2017

7 martie - Ședința comună a GTL din cadrul CNC TB/SIDA

03 Apr
La data de 7 martie curent va fi organizată ședința comună a membrilor din cadrul Grupurilor Tehnice de Lucru parte a CNC TB/SIDA.
 
În cadrul ședinței vor fi discutate și consultate proiectele Cererilor de continuarea granturilor FG pe componentele TB și HIV, elaborate de Grupurile de lucru instituite/confirmate în acest sens prin decizia CNC din 26/01/2017.

Evenimentul va avea loc cu începere de la ora 13:00, în incinta Fundației SOROS Moldova (str. Bulgara 32).

Infecțiile TB și HIV/SIDA pe agenda Forumului de Sănătate ce va avea loc în premieră la Chișinău

30 Mar
Forumul ministerial al Rețelei de Sănătate din Europa de Sud-Est (SEEHN)  va avea loc, în premieră, în Republica Moldova. Evenimentul va întruni miniștri, viceminiștri și șefi de direcție din cadrul Ministerelor Sănătății ai statelor membre SEEHN: Albania, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Israel, Moldova, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia. Evenimentul se va desfășura la Chișinău, în perioada 3-4 aprilie.
 
Oficialii vor semna o declarație prin care își vor asuma responsabilitatea să implementeze  obiectivele stipulate în Agenda  pentru dezvoltare durabilă 2030, aprobată de ONU.
 
În cadrul forumului, miniștrii Sănătății vor discuta despre povara socială și economică a bolilor netransmisibile, îmbunătățirea serviciilor de sănătate, impactul migrației și a situației economice asupra sănătății publice și colaborarea trasn-frontalierăîn domeniul sănătății publice.
 
Miniștrii Sănătății vor adopta o declarație care prevede cooperarea în domeniul reducerii ratei mortalității materne, a nou-născuților și a copiilor cu vârsta de până la cinci ani. De asemenea, vor întreprinde acțiuni pentru a combate infecția HIV, tuberculoza și hepatitele virale.
 
Alte obiective prevăd măsuri comune de prevenire a bolilor cronice, a consumului de alcool și droguri, îmbunătățirea calității asistenței medicale, asigurarea accesului la servicii de sănătate reproductivă,  medicamente și vaccinuri.
 
SEEHNa fost instituit în 2001. Statele membre și-au asumat responsabilitatea să întreprindă măsuri comune pentru îmbunătățirea sănătății publice în spațiul est-european. Cooperarea în cadrul rețelei prevede implementarea documentelor europene, care reglementează măsurile de asigurare a calității și echității în domeniul sănătății.
 
La forum vor participa reprezentanți ai Guvernului  Republicii Moldova, directorul regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Regiunea Europeană, Zsuzsanna Jakab, și vice-secretarul general al Consiliului Regional de Cooperare, Gazmend Turdiu.
 
Miniștrii Sănătății din statele membre ale SEEHN se întrunesc o dată în cinci ani. Forumul de la Chișinău va fi al patrulea de la fondarea rețelei.
 
Sursa de preluare: Ministerul Sănătății
 

Uniți pentru a pune capăt tuberculozei

24 Mar
24 martie este ziua în care întreaga lume marchează Ziua mondială de luptă împotriva Tuberculozei. În această zi, organizațiile active în domeniul TB organizează diferite evenimente cu scopul de a sensibiliza populația și factorii decizionali cu privire la una dintre cele mai devastatoare infecții din lume.
24 martie este ziua în care întreaga lume marchează Ziua mondială de luptă împotriva Tuberculozei. În această zi, organizațiile active în domeniul TB organizează diferite evenimente cu scopul de a sensibiliza populația și factorii decizionali cu privire la una dintre cele mai devastatoare infecții din lume. 
 
Anul acesta, acțiunile de sensibilizare desfășurate, la nivel internațional și local, continuă, al doilea an consecutiv, sub genericul ''Uniți pentru a pune capăt tuberculozei''. Mesajele promovate pun accent sporit pe evitarea stigmatizării, discriminării, marginalizării, depășirea barierelor de acces la îngrijire pentru bolnavi.
 
