2017

Rezultatele ședinței CNC TB/SIDA din 15 martie 2017

22 Mar

Astăzi, 15 martie 2017, membrii CNC TB/SIDA s-au întrunit în cadrul ședinței pentru a pune în discuție mai multe subiecte importante privind controlul și prevenirea maladiilor TB și HIV/SIDA în Rep. Moldova.

 
În urma dialogului realizat, membrii CNC au aprobat: 1) Planurile de tranziție pentru sustenabilitatea Programelor naţionale de prevenire și control al TB şi HIV/SIDA/ITS pentru perioada 2017-2020; 2) Cererile de continuare a granturilor Fondului Global pentru perioada 2018-2020; și 3) Realocarea economiilor acumulate în cadrul granturilor Noului Model de Finanțare gestionate de Recipientul Principal UCIMP.
 
Atât proiectele Planurilor de tranziție, cât și proiectele Cererilor de continuare a granturilor FG în următorii trei ani au fost elaborate în cadrul unui dialog de țară incluziv şi multisectorial, asigurat de CNC TB/SIDA.
 
Prin intermediul transmisiunii online, la discuțiile ședinței a luat parte și Managerul de Portofoliu al FG pentru Moldova, Tsovinar Sakanyan, alături de echipa sa.
 
Hotărârea CNC TB/SIDA din 15 martie 2017 poate fi consultată AICI.
 

Request of Expressions of Interest

22 Mar
Technical assistance to evaluate the Psycho-Social Service for People Leaving with HIV/AIDS in the Republic of Moldova
 
Country: Republic of Moldova
Project Title: Strengthening HIV Control in Republic of Moldova, Project 2015-2017, Grant Agreement MDA-H-PCIMU
Grant No.: MDA-H-PCIMU
Source of Funding: Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria
 
The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the HIV/AIDS/STI Project, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services. The services include Technical assistance to evaluate the Psycho-Social Service for People Leaving with HIV/AIDS in the Republic of Moldova.
 
The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below. The Consultants are hereby invited to submit their updated CV. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.

The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (current edition). Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR) at this link.
 
PCIMU will select a consultant on the basis of comparison of consultant’s qualifications for the assignment and conformity with the TOR’s requirements.

First-hand information on the ToR can be obtained from the person below during office hours 09.00 to 17.00.

Daniela Lupan – HIV/AIDS Program Coordinator, PCIMU, Tel: (+373 22) 233-568, E-mail: dbolun@ucimp.md.
 
The deadline for submission of Consultant’s CV is  April 03, 2017, 6:00 PM o’clock, Moldova local time.
 
CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address bellow:
Public Institution “Coordination Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”
Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist,
18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova
Fax: + 373 22 233-887
E-mail: acarp@ucimp.md
 
 
 

15 martie 2017- Ședința CNC TB/SIDA

13 Mar
La 15 martie curent, ora 10:30, în incinta Ministerului Sănătății, va avea loc ședința Consiliului Național de Coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (CNC TB/SIDA).

Subiectele prioritare incluse pe agenda zilei țin de aplicarea Republicii Moldova pentru continuarea finanțării de către Fondul Global a răspunsului național TB și HIV în perioada 2017-2019 și Planurile de tranziție pentru sustenabilitatea programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS ca documente de referință pentru elaborarea cererilor de finanțare.

La eveniment sunt invitați să participe membrii CNC, invitați permanenți din diferire instituții publice, organizații naționale și internaționale, reprezentanții societății civile etc. Ședința CNC TB/SIDA este una deschisă.
 

10 martie 2017 - ședința GTL pe componenta HIV și GTL mixte

09 Mar
La data de 10 martie curent, Secretariatul CNC TB/SIDA organizează o ședință de lucru cu participarea membrilor grupurilor tehnice de lucru pe componenta HIV și mixte din cadrul Consiliului Național de Coordonare a PN TB/SIDA. Evenimentul va avea loc în incinta Fundației SOROS Moldova începând cu ora 14:30.

Pe agenda zilei va fi pus în discuție subiectul privind utilizarea economiilor din cadrul grantului HIV, gestionat de Recipientul Principal IP UCIMP DS.          

