2017

REQUEST OF EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES) Monitoring and Evaluation Specialist for Prevention of HIV infection among KAPs within the HIV Grant 2018-2020

21 Nov
Project Title: Strengthening HIV Control in Republic of Moldova, Project 2015-2017” Grant Agreement MDA-H-PCIMU
Grant No.: MDA-H-PCIMU
Source of Funding: Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria

The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the HIV/AIDS/STI Project, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services for Monitoring and Evaluation Specialist for Prevention of HIV infection among KAPs within the HIV Grant 2018-2020.

The Consultant will be responsible for overall coordination of all issues related to Program monitoring and evaluation in cooperation with the M&E specialist of the Public Medico-Sanitary Institution Hospital for Dermatological and Communicable Diseases.

The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below.

The Consultants are hereby invited to submit their updated CV and motivation letter. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.

The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (Revised July 2014).

Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR) .

The consultant shall perform the assignment, on a full-time basis, starting with December 2017.

PCIMU will select a consultant on the basis of comparison of consultant’s qualifications for the assignment and conformity with the TOR’s requirements.

First-hand information on the ToR can be obtained at the address below during office hours 09.00 to 17.00.

The deadline for submission of Consultant’s CV is November 30, 2017, 17:00 PM o’clock, Moldova local time. CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address bellow:

Public Institution “Coordination Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”
Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist,
18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova
Fax: + 373 22 233-887

REQUEST OF EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES) HIV/AIDS Program Assistant for Prevention Activities within the TB/HIV Grant (MDA-C-PCIMU), 2018-2020

21 Nov
Project Title:   Strengthening HIV Control in Republic of Moldova, Project 2015-2017” Grant Agreement MDA-H-PCIMU
Grant No.: MDA-H-PCIMU
Source of Funding: Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria

The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the HIV/AIDS/STI Project, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services for HIV/AIDS Program Assistant for Prevention Activities within the TB/HIV Grant (MDA-C-PCIMU), 2018-2020.

The Consultant will be responsible for The Consultant is accountable for the operation and implementation of HIV prevention activities among KAPs and TARV adherence of PLWH planned under the HIV/AIDS Program, 2018-2020.

The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below.

The Consultants are hereby invited to submit their updated CV and motivation letter. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.

The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (Revised July 2014).

Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR).

The consultant shall perform the assignment, on a full-time basis, starting with December 2017.

PCIMU will select a consultant on the basis of comparison of consultant’s qualifications for the assignment and conformity with the TOR’s requirements.

First-hand information on the ToR can be obtained at the address below during office hours 09.00 to 17.00.

The deadline for submission of Consultant’s CV is November 30, 2017, 17:00 PM o’clock, Moldova local time. CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address bellow:

Public Institution “Coordination Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”
Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist,
18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova
Fax: + 373 22 233-887

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție - Servicii de consultanță

20 Nov

Pentru elaborarea Manualului Calității și a Procedurilor Generale și Operaționale Standard pentru secția Diagnostica din cadrul Spitalului Dermatologie si Maladii Comunicabile.

Din 17.11.2017                                                                                                      Expiră 27.11.2017

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează în prezent Proiectul HIV/SIDA/STI finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unei echipe de consultanți naționali: 1 Coordonator pentru elaborarea Manualului Calității și 3 Consultanți  pentru elaborarea Procedurilor Generale și Operaționale Standard pentru secția Diagnostica  din cadrul Spitalului Dermatologie si Maladii Comunicabile.
 
IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.
 
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările consultanților sunt menționate în Termenii de referință ce pot fi accesați la acest link.
 
Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iunie 2014).
 
 
CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct până la termenul limită 27 noiembrie 2017, ora 11.00 la adresa:
 
IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,
Fax: + 373 22 233-887, E-mail: acarp@ucimp.md 
 
CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.
 
Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:
Violeta Teutu –Coordonator Program HIV/AIDS
Tel: +373 22 233-568
E-mail: vteutu@ucimp.md 
 

Oportunitate de finanțare pentru ONG-urile active în controlul HIV/SIDA

08 Nov
IP UCIMP DS – Recipientul Principal al Grantului HIV/SIDA oferit R. Moldova de către Fondul Global pentru Lupta Împotriva Tuberculozei, SIDA și Malariei (FG) pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS în anii 2018-2020, anunță începutul prezentării  cererilor de finanțare a proiectelor în domeniul prevenirii riscurilor de infectare cu HIV și a suportului psihosocial al PTH aflate în TARV.
 
