2017

Rezultatele celei de-a 38 ședințe a Bordului FG

21 Nov

În zilele de 14-15 noiembrie curent, la Geneva, Consiliul Administrativ al Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) s-a întrunit în cea de-a 38 ședință.

Aceasta va fi memorată pentru mai multe elemente remarcabile – alegerea noului Director Executiv al FG, integrarea unor donatori netradiționali în componența CA al Fondului, ajustarea politicii de eligibilitate pentru granturile FG, evoluția CCM-urilor, aprobarea bugetului operațional al Secretariatului FG, care prevede și costuri pentru schimbarea sediului FG (în așa zis-ul Global Health Campus).
 
Pe parcursul celor două zile, 20 membrii cu drept de vot și partenerii strategici din cadrul Consiliului Administrativ al FG, reprezentând 20 constituente organizate geografic și corporativ în două blocuri importante – al donatorilor și al implementatorilor, s-au întrunit în ședința semestrială de toamnă pentru a delibera și decide asupra unui număr impunător de chestiuni axate pe implementarea Strategiei FG 2017-2022; evaluarea performanțelor organizatorice; rapoartele administrative ale FG și a celor trei comitete ale sale, precum și raportul TRP; managementul riscurilor, politicile FG de combatere a fraudelor și corupției etc.

1. Desemnarea Directorului executiv al FG

Prima zi a ședinței a demarat cu procedura de desemnare a Directorului executiv al FG – funcție vacantă după încheierea mandatului lui Mark Dybul, la 31 mai a.c. Procesul de selectare a noului Director Executiv s-a manifestat printr-un proces complex (cu mulți candidați, din care au ieșit în finală 4), de durată (cu încercări repetate), dar și participativ (oferind posibilitate tuturor grupurilor constituente din Consiliul FG, inclusiv celui din Europa de Est si Asia Centrală (EEAC), de a interacționa online cu fiecare dintre cei patru candidați). În urma unei ”curse de bătaie lungă”, care a scos în evidență și lupta pentru influență în cadrul FG, în dimineața de 14 noiembrie, membrii Bordului FG au fost puși în situația de a alege între:

 • Simon Bland - director al Biroului din New York al Programului comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA. A fost președinte al Bordului Fondului Global în perioada 2011-2013. În trecut a lucrat timp de trei decenii la Departamentul pentru Dezvoltare Internațională din Regatul Unit al Marii Britanii și a condus operațiunile acestuia în Kenya.
 • Frannie Leautier - fostul vicepreședinte al Băncii Africane pentru Dezvoltare. Anterior, a lucrat la Fundația Africană pentru Dezvoltarea Capacitaților, după o carieră de succes la Banca Mondială.
 • Peter Sands - fostul director executiv al grupului Standard Chartered Bank. Și-a început cariera la McKinsey & Company. După o experiență reușită de conducere a unei bănci majore cu operațiuni globale, a obținut o bursă la Harvard și s-a aprofundat într-o serie de proiecte globale de sănătate publică.
 • Anil Soni – director executiv la Mylan, corporație farmaceutică mondială, lider în dezvoltare, vânzări și parteneriate pentru medicamente pentru prevenirea și tratarea HIV / SIDA, tuberculozei, malariei și hepatitei C. A fost activ implicat în activitatea primilor ani al Fondului Global, după care a condus activitatea de advocacy a Prietenilor Luptei Globale de la Washington, DC. El a petrecut șase ani la Clinton Health Access Initiative, inclusiv în calitate de șef executiv.
În urma câtorva runde de votare secretă, câștigător a ieșit Peter Sands, care a trecut, pe ultima sută de metri, și printr-o etapă de auto-excludere și apoi reintrare în cursa electorală. Peter Sands va ”cârmui” GF si Secretariatul acestuia timp de patru ani zile.

2. Extinderea numărului de donatori reprezentați în Bordul FG

În ultimii ani, "peisajul" donatorilor FG este schimbat de apariția unor noi (7) donatori "netradiționali" - Arabia Saudită, China, India, Coreea de Sud, Qatar, Kuweit și Rusia. În perioada 2001-2016, cele 7 țări (cu excepția Qatar) au contribuit cumulativ în cadrul FG - circa 503,64 mln. USD, iar pentru perioada 2017-2019, cei 7 donatori au promis alocarea a circa 80 mln. USD. În pofida acestor contribuții, până în prezent, acești donatori netradiționali nu au vot sau grup constituent în Bordul FG.

La 14 noiembrie, Bordul FG a votat pentru 1) actualizarea prevederilor Statutului și procedurilor FG, și 2) crearea unui ”grup constituent de tranziție” – fără drept de vot – pentru donatorii care încă nu sunt reprezentați în Bord, dar care au promis și alocat cel puțin 10 milioane USD în ciclul actual de colectare a fondurilor (Replenishment) și angajamentul de a aloca aceiași sumă în următorul Replenishment. 

Noii donatori publici se vor angaja să respecte valorile principiile și procedurile de activitate ale FG.

3. Raportul Comitetului de Revizuire Tehnică (TRP)

Comitetul de revizuire tehnică (TRP) al Fondului Global s-a întrunit de două ori în prima jumătate a anului 2017 pentru a revizui cererile de finanțare depuse de candidați, marcând prima aplicare a abordării diferențiate față de cererile de finanțare. Cererile evaluate de TRP și recomandate pentru finanțare în faza/”fereastra” 1 și 2 au reprezentat 80% din totalul alocărilor 2017-2019 și 47% din fondurile disponibile. În aceste faze, TRP a evaluat: 145 solicitări de finanțare, inclusiv o iterație, 54 de cereri de alocări prioritare și 37 de cereri ”matching funds”. În prima etapă de evaluare TRP au fost evaluate pozitiv și cererile de continuare a granturilor TB&HIV remise de către CNC TB/SIDA din R. Moldova. 

