NOUTĂȚI

EVENIMENTE

La data de 01 martie 2022, între orele 10:00 - 13:00, la Chișinău, va avea loc Dialogul național sub genericul: „Eliminăm bariere legale, creăm politici pentru oportunități egale” (eveniment în format mixt: cu prezență fizică și online).

Scopul evenimentului: Evaluarea progresului în de-stigmatizarea HIV, cu accent pe alinierea actelor normative naționale la standardele drepturilor omului și prioritizarea intervențiilor pentru anul 2022.
Membrii CNC TB/SIDA și CNE vor realiza, pe 13 octombrie 2021, o vizită de supervizare a granturilor Fondului Global în incinta Asociației Obștești AFI (mun. Chișinău, str. Varșovia 7, of. 2).

Supervizarea semestrială a proiectelor locale este una dintre funcțiile de bază ale CNC și CNE, iar vizita de supervizare presupune deplasarea în teritoriu, cu scopul de a evalua, la fața locului, rezultatele implementării proiectelor locale și de a propune/elabora, la necesitate, recomandări pentru îmbunătățirea indicatorilor acestora.
Pe data de 15 octombrie 2021, membrii Comisiei Naţionale de Experți (CNE) se întrunesc în cadrul ședinței semestriale pentru a pune în discuție realizarea obiectivelor de supervizare programatică și evaluarea indicatorilor de monitorizare a implementării grantului Fondului Global pentru sem. I, 2021. Ședința va avea loc online, cu începere de la ora 14:00.

VIDEO