În conformitate cu Planul de activități aprobat de către FG pentru implementarea grantului consolidat MDA-C-PCIMU TB & HIV în anii 2018-2020 și în scopul asigurării continuității serviciilor finanțate de donator (FG), inclusiv în cadrul granturilor Noului Model de Finanțare (2015-2017), IP UCIMP DS anunță, din 10 noiembrie 2017, începerea colectării cererilor de continuare a proiectelor privind prestarea, în anul 2018, a serviciilor de prevenire a riscurilor de infecție cu HIV în cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV (GRSI) și anume: utilizatorii de droguri injectabile (UDI) (inclusiv din penitenciare), persoanele care prestează servicii sexuale contra plată (LSC), bărbații care întrețin relații sexuale cu bărbați (BSB).
 
Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de prevenire HIV” și are menirea de a extinde gama și susține serviciile de reducere a riscurilor (RR) calitative pentru populațiile cheie/GRSI și partenerii acestora, precum și servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV) prin intermediul tratamentului de substituție cu opioide.
 
Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2018. Cererile de finanțare / proiectele aprobate vor fi implementate în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare, care urmează a fi încheiat între IP UCIMP DS și organizația/ONG aplicant(ă) pentru sem. 1, 2018. În cazul unei performanțe pozitive demonstrate de aplicant și confirmată de evaluarea realizată la finele sem.1, 2018, Acordul de finanțare va fi prelungit pentru sem. 2, 2018.
 
Pentru aplicare sunt eligibile cererile care includ următoarele activități:
 • oferirea/schimbul de echipamente sterile de injectare (ace și seringi);
 • creșterea conștientizării și educarea utilizatorilor privind riscul de infectare cu HIV (folosirea echipamentului steril de injectare și practicarea unui comportament sexual fără risc);
 • distribuirea de prezervative;
 • creșterea accesului la serviciile de consiliere și testare voluntară, îngrijire și tratament;
 • Susținerea aderenței la TSO în rândul UDI
 • consiliere de la egal la egal  și outreach comunitar
 • suportul psihosocial pentru PTH aflate în TARV.
Se va contracta prestarea pachetelor de servicii profilactice specifice pentru fiecare grup, indicându-se numărul de beneficiari pentru fiecare grup  (UDI, LSC, BSB, PTH). Din numărul total de beneficiari ai pachetului de servicii se va specifica procentul celora care au fost testați la HIV.
 
Aplicanții vor prezenta următorul set de documente:
 • Cererea de finanțare (se va completa formularul plasat pe pagina electronică a IP UCIMP DS);
 • Bugetul (se va completa formularul plasat pe pagina electronică a IP UCIMP DS). Acesta va fi completat, ținându-se cont de realitățile în care activează ONG-ul și reieșind din  costul de 25 Euro pentru un beneficiar pe an, din contul cărora vor fi acoperite toate costurile aferente implementării: salarizare, cheltuieli operaționale, etc; cu exceptia consumabilelor care vor fi procurate centralizat de catre UCIMP;
 • CV-urile directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanțare, confirmat de consiliul de administrare al organizației sau a constituenților;
 • Lista fondatorilor, componența consiliului director al organizației;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizației și a statutului ei;
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizației (dacă este disponibil);
 • Alte materiale relevante pentru cererea de finanțare.
Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:
 • Relevanța obiectivelor și activităților proiectului cu prioritățile programului de granturi;
 • Conținutul cererii de finanțare;
 • Experiența organizației aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experiență în domeniul HIV/SIDA sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resurse umane;
 • Bugetul proiectului și analiza raportului cost-eficacitate.
Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit, apolitice, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experiență în controlul HIV/SIDA, inclusiv reducerea riscurilor.
 
Termenul limită de prezentare a cererilor de finanțare (proiectelor) este 30 noiembrie 2017, ora 17.00.
 
Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat în trei exemplare, nu mai târziu de 30 noiembrie 2017, ora 17.00, la adresa juridică a IP UCIMP DS: str. T. Ciorbă 18a,  MD-2004, Chișinău. Cererile de finanțare pot fi remise și în format electronic, la adresele: acarp@ucimp.md și vteutu@ucimp.mdnivanov@ucimp.md, cu mențiunea ”Cereri de finanțare în controlul HIV 2018”.
 
