp de mai mulți ani cu acest virus și să se simtă destul de bine în tot acest timp. Anume din acest motiv, medicii din întreaga lume recomandă cel puțin o dată la doi ani să trecem testul la HIV. În plus, testul la HIV trebuie efectuat cu regularitate de către partenerii într-un cuplu discordant, bebelușii sub 18 luni, care sunt născuți de mame HIV-pozitive, precum și persoanele care iau profilaxia pre-contact (PREP).

Din păcate, fiecare a treia persoană care trăiește cu HIV apelează după ajutor abia atunci când se află în stadiile finale ale bolii, cu un număr scăzut de celule imune și un risc ridicat de boală gravă și deces. La nivel global, tratamentul antiretroviral a acoperit doar 59% dintre pacienții adulți și copiii cu HIV. Și nu este nimic îmbucurător aici, deoarece fără tratament, riscul persoanei de a se îmbolnăvi de alte infecții, cum ar fi tuberculoza, crește semnificativ.

Testarea online durează doar două minute și nu este nevoie să mergeți nicăieri.

Și acest lucru este extrem de important, deoarece pentru efectuarea unui test obișnuit la HIV trebuie să găsiți o instituție medicală sau o organizație neguvernamentală, să găsiți timp pentru acesta și așa mai departe. Aici însă, tot ceea de ce aveți nevoie este să descărcați aplicația și să o instalați pe telefonul dvs. În schimb, veți obține un program inteligent, care operativ și de sine stătător vă calculează riscurile și momentan oferă un rezultat precis. Astăzi, aplicația este disponibilă în limbile rusă, română și ucraineană. Și cel mai important - nu este necesar să dezvăluiți datele dvs. personale, iar rezultatul testului rămâne doar în telefonul personal și niciunde în altă parte.

Aplicația „HIV TEST” este absolut gratuită!

Tot de ce aveți nevoie pentru a descărca aplicația este acces la internet și o baterie încărcată a telefonului. Aplicația nu necesită de la dvs. alte costuri suplimentare, permițându-vă să vă verificați rapid și fiabil statutul dvs. HIV fără a ieși din casă.

Apropo, merită să adăugăm aici că în Republica Moldova testul obișnuit la HIV pe bază de sânge se efectuează absolut gratuit. Și acest lucru (testarea) poate fi efectuat în orice instituție medicală, cabinet de consiliere și testare voluntară, precum și în cadrul Centrelor Sociale Regionale pentru persoanele care trăiesc cu HIV și organizațiile neguvernamentale care oferă servicii în domeniul HIV/SIDA.

Aplicația mobilă poate fi descărcată accesând linkurile următoare: Google Market sau App Store

Sursa: www.positivepeople.md

2018

Specialiștii din Moldova învață instrumente noi de prevenire a infecției HIV în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare

19 Dec

Specialiștii din Moldova învață instrumente noi de prevenire a infecției HIV în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare.

CCJ

Circa 25 de specialiști din cadrul organizațiilor non-guvernamentale, care lucrează cu grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV, participă, în perioada 18-19 decembrie, la un atelier de lucru privind utilizarea unor instrumente complexe de intervenție în acest domeniu.

Persoanele cu risc sporit de infectare sunt consumatorii de droguri injectabile, lucrătorii sexului comercial, bărbații care fac sex cu bărbații și persoanele transgender.

Participanții la instruire sunt informați despre aspecte ce țin de respectarea drepturilor omului, reducerea stigmei și discriminării, complexul de servicii multidisciplinare, inclusiv servicii de sănătate, asistență socială și suport pentru beneficiarii din grupurile cheie cu risc sporit de infectare HIV. De asemenea, ei au posibilitatea să lucreze în grup, pentru a-și împărtăși experiența și a îmbunătăți accesul și acoperirea cu servicii și mijloace de protecție de calitate, ținând cont de necesitățile specifice ale fiecărui grup în parte.

Evenimentul este organizat cu sprijinul UNAIDS Moldova și UNFPA Moldova, în cadrul Planului Comun ONU de prevenire HIV, cu suportul Centrului PAS și al Uniunii Organizațiilor pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor, fiind al patrulea eveniment de acest gen organizat în toamna anului 2018. 

Instruiri similare vor fi organizate și în regiunea din stânga Nistrului în anul 2019.

Sursa de informare: UNFPA Moldova

 

Desemnații concursului național: Bune practici în controlul tuberculozei

01 Dec

Concursul Bune Practici în domeniul profilaxiei și controlului tuberculozei în Republica Moldova a culminat cu premierea participaniților în cadrul seminarului zonal, realizat în vederea optimizării conlucrării intersectoriale întru eficientizarea măsurilor de control al tuberculozei.

