2017

Trimisul Special al ONU pentru HIV/SIDA în Europa de Est și Asia Centrală se află în misiune de lucru în Republica Moldova

25 Apr
Trimisul Special al Secretarului General al ONU pentru HIV/SIDA în Europa de Est și Asia Centrală, Michel Kazatchkine, efectuează, în perioada 25-28 aprilie 2017, o vizită de lucru în Republica Moldova.

Scopul acestei misiuni ține de reiterarea angajamentelor politice ale țării, la nivel înalt, și discutarea pașilor către durabilitatea programelor HIV și Tuberculoză, majorarea investițiilor naționale, precum și punerea în practică a alternativelor la încarcerare pentru consumatorii de droguri, precum și îmbunătățirea serviciilor de tratament, suport și reabilitare.

Trimisul Special al ONU va avea mai multe întrevederi cu oficialii de la Chişinău, dar şi câteva deplasări în teritoriu, inclusiv în regiunea de Est, pentru a discuta problemele majore care ţin de răspunsul HIV şi tuberculoză şi politica balansată de prevenire şi combatere a consumului de droguri la nivel local.

Potrivit agendei sale, Profesorul Kazatchkine va avea întâlniri cu Vice Prim-ministrul, Miniștrii Justiției și Afacerilor Interne, Coordonatoarea Rezidentă ONU și reprezentanții entităților Națiunilor Unite, Ambasadorii Suediei, Delegației UE și alți ambasadori acreditați în Republica Moldova, precum și cu reprezentanții societății civile (Fundația Soros Moldova, Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV, Viața Nouă, GenderDocM, AFI, Pentru Prezent și Viitor ș.a). Trimisul Special al ONU va avea o întrevedere separată cu ministrul sănătății și președintele CNC TB/SIDA, Ruxanda Glavan, dar și cu echipele de coordonare a Programelor naționale de prevenire și control al Tuberculozei și HIV/SIDA/ITS pentru 2016-2020.

Republica Moldova continuă să se confrunte cu o povară înaltă a infecției HIV, în special în grupurile cu risc înalt de infectare și una din cele mai severe poveri a tuberculozei de pe continentul european.

Țara a obținut realizări semnificative în răspunsul său la epidemiile HIV și TB, precum și asistența consumatorilor de droguri. Bunele sale practici în guvernanța multisectorială în domeniul HIV și TB și prevenirea comprehensivă a HIV în instituțiile penitenciare servesc drept sursă de inspirație la nivel regional și global. Cadrul legal național este unul modern, aliniat la recomandările internaționale în privința drogurilor, inclusiv prevenirea consumului primar, reducerea cererii, reducerea ofertei și reducerea riscurilor legate de consumul de droguri.

Cu toate acestea, există provocări importante care trebuie soluționate. Trecerea țării la abordări moderne, implementate în UE, precum alternative la încarcerare pentru consumatorii de droguri, va aduce beneficii sistemului de justiție penală nu doar în termeni de cost-eficiență, dar și va duce gradual la reducerea ratei criminalității, a recidivismului criminal și la diminuarea consecințelor asupra sănătății a consumului de droguri.

Trimisul special vizitează Republica Moldova pentru a treia oară. Profesorul Michel Kazatchkine a dedicat ultimii 30 de ani luptei împotriva SIDA în calitate de medic, cercetător, administrator, avocat, politician și diplomat. Excelența Sa a deținut funcții importante  în cariera sa, precum cea de Director al Agenției Naționale pentru Cercetare a SIDA (ANRS) din Franța (1998-2005) și președinte al Comitetului Strategic și Tehnic al OMS privind HIV/SIDA (2004-2007). Din 2005 până în 2007, profesorul Kazatchkine a deținut funcția de Ambasador francez pentru lupta împotriva HIV/SIDA și a bolilor transmisibile, iar în 2007, a fost ales director executiv al Fondului Global de combatere a SIDA, TB și Malariei.