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi luate în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția documentelor prezentate în original/disponibile într-un singur exemplar.
 
Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, prin intermediul poștei electronice ( vteutu@ucimp.md ) sau la telefon: 0 22 233568.
 

Atelierul de lucru pentru revizuirea și elaborarea Protocoalelor Clinice Naționale în domeniu HIV

03 Nov
În perioada 1 - 3 noiembrie 2017, la Chișinău, are loc Atelierul de lucru pentru revizuirea și elaborarea Protocoalelor Clinice Naționale în domeniu HIV.

În cadrul evenimentului participanții discută subiecte importante ce vizează tratamentul HIV/SIDA în corespundere cu noile protocoale naționale:

Astfel, pe agenda discuțiilor se regăsesc aspectele epidemiologice privind HIV/SIDA în Republica Moldova; noul algoritm de testare și confirmare a infecției cu HIV; schemele de tratament; supravegherea medicală a pacienșilor seropozitivi; algoritmul de diagnosticare a infecției cu HIV la copii; acordarea serviciilor medicale gravidelor cu HIV ș.a. Agenda integrală poate fi consultată AICI.
 
Dezbaterile și discuțiile în grupul de lucru, alături de experții internaționali - Alla Vologa și Svitlana Antoneak, vor contribui la ajustarea și definitivarea proiectelor protocoalelor naționale.
 
La eveniment participă reprezentanții instituțiilor guvernamentale și instituțiilor medicale, partenerii din domeniu, dar și societatea civilă.
 
Evenimentul este organizat de Spitalul Dermatologic și Maladii Comunicabile (SDMC) în parteneriat cu Recipientul Principal al granturilor Fondului Global, IP UCIMP DS.
 

Dialog sectorial pe marginea mecanismelor de realizare a activităților de control HIV/SIDA

19 Oct

Mecanismele și aranjamentele de implementare a activităților de control HIV/SIDA, cu implicarea ONG-urilor din domeniu și susținute de grantul Fondului Global, au fost subiecte de discuție în cadrul atelierului de lucru sectorial, desfășurat în perioada 19-20 octombrie, la Chișinău.

 
În cele două zile de atelier, participanții au discutat și agreat indicatorii și țintele stabilite în cadrul de performanță a grantului HIV, estimările privind mărimea populațiilor cheie în risc sporit de infecție HIV pe raioane, intervențiile necesare și pachetele de servicii pentru beneficiari, mecanismul de contactare între UCIMP și ONG-uri, dar și alte aspecte de ordin procedural și financiar.
 
La eveniment au fost prezenți peste 40 de reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, societății civile, populațiilor cheie afectate, dar și membrii GTL Prevenire HIV din cadrul CNC TB/SIDA.
 
Atelierul a fost organizat de Recipientul Principal al grantului FG pe componenta HIV – IP UCIMP DS.
 

5 octombrie - ședința GTL Tratament și Diagnostic TB

04 Oct
Pe data de 5 octombrie curent va avea loc ședință membrilor GTL Tratament și Diagnostic TB din cadrul CNC TB/SIDA. Evenimentul se va desfășura în incinta IFP, începând cu ora 12:00.
Pe agenda discuțiilor vor fi puse următoarele subiecte:
 1. Dotarea SYMETB cu Server și articolele conexe acestei structuri în a asigura funcționalitatea sistemului informațional;
 2. Dotarea Clinicii Vorniceni cu bunuri pentru funcționarea sistemului informațional și de educare;
 3. Aprobarea grupului de specialiști locali care vor colabora cu echipa experților externi, implicată în aplicarea instrumentului Optima;
 4. Reconfirmarea grupului de specialiști locali implicați în exercițiul - auditul sistemului TB;
 5. Aprobarea listei de activități și bunuri pentru acoperire din contul potențialelor economii ale grantului curent;
 6. Diverse.

Noua terapia antiretrovirală de înaltă calitate, va fi lansată, la un preț redus, în peste 90 de țări cu venituri mici și mijlocii

29 Sep

Pentru cumpărătorii din sectorul public din țările cu venituri mici și mijlocii (LMIC) a fost anunțat un acord de prețuri care va accelera disponibilitatea primei linii de tratament accesibile și generice, cu o singură pastilă pentru tratamentul HIV care conține dolutegravir (DTG),la un preț de aproximativ 75 USD per persoană, pe an.

