2017

Employment opportunities at UNODC Moldova

17 Jul
Project Assistant vacancy - UNODC Project - Prevention of HIV/AIDS amongst people wo use drugs and people in prisons, including on the left bank.
 
UNODC has specific mandates to assist countries to provide injecting drug users, prisoners with evidence-informed, comprehensive HIV prevention, treatment and care services through advocacy; support in developing effective legislation and policies; support in developing comprehensive evidence-based strategies and programs; building capacity of national stakeholders including government agencies, civil society and community organizations to ensure optimum coverage of these population groups with HIV services.
 
Since 2011 UNODC has been implementing technical cooperation project in Moldova that addresses programmatic aspects and capacity building needs with the ultimate aim to improve availability, coverage and quality of HIV services for injecting drug users and prisoners. The position is located in the UNODC project office in Chisinau.
 
Duties and Responsibilities. Under the overall guidance supervision HQ HIV/AIDS section and the direct National HIV/AIDS Officer in Moldova the incumbent assists in the effective and efficient management of the project operations in Moldova through a range of actions contributing to the design, planning, and management and monitoring of project activities. The Project Assistant applies and promotes the principles of results-based management (RBM), as well as a client-oriented approach consistent with UNDP rules and regulations.
 
The Project Assistant works in close collaboration with the project members for effective achievement of results, anticipating and contributing to resolving complex programme/project-related issues and information delivery. The incumbent is expected to exercise full compliance with UNDP programming, financial, procurement and administrative rules, regulations, policies and strategies, as well as implementation of the effective internal control systems. The focus of the job is to provide administrative and organizational support to the implementation of UNODC project “Prevention of HIV/AIDS amongst people wo use drugs and people in prisons, including on the left bank” in Moldova.

General Responsibilities:

 • Pro-actively contribute to day-to-day project implementation and ensure conformity to expected results and project work-plans;
 • Liaison with UNDP Operations Center on a variety of the operations related issues: finance, procurement, administration, IT and HR;
 • Support in maintaining updated database of project counterparts, contractors, grantees, consultants, suppliers, collect relevant information on best services and expertise providers;
 • Draft project related correspondence and communication documents;
 • Preparation of payment requests, reports in line with UNODC/UNDP requirements;
 • Daily communication with UNODC Headquarters in Vienna;
 • Permanent oral and written communication with the stakeholders from both right and left banks.

Vacancy Closing Date - 27/07/2017


 

POZIȚIA Președintelui Consiliului Național de Coordonare a Programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA/ITS și TB privind interpelările pe marginea ședinței CNC TB/SIDA din 29 iunie 2017

17 Jul
For English version follow the link
 
La 20 martie curent, CNC TB/SIDA a remis la Fondul Global Cererile de continuare a granturilor TB și HIV pentru perioada 2018-2020. După evaluarea cererilor de către Comitetul de Revizuire Tehnică al donatorului, Grupurile de lucru responsabile de elaborarea aplicațiilor au trecut la etapa de creare a celor două granturi (grant-making stage).
 
La data de 29 iunie curent, CNC TB/SIDA s-a întrunit în cadrul unei ședințe extraordinare pentru a pune în discuție pachetele de documente parte a celor două granturi.

În cadrul ședinței, membrii Consiliului au agreat unanim activitățile și bugetul grantului TB, care a fost remis în atenția Secretariatului FG la data de 30 iunie 2017. Grantul TB va fi implementat de RP IP UCIMP DS și Centrul PAS. În cazul grantului HIV, CNC a dispus aprobarea grantului HIV și implementarea acestuia de către Recipientul Principal – IP UCIMP DS. La 7 iulie a.c., proiectul grantului HIV a fost, la fel, trimis donatorului.
 
După ședința din 29 iunie 2017, un grup de 6 ONG-uri membri CNC au contestat deciziile Consiliului.

Mai jos este expusă POZIȚIA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI NAȚIONAL DE COORDONARE A PROGRAMELOR NAȚIONALE DE PROFILAXIE ȘI CONTROL AL INFECȚIEI HIV/SIDA/ITS ȘI TB PRIVIND INTERPELĂRILE PE MARGINEA ȘEDINȚEI CNC TB/SIDA DIN 29 IUNIE 2017
 
Ca urmare a organizării ședinței extraordinare CNC TB/SIDA din 29 iunie 2017 și a deciziilor adoptate în cadrul ședinței, un grup de ONG-uri membre a Consiliului au inițiat o campanie activă de: 1) contestare a procedurilor de activitate a CNC, 2) invalidare a deciziilor adoptate, 3) dezinformare unilaterală a opiniei publice, donatorului (Fondul Global de combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG), partenerilor de dezvoltare, și 4) manipulare a poziției societății civile din cadrul CNC, discreditarea și intimidarea celor care nu susțin poziția lor.
 