În iulie 2012, profesorul Kazatchkine a fost desemnat Trimis Special al Secretarului General al ONU pentru HIV/SIDA în Europa de Est și Asia Centrală. De asemenea, este membru al Centrului Global pentru Sănătate al Institutului Universitar pentru Studii Internaționale și de Dezvoltare de la Geneva și membru al Comisiei globale privind politica în domeniul drogurilor.

Sursa: www.aids.md

La 11-12 aprilie are loc întrunirea de lucru a constituentei EEAC din cadrul Fondului Global

11 Apr
Reprezentanții constituentei Europei de East și Asiei Centrale din cadrul Fondului Global se întrunesc pentru a discuta obiectivele și prioritățile în preajma ședinței 37 a Bordului FG, preconizată pentru începutul lunii mai curent.
 
Agenda întrunirii constituentei, abordată la Scopie, include un șir de subiecte care vor fi cap de afiș pentru dezbaterile și deciziile curânde ale Fondului - procesul de implementare a Noului Model de Finanțare adaptat; foia de parcurs stabilită de blocul implementatorilor pentru implementarea Strategiei 2017-2022; atingerea indicatorilor de performanță ai Fondului, aprobarea strategiei de M&E, aprobarea rapoartelor anuale (financiar, de management a riscurilor); selectarea noii administrații a Bordului FG pentru o perioadă de doi anii ș.a.
 
În cadrul celor două zile de ședințe membrii constituentei EEAC vor avea un atelier de suport tehnic cu participarea expertului CCM Hub din cadrul Secretariatului FG. Acest atelier va aborda subiecte legate de strategia FG privind CCM-urile, tranziția și sustenabilitatea CCM-urilor după plecarea FG din țările recipiente, codul de conduită al CCM-ului pe care FG îl pregătește pentru a fi supus discuțiilor și alte aspecte tehnice.
 

Raport OMS: „Republica Moldova. Profilul sănătății și bunăstării“

06 Apr

Biroul Regional OMS pentru Europa a lansat, recent, un nou raport din seria de publicații axate pe analize aprofundate a situațiilor privind sănătatea din cadrul statelor membre. Raportul este focusat pe Republica Moldova și atestă o îmbunătățire semnificativă a profilului sănătății în ultimul deceniu, dar, și un șir de provocări considerabile.

***
WHO/Europe has launched the third in a series of publications providing in-depth analyses of health situations in Member States. Focused on the Republic of Moldova, the report reveals a health situation that has improved significantly in the last decade but still faces considerable challenges.
 
The report, entitled “Republic of Moldova. Profile of health and well-being”, was written in collaboration with the country’s Ministry of Health and used indicators from the European health policy framework Health 2020 to provide insights into performance against Health 2020 targets and indicators. It is accompanied by a succinct “Highlights on health and well-being”, a summary designed for policy-makers. This summary pinpoints key policy issues and trends, and provides an analysis of available information and evidence related to the health situation of the country.
 
Improving trends
 
Life expectancy in the Republic of Moldova has now reached 72 years, which is 1.5 years above the average for the Commonwealth of Independent States (CIS). Improved trends have been observed for 10 out of the 19 core indicators for Health 2020 targets since 2000. Premature mortality rates for the 4 major noncommunicable diseases (cardiovascular disease, cancer, diabetes mellitus and chronic respiratory diseases), as well as for diseases of the digestive system, have fallen more quickly than the Health 2020 targets specify. Immunization rates have increased for measles and rubella. Life satisfaction, a measure of subjective well-being, was shown to be in line with the CIS average.
 
Facing considerable challenges
 
Alongside improvements in the health situation, however, the Republic of Moldova still faces considerable challenges. Although premature mortality has improved, mortality from cardiovascular diseases is nearly twice as high as the regional average. Mortality from cancer is also increasing in contrast to downward trends in most European countries. Noncommunicable diseases cause more than 3 out of 4 deaths in the Republic of Moldova, and infectious diseases, especially tuberculosis, still represent a significant burden.
 
Several other indicators show rising trends: the prevalence of overweight and obesity, the proportion of children of official primary school age not enrolled in school (an indicator for well-being), and the proportion of private household’s out-of-pocket expenditure on health. Polio immunization has decreased.
 