TRP s-a reunit pentru cea de-a treia fază de examinare a aplicațiilor în perioada 29 septembrie - 6 octombrie 2017. În cadrul acestei reuniuni, au fost examinate 21 de cereri de finanțare, 7 aplicații repetate, 13 cereri de matching funds și 27 de cereri de alocare prioritare.

Per total, TRP a raportat la ședința Bordului aprobarea a 88% din alocațiile disponibile și înregistrarea a 198 de granturi aprobare în cadrul GAC (Grant Agreement Committee) si Consiliul GF, inclusiv granturile TB și HIV pentru R. Moldova. În viitorul cel mai apropiat, Bordul FG urmează să aprobe (electronic) granturile, iar Secretariatul Fondului să treacă la etapa de semnare bilaterală a acordurilor de grant cu recipienții principali.

Abordarea diferențiată a aplicării și revizuirii a fost recepționată pozitiv atât de solicitanți, cât și de TRP. Majoritatea cererilor de finanțare au fost orientate strategic și au fost sigure din punct de vedere tehnic. Domenii comune care necesită îmbunătățiri:
 1. Optimizarea suplimentară a utilizării datelor de program de rutină pentru luarea deciziilor.
 2. Îmbunătățirea cererilor de solicitare prioritară de fonduri supra-alocare (PAAR).
 3. Creșterea coerenței dintre aplicațiile (RSSH) axate pe sisteme reziliente de sănătate și planurile specifice de control al maladiilor, precum și rezultatele așteptate. Pe componenta ”matching funds”, TRP a recunoscut o oportunitate semnificativă de a cataliza impactul alocării și de a încerca abordări inovatoare. TRP a sugerat o mai mare îndrăzneală în privința aplicării opțiunii de matching funds, precum și investiții mai strategice și mai mari - în mai puține activități. TRP a recomandat ca cererile pentru matching funds să fie depuse, preferabil, împreună cu cererea de finanțare, pentru a îmbunătăți sinergiile (descriind impactul adițional și valoarea adăugată intervențiilor incluse în cererea de finanțare) și să crească eficiența proceselor de aplicare, revizuire și creare a granturilor.
 4. În țările cu o contribuție internă ridicată și în tranziție, atât pentru HIV, cât și pentru TB, accesul la produse de bază și medicamente de calitate și la prețuri accesibile achiziționate pe piața internă ar trebui susținute prin politici naționale de achiziții publice.
 5. Rezistența la droguri este o preocupare crescândă. În cererile de finanțare pentru HIV, majoritatea solicitanților includ intervenții pentru îmbunătățirea aderenței la tratament și introducerea de noi medicamente pentru a preveni apariția rezistenței la medicamente ARV. Cu toate acestea, solicitanții, în special în programele de TB și Malarie, nu acordă suficientă atenție problemei prevenirii rezistenței la medicamente, incluzând o analiză insuficientă a cauzelor care duc la aceasta (care ar putea include sistemul de sănătate și problemele clinice). Având în vedere că Fondul Global este un important cumpărător de medicamente, Comitetul de revizuire tehnică consideră că are o responsabilitate etică de a examina cererile de intervenție pentru a preveni dezvoltarea rezistenței la medicamente.
 6. Propunerile de finanțare mixtă oferă oportunități, dar prezintă și riscuri. Grupul de revizuire tehnică sprijină, de asemenea, investițiile Fondului Global în sisteme de asigurări care sunt aliniate la obiectivele strategice ale Fondului Global.
De menționat că, actualmente, întregul TRP are o componență de 156 membri, din care 115 sunt membri noi. TRP este condus de un președinte recent ales (Dr Jeremiah Chakaya Muhwa din Kenya), și doi vicepreședinți (inclusiv dna Stela Bivol din Moldova).
 
4. Aprobarea Planului de lucru corporativ și Bugetul Secretariatului FG pentru 2018

Bugetul pentru anul 2018 este destinat pentru continuarea direcției stabilite pentru 2017, pe măsură ce Fondul trece în al doilea an de implementare a Strategiei 2017-2022: Investiții pentru a pune capăt epidemiilor. Strategia și planul său de implementare au un tempo bun de realizare. Secretariatul își menține angajamentul de a rămâne în limita unui pachet de cheltuieli de funcționare de 900 milioane USD în perioada 2017-2019.

Planul de lucru al Secretariatului FG este structurat pentru a asigura atingerea a 4 obiective majore ale strategiei:

 1. Obiectivul 1 – Maximizarea impactului împotriva HIV, TB și malariei. În bugetul 2018 sunt prevăzuți 184 mln USD pentru activitățile axate pe atingerea acestui obiectiv.  
 2. Obiectivul Strategic 2: Dezvoltarea sistemelor de sănătate reziliente și sustenabile va avea un buget total de cca 12 mln USD.
 3. Pentru atingerea Obiectivului strategic 3: Promovarea și respectarea drepturilor omului și egalității de gen – se solicită 5 mln USD.
 4. Iar pentru activitățile aferente Obiectivului Strategic 4: Mobilizarea resurselor – sunt planificate 20 mln USD.

Bugetul total votat de CA pentru activitatea Secretariatului/ Fondului în 2018 are o valoare totală de 312 mln USD. Totodată, 12 mln din acest buget vor fi utilizați pentru a facilita trecerea Secretariatului într-un nou sediu – Global Health Campus.