Organizația Mondială a Sănătății face apel pentru noi angajamente și o nouă acțiune în lupta globală contra tuberculozei — una dintre bolile infecțioase care provoacă cele mai multe decese în lume. Potrivit statisticilor OMS, în perioada 2000-2015, 49 de milioane de vieți au fost salvate prin diagnosticare la timp și tratament.
 
Tot în acest context, OMS a lansat un cod etic pentru îngrijirea persoanelor afectate de tuberculoză. Noul ghid etic oferă un cadru de protecție internațională celor care suferă de această boală, în general persoane defavorizate. Printre conflictele etice suscitate de această boală figurează izolarea bolnavilor și numărul scăzut al cazurilor înregistrate în diferite țări, mai ales atunci când bolnavii refuză să primească atenție medicală. Cauzele acestui refuz sunt legate de dificultățile tratamentului, de durata sa (între șase luni și doi ani), de toxicitatea medicamentelor și de cheltuielile presupuse de toate acestea pentru o persoană provenită în general dintr-un mediu defavorizat.
 
Republica Moldova ramâne printre ţările cu un nivel ridicat de morbiditate şi se include în cele 18 ţări prioritare în controlul tuberculozei în Regiunea Europeană şi în cele 30 de ţări cu povară înaltă de tuberculoză multidrogrezistentă (TB/MDR) din lume.

Potrivit Institutului de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc", pe parcursul ultimilor ani, în țară, se constată o tendinţă de stabilizare a situaţiei epidemiologice a tuberculozei, morbiditatea prin tuberculoză în anul 2016 se menţine la nivel înalt - 3576 de cazuri (2015 – 3606 cazuri). Astfel, incidenţa globală prin tuberculoză în anul 2016 constituie 88.6 la 100.000 populaţie (anul 2015 – 89.4 la 100.000 populaţie), în acelasi timp, prevalența HIV printre cazurile noi si recidive de TB, este în creștere – 8.2% în 2016 față 5,8% în 2014. Mortalitatea prin tuberculoză în 2016 a constituit 9.4 la 100000 populaţie (2015 – 10.0 la 100.000 populaţie) (380 cazuri în 2016 și 408 cazuri în 2015).
 
Programul Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2016-2020 are la bază direcţiile şi coordonatele stabilite de către Planul Global OMS de stopare a Tuberculozei. În susținerea acestuia, donatorii internaționali precum Fondul Global de combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei și  Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au acordat în ultimii ani, în mod constant, atât asistență tehnică, cât și resurse financiare considerabile. Toate serviciile medicale, inclusiv tratamentul, sunt oferite gratuit.
 
Menționăm că, granturile acordate de FG constituie un suport major în creșterea capacitații naționale de răspuns împotriva epidemiilor cu HIV/SIDA și TB. Aceste fonduri sunt utilizate pentru asigurarea accesului la serviciile de tratament, îngrijire și suport a persoanelor infectate și afectate de TB și HIV/SIDA, dar și pentru consolidarea capacităților instituțiilor prestatoare de aceste servicii.
 
Mai multe informații despre Ziua Mondială a tuberculozie și eforturile în acest sens pot fi găsite aici:
 
 
 
 
 Material elaborat de Adelina Sochircă, Consultant Comunicare CNC TB/SIDA
 

Rezultatele ședinței CNC TB/SIDA din 15 martie 2017

22 Mar

Astăzi, 15 martie 2017, membrii CNC TB/SIDA s-au întrunit în cadrul ședinței pentru a pune în discuție mai multe subiecte importante privind controlul și prevenirea maladiilor TB și HIV/SIDA în Rep. Moldova.

 
În urma dialogului realizat, membrii CNC au aprobat: 1) Planurile de tranziție pentru sustenabilitatea Programelor naţionale de prevenire și control al TB şi HIV/SIDA/ITS pentru perioada 2017-2020; 2) Cererile de continuare a granturilor Fondului Global pentru perioada 2018-2020; și 3) Realocarea economiilor acumulate în cadrul granturilor Noului Model de Finanțare gestionate de Recipientul Principal UCIMP.
 
Atât proiectele Planurilor de tranziție, cât și proiectele Cererilor de continuare a granturilor FG în următorii trei ani au fost elaborate în cadrul unui dialog de țară incluziv şi multisectorial, asigurat de CNC TB/SIDA.
 