 

Cu scopul de a crește numărul de intervenții de succes în prevenirea și controlul TB, AO SMIT în parteneriat cu PNCT și Centrul PAS a documentat un set de bune practici de implicare în vederea eficientizării profilaxiei și controlului tuberculozei și tuberculozei multidrogrezistente în Republica Moldova. Această inițiativă este crucială pentru capacitarea localităților în procesul de schimb de experiențe și adoptarea practicilor de succes la nivel național.

Câştigătorii au fost desemnați în urma aprecierii inițiativelor de către comisia de evaluare. Prin urmare, au fost desemnate 2 centre de sănătate și 2 organizații non-guvernamentale din Republică:

Centrul de Sănătate Cantemir

Centru de Sănătate Marculești

AO Speranța Terrei, Bălți

PN Programe Medico-Sociale, Bender

 

A fost lansată prima aplicația online „HIV-Test” care permite fiecărui doritor să treacă testul la HIV

29 Nov

În contextul Zilei Mondiale de combatere SIDA, marcată anual la 1 decembrie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, UNAIDS Moldova, A.O „Inițiativa Pozitivă” și Organizația Mondială a Sănătății au lansat astăzi, o campanie socială cu genericul "Te privește! Privește pe fiecare!" "Cunoaște-ti statutul HIV", cu scopul de a informa societatea asupra necesității testării la HIV, precum și motivarea pentru o atitudine tolerantă față de persoanele HIV pozitive.

 

fde

Patru din zece persoane care trăiesc cu HIV raportează experiență de tratamente discriminatorii, cel mai des acestea au forma unor bârfe și insulte. O altă problemă semnalată fiind auto-stigmatizarea, aceasta având forma de atribuire a vinei, sentimente de rușine, scăderea auto-aprecierii dar și tendințe de suicid. Aceste date se conțin în studiul „Indexul Stigma”, realizat la nivel național.

Conform datelor statistice la 01 ianuarie 2018 au fost înregistrate 11829 cazuri de infecție cu HIV din 15 835 estimate. Iar cel mai grav este că majoritatea persoanelor cu infecţia HIV sunt tinere, de vârstă reproductivă. La fel, în jur de 50% de persoane sunt estimate că trăiesc cu această infecție, fără ca să cunoască despre aceasta, ceea ce produce un impact negativ asupra propriei sănătăți, și a societății în general.

„În ciuda eforturilor depuse de Guvern, parteneri, societatea civilă, avem încă o societate în care este prezentă discriminarea și stigmatizarea. Acest lucru ne demonstrează și cifrele acestui studiu. Scopul nostru comun este să combatem acest fenomen și să explicăm întregii societăți că: să faci testul la HIV, să-ți cunoști statutul HIV și să începi tratamentul în cazul în care testul este pozitiv – te protejezi pe tine și pe cei care te înconjoară. Îndemn populația să fie tolerantă și să se implice fiecare în combaterea fenomenului HIV/SIDA în țara noastră”, a accentuat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Aliona Serbulenco.

În prezent, 62 de cabinete consultative oferă servicii de consiliere şi testare gratuită a populaţiei. De asemenea, la medicul de familie fiecare își poate face testul gratuit, confidențial și rapid. Totodată, patru Centre sociale au fost deschise în Chișinău, Bălți, Comrat și Tiraspol. Acestea oferă asistență și protecție persoanelor afectate de HIV/SIDA. Testarea este realizată prin utilizarea testelor rapide bazate pe sînge capilar.

Cu sprijinul tehnic al OMS și UNAIDS, în 2018, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a actualizat ghidul de testare HIV și protocoalele naționale de tratament ale HIV, ce presupune testele rapide de diagnostic. Pentru punerea în aplicare a noilor documente, au fost realizate 8 traininguri regionale pentru managerii instituțiilor medico-sanitare și lucrătorii medicali, specialiștii de laborator și reprezentanții ONG-uri.

„Grație acestor instruiri, în Republica Moldova sunt implementate cele mai noi practici de diagnosticare HIV.”, a menționat Gheorghita Stela, coordonatoarea programelor urgențe în sănătate publică, Biroul OMS din Republica Moldova

„Stigma și discriminarea, conform cercetărilor existente in lume, şi rezultatelor prezentate astăzi, încă reprezintă cele mai mari bariere in calea accesării serviciilor HIV, inclusiv la testare. Testul HIV, odată efectuat ne oferă informația necesară fiecăruia dintre noi pentru a face alegeri informate, asumate și corecte despre propria sănătate. Informarea si cunoștințele sunt putere”, a declarat managerul de ţară, UNAIDS Moldova, Svetlana Plămădeală.

Tot astăzi, directorul A. O „Inițiativa Pozitivă”, Ruslan Poverga a prezentat, în premieră în Republica Moldova, o aplicație online „HIV-Test”, care permite fiecărui doritor, online, să treacă „testul” la HIV.