Se așteapta ca acordul dat să accelereze înrolarea în tratament, ca parte a eforturilor globale de a acoperi toate 36.7 milioane de persoane care trăiesc cu HIV, cu terapie antiretrovirală de înaltă calitate. UNAIDS estimează că în 2016, puțin peste jumătate (19,5 milioane) dintre persoanele care trăiesc cu HIV au avut acces la medicamentele de bază.

DTG, cel mai bun din clasa inhibitorilor de integrază, este utilizat pe scară largă în țările cu venituri ridicate și este recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ca un regim HIV alternativ de primă linie, precum și ca un tratament preferat, printre multe altele, de către Departamentul S.U.A. pentru sănătate și Comisia pentru servicii umane privind ghidurile antiretrovirale pentru adulți și adolescenți. Pe lângă îmbunătățirea calității tratamentului și aderenței, este de așteptat ca utilizarea pe scară largă a DTG să reducă costul regimurilor de tratament de primă linie pentru HIV, reducând, de asemenea, necesitatea unor regimuri mai scumpe de a doua și a treia linie. În iulie 2017, OMS a emis ghiduri pentru țări privind modalitatea de tranziție rapidă și sigură la tratamentul antiretroviral pe bază de DTG.

Acest acord, anunțat de guvernele din Africa de Sud și Kenya, împreună cu Programul comun al ONU privind HIV/SIDA (UNAIDS), Clinton Health Access Initiative (CHAI), Fundația Bill & Melinda Gates (BMGF), Unitaid (PEFFAR), Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, cu Mylan Laboratories Limited și Aurobindo Pharma, face un pas important spre asigurarea disponibilității globale a unui tratament HIV de înaltă calitate.

”Acest acord va îmbunătăți calitatea vieții pentru milioane de oameni care trăiesc cu HIV”, a declarat directorul executiv al UNAIDS, Michel Sidibé. Pentru a atinge obiectivele de tratament 90-90-90, trebuie să fie disponibile opțiuni de tratament mai noi, accesibile și eficiente - de la Baltimore la Bamako - fara nici o întârziere.

Directorul general al OMS, Dr. Tedros Adhanom, a declarat că: ”OMS salută acest acord care va permite acoperirea a milioane de oameni cu medicamente mai bune, mai accesibile și mai durabile împotriva HIV, ceea ce va salva viețile celor mai vulnerabili, apropiindu-ne de eliminarea HIV. Felicităm Africa de Sud, Kenya, CHAI și alții pentru acest acord de referință. OMS va sprijini țările în introducerea sigură și tranziția rapidă la acest nou tratament care va schimba jocul”.

Această pilulă, o combinație generică într-o doză fixă odata pe zi, ​de tenofovir disoproxil fumarat, lamivudină și dolutegravir (TLD), a fost dezvoltată de Mylan și Aurobindo în baza acordurilor de licență de la ViiV Healthcare, dezvoltatorul original al DTG. Mylan și Aurobindo au primit, recent, aprobarea tentativă de la Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) pentru produsele lor în cadrul programului PEPFAR din Statele Unite. Studiile clinice au demonstrat că regimurile de tratament care utilizează DTG au ca rezultat o suprimare mai rapidă a încărcăturii virale, mai puține efecte adverse și un potențial mai mare împotriva rezistenței la medicamente decât regimurile actuale utilizate în țările din categoria LMIC.

”Fondul Global este încântat să facă parte din această mare inițiativă care ne va ajuta să salvăm mai multe vieți”, a declarat Marijke Wijnroks, Director Executiv interimar al Fondului Global. ”Pe măsură ce ne străduim să punem capăt infecției cu HIV ca o epidemie, ne angajăm să sprijinim persoanele afectate de boală pentru a avea acces la produse mai bune”.

BMGF, cu sprijinul CHAI, a încheiat recent acorduri privind prețurile de plafon cu Mylan și Aurobindo cu scopul de a accelera disponibilitatea noii combinații a dozei fixe, în sectorul public, în peste 90 de țări (LMIC) la prețuri reduse. Acordurile, care stabilesc o limită superioară a prețului pentru TLD, se estimează că vor economisi cumpărătorilor din sectorul public peste 1 miliard de dolari în următorii șase ani.