Dr Claudia Stein, Director of the Division of Information, Evidence, Research and Innovation commended the publication: “This report shows that the hard work of public health authorities and health care workers in the Republic of Moldova is paying off, and there have been significant improvements. Of course, there is still much work to be done, but seeking to better understand the present through a report like this is an important element of success in the future.”
 
More country profiles to come
 
Previous reports were published on Greece and Slovenia. Over the coming years, WHO/Europe will produce these detailed country profiles for as many Member States as possible, describing national health situations using the latest data available. These data are analysed in conjunction with those of other countries in the WHO European Region in order to create meaningful comparisons.
 
The reports are available via the European Health Information Gateway and its accompanying European health statistics app, where data sets can be explored in more detail and in comparison with other countries.
 
 

4 aprilie - Ședința pentru validarea raportului GAM

04 Apr

La data de 4 aprilie curent, membrii GTL din cadrul CNC TB/SIDA sunt invitați să participe la ședința de validare a raportului GAM în cadrul exercițiului de raportare globală de monitorizare HIV.

Anul acesta în cadrul raportării se evaluează Declarația Politica ONU adoptată în iunie 2016, la Adunarea Generală a ONU, New York. Evenimentul va avea loc cu începere de la ora 13:00, în incinta Fundației SOROS Moldova (str. Bulgara 32).

7 martie - Ședința comună a GTL din cadrul CNC TB/SIDA

03 Apr
La data de 7 martie curent va fi organizată ședința comună a membrilor din cadrul Grupurilor Tehnice de Lucru parte a CNC TB/SIDA.
 
În cadrul ședinței vor fi discutate și consultate proiectele Cererilor de continuarea granturilor FG pe componentele TB și HIV, elaborate de Grupurile de lucru instituite/confirmate în acest sens prin decizia CNC din 26/01/2017.

Evenimentul va avea loc cu începere de la ora 13:00, în incinta Fundației SOROS Moldova (str. Bulgara 32).

Infecțiile TB și HIV/SIDA pe agenda Forumului de Sănătate ce va avea loc în premieră la Chișinău

30 Mar
Forumul ministerial al Rețelei de Sănătate din Europa de Sud-Est (SEEHN)  va avea loc, în premieră, în Republica Moldova. Evenimentul va întruni miniștri, viceminiștri și șefi de direcție din cadrul Ministerelor Sănătății ai statelor membre SEEHN: Albania, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Israel, Moldova, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia. Evenimentul se va desfășura la Chișinău, în perioada 3-4 aprilie.
 
Oficialii vor semna o declarație prin care își vor asuma responsabilitatea să implementeze  obiectivele stipulate în Agenda  pentru dezvoltare durabilă 2030, aprobată de ONU.
 
În cadrul forumului, miniștrii Sănătății vor discuta despre povara socială și economică a bolilor netransmisibile, îmbunătățirea serviciilor de sănătate, impactul migrației și a situației economice asupra sănătății publice și colaborarea trasn-frontalierăîn domeniul sănătății publice.
 
Miniștrii Sănătății vor adopta o declarație care prevede cooperarea în domeniul reducerii ratei mortalității materne, a nou-născuților și a copiilor cu vârsta de până la cinci ani. De asemenea, vor întreprinde acțiuni pentru a combate infecția HIV, tuberculoza și hepatitele virale.
 
Alte obiective prevăd măsuri comune de prevenire a bolilor cronice, a consumului de alcool și droguri, îmbunătățirea calității asistenței medicale, asigurarea accesului la servicii de sănătate reproductivă,  medicamente și vaccinuri.
 
SEEHNa fost instituit în 2001. Statele membre și-au asumat responsabilitatea să întreprindă măsuri comune pentru îmbunătățirea sănătății publice în spațiul est-european. Cooperarea în cadrul rețelei prevede implementarea documentelor europene, care reglementează măsurile de asigurare a calității și echității în domeniul sănătății.
 
La forum vor participa reprezentanți ai Guvernului  Republicii Moldova, directorul regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Regiunea Europeană, Zsuzsanna Jakab, și vice-secretarul general al Consiliului Regional de Cooperare, Gazmend Turdiu.
 