La ședință sunt invitați să participe membrii grupurilor tehnice de lucru pentru domeniul HIV (GTL Prevenire HIV, GTL Tratament, îngrijire și suport HIV, GTL Supraveghere epidemiologică HIV) și mixte (GTL mixt Monitorizare și evaluare TB/HIV, GTL mixt Asistență și protecție socială TB/HIV).

Programul de granturi UNODC HIV/SIDA ''Comunități responsabilizate, răspuns mai puternic HIV ''

09 Mar

UNODC a lansat o Cerere de propuneri în atenția organizațiilor societății civile (OSC), inclusiv organizațiile bazate pe comunitate (CBO), care lucrează în domeniul prevenirii HIV, tratament, îngrijire și sprijin în rândul persoanelor care injectează droguri și persoanele din penitenciare ale căror proiecte au ca scop consolidarea capacităților partenerilor naționali.

Finanțarea Grant în cadrul prezentei cereri de propuneri sunt pentru 3 categorii:

• Categoria 1: consolidarea capacitatilor  organizațiilor societății civile, în special organizații comunitare, în punerea în aplicare a serviciilor și a programelor HIV;

• Categoria 2: consolidarea capacitatilor  organizațiilor societății civile, în special organizațiile bazate pe comunitate, în rezultatele pe bază de management de program și de liderism;

• Categoria 3: consolidarea capacitatilor  organizațiilor societății civile, în special organizațiile bazate pe comunitate, în dezvoltarea de parteneriate durabile cu actorii guvernamentali și partenerii locali.
 
Țările prioritate pentru HIV în penitenciare sunt: Belarus, Moldova, România, Tadjikistan, Ucraina, Uzbekistan.
 
Granturile pot fi acordate fie pentru activități de sine stătătoare sau pentru activități care sunt o componentă a unui proiect mai mare.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor - 20 martie 2017.

Informații detaliate puteți găsi pe pagina oficială a UNODC, accesând următorul link:

https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/call-for-proposals.html

 

Oamenii sunt îndemnați să pledeze pentru „Zero discriminare”

01 Mar
Astăzi, 1 martie, întreaga lume marchează Ziua ”Anti-discriminare”. Acestă inițiativă aparține Programului Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA (UNAIDS), iar apelul lansat în campania ”Zero discriminare” este adresat oamenilor de pretutindeni și ține de promovarea diversității, toleranței și incluziunii pentru a pune capăt discriminării.
 
 
În 2017, mapamondul este îndemnat să vorbească activ și să atenționeze asupra valorii ''zero discriminare'', astfel încât fiecare să înțeleagă modul în care poate fi parte a transformării și că fiecare poate lua poziție pentru o societate echitabilă și justă. În același timp, UNAIDS face apel la ''zero discriminare'' în structurile din domeniul îngrijirii sănătății. Dreptul la sănătate este un drept fundamental al omului care include accesul la servicii de îngrijire a sănătății accesibile, în timp util și de calitate pentru toți. Cu toate acestea, discriminarea continuă să fie larg răspândită în structurile de îngrijire a sănătății, creând o barieră serioasă pentru accesul la serviciile privind HIV.
 
Potrivit comunicatului de presă, directorul executiv al UNAIDS,  Michel Sidibé, a declarat: „Orice persoană are dreptul să fie tratată cu respect, să trăiască fără discriminare, constrângeri sau abuzuri. Discriminarea nu provoacă durere doar persoanelor individuale, ci tuturor, întregii lumi, pe când acceptarea și diversitatea în toate formele sale aduce beneficii tuturor”.
 
Conform Indicelui stigmatizării persoanelor care trăiesc cu HIV, datele din 50 de țări arată că una din opt persoane care trăiește cu HIV a raportat că i-a fost refuzată acordarea asistenței medicale. Discriminarea față de persoanele cu HIV le face să-și ascundă boala, fapt ce duce, în consecință, la răspândirea acesteia.
 
Pentru a vocifera unanim mesajul campaniei, numeroase organizații naționale și internaționale promovează această cauză prin diferite activități, accentuând dreptul oricui de a trăi în deplină demnitate, indiferent de vârstă, gen, orientare sexuală, naționalitate, etnie, culoare a pielii, profesie, educație și credință.
 
