2018

Subiectele discutate în cadrul ședinței CNE

19 Oct

Membrii Comisiei Naționale de Experți (CNE) s-au întrunit pe data de 18 octombrie curent în ultima șediță semestrială din 2018 pentru a pune în discuție supervizarea programatică a granturilor Fondului Global, oferite în susținerea programelor naționale de prevenire și control al infecțiilor TB și HIV/SIDA/ITS.

 

image0

Membrii Comisiei Naționale de Experți (CNE) s-au întrunit pe data de 18 octombrie curent în ultima șediță semestrială din 2018 pentru a pune în discuție supervizarea programatică a granturilor Fondului Global, oferite în susținerea programelor naționale de prevenire și control al infecțiilor TB și HIV/SIDA/ITS.

Membrii GTL au pus în discuție mai multe subiecte, printre care resultatele vizitei de supervizare a granturilor FG în teren, care a avut loc pe 04 octombrie, și au validat proiectele de documente în variantă actualizată privind activitatea CNC TB/SIDA. 

La subiectul implementării granturilor Fondului Global, reprezentanții Recipienților Principali au raportat rezultatele obținute în sem. I, 2018. Instrumentele de supervizare a granturilor (dashboard-urile), completate de RP, pot fi consultate aici.

La ședință au participat membrii CNE (secretarul de stat al MSMPS, CNAM, UNAIDS, Liga PTH, AO SMIT), recipienții principali (IP UCIMP DS și Centrul PAS), echipele de coordonare a PN TB și HIV/SIDA/ITS, dar și invitați permanți la ședințele CNE.

Vizite de supervizare în teren a granturilor FG - 04 octombrie 2018

02 Oct

Pe data de 4 octombrie curent, Secretariatul CNC TB/SIDA organizează două vizite de supervizare în teren a granturilor Fondului Global. Deplasarea va avea loc în municipiul Bălți.

 

Organizațiile/proiectele care urmează a fi vizitate sunt:

  • Prevenirea HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală în mediul grupurilor vulnerabile și afectate în contextual HIV/SIDA, proiect implementat de AO Tinerii pentru dreptul la viață, susținut prin internediul grantului FG, pe componenta HIV, gestionat de RP IP UCIMP DS;
  • Prevenirea HIV și a ITS în mediul consumatorilor de droguri injectabile din mun. Bălți în baza Strategiei Reducerea Riscurilor, proiect implementat de AO Tinerii pentru Dreprul la Viață, finanțator - Compania Națională de Asigurări în Medicină;

  • Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratament TB a consumatorilor de droguri din mun. Bălți, proiect implementat de AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, finanțat de Fondul Global, prin intermediu Subrecpientului - Fundația Soros-Moldova;

  • Centrul de suport al pacienților TB din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți, proiect finanțat de Fondul Global, prin intermediul grantului TB, gestionat de RP Centrul PAS.

Vizitele în teren reprezintă un exercițiu de suprevizare național, organizat cu scopul de a evalua, la fața locului, rezultatele implementării granturilor FG și de a propune/elabora, la necesitate, recomandări pentru îmbunătățirea acestora. În cadrul vizitelor participă membrii CNC TB/SIDA, membrii Comisiei Naționale de Experți, reprezentanții echipelor RP și a Programelor naționale TB și HIV. Recomandările de ameliorare/soluționare a problemelor depistate în cadrul vizitelor în teren vor fi analizate la ședința CNE din 18 octombrie curent.

Vizitele de supervizare se desfăşoară în conformitate cu prevederile Manualului Operaţional al CNC TB/SIDA și Planul național de supervizare, aprobat de CNC.

 

Oportunitate de finanțare pentru organizațiile active în controlul HIV/SIDA

21 Sep

IP UCIMP DS anunță concursul de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI). 

poza

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de prevenire HIV” și are menirea de a extinde gama și serviciile de reducere a riscurilor (RR) calitative pentru populațiile cheie/GRSI și partenerii acestora, precum și servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV) și tratamentului de substituție cu opioide (TSO).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2019. Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs sunt organizațiile apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experiență în controlul HIV/SIDA, inclusiv reducerea riscurilor. 

Pentru mai multe informații accesați Condițiile de participare, formularul cererii de aplicare și bugetul. 

Termenul limită de depunere a dosarelor – 1 noiembrie 2018.