Prin intermediul transmisiunii online, la discuțiile ședinței a luat parte și Managerul de Portofoliu al FG pentru Moldova, Tsovinar Sakanyan, alături de echipa sa.
 
Hotărârea CNC TB/SIDA din 15 martie 2017 poate fi consultată AICI.
 

Request of Expressions of Interest

22 Mar
Technical assistance to evaluate the Psycho-Social Service for People Leaving with HIV/AIDS in the Republic of Moldova
 
Country: Republic of Moldova
Project Title: Strengthening HIV Control in Republic of Moldova, Project 2015-2017, Grant Agreement MDA-H-PCIMU
Grant No.: MDA-H-PCIMU
Source of Funding: Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria
 
The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the HIV/AIDS/STI Project, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services. The services include Technical assistance to evaluate the Psycho-Social Service for People Leaving with HIV/AIDS in the Republic of Moldova.
 
The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below. The Consultants are hereby invited to submit their updated CV. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.

The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (current edition). Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR) at this link.
 
PCIMU will select a consultant on the basis of comparison of consultant’s qualifications for the assignment and conformity with the TOR’s requirements.

First-hand information on the ToR can be obtained from the person below during office hours 09.00 to 17.00.

Daniela Lupan – HIV/AIDS Program Coordinator, PCIMU, Tel: (+373 22) 233-568, E-mail: dbolun@ucimp.md.
 
The deadline for submission of Consultant’s CV is  April 03, 2017, 6:00 PM o’clock, Moldova local time.
 
CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address bellow:
Public Institution “Coordination Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”
Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist,
18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova
Fax: + 373 22 233-887
E-mail: acarp@ucimp.md
 
 
 

15 martie 2017- Ședința CNC TB/SIDA

13 Mar
La 15 martie curent, ora 10:30, în incinta Ministerului Sănătății, va avea loc ședința Consiliului Național de Coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (CNC TB/SIDA).

Subiectele prioritare incluse pe agenda zilei țin de aplicarea Republicii Moldova pentru continuarea finanțării de către Fondul Global a răspunsului național TB și HIV în perioada 2017-2019 și Planurile de tranziție pentru sustenabilitatea programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS ca documente de referință pentru elaborarea cererilor de finanțare.

La eveniment sunt invitați să participe membrii CNC, invitați permanenți din diferire instituții publice, organizații naționale și internaționale, reprezentanții societății civile etc. Ședința CNC TB/SIDA este una deschisă.
 

Programul de granturi UNODC HIV/SIDA ''Comunități responsabilizate, răspuns mai puternic HIV ''

09 Mar

UNODC a lansat o Cerere de propuneri în atenția organizațiilor societății civile (OSC), inclusiv organizațiile bazate pe comunitate (CBO), care lucrează în domeniul prevenirii HIV, tratament, îngrijire și sprijin în rândul persoanelor care injectează droguri și persoanele din penitenciare ale căror proiecte au ca scop consolidarea capacităților partenerilor naționali.

Finanțarea Grant în cadrul prezentei cereri de propuneri sunt pentru 3 categorii:

• Categoria 1: consolidarea capacitatilor  organizațiilor societății civile, în special organizații comunitare, în punerea în aplicare a serviciilor și a programelor HIV;

• Categoria 2: consolidarea capacitatilor  organizațiilor societății civile, în special organizațiile bazate pe comunitate, în rezultatele pe bază de management de program și de liderism;

• Categoria 3: consolidarea capacitatilor  organizațiilor societății civile, în special organizațiile bazate pe comunitate, în dezvoltarea de parteneriate durabile cu actorii guvernamentali și partenerii locali.
 
Țările prioritate pentru HIV în penitenciare sunt: Belarus, Moldova, România, Tadjikistan, Ucraina, Uzbekistan.
 
Granturile pot fi acordate fie pentru activități de sine stătătoare sau pentru activități care sunt o componentă a unui proiect mai mare.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor - 20 martie 2017.

Informații detaliate puteți găsi pe pagina oficială a UNODC, accesând următorul link:

https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/call-for-proposals.html

 

10 martie 2017 - ședința GTL pe componenta HIV și GTL mixte

09 Mar
La data de 10 martie curent, Secretariatul CNC TB/SIDA organizează o ședință de lucru cu participarea membrilor grupurilor tehnice de lucru pe componenta HIV și mixte din cadrul Consiliului Național de Coordonare a PN TB/SIDA. Evenimentul va avea loc în incinta Fundației SOROS Moldova începând cu ora 14:30.