”În calitate de doctor cu experiență personală profundă a durerii și disperării cauzate de HIV și SIDA, sunt încântată de perspectiva de a aduce un tratament mai bun mai multor persoane decât oricând”, a declarat directorul BMGF, Sue Desmond-Hellmann. ”Acest nou parteneriat, fără precedent - cel mai mare de acest fel văzut vreodată în domeniul sănătății globale - va transforma milioane de vieți, făcând un medicament foarte eficient mai accesibil pentru țările cu cel mai mare număr de persoane care trăiesc cu HIV. Fundatia Bill & Melinda Gates este unică în ajutorul acestui efort - și sunt încântată că investiția noastră va da o încurajare pentru milioane de oameni de a trăi o viață sănătoasă și productivă.”

Ministerele Sănătății și managerii de programe ar trebui să anticipeze posibilitatea de a comanda TLD în 2018, în jurul unui preț mediu estimat de 75 USD pentru un pacient, pe an. Mai multe detalii despre prețuri sunt disponibile la cerere la Mylan sau Aurobindo. Acordurile privind planfoanele de preț, se aplică achizițiilor pentru utilizarea în sectorul public, în toate cele 92 de țări vizate de acordul de licență ViiV Healthcare, care reprezintă peste 90% din persoanele care trăiesc cu HIV în prezent în LMIC.

Pentru a construi un impuls pentru TLD și a familiariza lucrătorii din domeniul sănătății cu medicamentul, în condiții de resurse limitate, Unitaid a încheiat un parteneriat cu CHAI începând cu sfârșitul anului 2016 pentru a face pastilele generice DTG disponibile în trei țări aprobate anterior: Kenya, Nigeria și Uganda. Parteneriatul între OMS, USAID și Ministerele Sănătății, privind această inițiativă inovatoare oferă țărilor oportunitatea de a îmbunătăți ofertele de tratament pentru pacienții lor, generând în același timp dovezi critice cu privire la utilizarea DTG la anumite populații, inclusiv la femeile gravide și la pacienți co-infectați cu tuberculoză.

”Investițiile Unitaid au pus bazele introducerii la scară largă a TLD la un preț accesibil”, a declarat Lelio Marmora, directorul executiv al Unitaid.

Acest acord revoluționar va ajuta la îmbunătățirea vieții a milioane de pacienți prin reducerea costurilor și creșterea disponibilității unei pastile combinate cu doză fixă care include dolutegravir, odată pe zi, a declarat Ira Magaziner, CEO al CHAI. Această combinație de medicamente este mai bine tolerată și mai eficientă și va duce la îmbunătățirea rezultatelor în materie de sănătate prin asigurarea faptului că mai puțini pacienți cu HIV vor dezvolta rezistență la medicamente și mai mulți vor rămâne în tratament.

Moldova este listată ca o țară ”royalty”, în cadrul nivelului 1 de 5% - ce se referă la procentul de redevență pe care țara trebuie să-l plătească.

Material preluat de pe: www.aids.md

Prima Conferință Ministerială globală OMS privind stoparea TB

28 Sep
În perioada 16-17 noiembrie 2017, la Moscova, va avea loc prima Conferință Ministerială globală OMS, cu tematica: Stoparea tuberculozei în era dezvoltării durabile: abordare multisectorială.

În cadrul evenimentului va fi semnată o Declarație ministerială, care va conține angajamente îndrăznețe din partea țărilor de a accelera acțiunile de stopare a tuberculozei și îndeplinirea etapelor de realizare a obiectivelor pentru 2030.

La eveniment sunt invitați să participe miniștrii sănătății, dar și ministrii sectoarelor adiacente, liderii organizațiilor ONU, reprezentanții societății civile și comunităților afectate, mediul academic, fundații filantropice, dar și reprezentanții sectorului privat.

Spotul video de prezentare a evenimentului poate fi vizualizat aici - https://www.youtube.com/watch?v=51RDclab5nc&t=2s

Alte detalii privind înregistrarea și participarea la eveniment găsiți pe site-ul oficial al Conferinței: http://ru.endtbrussia.org/

2 octombrie 2017 - ședința GTL Monitorizare și Evaluare TB/SIDA

28 Sep
Pe data de 2 octombrie curent va avea loc ședință membrilor GTL Monitorizare și Evaluare TB/SIDA din cadrul CNC. Evenimentul va avea loc în incinta sălii de ședințe a IMSP SDMC, începând cu ora 14:00. 
 
Ședința este organizată în cadrul vizitei de lucru a expertului internațional, Tamar Gotsadze, efectuată în Republica Moldova cu scopul de a evalua sistemul de monitorizare și evaluare a PN HIV.