În baza tuturor mesajelor, pozițiilor, scrisorilor expediate în adresa membrilor CNC, Fondului Global, a partenerilor de dezvoltare – care poartă un caracter vădit negativ, cât și a articolelor unilateral poziționate și publicate de platforma www.e-sanatate.md – aducem următoarele clarificări:
 
Constatări de ordin contextual, procedural și procesual:
 
1. Etapa de creare a granturilor TB și HIV a fost organizată în cadrul unui dialog de țară – incluziv, multisectorial și transparent – apreciat de toate grupurile constituente din cadrul CNC și monitorizat de FG. Cele 6 ONG-uri semnatare a scrisorilor au participat plenipotențiar la toate ședințele, discuțiile și dezbaterile în grupurile de lucru CNC, axate pe crearea granturilor. Conștientizând limitele financiare impuse de grantul care urmează a fi oferit de FG pentru continuarea programului HIV în 2018-2020, ONG-urile vizate au găsit consens pe majoritatea activităților și liniilor bugetare parte a grantului, inclusiv necesitatea ajustării/micșorării bugetului pentru costuri direct aferente serviciilor de tratament, suport și îngrijire. Excepție au făcut costurile de management a grantului, unde sectorul guvernamental a propus o cotă de 7% din valoarea grantului, iar unul din cei doi Recipienți Principali (RP), și anume Centrul PAS, a insistat pe 14%. Totodată, ținem să menționăm, că Centrul PAS își păstrează statutul de PR pentru implementarea grantului TB, unde Grupul de lucru responsabil de crearea grantului a ajuns la consens pe toate liniile bugetare ale acestuia.
 
2. Dialogul participativ și căutarea compromisului au continuat până în data de 28/06/17, când părțile s-au întrunit în cadrul a două ședințe. Aceste ședințe, însă, nu au fost rezultative.
 
3. În situația creată, echipa de coordonare a Programului Național HIV (PN HIV) a informat participanții la ședința CNC despre impasul creat și a propus membrilor CNC 3 soluții: a) 7%, b) 14% sau c) optimizarea costurilor de management cu implementarea grantului HIV de un singur RP – IP UCIMP DS (care s-a conformat limitei de 7%), păstrându-se toți subrecipienţii grantului.  
 
4. Ținând cont de necesitatea pregătirii țării pentru inevitabila tranziție de la finanțarea FG - la bugetul de stat, și înțelegerea necesității de consolidare a capacitaților statului, care va trebui să preia toate costurile și managementul programelor după încheierea finanțării de către FG, CNC a votat pentru optimizarea costurilor și implementarea grantului de către RP UCIMP – instituție publică.
 
5. Punerea sub semnul întrebării a competențelor RP UCIMP – nu este o abordare nici justificată și nici corectă.  Competența și profesionalismul acestuia au fost confirmate atât de donator, cât și de Agentul Local al FG (LFA) (PricewaterhouseCoopers), inclusiv prin rating-urile acordate pentru implementarea granturilor TB&HIV – B+, A, A+, de-a lungul anilor 2003-2017.
 
6. Republica Moldova a urmat mulți ani (începând cu 2008) recomandarea FG de aplicare a mecanismului dual-track de finanțare (reiterăm: recomandare, nu cerință) – cu un RP guvernamental + un RP  non-guvernamental. În contextul tranziției la finanțarea locală – optimizarea aprobată de CNC este justificată. Această acțiune de optimizare a costurilor administrative – nici de cum nu înseamnă o schimbare a mecanismului de implementare a grantului (greșit invocată de grupul contestatar), ci o optimizare a granturilor. Această optimizare este expres specificată de procedura FG de aplicare pentru continuarea granturilor (a se vedea Instrucțiunile de aplicare: p.5)
 