Persoana de contact pentru informații adiționale – Violeta Teutu, coordinator Grant HIV, vteutu@ucimp.md , tel. 022 233568

Follow-up al procesului de actualizare a documentelor de activitate a CNC TB/SIDA

20 Sep

Ca urmare a deciziei CNC din 12 aprilie curent privind actualizare a componenței instituționale, structurilor și a cadrului legal, Secretariatul CNC a inițiat în luna iunie procesul de ajustare a documentelor de activitate a Consiliului național de coordonare a programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS.

poza

Proiectele de documente a CNC TB/SIDA au fost elaborate, ajustate și completate în conformitate cu recomandările actualizate ale Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei.  

Etapele de consultare a proiectelor de documente până în prezent:

  • atelierul de lucru din 24.07.2018 în cadrul căruia au participat membrii GL responsabil pentru ajustarea cadrului normativ a CNC, printre care - reprezentanții MSMPS, Recipienții Principali și subrecipienții granturilor FG, reprezentanții societății civile și partenerii de dezvoltare multilaterali și bilaterali activi în domeniile TB/SIDA;
  • ședința GL responsabil pentru ajustarea cadrului normativ a CNC din 17.08.2018 în cadrul căruia consultanții naționali responsabili de actualizarea documentelor au prezentat variantele ajustate conform recomandărilor pavenite de la atelierul de lucru;
  • consultări în cadrul Comitetului KAP;
  • ședința comună a tuturor GTL-urilor parte a CNC TB/SIDA din 18.09.2018 cu participarea  membrilor GTL controlul HIV, GTL controlul TB și GTL mixt TB/SIDA. 

În perioada ce urmează pachetul de documente va fi pus pe agenda discuțiilor în cadrul Comisiei Naționale de Experți și, ulterior, propuse spre aprobare în cadrul ședinței CNC TB/SIDA.

Proiectele de documente CNC în varinată actualizată pot fi consultate pe link-urile de mai jos:

Amendamentele pe marginea acestora pot fi expediate pe adresa - ccm_secretariat@ms.md până la data de 12 octombrie curent.

Noi recomandări de la OMS privind tratamentul TB

20 Aug

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat noile recomandări privind tratamentul TB-MDR fără utilizarea injectabilelor.

Recomandările declanșează o epocă mult așteptată, în care medicamentele eficiente vor înlocui medicamentele cu efecte adverse dificil de tolerat. Un efect din cele mai negative pentru familie și pentru relațiile sociale în timpul și după tratamentul TB-MDR îl constituie pierderea permanentă a auzului care poate afecta până la 50% din persoanele care urmează un tratament pentru TB-MDR, cu includerea antibioticelor injectabile. Această pierdere a auzului este ireversibilă și poate împiedica pentru totdeauna capacitatea persoanei de a comunica cu prietenii și cu cei dragi, precum și de a reveni la activitatea de până la boală.

Așa cum a fost anunțat în comunicatul OMS, noul regim de tratament standard recomandat pentru tratamentul TB-MDR este compus din bedaquiline, linezolid, levofloxacină (sau moxifloxacină) și cicloserină și clofazimină. Agenții injectabili, care au demonstrat eficacitate slabă și toxicitate ridicată, au fost retrogradați din schema de tratament. Utilizarea lor se va practica doar în cazurile în care nu este posibilă stabilirea unui regim din 4-5 medicamente eficiente fără administratrea unuia din agenții injectabili. Astfel, kanamycina și capreomicina nu mai sunt recomandate de către OMS în tratamentul tuberculozei multidrogrezistente.

Mai jos gasiți recomandările în limbile rusă și engleză:

who_rapidcommunicationmdrtb_2018_rus_clean.pdf

who_rapidcommunicationmdrtb_2018_eng.pdf

 

Ședința GL pentru actualizarea documentelor de activitate

18 Aug

Membrii grupului de lucru responsabil de actualizarea actelor normative CNC s-au întrunit, vineri, 17 august, într-o ședință tehnică pentru a definitiva și agrea modificările propuse la proiectele de documente privind activitatea CNC TB/SIDA. 

 

poza1

Modificările au fost operate ca urmare a propunerilor și recomandărilor înaintate de participanții Atelierului de lucru pentru consultarea documentelor CNC din 24 iulie curent.

Cele mai multe sugestii/discuții au ținut de modificarea procedurii de supervizare a CNC TB/SIDA, astfel participanții au propus ca parte a procesului de supervizare semestrială/anuală, alături de granturile Fondului Global, să fie și programele naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS.

Proiectele de documente urmează a fi consultate la nivelul grupurilor tehnice de lucru a CNC în luna septembrie curent.  

A fost lansată etapa de consultări a documentelor actualizate privind activitatea CNC TB/SIDA

24 Jul

Astăzi, 24 iulie curent, a avut loc Atelierul de lucru pentru consultarea proiectelor de documente în variantă actualizată privind activitatea Consiliului Național de Coordonare a Programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS.