Pe agenda zilei va fi pus în discuție subiectul privind utilizarea economiilor din cadrul grantului HIV, gestionat de Recipientul Principal IP UCIMP DS.          

La ședință sunt invitați să participe membrii grupurilor tehnice de lucru pentru domeniul HIV (GTL Prevenire HIV, GTL Tratament, îngrijire și suport HIV, GTL Supraveghere epidemiologică HIV) și mixte (GTL mixt Monitorizare și evaluare TB/HIV, GTL mixt Asistență și protecție socială TB/HIV).

Oamenii sunt îndemnați să pledeze pentru „Zero discriminare”

01 Mar
Astăzi, 1 martie, întreaga lume marchează Ziua ”Anti-discriminare”. Acestă inițiativă aparține Programului Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA (UNAIDS), iar apelul lansat în campania ”Zero discriminare” este adresat oamenilor de pretutindeni și ține de promovarea diversității, toleranței și incluziunii pentru a pune capăt discriminării.
 
 
În 2017, mapamondul este îndemnat să vorbească activ și să atenționeze asupra valorii ''zero discriminare'', astfel încât fiecare să înțeleagă modul în care poate fi parte a transformării și că fiecare poate lua poziție pentru o societate echitabilă și justă. În același timp, UNAIDS face apel la ''zero discriminare'' în structurile din domeniul îngrijirii sănătății. Dreptul la sănătate este un drept fundamental al omului care include accesul la servicii de îngrijire a sănătății accesibile, în timp util și de calitate pentru toți. Cu toate acestea, discriminarea continuă să fie larg răspândită în structurile de îngrijire a sănătății, creând o barieră serioasă pentru accesul la serviciile privind HIV.
 
Potrivit comunicatului de presă, directorul executiv al UNAIDS,  Michel Sidibé, a declarat: „Orice persoană are dreptul să fie tratată cu respect, să trăiască fără discriminare, constrângeri sau abuzuri. Discriminarea nu provoacă durere doar persoanelor individuale, ci tuturor, întregii lumi, pe când acceptarea și diversitatea în toate formele sale aduce beneficii tuturor”.
 
Conform Indicelui stigmatizării persoanelor care trăiesc cu HIV, datele din 50 de țări arată că una din opt persoane care trăiește cu HIV a raportat că i-a fost refuzată acordarea asistenței medicale. Discriminarea față de persoanele cu HIV le face să-și ascundă boala, fapt ce duce, în consecință, la răspândirea acesteia.
 
Pentru a vocifera unanim mesajul campaniei, numeroase organizații naționale și internaționale promovează această cauză prin diferite activități, accentuând dreptul oricui de a trăi în deplină demnitate, indiferent de vârstă, gen, orientare sexuală, naționalitate, etnie, culoare a pielii, profesie, educație și credință.
 
Eradicarea SIDA până în anul 2030 este o parte integrantă a obiectivelor de dezvoltare durabilă care au fost adoptate în unanimitate de către statele membre ale Organizației Națiunilor Unite în 2015.
 
Sursa de informare: UNAIDS

Material pregătit de Adelina Sochircă, Consultant Comunicare CNC TB/SIDA
 

Angajare Personal - Coordonator Prevenire în cadrul Unității de management a Programului Național HIV/SIDA și ITS

23 Feb

Instituția Medico-Sanitară Publică „Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile” anunță concurs de angajare personal pentru consolidarea unității de management a Programului Național HIV/SIDA și ITS.

 

Poziția vacantă: Coordonator Prevenire

Coordonator Prevenire va activa în cadrul IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile sub directa supraveghere a Coordonatorului PN.
 
Doritorii sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.
 
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în “Termenii de Referința” ce pot fi accesate pe paginile web: www.sdmc.md și www.ucimp.md
 
CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct până pe 2 martie 2017 la adresa:
IMSP SDMC, Chișinău, str. Costiujeni 5/1, MD-2011, Republica Moldova
Telefon: + 373 22 794-111; Fax: + 373 22 794-499
 
CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.