7. Mai mult decât atât, participarea Managerului de portofoliu al FG pentru Republica Moldova la ședința CNC din martie a.c., și expunerea acestuia pe marginea procedurii și solicitarea elaborării la etapa de grant-making a unui Plan de tranziție a PR-shipului către stat, confirmă acest lucru. Aceiași abordare a fost reiterată și de Managerul Regional al FG pentru EEAC, la întâlnirile sale cu președintele CNC din luna mai și iunie curent. Atât donatorul, cât și sectorul guvernamental, reprezentat în CNC, s-au așteptat la o atitudine matură și transmitere plană a acestor funcții și capacități, create și susținute de-a lungul anilor de CNC TB/SIDA din resursele FG. Cu atât mai mult este regretabilă atitudinea de care au dat dovadă unele ONG-uri cu referire la acest subiect.
 
8. Totodată, scrisoarea Managerului de portofoliu al FG pentru Moldova, datată 1 martie 2017, și remisă în atenția tuturor membrilor CNC, specifică expres că ”pentru a aplica pentru continuarea programelor FG, nu este obligatoriu să se păstreze aceleași aranjamente.” Scrisoarea în cauză reiterează poziția FG ”expusă cu mai multe ocazii: în contextul: (a) reducerii finanțării; (b) Cererii de continuare a programelor, care ar trebui să reflecte strategiile Planurilor de tranziție; (c) recentului Acord încheiat cu PNUD privind achizițiile de stat ce ține de tratamentul ARV; (d) noii cerințe a Fondului Global privind creșterea treptată a investițiilor de stat în programele de prevenire, și, prin urmare, includerea noilor actori de stat/implementatori de programe, este esențial ca aranjamentele de implementare să fie reexaminate pentru a stabili costuri mai eficiente și orientate spre aplicarea mecanismelor. Ne așteptăm ca Cererile de Continuare a Programelor să  ofere Secretariatului FG o înțelegere clară a faptului cum tranziția Managementului Programului de la entități de implementare susținute de FG către entitățile statale de coordonare a Programelor TB și HIV, și alte potențiale entități, va fi pusă în aplicare.” 
 
9. În cadrul ședinței CNC din 29 iunie curent, proiectul Planului de tranziție a managementului programelor/capacităților de PR-ship, prezentat de echipa de coordonare a PN HIV, nu a fost contestat, redactat sau completat de niciunul din membrii CNC. Mai mult decât atât, planul menționat NU este unul nou. El este parte a Planului național de tranziție, adoptat de CNC în 15 martie. Echipa de coordonare a PNHIV, nu ar fi propus un proiect de plan, fără să fi fost consultat în prealabil.
 
10. Implicarea egală, asumată și transparentă a fiecărui ONG din cele 6 contestatoare – la toate etapele de elaborare a Cererii de continuare a granturilor FG în 2018-2020, și, ulterior, de creare a grantului, nu justifică, sub nicio formă, acuzațiile de lipsă de transparență, marginalizare a societății civile, sau excludere din procesul decizional.
 
11. Pentru evitarea unor asemenea situații și pentru a asigura proceduri corespunzătoare zilei curente, dar și cu o viziune de viitor privind dezvoltarea și integrarea CNC, toate grupurile constituente din CNC sunt invitate să participe activ la procesul de integrare a CNC, inclusiv actualizarea documentelor de activitate, inițiat cu suportul experților Euro Health Group, în cadrul proiectului internațional de asistență tehnică pentru CCM-uri (proiect susținut de Agenția Germană pentru Dezvoltare Internațională (GIZ).
 
12. Organizarea ședinței extraordinare a CNC TB/SIDA din 29/06:
 • A fost convocată de președinte – deoarece în cadrul GL responsabil de elaborarea Cererii de grant HIV, și, implicit, elaborarea grantului, nu s-a ajuns la consens pe costurile administrative (Procedură de convocare a ședințelor extraordinare descrisă de documentele de activitate ale CNC);
 • Ședința extraordinară și agenda au fost anunțate cu 1 săptămână înainte de ședință (Procedură descrisă de documentele de activitate ale CNC);
 • Ședința, deliberările și procedura de votare au asigurat cvorumul de 2/3 membri CNC – odată cu participarea a 28 (din 33) membri cu drept de vot;
 • Componența actualizată a CNC – care nu a suferit schimbări de la ședința precedentă – în caz contrar, acestea ar fi fost anunțate în cadrul ședinței din 29/06 – este publicată pe site-ul CNC. Lista membrilor CNC apare transparent expusă în mesajul de invitație la ședința CNC, remis de Secretariat la data de 23 și 28 iunie a.c.
 • Membrii CNC, care nu au putut fi prezenți la ședință – au nominalizat o altă persoană împuternicită cu drept de vot – așa cum a reiterat în scris Secretariatul CNC înainte de ședință, și în conformitate cu procedura descrisă în documentele de activitate ale CNC. Acest lucru a fost comunicat electronic și telefonic de următorii membri CNC:
o   Igor Chilcevschi (Liga PTH)
o   Ala Iațco (UORN)
o   Victor Ursu (Fundația SOROS Moldova)
o   Viorel Soltan (Centrul PAS)
 