 

În cadrul atelierului au fost prezentate și propuse spre discuție următoarele proiecte de documente: Manualul Operațional al CNC TB/SIDA, Procedura de supervizare CNC, Politica Conflictului de Interese și Codul de conduită etică a membrilor CNC. Documentele în cauză au fost ajustate în dependență de prioritățile și necesitățile curente ale mecanismului de coordonare a programelor naționale TB/SIDA și în conformitate cu recomandările actualizate ale Fondului Global cu privire la activitatea CCM-urilor din întreaga lume.

Atelierul de lucru reprezintă prima etapă de consultări a noilor documente CNC, iar în perioada următoare pachetul de documente va fi pus pe agenda discuțiilor la nivelul grupurilor tehnice de lucru a CNC TB/SIDA.

Amendamentele și recomandările expuse în cadrul evenimentului de azi vor fi considerate și aplicate în procesul de definitivare a documentelor menționate.

La eveniment au participat membrii GL responsabil pentru ajustarea cadrului normativ a CNC, printre care - reprezentanții MSMPS, Recipienții Principali și subrecipienții granturilor FG, reprezentanții societății civile și partenerii de dezvoltare multilaterali și bilaterali activi în domeniile TB/SIDA.

Reamintim că, în luna martie curent, a fost lansată procedura de actualizare a componenței instituționale, structurilor și a cadrului legal al CNC TB/SIDA. Deciziile ședinței CNC din 12 aprilie curent, cu referire la subiectul actualizării CNC, pot fi consultate AICI.

Consultări publice pe marginea proiectului HG privind aprobarea completărilor ce se operează în HG privind programele naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA

05 Jul

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat și plasat pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrile Guvernului nr. 1160 cu privire la Programul național de control al tuberculozei pentru anii 2016 – 2020 și nr. 1164 cu privire la Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.

 

Modificările se referă la mecanismele de asigurare a procurării centralizate a medicamentelor antituberculoase și a tratamentului antiretroviral pentru Teritoriile de est.

Către acest moment, necesitățile regiunii transnistrene au fost acoperite completamente din grantul Fondului Global. Conform Planurilor de sustenabilitate, începând cu anul 2018, Teritoriile de est ale Republicii Moldova vor procura medicamentele antituberculoase de linia I din resursele regiunii transnistrene. Pînă în 2020 este estimat ca din resursele regiunii transnistrene vor fi acoperiți cu tratament circa 400 pacienți, bugetul necesar se ridica la aproximativ 500 000 MDL, conform planului de sustenabilitate.

Este necesar de menționat ca stocurile de ARV sunt disponibile în regiunea transnistreana, doar pînă în luna august 2018. Pentru a asigura tratamentul neîntrerupt a celor aproximativ 400 pacienți, acțiunea de definitivare a mecanismului de procurare este una urgenta și imperativa.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solictă propuneri și comentarii pentru definitivarea proiectului de Hotărâre plasat pe pagina - http://www.particip.gov.md.  

Termen limită pentru consultările publice - 9 iulie 2018.

Instruiți ca să muncească mai bine cu pacienții cu TB

29 Jun

Deși au funcții diferite, scopul echipei este unul comun – să prevină și să controleze mai bine bolnavii de TB din Moldova. Însă și acești specialiști au nevoie de instruire continuă pentru a putea face față provocărilor. Pentru ei, săptămâna trecută, au fost organizate training-uri tematice de către Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) și Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

 

În Moldova există acum, inclusiv cu partea stângă a Nistrului, 42 de centre de suport pentru tratamentul pacienților cu TB. 10 au fost deschise în 2011, iar 32 – anul trecut. Toate cu suportul financiar al Fondului Global de luptă cu HIV/SIDA, TB și Malarie. Scopul acestor centre este să-i ajute pe bolnavii cu TB să ducă tratamentul până la capăt. De asemenea, specialiștii din aceste centre le oferă bolnavilor, pe lângă asistența medicală, asistență socială și psihologică. De rând cu ei, această consiliere o primesc toți cei care au intrat în contact cu bolnavul – familia, prietenii, vecinii, etc.

La trainingul organizat de Centrul PAS au participat aproximativ 130 de specialiști, psihologi, asistenți sociali și asistenți DOT. Aceștia au învățat diverse modele de asistență psihologică, precum atitudinea față de pacient, cum trebuie abordat acesta încât să fie convins că trebuie să se trateze, prevederi din legislația cu privire la alocațiile, indemnizațiile și ajutoarele sociale, de ce este important tratamentul sub observație directă și tratamentul sub observație video, cum se face monitorizarea persoanelor care au contactat cu bolnavul de tuberculoză, modul în care sunt investigate grupurile de risc, etc. Trainingul a durat 4 zile, timp în care specialiștii au fost împărțiți pe grupuri de interese și au participat la exerciții practice.