5. Mobilizarea surselor în cadrul Ciclului VI de colectare a fondurilor

FG se pregătește pentru următorul ciclu de colectare a fondurilor. Consiliul Administrativ al Fondului a discutat raportul Secretariatului privind procesul de colectare a fondurilor promise de donatori la Conferința de la Montreal - în ciclul curent (al V-lea) de mobilizare a fondurilor. Membrii Bordului au solicitat noului Director executiv al FG să dezvolte, în regim prioritar și în consultanță cu partenerii, și să prezinte la următoarea ședință a CA un cadru planificat de acțiuni pentru organizarea și realizarea următorului ciclu de mobilizare a fondurilor.

În paralel, FG a intrat în negocieri cu autoritățile din Coreea de Sud și Franța privind organizarea conferințelor preliminare și finale ale Replenishmentului VI.

6. Adaptarea Politicii de eligibilitate pentru accesarea granturilor FG

Cu referire la Politica privind eligibilitatea pentru accesarea granturilor, o parte din constituentele blocului implementator au ținut să atragă atenția asupra unor probleme de importanță majoră, care afectează posibilitățile țărilor din unele regiuni de a ține sub control situația epidemiologică, în special TB și HIV.

Deși Fondul Global celebrează un impact semnificativ în atingerea multor obiective cheie ale Strategiei, există câteva domenii în care politica de eligibilitate nu oferă Fondului Global flexibilitatea necesară pentru a atinge obiectivul legat de eradicarea celor trei maladii. Principalele probleme identificate de unii membri ai Consiliului sunt următoarele:
 • Cele 3 epidemii în țările cu venit mediu superior (UMIC) sunt depriorizate/neeligibile și, respectiv, bolile revin acolo:

Fondul Global a depriorizat controlul maladiilor în țările cu venituri medii superioare, ceea ce rezultat în ”descalificarea” acestor țări pentru alte granturi și scăderea rapidă a alocărilor. În multe cazuri guvernele nu au intervenit pentru a acoperi decalajul în finanțare sau servicii, iar bolile au revenit în forță. De exemplu, povara HIV, TB și MDR-TB este în creștere în mai multe regiuni cu țări UMIC în mare parte. Acest lucru este valabil în special în țările BRICS pentru TB și Europa de Est și Asia Centrală (EECA) pentru DR-TB și HIV. Cauzele majore?

A. Fondul Global iese/se retrage din țări înainte ca bolile să fie aduse sub control
B. Dacă Fondul Global nu iese, câștigurile de sănătate realizate de Fond dintr-o anumită țară nu sunt adesea susținute.
 • Lipsa unor mecanisme de susținere, de către FG, a țărilor ineligibile pentru granturi care se confruntă cu situații de criză în controlul celor 3 maladii – cel mai recent exemplu fiind Venezuela.
 • Lipsa unui mecanism viabil de a susține societatea civilă să ofere servicii importante în controlul maladiilor. Exemplu – Rusia, unde Regula ONG-urilor poate fi aplicată. Însă, odată cu finisarea grantului FG în reducerea riscurilor la finele 2017, cca 20.000 UDI nu vor mai avea acces la servicii de RR. Unicele țări din EEAC unde poate fi aplicată Regula ONG – Romania și Bulgaria, devin, la fel, neeligibile conform par. 11 al Politicii de eligibilitate, care prevede ”existența unor bariere legale, care împiedică oferirea de servicii în rândul populațiilor cheie”.
 • Abordarea curentă nu oferă claritate FG cum să procedeze în contexte unde nu există date. Altfel zis, se merge pe logica: no data – no grants.
 • Coeficientul GNI (Venitul Național Brut), aplicat pentru a justifica eligibilitatea, nu reușește să cuprindă și să explice întregul context economic al țărilor, în special al celor neeligibile. GNI pe cap de locuitor descrie doar veniturile pentru întreaga țară. Acest indicator, însă nu arată unde sunt acești bani, cine are și cine nu, cât de mulți sunt colectați ca venituri fiscale, cât de capabil este o țară să mobilizeze resursele interne și externe pentru sănătate sau cât de rezistentă va fi economia la o criză neașteptată sau un dezastru natural.       
Cu privire la granturile de tranziție pentru țările care devin neeligibile. Constituentele din blocul implementatorilor reprezentate în Bord au comunicat poziția lor fermă în acest sens. Acestea consideră că, în cazurile în care s-au înregistrat progrese insuficiente pentru a susține eforturile de control asupra celor trei boli în țări specifice, să fie acordate granturi suplimentare de tranziție. În acest sens, este necesar un cadru normativ care să ghideze luarea deciziilor în legătură cu alocarea granturilor suplimentare de tranziție, precum și un set clar de criterii prin care se alocă aceste granturi.  

7. Noi mecanisme de susținere a eforturilor de control al TB, HIV și malariei

Schimbarea accentelor de intervenții în controlul maladiilor și în sănătatea publică la nivel internațional, „oboseala” donatorilor, reducerea resurselor disponibile pentru controlul TB, HIV și malariei, precum și povara bugetelor locale pentru țările în tranziție, impune FG să caute și să piloteze noi mecanisme de finanțare. Un mecanism inovator discutat activ la ședința Bordului ține de finanțarea mixtă – "finanțarea combinată se referă la combinarea fondurilor nerambursabile cu împrumuturi concesionate pentru sănătate". Blocul implementatorilor a salutat explorarea noilor mecanisme de finanțare, însă s-a arătat îngrijorat de faptul că acest mecanism este aparent concentrat pe împrumuturi. Aplicarea pe scara largă a acestui mecanism cere, în prealabil, o pilotare corespunzătoare și o demonstrare a succesului/viabilității sale.