Miniștrii Sănătății din statele membre ale SEEHN se întrunesc o dată în cinci ani. Forumul de la Chișinău va fi al patrulea de la fondarea rețelei.
 
Sursa de preluare: Ministerul Sănătății
 

Uniți pentru a pune capăt tuberculozei

24 Mar
24 martie este ziua în care întreaga lume marchează Ziua mondială de luptă împotriva Tuberculozei. În această zi, organizațiile active în domeniul TB organizează diferite evenimente cu scopul de a sensibiliza populația și factorii decizionali cu privire la una dintre cele mai devastatoare infecții din lume.
24 martie este ziua în care întreaga lume marchează Ziua mondială de luptă împotriva Tuberculozei. În această zi, organizațiile active în domeniul TB organizează diferite evenimente cu scopul de a sensibiliza populația și factorii decizionali cu privire la una dintre cele mai devastatoare infecții din lume. 
 
Anul acesta, acțiunile de sensibilizare desfășurate, la nivel internațional și local, continuă, al doilea an consecutiv, sub genericul ''Uniți pentru a pune capăt tuberculozei''. Mesajele promovate pun accent sporit pe evitarea stigmatizării, discriminării, marginalizării, depășirea barierelor de acces la îngrijire pentru bolnavi.
 
Organizația Mondială a Sănătății face apel pentru noi angajamente și o nouă acțiune în lupta globală contra tuberculozei — una dintre bolile infecțioase care provoacă cele mai multe decese în lume. Potrivit statisticilor OMS, în perioada 2000-2015, 49 de milioane de vieți au fost salvate prin diagnosticare la timp și tratament.
 
Tot în acest context, OMS a lansat un cod etic pentru îngrijirea persoanelor afectate de tuberculoză. Noul ghid etic oferă un cadru de protecție internațională celor care suferă de această boală, în general persoane defavorizate. Printre conflictele etice suscitate de această boală figurează izolarea bolnavilor și numărul scăzut al cazurilor înregistrate în diferite țări, mai ales atunci când bolnavii refuză să primească atenție medicală. Cauzele acestui refuz sunt legate de dificultățile tratamentului, de durata sa (între șase luni și doi ani), de toxicitatea medicamentelor și de cheltuielile presupuse de toate acestea pentru o persoană provenită în general dintr-un mediu defavorizat.
 
Republica Moldova ramâne printre ţările cu un nivel ridicat de morbiditate şi se include în cele 18 ţări prioritare în controlul tuberculozei în Regiunea Europeană şi în cele 30 de ţări cu povară înaltă de tuberculoză multidrogrezistentă (TB/MDR) din lume.

Potrivit Institutului de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc", pe parcursul ultimilor ani, în țară, se constată o tendinţă de stabilizare a situaţiei epidemiologice a tuberculozei, morbiditatea prin tuberculoză în anul 2016 se menţine la nivel înalt - 3576 de cazuri (2015 – 3606 cazuri). Astfel, incidenţa globală prin tuberculoză în anul 2016 constituie 88.6 la 100.000 populaţie (anul 2015 – 89.4 la 100.000 populaţie), în acelasi timp, prevalența HIV printre cazurile noi si recidive de TB, este în creștere – 8.2% în 2016 față 5,8% în 2014. Mortalitatea prin tuberculoză în 2016 a constituit 9.4 la 100000 populaţie (2015 – 10.0 la 100.000 populaţie) (380 cazuri în 2016 și 408 cazuri în 2015).
 
Programul Național de Control al Tuberculozei pentru anii 2016-2020 are la bază direcţiile şi coordonatele stabilite de către Planul Global OMS de stopare a Tuberculozei. În susținerea acestuia, donatorii internaționali precum Fondul Global de combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei și  Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au acordat în ultimii ani, în mod constant, atât asistență tehnică, cât și resurse financiare considerabile. Toate serviciile medicale, inclusiv tratamentul, sunt oferite gratuit.
 