Cotinurea articolului pe site-ul Centrului PAS.

Centrele de suport al pacienților cu TB sunt deschise pe lângă cabinetul medicului ftiziopneumolog. Un studiu de audit clinic al cazurilor de tuberculoză multidrog rezistentă, realizat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) arată că rata de succes a tratamentului pentru această categorie de pacienții, asistați de aceste centre, de 72,4%, față de 62,4% cât este printre pacienții care nu beneficiază de acest suport. În același timp, rata de abandon a tratamentului este de 5,3 pentru pacienții care primesc suportul centrelor și de 21,4 – pentru cei care nu beneficiază de asistența lor.

Trainingul „Instruirea psihologilor din echipele multidisciplinare ale Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator și Instruirea asistenților DOT și asistenților sociali din echipele multidisciplinare ale Centrelor de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator” pentru echipele multidisciplinare din cadrul Centrelor de suport a pacienților cu TB a fost organizat de Centrul pentru Politici și Analize (Centrul PAS) în colaborare cu Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, în cadrul proiectului. „Consolidarea controlului tuberculozei în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global de luptă cu HIV/SIDA, TB și Malariei.

Follow-up al procesului de depunere a cererilor pentru granturile regionale (Multi-country proposals) ale Fondului Global

17 Jun

Ca urmare a susținerii cererilor de finanțare regionale (Multi-country proposal) de către CCM-urile din Europa de Sud Est (ESE), inclusiv CNC TB/SIDA din R. Moldova, acestea au fost depuse de aplicanți, în luna aprilie, pentru concurs la Fondul Global. Actualmente donatorul este in proces de evaluare a cererilor.

 

Între timp, unul din aplicații regionali (Regional Coordinating Mechanism/RCM) a publicat anunțul privind selectarea eventuală a Subrecipienților (SR) naționali din șapte țări ale ESE, inclusiv Moldova. Detalii privind cerințele de aplicare si termenele limita pot fi găsite mai jos.

Reamintim că, la ședința sa din 12 aprilie a.c., CNC TB/SIDA a susținut depunerea a 7 cereri de finanțare regională cu eventuală implicare a ONG-urilor și instituțiilor active în controlul TB și HIV din Moldova (IFP, UORN, Liga PTHS, Centrul PAS, Inițiativa Pozitivă, AFI si IDOM) precum și interesul AO AFI de a aplica în calitate de SR pentru grantul depus de RCM și a fi implementat, dacă este aprobat de FG, de către Health Education and Research Association (HERA) din Macedonia.

---------------------------------

Public call for selection of Main National Secondary Recipients for HIV multi country proposal of the Southeastern Europe Regional Coordination Mechanism

The Southeastern Europe Regional Coordination Mechanism have submitted a Global Fund HIV multicounty application in April 2018 and expect its results until end of July 2018. In the meantime main national secondary recipients should be selected from total 9 countries in Southeastern Europe just seven countries main secondary recipients will be selected as per regulations by Global Fund multi country application respecting eligibility policy of 51% eligibility rule. The proposed activities will be implemented in seven countries in the Southeastern region - in four countries with eligibility for Global Fund funding Kosovo*, Serbia, Montenegro and Moldova, while remaining three out of five countries will be selected from Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Romania and Albania, which are no longer eligible for Global Fund funding http://www.eecaconstituency.org/public-call-for-sr-rcm.

Below is the summary of main regional programme structure and main requirements for candidates to apply as Main National Secondary Recipients Primary of the HIV multicounty proposal:

Regional Programme structure

1. SEE Regional Coordinating Mechanism

Southeastern Europe Regional Coordinating Mechanism will provide an oversight of the implementation of the HIV regional grant of the Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria in accordance with the established regional objectives, activities and indicators. Regional Coordinating Mechanisms (RCM) is central to the Global Fund's commitment to regional ownership and participatory decision-making. The regional partnerships among different stakeholders from the region, as RCM members develop and submit grant proposals to the Global Fund based on priority needs at the regional level. After grant approval, RCM will oversee progress in the grant implementation. The RCM is in charge for selection of the Principal Recipient and Main National Sub- recipients.

2. The Principal Recipient (PR)

Responsibility for executing the implementation of the grant lies with the Principal Recipient (PR) that signed the grant with the Global Fund. The PR partners with SRs and SSRs, providing them with funding and/or in-kind support to implement some of the programme activities, subject to the SRs/SSRs fulfilling the requirements outlined in the relevant Service Level Agreements (SLAs).