Contrar donatorilor, implementatorii definesc finanțarea combinată ca o abordare care utilizează surse de finanțare a dezvoltării, cum ar fi asistența pentru dezvoltare durabilă din partea guvernelor donatoare și fondurile oferite de fundațiile filantropice, pentru a mobiliza resurse financiare neexploatate - în special din surse private și comerciale – pentru a rezolva probleme de interes comun, cum ar fi Obiectivele de dezvoltare durabilă (SDG).

Susținem explorarea opțiunilor mecanismului de finanțare care vor contribui la realizarea unei creșteri și la susținerea furnizării de HIV, tuberculoză, malariei și intervenții de sănătate mai largi pentru comunitățile care au nevoie. Cu toate acestea, recomandăm Fondului Global să acționeze cu prudență asupra următoarelor preocupări critice și să solicite să se asigure că acestea sunt abordate în mod corespunzător în documentul-cadru privind finanțarea combinată și să fie luate în considerare și discutate cu atenție în cadrul politicilor și al cadrelor de monitorizare relevante implementate, dezvoltate sau aprobate.

8. Evoluția CCM-urilor pentru a susține implementarea Strategiei FG

Modelul CCM, natura sa multisectorială și multipartită, este foarte apreciat de diversele părți interesate ca fiind un model unic, care leagă diferiți actori din acest sector de un cuvânt egal în chestiunile care le afectează. Aceasta este forța cheie a CCM-urilor. Acest model ar trebui "integrat" în sistemele naționale pentru politica de sănătate, planificare și monitorizare. Aceasta ar fi moștenirea durabilă a Fondului Global, pe care Secretariatul ar trebui să facă mai mult pentru a o promova. Este nevoie să se identifice cele mai bune practici, să se elaboreze un pachet al elementelor cheie al unui CCM ideal, să se promoveze împărtășirea și învățarea, oferind în același timp flexibilitate țărilor pentru a se potrivi contextului țării lor.

Diversitatea complexelor naționale, gruparea țărilor pe principiul eligibilității pentru granturile FG, tranzitarea țărilor către finanțarea locală, cât și necesitatea asigurării durabilității acestei tranziții prin locul catalitic al CCM-ului, sporește rolul acestui mecanism de coordonare națională și solicită integrarea acestuia în structurile naționale de sănătate. Mai mult decât atât, modelul CCM-urilor este tot mai mult exportat și aplicat la nivel regional, prin echivalentul de RCM (Regional Coordinating Mechanism).

Constituentele Bordului au ridicat și alte probleme legate de activitatea CCM-urilor:
 • Finanțarea CCM și eventualitatea excluderii granturilor CCM din alocările pentru țările eligibile. Cofinanțarea reprezintă o cale de urmat care promovează responsabilitatea țării și sustenabilitatea CCM-urilor, în special în țările care se retrag din Fondul Global. Însă, excluderea acestor granturi va crea un deficit care va afecta grav activitatea și sustenabilitatea CCM și nu va contribui la promovarea responsabilității țării, sau la alinierea programelor Fondului Global în cadrul sectoarelor naționale de sănătate etc.
 • Performanța CCM și conflictul de interese. S-a recomandat explorarea exemplelor de CCM/RCM-uri reușite în abordarea problemelor precum Conflictul de interese.
 • Country ownership. Participanții la ședința 38 a Bordului au subliniat necesitatea recunoașterii continue a drepturilor si responsabilității țărilor în cadrul CCM. Totodată, s-a solicitat descrierea de către Secretariatul FG si discutarea diferitor opțiuni și abordări pentru CCM, ținând cont de mediile diferite ale țării (inclusiv considerente juridice privind drepturile omului) și contexte.
Totodată, participații la ședință au accentuat necesitatea asigurării CCM-urilor cu posibilități de accesare a proiectelor de asistență tehnică și au sugerat asumarea de către agențiile ONU a unui rol mai activ în ”construirea” sustenabilă a CCM-urilor.

Întru consolidarea, operaționalizarea și gestionarea unor chestiuni legate de activitatea CCM-urilor, Secretariatul FG a elaborat un proiect de Cod de Conduită pentru CCM-uri. În viitorul apropiat, acesta urmează a fi consultat cu membrii CCM-urilor din țările beneficiare ale FG și partenerii, iar ulterior propus pentru aprobare la următoarele ședințe ale Bordului.

9Aprobarea Politicii de combatere a fraudelor și corupției

Bordul FG a discutat proiectul Politicii de combatere a fraudelor și corupției. Acest proiect de document a trezit dezbateri active în cadrul constituentelor CA, în special subiectul ce ține de delegarea Directorului executiv al FG dreptului de a face excepții de la prevederile politicii în cauză.

La 15 noiembrie curent, Bordul a votat pentru:

 • Elaborarea de către Directorul Executiv Director un plan de implementare a politicii; precum și raportarea periodică privind implementarea acestuia.
 • Împuternicirea Directorului Executiv de a aproba excepții de la prevederile politicii, cât și raportarea de către acesta pe marginea împuternicirilor acordate.

10. Poziția Bordului FG privind situația din Venezuela

Actualmente, Venezuela se confruntă cu o urgență umanitară și de sănătate fără precedent. Criza dată este alimentată și de accesul limitat la informații oficiale, în special la informațiile actualizate privind bolile transmisibile și situația sistemului de sănătate, pentru a facilita o acțiune urgentă la nivel mondial.