Din cauza suprapunerii mai multor activități pe agenda viceminiștrilor - MMPSF a fost reprezentat de către Djulieta Popescu (membru al GL pentru elaborarea granturilor FG, MAI -  de către Sandu Nicolae (șeful Direcției medicale a MAI) și membrul CNC din UTA Găgăuzia– de către Iurii Bucinschi (șeful GL responsabil de elaborarea granturilor FG, șef al Direcției Sănătate Publică  a Ministerului Sănătății și fost vicepreședinte CNC din partea Cancelariei de Stat).  Aceștia au anunțat telefonic și în scris, în preajma ședinței, echipa ministrului Sănătății și Secretariatul CNC despre persoana care îi va reprezenta cu drept de vot.
 • Procedura de votare, specificată de documentele de activitate CNC, solicită prezența a 2/3 din membrii cu drept egal de vot – asigurată la ședința din 29/06. Fiecare membru (cu excepția celor doi RP) și-au exercitat, în egală măsură, dreptul de a vota pro, contra, sau de abținere. Voturile numărate și anunțate public nu au fost contestate de membri în cadrul ședinței. 
 • Politica conflictelor de interese (CoI): Participarea membrilor CNC la procesul decizional implică responsabilitatea acestora de a cunoaște și respecta acest document adoptat de CNC (a se vedea p.1.1 al Politicii de reglementare a conflictelor de interese).
 • În toate ședințele CNC precedente, membrii în conflict de interese și-au anunțat deschis CoI, acest lucru fiind documentat și reflectat în minutele ședințelor (a se vedea minutele ședințelor CNC publicate pe site-ul CNC http://www.ccm.md/minute
 • Deși Politica CoI nu invocă responsabilitatea Secretariatului de a explica/interpreta documentul la fiecare ședință, totuși, pentru evitarea interpretărilor, și, ținând cont de sensibilitatea subiectelor supuse discuțiilor și votării, Secretariatul CNC a enunțat prevederile expres ale politicii CoI, chemând membrii să-si asume responsabilitate pentru vot și decizie.
 • Minuta ședinței CNC nu este o stenogramă – ci un sumar obiectiv al discuțiilor, pozițiilor și deciziilor. După ședințele CNC, Secretariatul elaborează și consultă proiectul minutei – nu stenograma! Acest lucru a fost procedural respectat și în cazul ședinței din 29/06/17.  La solicitarea celor 6 ONG-uri, înregistrarea ședinței va fi făcută public de Secretariatul CNC pentru accesul tuturor membrilor.
Considerente de ordin general:
 
13. CNC TB/SIDA din Republica Moldova mereu a fost un exemplu de implicare egală și multisectorială și o societate civilă constructivă și ghidată de interesele prioritare ale persoanelor afectate de TB și HIV. Argumentele invocate, atitudinea și abordarea de care au dat dovadă cele 6 ONG-uri, deja după deciziile luate în ședința din 29/06 – denotă o luptă pentru resurse pe contul  beneficiarilor.
 
14. În sesizările, petițiile, publicațiile celor 6 ONG-uri contestatoare – nu se face nicio trimitere la interesul prioritar al beneficiarului. Mai mult decât atât, ele nici măcar nu se bazează pe evaluări și dovezi pertinente a riscurilor invocate, ci doar insistarea pe unele costuri inadmisibile pentru un buget auster, care nu vor putea fi preluate de stat, și afirmații populiste care au țintă – interesul voalat pentru costuri de administrare.
 