Eradicarea SIDA până în anul 2030 este o parte integrantă a obiectivelor de dezvoltare durabilă care au fost adoptate în unanimitate de către statele membre ale Organizației Națiunilor Unite în 2015.
 
Sursa de informare: UNAIDS

Material pregătit de Adelina Sochircă, Consultant Comunicare CNC TB/SIDA
 

Discuții regionale pe tema pledoariei bugetare în conformitate cu noile condiții de finanțare privind reducerea riscurilor

23 Feb
Reprezentanții societății civile din mai multe țări din Europa de Est și Asia Centrală s-au reunit zilele acestea, în Georgia, pentru a-și consolida eforturile în promovarea Pledoariei bugetare în procesul de tranziție la finanțarea națională.
 
Participanții au discutat cele mai importante problemele întâlnite în procesul de tranziție, aspectele pledoariei bugetare în sectorul public, stabilirea parteneriatelor, dar și dezvoltarea unor planuri de lucru în acest domeniu. La eveniment au participat și reprezentanții Republicii Moldova.
 
 
Сокращение донорского финансирования, выделяемое странам Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии (ЦВЕЦА) для обеспечения услуг снижения вреда, послужило поискам новых источников стабильной поддержки. В первую очередь, со стороны самих государств. Для продолжения устойчивой реализации услуг снижения вреда и профилактики ВИЧ-инфекции в регионе, ЕССВ обеспечивает поддержку адвокативной деятельности при переходе на национальное финансирование в странах ЦВЕЦА.

Основываясь на трехлетнем опыте реализации программы “Снижение вреда работает - обеспечьте финансирование!”, ЕССВ совместно с ВЦО ЛЖВ организует региональный семинар “Бюджетная адвокация в изменяющихся условиях в период перехода на национальное финансирование”. Более 80 представителей гражданского общества Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии собрались с 20 по 22 февраля в Батуми (Грузия), с целю создания основы для эффективной бюджетной адвокации в отдельных странах и на уровне региона.

Бюджетная адвокация — процесс, который позволяет общественным организациям и гражданскому обществу вести мониторинг и влиять на принимаемые решения о выделении государственных средств. Это должно способствовать их честному и эффективному распределению в интересах общества в целом и уязвимых групп населения, в частности. Поэтому, приоритетными задачами работы регионального семинара стали, анализ потенциала (проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе перехода, существующие подходы к адвокации в бюджетной сфере); создание партнерств в бюджетной адвокации и разработка рабочих планов в данной области.

“Страны нашего региона находятся на разных этапах перехода на национальное финансирование. Поэтому семинар проводится с двойной целью: с одной стороны, объединить различные условия и опыт, имеющийся в каждой из стран, а с другой стороны, разработать планы адвокации в бюджетной сфере с учетом особой специфики не только отдельных стран, но и даже отдельно взятых конкретных сообществ.” – рассказывает Лела Серебрякова, менеджер ЕССВ программы при поддержке Глобального фонда "Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование!".

Особая роль среди приглашенных участников мероприятия отведена консорциумам организаций сообществ, работающих в региональной программе “Партнерство ради равного доступа к континууму услуг в связи с ВИЧ-инфекцией в регионе ВЕЦА”, реализуемой Восточноевропейским и Центральноазиатским объединением людей, живущих с ВИЧ в партнерстве с ЕССВ. В рамках семинара для них будет проведено ориентационное совещание, с целью координации их деятельности, обновления рабочих планов, а также для обмена опытом в области бюджетной адвокации с НГО, обеспечивающими реализацию программы "Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование!".

"Начинается ответственная фаза региональной программы “Партнерство ради равного доступа в связи с ВИЧ-инфекцией”: в начале 2017 года были отобраны страновые консорциумы, настало время подписания договоров. Семинар в Батуми – знаковое событие, когда участники проекта встретятся, чтобы вместе детально обсудить соответствие задач рабочим планам и подготовить договоры к подписанию. Важнейшая задача встречи – обсудить взаимодействие между организациями внутри консорциумов, договориться о правилах решения сложных ситуаций. Совместная адвокация между сообществами, учет потребностей друг друга – новый и важный этап в развитии сообществ региона ВЕЦА." – комментирует Даниил Кашницкий, менеждер Команды ЕССВ по устойчивости программ снижения вреда и их переходу на государственное финансирование.
 

