NOUTĂȚI

EVENIMENTE

Membrii CNC TB/SIDA și CNE vor realiza, pe 13 octombrie 2021, o vizită de supervizare a granturilor Fondului Global în incinta Asociației Obștești AFI (mun. Chișinău, str. Varșovia 7, of. 2).

Supervizarea semestrială a proiectelor locale este una dintre funcțiile de bază ale CNC și CNE, iar vizita de supervizare presupune deplasarea în teritoriu, cu scopul de a evalua, la fața locului, rezultatele implementării proiectelor locale și de a propune/elabora, la necesitate, recomandări pentru îmbunătățirea indicatorilor acestora.
Pe data de 15 octombrie 2021, membrii Comisiei Naţionale de Experți (CNE) se întrunesc în cadrul ședinței semestriale pentru a pune în discuție realizarea obiectivelor de supervizare programatică și evaluarea indicatorilor de monitorizare a implementării grantului Fondului Global pentru sem. I, 2021. Ședința va avea loc online, cu începere de la ora 14:00.
Secretariatul CNC TB/SIDA în parteneriat cu Secretariatul KAP organizează, în cadrul activităților CCM Evolution, în perioada 16-18 septembrie 2021, un atelier de instruire pentru fortificarea cunoștințelor reprezentanților societății civile, a membrilor comitetului KAP și a Platformei TB, privind structurile CNC TB/SIDA și implicarea în procesele de activitate ale CNC TB/SIDA.

VIDEO