15. Este important de menționat că poziția celor 6 ONG-uri contestatoare nu este susținută de întreaga comunitate a persoanelor afectate. Asociația Obștească ”Inițiativa Pozitivă”, deja, și-a comunicat public dezacordul cu poziția celor 6, chemând la maturitatea partenerilor și participare la procesele legate de aprobarea și implementarea granturilor.
 
16. Situația curentă a provocat o scindare în rândul membrilor din cadrul societății civile și o compromitere a scopului comun – lucru regretabil, care trebuie să fie asumat de cei care au provocat, interesat, această scindare.
 
În contextul celor expuse, vrem să asigurăm populațiile afectate, că toate activitățile, agreate în grupul de lucru, au fost remise pentru aprobarea Secretariatului FG și vor fi implementate întocmai, cu utilizarea transparentă și  eficiență maximă a mijloacelor financiare.
 
De asemenea, ne adresăm societății civile, în care donatorul a investit dezvoltarea capacităților, iar populațiile afectate au investit mandat de reprezentare și pledoarie pentru asigurarea cu servicii comprehensive, să dea dovadă de maturitate, conlucrare, implicare și participare în interesul celor care au nevoie acum de susținere și ajutor, și să nu cadă victimă a unor jocuri de interese înguste.
 
Activități următoare:
 • Negocierea și semnarea grantului HIV cu Fondul Global – luna august;
 • Stabilirea mecanismului de contractare a serviciilor de prevenire și suport în format larg, cu implicarea tuturor în cadrul a mai multor ateliere de lucru – luna septembrie;
 • Anunțarea concursurilor și acordarea granturilor – luna noiembrie.
Pentru implementarea eficientă a grantului, ne propunem să menținem formatul deschis, transparent și participativ al dialogului național, având drept scop asigurarea serviciilor la cel mai înalt nivel celor care au nevoie de ele.
 
Ruxanda GLAVAN
Președinte CNC TB/SIDA
 

Cerere pentru depunerea scrisorii de intenție - Audit național pentru evaluarea laboratorului din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile

16 Jul
IP UCIMP DS invită consultanții individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor de audit național pentru evaluarea laboratorului din cadrul Spitalului Dermatologie și Maladii Comunicabile.
 
Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează în prezent Proiectul HIV/SIDA/STI finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de audit național pentru evaluarea laboratorului din cadrul Spitalului Dermatologie și Maladii Comunicabile.
 
Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat ce atestă calificarea necesară pentru prestarea serviciile menționate.
 
Informații suplimentare, cât și cerințele față de calificările consultantului sunt menționate în “Termenii de referință” ce pot fi accesați la acest link.
 
Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iunie 2014).
 
CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct pe adresa:
IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,
Fax: + 373 22 233-887, E-mail: acarp@ucimp.md 
 
Termen limită pentru depunerea dosrului -  20 iulie 2017, ora 12.00
 
CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.
 
Pentru alte informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteți adresa:
Daniela Lupan –Coordonator Program HIV/AIDS

Tel: +373 22 233-568

E-mail: dbolun@ucimp.md  

 

29 iunie 2017 - Ședința CNC TB/SIDA

27 Jun
La 29 iunie curent, ora 09:00, în incinta Ministerului Sănătății, va avea loc ședința Consiliului Național de Coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (CNC TB/SIDA).

Obiectivul ședinței ține de discutarea și aprobarea pachetelor de documente, solicitate de Fondul Global, în cadrul procesului de crearea a granturilor (grant making), inclusiv, proiectele de buget al activităților parte a granturilor de țară, oferite în susținerea răspunsului național la infecțiile TB și HIV/SIDA pentru perioada 2018-2020.

Ca urmare a evaluării TRP-ului (Comitetul de Revizuire Tehnică al donatorului) pe marginea Cererilor de continuare a granturilor FG, remise de Republica Moldova, la 20 martie curent, țara a intrat în etapa grant making. În acest context, Grupurile de lucru responsabile de perfectarea Cererilor TB și HIV au avut ca sarcină primordială crearea proiectelor granturilor de țară, ajustând bugetul și activitățile din proiecte în corespundere cu necesitățile stabilite în strategiile naționale de referințe.

La eveniment sunt invitați să participe membrii CNC, invitați permanenți din diferire instituții publice, organizații naționale și internaționale, reprezentanții societății civile etc. Ședința CNC TB/SIDA este una deschisă.