3. Main national Secondary recipients (SR)

After selection by the RCM and signing the contract with the PR, main national SRs will play a pivotal role in the implementation of programme activities and the management of grant resources in their respective countries and in implementation of the joint activities of the regional programme. As sub-contracted entitiesthey are criticalfor the timely management and achievement of grant results.

The RCM is the entity in charged for selection of the main national Sub-recipients. Main national SRs are further in charge for selection of the sub-sub-recipients on the needs basis. Sub-recipients are reporting directly to the PR for execution of the programme.

Minimum Standards for Main National Sub-recipients and Programme Delivery from the Global Fund:

1. The Main National Sub-recipient (SR) demonstrates effective management structures and planning at country levels, as applicable.

2. The SR has the capacity and systems for effective programmatic management and oversight of sub-sub-recipients at country levels, as applicable.

3. The internal control system of the SR is effective to prevent and detect misuse or fraud.

4. The financial management system of the SR is effective and accurate.

5. Data-collection capacity and tools are in place to monitor programmatic and financial performance.

6. A functional routine reporting system with reasonable coverage is in place to report country financial and programmatic performance timely and accurately.

7. In past three years (2015-2016-2017) SR’s annual budget and funds flow were between 85.000 - 100.000 Euro (one hundred thousand Euro), and one signed contract of minimum 100.000 Euros in three years.

8. SR must present positive audits opinions of programme and organization’s audit in past three years (2015-2016-2017), if audits were conducted.

9. SR must provide documentation that proves that there are no any ongoing legal cases against the SR organization and its authorized legal representative.

10. SR must provide documentation that proves that the SR doesn’t have any debts to the state tax authorities.

Specific requirements for Secondary Recipients:

1. Civil society organization working in one or more countries in South East Europe with minimally ten years’ of experience in implementation of HIV related activities for key population/s.

2. Civil society organization with knowledge, experience and proven track record in strengthening the key population/s.

3. Civil society organization with strong record of working with the Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria, in role of SR.

4. Civil society organization with strong record of working with other international donors.

Main National SR responsibilities:

- Timely implement the relevant program components as defined in the agreement signed with the PR;

- Maintain their accounting books and records in accordance with standards agreed in writing with the PR;

- Submit reports on a timely basis outlining activity delivery progress and financial expenditures tied to each activity delivery area, on a quarterly and annual basis;

- Use funds in accordance with the agreement with the PR and in accordance with the approved budget;

- Implement programs funded under the regional grant;

- Maintain sound M & E and financial systems;

- Support and monitor SSRs (if and when applicable) and ensure funds are used in accordance with the standard terms and conditions of the agreement for the grant;

- Conduct on site data verification at SSR level on bi-monthly basis;

- Monitor and evaluate the impact of the activities under their programs;

- Ensure compliance with the grant agreement, and

- Secure grant assets.

Documents that should be submitted by applicants:

1. Organization history particularly activities and results accomplished in HIV field, experience in Global Fund work SR organization structure and systems in place for effective programmatic management and oversight of sub-recipients on regional or country level; Explanation of applicant internal control system in detecting misuse or fraud; Description of the applicant financial management system and monitoring system; Describe experience working with vulnerable groups expressed in number of implemented projects with national impact and the total allocated budget for support to the vulnerable populations; Submit proven track record in strengthening the key population/s; Submit record of working with other international donors; Describe applicant experience in advocacy expressed in number of initiatives to change the legislation, submitted to the Parliament, or to the Government, or implemented by the CSO and proven capacity of public mobilization in favor of reforming public policies (campaigns and initiatives); Services developed and subsequently taken over by the state institutions.

2. Provide applicant organization year budget and maximum managed funds per project.

3. Provide positive audits opinions of program and organization’s audit in past three years (2014-2015-2016).

4. Provide legal document that the applicant don’t have any prohibition of performing a profession, activity or duty as a legal entity.

5. Provide legal document that the applicant doesn’t have any debts to the state tax authorities.

6. Provide programmatic project proposal and please develop detailed excel budget attached form with your proposal of national advocacy activities and costs related according main activities of the Southeastern Europe HIV multi country application.

How to apply:

Please submit all documents requested on line on the following e-mail address: prselection2018@gmail.com 

and please submit original documents at the CCM Macedonia Secretariat, address: Franklin Ruzvelt 51a/26, 1000 Skopje, Macedonia no later than 20th July 2018, 18 o’clock CET time. The original documents can be send with post stamp with stamp dated no later than 20th July 2018.

Material realizat pentru publicare de Violeta Teutu