Menționăm că, granturile acordate de FG constituie un suport major în creșterea capacitații naționale de răspuns împotriva epidemiilor cu HIV/SIDA și TB. Aceste fonduri sunt utilizate pentru asigurarea accesului la serviciile de tratament, îngrijire și suport a persoanelor infectate și afectate de TB și HIV/SIDA, dar și pentru consolidarea capacităților instituțiilor prestatoare de aceste servicii.
 
Mai multe informații despre Ziua Mondială a tuberculozie și eforturile în acest sens pot fi găsite aici:
 
 
 
 
 Material elaborat de Adelina Sochircă, Consultant Comunicare CNC TB/SIDA
 

Rezultatele ședinței CNC TB/SIDA din 15 martie 2017

22 Mar

Astăzi, 15 martie 2017, membrii CNC TB/SIDA s-au întrunit în cadrul ședinței pentru a pune în discuție mai multe subiecte importante privind controlul și prevenirea maladiilor TB și HIV/SIDA în Rep. Moldova.

 
În urma dialogului realizat, membrii CNC au aprobat: 1) Planurile de tranziție pentru sustenabilitatea Programelor naţionale de prevenire și control al TB şi HIV/SIDA/ITS pentru perioada 2017-2020; 2) Cererile de continuare a granturilor Fondului Global pentru perioada 2018-2020; și 3) Realocarea economiilor acumulate în cadrul granturilor Noului Model de Finanțare gestionate de Recipientul Principal UCIMP.
 
Atât proiectele Planurilor de tranziție, cât și proiectele Cererilor de continuare a granturilor FG în următorii trei ani au fost elaborate în cadrul unui dialog de țară incluziv şi multisectorial, asigurat de CNC TB/SIDA.
 
Prin intermediul transmisiunii online, la discuțiile ședinței a luat parte și Managerul de Portofoliu al FG pentru Moldova, Tsovinar Sakanyan, alături de echipa sa.
 
Hotărârea CNC TB/SIDA din 15 martie 2017 poate fi consultată AICI.
 

Request of Expressions of Interest

22 Mar
Technical assistance to evaluate the Psycho-Social Service for People Leaving with HIV/AIDS in the Republic of Moldova
 
Country: Republic of Moldova
Project Title: Strengthening HIV Control in Republic of Moldova, Project 2015-2017, Grant Agreement MDA-H-PCIMU
Grant No.: MDA-H-PCIMU
Source of Funding: Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria
 
The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the HIV/AIDS/STI Project, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services. The services include Technical assistance to evaluate the Psycho-Social Service for People Leaving with HIV/AIDS in the Republic of Moldova.
 
The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below. The Consultants are hereby invited to submit their updated CV. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.

The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (current edition). Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR) at this link.
 
PCIMU will select a consultant on the basis of comparison of consultant’s qualifications for the assignment and conformity with the TOR’s requirements.

First-hand information on the ToR can be obtained from the person below during office hours 09.00 to 17.00.

Daniela Lupan – HIV/AIDS Program Coordinator, PCIMU, Tel: (+373 22) 233-568, E-mail: dbolun@ucimp.md.
 
The deadline for submission of Consultant’s CV is  April 03, 2017, 6:00 PM o’clock, Moldova local time.
 
CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address bellow:
Public Institution “Coordination Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”
Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist,
18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova
Fax: + 373 22 233-887
E-mail: acarp@ucimp.md
 
 
 

15 martie 2017- Ședința CNC TB/SIDA

13 Mar
La 15 martie curent, ora 10:30, în incinta Ministerului Sănătății, va avea loc ședința Consiliului Național de Coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (CNC TB/SIDA).

Subiectele prioritare incluse pe agenda zilei țin de aplicarea Republicii Moldova pentru continuarea finanțării de către Fondul Global a răspunsului național TB și HIV în perioada 2017-2019 și Planurile de tranziție pentru sustenabilitatea programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS ca documente de referință pentru elaborarea cererilor de finanțare.

La eveniment sunt invitați să participe membrii CNC, invitați permanenți din diferire instituții publice, organizații naționale și internaționale, reprezentanții societății civile etc. Ședința CNC TB/SIDA este una deschisă.