Asistența tehnică internațională pe subiectul sustenabilitatii CNC TB/SIDA

20 Jun

În perioada 19-23 iunie 2017, la Chișinău, se află într-o vizită de lucru experții internaționali Euro Health Group (EHG) pentru a acorda asistență tehnică suplimentară, în cadrul unui proiect GIZ, pe subiectul sustenabilitatii CNC TB/SIDA.

Misiunea este organizată ca follow-up al exercițiului de evaluare a gradului de fezabilitate a CCM-urilor din întreaga lume, realizat la finele 2015.
 
Scopul evaluării a fost de a determina nivelul existent de integrare a CCM-urilor și de a identifica punctele slabe/deficiențele acestui proces în alte mecanisme de coordonare din cadrul sectorului de sănătate. 
 
Ca urmare a acestui studiu, Agenția GIZ Backup Initiative este gata să ofere Republicii Moldova asistență tehnică suplimentară pentru dezvoltarea unui Plan de tranziție a CNC TB/SIDA după încetarea granturilor Fondului Global. 
 
Agenda vizitei curente include întâlniri cu stakeholderii CNC și structurile sale din toate grupurile constituiente - sectorul guvernamental, agenții internaționale, societatea civilă și comunitatea persoanelor afectate de TB și HIV din întreaga republică, inclusiv din regiunea de est. 

Cerere pentru depunerea scrisorii de intenție - Consultanți Asistență tehnică pentru revizuirea Ghidului național în managementul calității investigațiilor de laborator la infecția HIV/SIDA (5 experți locali)

19 Jun

IP UCIMP DS invită consultanții individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor ce țin de asistență tehnică pentru revizuirea Ghidului național în managementul calității investigațiilor de laborator la infecția HIV/SIDA în Republica Moldova.

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează în prezent Proiectul HIV/SIDA/STI finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea  serviciilor de consultanță - 5 experți locali. Serviciile includ asistență tehnică pentru revizuirea Ghidului național în managementul calității investigațiilor de laborator la infecția HIV/SIDA în Republica Moldova, conform ultimelor recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății.
 
Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat ce atestă calificarea necesară pentru prestarea serviciilor menționate.
 
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările consultanților sunt menționate în “Termenii de referință” ce pot fi accesați pe pagina web www.ucimp.md sau la acest link.
 
Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iunie 2014).
 
 
CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau depuse direct la adresa:
IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,
Fax: + 373 22 233-887, E-mail: acarp@ucimp.md 
 
Termenul limită pentru depunerea dosarelor - 26 iunie 2017, ora 15:00.
 
CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.
 
Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:
Daniela Lupan –Coordonator Program HIV/AIDS

Tel: +373 22 233-568

E-mail: dbolun@ucimp.md  

Cerere pentru depunerea scrisorii de intenție - Audit național pentru evaluarea laboratorului din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile

19 Jun
IP UCIMP DS invită consultanții individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor de audit național pentru evaluarea laboratorului din cadrul Spitalului Dermatologie și Maladii Comunicabile.
 
Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează în prezent Proiectul HIV/SIDA/STI finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de audit național pentru evaluarea laboratorului din cadrul Spitalului Dermatologie și Maladii Comunicabile.
 
Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat ce atestă calificarea necesară pentru prestarea serviciile menționate.
 
Informații suplimentare, cât și cerințele față de calificările consultantului sunt menționate în “Termenii de referință” ce pot fi accesați la acest link.
 
Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iunie 2014).
 
CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct pe adresa:
IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,
Fax: + 373 22 233-887, E-mail: acarp@ucimp.md 

Termen limită pentru depunerea dosrului -  20 iulie 2017, ora 12.00

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Pentru alte informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteți adresa:

Daniela Lupan –Coordonator Program HIV/AIDS

Tel: +373 22 233-568

E-mail: dbolun@ucimp.md  

Cerere pentru depunerea scrisorii de intenție - Consultanți Asistență tehnică pentru revizuirea Standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA

14 Jun

IP UCIMP DS invită consultanți individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor ce țin de asistență tehnică pentru revizuirea Standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA, conform ultimelor recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează, în prezent, Proiectul HIV/SIDA/STI finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță - 2 experți locali.

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat ce atestă calificarea necesară pentru prestarea serviciilor solicitate.