Angajare Personal - Coordonator Prevenire în cadrul Unității de management a Programului Național HIV/SIDA și ITS

23 Feb

Instituția Medico-Sanitară Publică „Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile” anunță concurs de angajare personal pentru consolidarea unității de management a Programului Național HIV/SIDA și ITS.

 

Poziția vacantă: Coordonator Prevenire

Coordonator Prevenire va activa în cadrul IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile sub directa supraveghere a Coordonatorului PN.
 
Doritorii sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.
 
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în “Termenii de Referința” ce pot fi accesate pe paginile web: www.sdmc.md și www.ucimp.md
 
CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct până pe 2 martie 2017 la adresa:
IMSP SDMC, Chișinău, str. Costiujeni 5/1, MD-2011, Republica Moldova
Telefon: + 373 22 794-111; Fax: + 373 22 794-499
 
CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.
 
 

Atelier de lucru privind aplicarea Rep. Moldova pentru continuarea granturilor Fondului Global în perioada 2017-2019

14 Feb
La 9 februarie 2017, în incinta Ministerului Sănătății, a avut loc un atelier de lucru cu participarea Managerului de Portofoliu al Fondului Global pentru Rep. Moldova, Tsovinar Sakanyan.

 

În cadrul evenimentului, reprezentanții tuturor grupurilor constituente din cadrul CNC au discutat așteptările Fondului Global (FG) față de cererile de continuare a programelor și alinierea acestora la Strategia FG pentru 2017-2022, angajamentele de cofinanțare a Rep. Moldova și elaborarea nemijlocită a cererilor în baza Planurilor de tranziție pentru sustenabilitatea Planurilor naționale TB și HIV/SIDA 2017-2020.
 
Atelierul se înscrie în contextul realizării dialogului de țară multisectorial și multidimensional, asigurat de CNC TB/SIDA, în vederea aplicării pentru continuarea granturilor Fondului Global (FG) în perioada 2017-2019.
  
Menționăm că, la sfârșitul anului 2016, Republica Moldova a fost invitată oficial de Fondul Global în calitate de aplicant pentru continuarea granturilor TB și HIV oferite în cadrul Noului Model de Finanțare. La data de 26/01/17, în cadrul ședinței CNC TB/SIDA, membrii CNC au răspuns pozitiv invitației FG și s-au pronuntat pentru continuarea finanțării răspunsului național TB și HIV/SIDA în perioada 2017-2019. Suma alocată Republicii Moldova constituie - 15,896,721 EURO, iar cererire de continuare a granturilor urmează a fi depuse până pe data de 20 martie 2017.
 

Vizita de lucru a Managerului de Portofoliu al FG pentru Republica Moldova

07 Feb

Managerul de portofoliu al Fondului Global pentru Republica Moldova, Tsovinar Sakanyan, efectuează o vizită de lucru la Chișinău, în perioada 7 – 10 februarie curent.

Agenda vizitei include întrevederi cu stakeholderii cheie din cadrul CNC: recipienții și subrecipienţii principali ai granturilor FG, echipele de coordonare a Programelor Naționale TB și HIV/SIDA, reprezentanții Ministeriului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, comunitatea persoanelor afectate/infectate de maladiile TB și HIV.

Totodată, reprezentanții FG - Tsovinar Sakanyan, manager de portofoliu pentru Rep. Moldova și Corina Maxim, Specialist Tranziție și Sustenabilitate, vor participa la un atelier de lucru organizat joi, 9 februarie curent, pe marginea elaborării aplicației Rep. Moldova pentru continuarea granturilor FG în perioada 2017-2019. Un alt subiect important ce va fi pus în discuție pe agenda atelierului ține de Planurile de tranziție pentru sustenabilitate Programelor naționale TB și HIV. La eveniment sunt invitați membrii grupurilor de lucru pentru elaborarea cererilor de continuare a granturilor FG, grupurile constituente CNC, reprezentanții KAP, alți parteneri.
 
Reamintim, Tsovinar Sakanyan a preluat portofoliul de granturi al Fondului Global pentru Republica Moldova în luna iunie 2015, iar această vizită este a patra la număr în Rep. Moldova.