Penuria de medicamente este larg răspândită. În martie 2017, se constatau lipsuri grave de medicamente de bază în 76% din spitale din Venezuela. Iar în iunie 2017, CODEVIDA (o coaliție de ONG-uri venezuelene) a raportat că aproximativ 70% dintre medicamentele esențiale de pe lista Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) au fost absente pe rafturile farmaciei timp de mai multe luni. Potrivit UNAIDS, Venezuela are 120.000 de persoane care trăiesc cu HIV, dar numai 7% au încărcături virale nedetectabile. Până la sfârșitul anului 2017, stocul dintre produsele de bază necesare pentru tratamentul HIV, tuberculozei și a malariei se va epuiza. Cu o populație de 31 de milioane, Venezuela reprezintă 3,2% din totalul populației din America și 43,6% din toate cazurile de malarie din regiune conform Organizației Pan American Health Organization (PAHO). Colapsul economic al Venezuelei a făcut accesul dificil la alimente și servicii de bază pentru majoritatea populației. Până în 2017, Produsul Intern Brut a scăzut cu 12%, calificând economia din această țară drept cea mai prost performantă din lume. Rata inflației pentru Venezuela pentru 2018 prognozată de Fondul Monetar Internațional (FMI) este de 2,350%.
 
În condițiile create, constituentele Bordului FG au consimțit asupra necesității de a acționa, oferi suport și monitoriza situația din Venezuela: 1) prin contribuții în cadrul mecanismelor PAHO; 2) fonduri direcționate către Societatea civilă din Venezuela, ceea ce ar permite monitorizarea situației și distribuirea de medicamente și mărfuri; 3) țările care primesc persoane HIV+ din Venezuela să ofere, din motive umanitare, serviciile și tratamentele necesare și de calitate și să nu le deporteze; 4) FG să exploreze în continuare mecanismele concrete de asistență a acestei crize de sănătate fără precedent, precum și să dezvolte o abordare mai proactivă și mai eficientă a țărilor aflate în criză.  

Material pregătit de Violeta Teutu

REQUEST OF EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES) Monitoring and Evaluation Specialist for Prevention of HIV infection among KAPs within the HIV Grant 2018-2020

21 Nov
Project Title: Strengthening HIV Control in Republic of Moldova, Project 2015-2017” Grant Agreement MDA-H-PCIMU
Grant No.: MDA-H-PCIMU
Source of Funding: Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria

The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the HIV/AIDS/STI Project, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services for Monitoring and Evaluation Specialist for Prevention of HIV infection among KAPs within the HIV Grant 2018-2020.

The Consultant will be responsible for overall coordination of all issues related to Program monitoring and evaluation in cooperation with the M&E specialist of the Public Medico-Sanitary Institution Hospital for Dermatological and Communicable Diseases.

The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below.

The Consultants are hereby invited to submit their updated CV and motivation letter. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.

The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (Revised July 2014).

Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR) .

The consultant shall perform the assignment, on a full-time basis, starting with December 2017.

PCIMU will select a consultant on the basis of comparison of consultant’s qualifications for the assignment and conformity with the TOR’s requirements.

First-hand information on the ToR can be obtained at the address below during office hours 09.00 to 17.00.

The deadline for submission of Consultant’s CV is November 30, 2017, 17:00 PM o’clock, Moldova local time. CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address bellow:

Public Institution “Coordination Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”
Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist,
18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova
Fax: + 373 22 233-887

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție - Servicii de consultanță

20 Nov

Pentru elaborarea Manualului Calității și a Procedurilor Generale și Operaționale Standard pentru secția Diagnostica din cadrul Spitalului Dermatologie si Maladii Comunicabile.

Din 17.11.2017                                                                                                      Expiră 27.11.2017

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează în prezent Proiectul HIV/SIDA/STI finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unei echipe de consultanți naționali: 1 Coordonator pentru elaborarea Manualului Calității și 3 Consultanți  pentru elaborarea Procedurilor Generale și Operaționale Standard pentru secția Diagnostica  din cadrul Spitalului Dermatologie si Maladii Comunicabile.
 
IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.
 
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările consultanților sunt menționate în Termenii de referință ce pot fi accesați la acest link.
 
Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iunie 2014).
 
 
CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct până la termenul limită 27 noiembrie 2017, ora 11.00 la adresa:
 
IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,
Fax: + 373 22 233-887, E-mail: acarp@ucimp.md 
 
CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.
 
Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:
Violeta Teutu –Coordonator Program HIV/AIDS
Tel: +373 22 233-568
E-mail: vteutu@ucimp.md 
 

Oportunitate de finanțare pentru ONG-urile active în controlul HIV/SIDA

08 Nov
IP UCIMP DS – Recipientul Principal al Grantului HIV/SIDA oferit R. Moldova de către Fondul Global pentru Lupta Împotriva Tuberculozei, SIDA și Malariei (FG) pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS în anii 2018-2020, anunță începutul prezentării  cererilor de finanțare a proiectelor în domeniul prevenirii riscurilor de infectare cu HIV și a suportului psihosocial al PTH aflate în TARV.
 
În conformitate cu Planul de activități aprobat de către FG pentru implementarea grantului consolidat MDA-C-PCIMU TB & HIV în anii 2018-2020 și în scopul asigurării continuității serviciilor finanțate de donator (FG), inclusiv în cadrul granturilor Noului Model de Finanțare (2015-2017), IP UCIMP DS anunță, din 10 noiembrie 2017, începerea colectării cererilor de continuare a proiectelor privind prestarea, în anul 2018, a serviciilor de prevenire a riscurilor de infecție cu HIV în cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV (GRSI) și anume: utilizatorii de droguri injectabile (UDI) (inclusiv din penitenciare), persoanele care prestează servicii sexuale contra plată (LSC), bărbații care întrețin relații sexuale cu bărbați (BSB).
 
Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de prevenire HIV” și are menirea de a extinde gama și susține serviciile de reducere a riscurilor (RR) calitative pentru populațiile cheie/GRSI și partenerii acestora, precum și servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV) prin intermediul tratamentului de substituție cu opioide.
 
Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2018. Cererile de finanțare / proiectele aprobate vor fi implementate în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare, care urmează a fi încheiat între IP UCIMP DS și organizația/ONG aplicant(ă) pentru sem. 1, 2018. În cazul unei performanțe pozitive demonstrate de aplicant și confirmată de evaluarea realizată la finele sem.1, 2018, Acordul de finanțare va fi prelungit pentru sem. 2, 2018.
 
Pentru aplicare sunt eligibile cererile care includ următoarele activități:
 • oferirea/schimbul de echipamente sterile de injectare (ace și seringi);
 • creșterea conștientizării și educarea utilizatorilor privind riscul de infectare cu HIV (folosirea echipamentului steril de injectare și practicarea unui comportament sexual fără risc);
 • distribuirea de prezervative;
 • creșterea accesului la serviciile de consiliere și testare voluntară, îngrijire și tratament;
 • Susținerea aderenței la TSO în rândul UDI
 • consiliere de la egal la egal  și outreach comunitar
 • suportul psihosocial pentru PTH aflate în TARV.
Se va contracta prestarea pachetelor de servicii profilactice specifice pentru fiecare grup, indicându-se numărul de beneficiari pentru fiecare grup  (UDI, LSC, BSB, PTH). Din numărul total de beneficiari ai pachetului de servicii se va specifica procentul celora care au fost testați la HIV.
 
Aplicanții vor prezenta următorul set de documente:
 • Cererea de finanțare (se va completa formularul plasat pe pagina electronică a IP UCIMP DS);
 • Bugetul (se va completa formularul plasat pe pagina electronică a IP UCIMP DS). Acesta va fi completat, ținându-se cont de realitățile în care activează ONG-ul și reieșind din  costul de 25 Euro pentru un beneficiar pe an, din contul cărora vor fi acoperite toate costurile aferente implementării: salarizare, cheltuieli operaționale, etc; cu exceptia consumabilelor care vor fi procurate centralizat de catre UCIMP;
 • CV-urile directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanțare, confirmat de consiliul de administrare al organizației sau a constituenților;
 • Lista fondatorilor, componența consiliului director al organizației;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizației și a statutului ei;
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizației (dacă este disponibil);
 • Alte materiale relevante pentru cererea de finanțare.
Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:
 • Relevanța obiectivelor și activităților proiectului cu prioritățile programului de granturi;
 • Conținutul cererii de finanțare;
 • Experiența organizației aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experiență în domeniul HIV/SIDA sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resurse umane;
 • Bugetul proiectului și analiza raportului cost-eficacitate.
Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit, apolitice, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experiență în controlul HIV/SIDA, inclusiv reducerea riscurilor.
 
Termenul limită de prezentare a cererilor de finanțare (proiectelor) este 30 noiembrie 2017, ora 17.00.
 
Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat în trei exemplare, nu mai târziu de 30 noiembrie 2017, ora 17.00, la adresa juridică a IP UCIMP DS: str. T. Ciorbă 18a,  MD-2004, Chișinău. Cererile de finanțare pot fi remise și în format electronic, la adresele: acarp@ucimp.md și vteutu@ucimp.mdnivanov@ucimp.md, cu mențiunea ”Cereri de finanțare în controlul HIV 2018”.
 
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi luate în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția documentelor prezentate în original/disponibile într-un singur exemplar.
 
Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, prin intermediul poștei electronice ( vteutu@ucimp.md ) sau la telefon: 0 22 233568.
 

Atelierul de lucru pentru revizuirea și elaborarea Protocoalelor Clinice Naționale în domeniu HIV

03 Nov
În perioada 1 - 3 noiembrie 2017, la Chișinău, are loc Atelierul de lucru pentru revizuirea și elaborarea Protocoalelor Clinice Naționale în domeniu HIV.

În cadrul evenimentului participanții discută subiecte importante ce vizează tratamentul HIV/SIDA în corespundere cu noile protocoale naționale:

Astfel, pe agenda discuțiilor se regăsesc aspectele epidemiologice privind HIV/SIDA în Republica Moldova; noul algoritm de testare și confirmare a infecției cu HIV; schemele de tratament; supravegherea medicală a pacienșilor seropozitivi; algoritmul de diagnosticare a infecției cu HIV la copii; acordarea serviciilor medicale gravidelor cu HIV ș.a. Agenda integrală poate fi consultată AICI.
 
Dezbaterile și discuțiile în grupul de lucru, alături de experții internaționali - Alla Vologa și Svitlana Antoneak, vor contribui la ajustarea și definitivarea proiectelor protocoalelor naționale.
 
La eveniment participă reprezentanții instituțiilor guvernamentale și instituțiilor medicale, partenerii din domeniu, dar și societatea civilă.
 
Evenimentul este organizat de Spitalul Dermatologic și Maladii Comunicabile (SDMC) în parteneriat cu Recipientul Principal al granturilor Fondului Global, IP UCIMP DS.
 

Dialog sectorial pe marginea mecanismelor de realizare a activităților de control HIV/SIDA

19 Oct

Mecanismele și aranjamentele de implementare a activităților de control HIV/SIDA, cu implicarea ONG-urilor din domeniu și susținute de grantul Fondului Global, au fost subiecte de discuție în cadrul atelierului de lucru sectorial, desfășurat în perioada 19-20 octombrie, la Chișinău.