Serviciile includ asistență tehnică pentru revizuirea Standardului de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA, conform ultimelor recomandări ale OMS.

Informații suplimentare privind serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările consultantului sunt menționate în “Termenii de referință” ce pot fi accesați pe acest link.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iunie 2014).

CV-ul poate fi trimis prin fax, poștă sau depuse direct la adresa:

IP UCIMP DS, mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,

Fax: + 373 22 233-887, E-mail: acarp@ucimp.md

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor - 23 iunie 2017, ora 15.00.

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Pentru informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteți adresa:

Daniela Lupan –Coordonator Program HIV/AIDS

Tel: +373 22 233-568

E-mail: dbolun@ucimp.md

 

UCIMP angajează consultanți pentru revizuirea/elaborarea Protocoalelor clinice naționale în HIV

05 Jun

IP UCIMP DS invită consultanți individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor solicitate mai jos. Consultanții sunt invitați să prezinte Curriculum Vitae (CV) cu informații actualizate care atestă calificarea necesară pentru prestarea serviciilor  menționate. 

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează în prezent Proiectul HIV/SIDA/ITS finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și planifică să aplice o parte din fonduri pentru contractarea  serviciilor de consultanță. Serviciile includ asistență tehnică pentru:
 • revizuirea Protocolului Clinic Național Infecția cu HIV la adult și adolescent conform ultimelor recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății (2 experți)
 • revizuirea Protocolului Clinic Național Infecția cu HIV la copii conform ultimelor recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății (2 experți)
 • revizuirea Protocolului Clinic Național Profilaxia transmiterii materno-fetale a infecției cu HIV conform ultimelor recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății (3 experți)

 • elaborarea Protocolului Clinic Național Profilaxia Post expunere la infecția cu HIV conform ultimelor recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății (1 expert)
 • elaborarea Protocolului Clinic Național Profilaxia Pre-expunere la infecția cu HIV conform ultimelor recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății  (1 expert)
 
Informații suplimentare cu privire la serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările consultanților sunt menționate în “Termenii de referință” de mai link-urile de mai sus.

Consultanții vor fi selectață în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iunie 2014).

CV-urile pot fi expediate prin fax, poștă sau aduse direct la adresa:

IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,

Fax: + 373 22 233-887, E-mail: acarp@ucimp.md

Termenul limită 15 iunie 2017, ora 17.00 

CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Pentru informații suplimentare referitoare la sarcinile alocate, va puteți adresa:

Daniela Lupan –Coordonator Program HIV/AIDS

Tel: +373 22 233-568

E-mail: dbolun@ucimp.md

 

Republica Moldova participă la cea de-a 70-a reuniune a Adunării Mondiale a Sănătății

22 May
În perioada 22–25 mai 2017, la Geneva, are loc cea de-a 70-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătății. La eveniment participă și delegația Ministerului Sănătății din Republica Moldova, condusă de Ruxanda Glavan.

Agenda discuțiilor din cadrul reuniunii este una complexă și cuprinde subiecte de importanță majoră pentru domeniul sănătății publice: Promovarea sănătății refugiaților și migranților; Maladiile transmisibile; Progresele înregistrate în aplicarea Agendei pentru dezvoltare durabilă 2030; Strategia globală pentru sănătatea femeilor, copiilor și adolescenților (2016-2030) ș.a. Totodată, în cadrul evenimentului va fi aleasă noua conducere a Organizației Mondiale a Sănătății.

Potrivit unui comunicat de presă, plasat pe site-ul ministerului, în perioada deplasării la Geneva, Ruxanda Glavan, va avea mai multe întrevederi bilaterale cu parteneri și oficiali importanți din domeniu, printre care ministrul Sănătății din Germania,  Hermann Grohe, și ministrul Sănătății din Belarus, Valerii Malashko.

De asemenea, Ruxanda Glavan se va  întâlni și cu Managerul Regional al Fondului Global pentru Europa de Est și Asia Centrală, Dumitru Laticevschi. 

Adunarea Mondială a Sănătăţii este structura decidentă supremă pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii, agenţie ONU specializată în sănătate publică. Adunarea este convocată în fiecare an şi reuneşte reprezentanţi de nivel înalt din cele 194 de state membre ale OMS.

Surse de informare: www.ms.gov.md și www.who.int