În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2018, în Republica Moldova se va desfășura campania socială „Te privește! Privește pe fiecare!”, cu sloganul: „Cunoaște-ți statutul HIV!”. În cadrul campaniei vor fi organizate activități de informare şi comunicare în toate raioanele țării, mass media şi on-line media. De asemenea, se vor crea condiții de testare confidențială, gratuită, sigură în această perioadă, disponibilă în locuri publice în majoritatea localităților țării.

Menționăm că, cercetarea „Indexului Stigma” a fost realizată de către UNAIDS Moldova în parteneriat cu 8 organizații non-guvernamentale active în domeniul HIV. Aceasta a fost realizată în cadrul proiectului "Acțiuni comune pentru fortificarea drepturilor omului în regiunea Transnistreană" implementată de către agențiile ONU, cu susținerea financiară a Ambasadei Suediei.

Campania este organizată de către UNAIDS Moldova și A.O. „Inițiativa Pozitivă”, sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, în parteneriat cu Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul Național de Probațiune; Administrația Națională a Penitenciarelor, IMSP „Spitalului de Dermatologie și Maladii Comunicabile”. Cu susținerea partenerilor locali și regionali: suport financiar al Instituției Publice „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” (IP UCIMP DS) prin intermediul grantului Fondului Global, Programul Comun al Națiunilor Unite pentru combaterea HIV și SIDA (UNAIDS Moldova) și UNICEF Moldova din banii Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Integrare.

Subiectele discutate în cadrul ședinței CNE

19 Oct

Membrii Comisiei Naționale de Experți (CNE) s-au întrunit pe data de 18 octombrie curent în ultima șediță semestrială din 2018 pentru a pune în discuție supervizarea programatică a granturilor Fondului Global, oferite în susținerea programelor naționale de prevenire și control al infecțiilor TB și HIV/SIDA/ITS.

 

image0

Membrii Comisiei Naționale de Experți (CNE) s-au întrunit pe data de 18 octombrie curent în ultima șediță semestrială din 2018 pentru a pune în discuție supervizarea programatică a granturilor Fondului Global, oferite în susținerea programelor naționale de prevenire și control al infecțiilor TB și HIV/SIDA/ITS.

Membrii GTL au pus în discuție mai multe subiecte, printre care resultatele vizitei de supervizare a granturilor FG în teren, care a avut loc pe 04 octombrie, și au validat proiectele de documente în variantă actualizată privind activitatea CNC TB/SIDA. 

La subiectul implementării granturilor Fondului Global, reprezentanții Recipienților Principali au raportat rezultatele obținute în sem. I, 2018. Instrumentele de supervizare a granturilor (dashboard-urile), completate de RP, pot fi consultate aici.

La ședință au participat membrii CNE (secretarul de stat al MSMPS, CNAM, UNAIDS, Liga PTH, AO SMIT), recipienții principali (IP UCIMP DS și Centrul PAS), echipele de coordonare a PN TB și HIV/SIDA/ITS, dar și invitați permanți la ședințele CNE.

Vizite de supervizare în teren a granturilor FG - 04 octombrie 2018

02 Oct

Pe data de 4 octombrie curent, Secretariatul CNC TB/SIDA organizează două vizite de supervizare în teren a granturilor Fondului Global. Deplasarea va avea loc în municipiul Bălți.

 

Organizațiile/proiectele care urmează a fi vizitate sunt:

 • Prevenirea HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală în mediul grupurilor vulnerabile și afectate în contextual HIV/SIDA, proiect implementat de AO Tinerii pentru dreptul la viață, susținut prin internediul grantului FG, pe componenta HIV, gestionat de RP IP UCIMP DS;
 • Prevenirea HIV și a ITS în mediul consumatorilor de droguri injectabile din mun. Bălți în baza Strategiei Reducerea Riscurilor, proiect implementat de AO Tinerii pentru Dreprul la Viață, finanțator - Compania Națională de Asigurări în Medicină;

 • Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratament TB a consumatorilor de droguri din mun. Bălți, proiect implementat de AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, finanțat de Fondul Global, prin intermediu Subrecpientului - Fundația Soros-Moldova;

 • Centrul de suport al pacienților TB din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți, proiect finanțat de Fondul Global, prin intermediul grantului TB, gestionat de RP Centrul PAS.

Vizitele în teren reprezintă un exercițiu de suprevizare național, organizat cu scopul de a evalua, la fața locului, rezultatele implementării granturilor FG și de a propune/elabora, la necesitate, recomandări pentru îmbunătățirea acestora. În cadrul vizitelor participă membrii CNC TB/SIDA, membrii Comisiei Naționale de Experți, reprezentanții echipelor RP și a Programelor naționale TB și HIV. Recomandările de ameliorare/soluționare a problemelor depistate în cadrul vizitelor în teren vor fi analizate la ședința CNE din 18 octombrie curent.

Vizitele de supervizare se desfăşoară în conformitate cu prevederile Manualului Operaţional al CNC TB/SIDA și Planul național de supervizare, aprobat de CNC.