 
În cele două zile de atelier, participanții au discutat și agreat indicatorii și țintele stabilite în cadrul de performanță a grantului HIV, estimările privind mărimea populațiilor cheie în risc sporit de infecție HIV pe raioane, intervențiile necesare și pachetele de servicii pentru beneficiari, mecanismul de contactare între UCIMP și ONG-uri, dar și alte aspecte de ordin procedural și financiar.
 
La eveniment au fost prezenți peste 40 de reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, societății civile, populațiilor cheie afectate, dar și membrii GTL Prevenire HIV din cadrul CNC TB/SIDA.
 
Atelierul a fost organizat de Recipientul Principal al grantului FG pe componenta HIV – IP UCIMP DS.
 

5 octombrie - ședința GTL Tratament și Diagnostic TB

04 Oct
Pe data de 5 octombrie curent va avea loc ședință membrilor GTL Tratament și Diagnostic TB din cadrul CNC TB/SIDA. Evenimentul se va desfășura în incinta IFP, începând cu ora 12:00.
Pe agenda discuțiilor vor fi puse următoarele subiecte:
 1. Dotarea SYMETB cu Server și articolele conexe acestei structuri în a asigura funcționalitatea sistemului informațional;
 2. Dotarea Clinicii Vorniceni cu bunuri pentru funcționarea sistemului informațional și de educare;
 3. Aprobarea grupului de specialiști locali care vor colabora cu echipa experților externi, implicată în aplicarea instrumentului Optima;
 4. Reconfirmarea grupului de specialiști locali implicați în exercițiul - auditul sistemului TB;
 5. Aprobarea listei de activități și bunuri pentru acoperire din contul potențialelor economii ale grantului curent;
 6. Diverse.

Noua terapia antiretrovirală de înaltă calitate, va fi lansată, la un preț redus, în peste 90 de țări cu venituri mici și mijlocii

29 Sep

Pentru cumpărătorii din sectorul public din țările cu venituri mici și mijlocii (LMIC) a fost anunțat un acord de prețuri care va accelera disponibilitatea primei linii de tratament accesibile și generice, cu o singură pastilă pentru tratamentul HIV care conține dolutegravir (DTG),la un preț de aproximativ 75 USD per persoană, pe an.

Se așteapta ca acordul dat să accelereze înrolarea în tratament, ca parte a eforturilor globale de a acoperi toate 36.7 milioane de persoane care trăiesc cu HIV, cu terapie antiretrovirală de înaltă calitate. UNAIDS estimează că în 2016, puțin peste jumătate (19,5 milioane) dintre persoanele care trăiesc cu HIV au avut acces la medicamentele de bază.

DTG, cel mai bun din clasa inhibitorilor de integrază, este utilizat pe scară largă în țările cu venituri ridicate și este recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ca un regim HIV alternativ de primă linie, precum și ca un tratament preferat, printre multe altele, de către Departamentul S.U.A. pentru sănătate și Comisia pentru servicii umane privind ghidurile antiretrovirale pentru adulți și adolescenți. Pe lângă îmbunătățirea calității tratamentului și aderenței, este de așteptat ca utilizarea pe scară largă a DTG să reducă costul regimurilor de tratament de primă linie pentru HIV, reducând, de asemenea, necesitatea unor regimuri mai scumpe de a doua și a treia linie. În iulie 2017, OMS a emis ghiduri pentru țări privind modalitatea de tranziție rapidă și sigură la tratamentul antiretroviral pe bază de DTG.

Acest acord, anunțat de guvernele din Africa de Sud și Kenya, împreună cu Programul comun al ONU privind HIV/SIDA (UNAIDS), Clinton Health Access Initiative (CHAI), Fundația Bill & Melinda Gates (BMGF), Unitaid (PEFFAR), Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, cu Mylan Laboratories Limited și Aurobindo Pharma, face un pas important spre asigurarea disponibilității globale a unui tratament HIV de înaltă calitate.

”Acest acord va îmbunătăți calitatea vieții pentru milioane de oameni care trăiesc cu HIV”, a declarat directorul executiv al UNAIDS, Michel Sidibé. Pentru a atinge obiectivele de tratament 90-90-90, trebuie să fie disponibile opțiuni de tratament mai noi, accesibile și eficiente - de la Baltimore la Bamako - fara nici o întârziere.

Directorul general al OMS, Dr. Tedros Adhanom, a declarat că: ”OMS salută acest acord care va permite acoperirea a milioane de oameni cu medicamente mai bune, mai accesibile și mai durabile împotriva HIV, ceea ce va salva viețile celor mai vulnerabili, apropiindu-ne de eliminarea HIV. Felicităm Africa de Sud, Kenya, CHAI și alții pentru acest acord de referință. OMS va sprijini țările în introducerea sigură și tranziția rapidă la acest nou tratament care va schimba jocul”.

Această pilulă, o combinație generică într-o doză fixă odata pe zi, ​de tenofovir disoproxil fumarat, lamivudină și dolutegravir (TLD), a fost dezvoltată de Mylan și Aurobindo în baza acordurilor de licență de la ViiV Healthcare, dezvoltatorul original al DTG. Mylan și Aurobindo au primit, recent, aprobarea tentativă de la Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) pentru produsele lor în cadrul programului PEPFAR din Statele Unite. Studiile clinice au demonstrat că regimurile de tratament care utilizează DTG au ca rezultat o suprimare mai rapidă a încărcăturii virale, mai puține efecte adverse și un potențial mai mare împotriva rezistenței la medicamente decât regimurile actuale utilizate în țările din categoria LMIC.

”Fondul Global este încântat să facă parte din această mare inițiativă care ne va ajuta să salvăm mai multe vieți”, a declarat Marijke Wijnroks, Director Executiv interimar al Fondului Global. ”Pe măsură ce ne străduim să punem capăt infecției cu HIV ca o epidemie, ne angajăm să sprijinim persoanele afectate de boală pentru a avea acces la produse mai bune”.

BMGF, cu sprijinul CHAI, a încheiat recent acorduri privind prețurile de plafon cu Mylan și Aurobindo cu scopul de a accelera disponibilitatea noii combinații a dozei fixe, în sectorul public, în peste 90 de țări (LMIC) la prețuri reduse. Acordurile, care stabilesc o limită superioară a prețului pentru TLD, se estimează că vor economisi cumpărătorilor din sectorul public peste 1 miliard de dolari în următorii șase ani.

”În calitate de doctor cu experiență personală profundă a durerii și disperării cauzate de HIV și SIDA, sunt încântată de perspectiva de a aduce un tratament mai bun mai multor persoane decât oricând”, a declarat directorul BMGF, Sue Desmond-Hellmann. ”Acest nou parteneriat, fără precedent - cel mai mare de acest fel văzut vreodată în domeniul sănătății globale - va transforma milioane de vieți, făcând un medicament foarte eficient mai accesibil pentru țările cu cel mai mare număr de persoane care trăiesc cu HIV. Fundatia Bill & Melinda Gates este unică în ajutorul acestui efort - și sunt încântată că investiția noastră va da o încurajare pentru milioane de oameni de a trăi o viață sănătoasă și productivă.”

Ministerele Sănătății și managerii de programe ar trebui să anticipeze posibilitatea de a comanda TLD în 2018, în jurul unui preț mediu estimat de 75 USD pentru un pacient, pe an. Mai multe detalii despre prețuri sunt disponibile la cerere la Mylan sau Aurobindo. Acordurile privind planfoanele de preț, se aplică achizițiilor pentru utilizarea în sectorul public, în toate cele 92 de țări vizate de acordul de licență ViiV Healthcare, care reprezintă peste 90% din persoanele care trăiesc cu HIV în prezent în LMIC.

Pentru a construi un impuls pentru TLD și a familiariza lucrătorii din domeniul sănătății cu medicamentul, în condiții de resurse limitate, Unitaid a încheiat un parteneriat cu CHAI începând cu sfârșitul anului 2016 pentru a face pastilele generice DTG disponibile în trei țări aprobate anterior: Kenya, Nigeria și Uganda. Parteneriatul între OMS, USAID și Ministerele Sănătății, privind această inițiativă inovatoare oferă țărilor oportunitatea de a îmbunătăți ofertele de tratament pentru pacienții lor, generând în același timp dovezi critice cu privire la utilizarea DTG la anumite populații, inclusiv la femeile gravide și la pacienți co-infectați cu tuberculoză.

”Investițiile Unitaid au pus bazele introducerii la scară largă a TLD la un preț accesibil”, a declarat Lelio Marmora, directorul executiv al Unitaid.

Acest acord revoluționar va ajuta la îmbunătățirea vieții a milioane de pacienți prin reducerea costurilor și creșterea disponibilității unei pastile combinate cu doză fixă care include dolutegravir, odată pe zi, a declarat Ira Magaziner, CEO al CHAI. Această combinație de medicamente este mai bine tolerată și mai eficientă și va duce la îmbunătățirea rezultatelor în materie de sănătate prin asigurarea faptului că mai puțini pacienți cu HIV vor dezvolta rezistență la medicamente și mai mulți vor rămâne în tratament.

Moldova este listată ca o țară ”royalty”, în cadrul nivelului 1 de 5% - ce se referă la procentul de redevență pe care țara trebuie să-l plătească.

Material preluat de pe: www.aids.md

Prima Conferință Ministerială globală OMS privind stoparea TB

28 Sep
În perioada 16-17 noiembrie 2017, la Moscova, va avea loc prima Conferință Ministerială globală OMS, cu tematica: Stoparea tuberculozei în era dezvoltării durabile: abordare multisectorială.

În cadrul evenimentului va fi semnată o Declarație ministerială, care va conține angajamente îndrăznețe din partea țărilor de a accelera acțiunile de stopare a tuberculozei și îndeplinirea etapelor de realizare a obiectivelor pentru 2030.

La eveniment sunt invitați să participe miniștrii sănătății, dar și ministrii sectoarelor adiacente, liderii organizațiilor ONU, reprezentanții societății civile și comunităților afectate, mediul academic, fundații filantropice, dar și reprezentanții sectorului privat.

Spotul video de prezentare a evenimentului poate fi vizualizat aici - https://www.youtube.com/watch?v=51RDclab5nc&t=2s

Alte detalii privind înregistrarea și participarea la eveniment găsiți pe site-ul oficial al Conferinței: http://ru.endtbrussia.org/

2 octombrie 2017 - ședința GTL Monitorizare și Evaluare TB/SIDA

28 Sep
Pe data de 2 octombrie curent va avea loc ședință membrilor GTL Monitorizare și Evaluare TB/SIDA din cadrul CNC. Evenimentul va avea loc în incinta sălii de ședințe a IMSP SDMC, începând cu ora 14:00. 
 
Ședința este organizată în cadrul vizitei de lucru a expertului internațional, Tamar Gotsadze, efectuată în Republica Moldova cu scopul de a evalua sistemul de monitorizare și evaluare a PN HIV.